Listy

odp. MRiPS na wn. uip. Sieci Obywatelskiej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #9

Szanowni Państwo,
Departament Komunikacji i Promocji w załączeniu przesyła pismo z dnia 25
lutego 2021 r., znak: DKP.IV.0171.17.2021.AB, stanowiące odp. na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 3 lutego 2021 r.

(See attached file: odp. MRiPS na wn. uip. Sieci Obywatelskiej.pdf)
(See attached file: Klauzula MRiPS udip.pdf)

Z poważaniem

Departament Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę – kliknij na
www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń pod nr 222 500 108.

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.
Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you really
have to.

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na
stronie internetowej Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/rodzina/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione.
Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any
unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this
e-mail is strictly forbidden.

3

FW: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Infrastruktury 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #5

Szanowni Państwo,

oficjalne konta Ministerstwa Infrastruktury w mediach społecznościowych dostępne są pod adresami:
- Facebook: https://www.facebook.com/MIGOVPL
- Twitter: https://twitter.com/MI_GOV_PL
- LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ministerstwo-infrastruktury

Konta w serwisach Twitter i Facebook, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym MI, są administrowane przez pracowników Biura Komunikacji, natomiast konto w serwisie LinkedIn jest administrowane przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego.

Na profilach MI w mediach społecznościowych nie ma zablokowanych użytkowników.

Profile ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w mediach społecznościowych dostępne są pod adresami:
- Twitter: https://twitter.com/amadamczyk
- Facebook: https://www.facebook.com/PoselAndrzejAdamczyk/
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2-1HZcbUOu2oTHwWCnkGSQ/featured

Z poważaniem

Szymon Huptyś
Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury
Tel. 22 630 11 22
media@mi.gov.pl
@MI_GOV_PL
facebook.com/MIGOVPL

3

RE: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #7

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 3 lutego br., dotyczący kont MKiDN w mediach społecznościowych, uprzejmie informujemy, że profile Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone są przez pracowników urzędu, w ramach obowiązków służbowych i MKiDN nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. W odniesieniu do pytania o indywidualne konta ministrów w mediach społecznościowych - MKiDN nie dysponuje informacją publiczną w zakresie wniosku. W odniesieniu do pozostałych pytań zawartych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informujemy, że takie informacje nie stanowią informacji publicznej.

Definiując informację publiczną w pierwszej kolejności należy się odwołać do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 2020.12.07) zgodnie z którym – Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Wykładni powołanego przepisu należy dokonywać łącznie z art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z którym – Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Należy zatem przyjąć, że prawo do informacji publicznej to prawo do informacji o działalności podmiotów wskazanych w Konstytucji RP, tj. o takiej aktywności tych podmiotów, która ukierunkowana jest na wypełnianie określonych zadań publicznych i realizowanie określonych interesów i celów publicznych, co nie jest tożsame z każdym przejawem aktywności tych organów, w tym aktywnością związaną z wewnętrzną organizacją funkcjonowania tych podmiotów (por. wyr. NSA z dnia 25 stycznia 2019 r. sygn. akt I OSK 1932/18).

Podobnie - zgodnie z tezą NSA wyrażoną w wyroku z dnia 18 czerwca 2019 r. sygn. akt I OSK 2893/18 – Prawo do informacji, o jakiej mowa w art. 61 ust. 1 Konstytucji, obejmuje informację o takiej aktywności podmiotów wskazanych w Konstytucji RP, która ukierunkowana jest na wypełnianie określonych zadań publicznych i realizowanie określonych interesów i celów publicznych. (..) Brak jednak podstaw do przyjęcia, że tego rodzaju aktywność organizacyjno-techniczna stanowi istotę działania wskazanych podmiotów w zakresie wypełniania zadań i realizacji celów publicznych.(…).

W świetle powyższej wykładni oraz kształtujących kompetencje organu: Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2020.1220 t.j. z dnia 2020.07.09)(art. 14), Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.o Radzie Ministrów (Dz.U.2021.178 t.j. z dnia 2021.01.28) (art. 33 i n.), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Dz.U.2019.2254 z dnia 2019.11.19), Statutu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P.2018.461 t.j. z dnia 2018.05.09), nie sposób przyjąć, iż ewentualne utrzymywanie przez Ministerstwo profili społecznościowych na Facebooku lub Twitterze należy do „zadań władzy publicznej” o których mowa w art. 61 Konstytucji RP. Informacja w tym zakresie nie stanowi zatem informacji publicznej w rozumieniu art. 61 ustawy zasadniczej.

Z wyrazami szacunku

Centrum Informacyjne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(: +48(22) 42-10-455 | Fax: +48(22) 42-10-441

@: bip@mkidn.gov.pl<mailto:bip@mkidn.gov.pl>| www.mkidn.gov.pl<http://www.mkidn.gov.pl/>

odpowiedź na wniosek o UIP przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #11

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Płochocka

naczelnik wydziału
Wydział Obsługi Kierownictwa
Biuro Ministra
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
tel. 411 96 20
Karolina.Plochocka@mrpit.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

___
Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Rozwoju, Pracy i
Technologii z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5.
Kontakt z Administratorem: kancelaria@mrpit.gov.pl. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: iod@mrpit.gov.pl.
Link do szczegółowych informacji o zasadach i przysługujących Pani/Panu
prawach w związku z przetwarzaniem przez MRPiT Pani/Pana danych osobowych.ExifMM*bj(1"r2i
'
'Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)2020:12:10 16:34:36d"*(2HH
Adobe_CMAdobed
 


"
?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?U+ʹm4].8
=OXnvG/v-\r*tàq z{TmǢ:
vsSO~7{ghN̘/Nї7Y%S&mZF<#cZb1èۅu
kg.ݍ[N#/Xr#-#q7Z"<&6܇1$m?W_O؉o>I{m5=
Kn9Ps?GeqsYr-nS[k
l-zϧ;e=75N[c2=6m~
yĮȯG9LH/KuXje490DTnTuZē繍,\
&GCe7"ߎZYhٞ9Ws\\ݛ~ۭ'}&
V
k`
C
ۿ=6xѽ˜o.dwƷK,].,X{o
6_LY:,zz!V[PTAkm{}
F;h[E߾,fCxճ!xs붺\[
Gizk&Y1sZ<1<0WK1dTJ{w;r8ޟk~_h[,/xs
4@heeӑ\jg62__|{ThcZ[
{du2~Wd3zo]q}o_\u,"ѼnCnYM>;oΩ
H;1kh-m}{/G!'vn(V5Q:o[ݳYVlu71kCCm{j%9#* gcX%XkslVֲK'Usqq1edW`qȵ/?(m1/_(o⯛O{vk`,`sgٲ\fGm=/>ke61c8>pӆ{WlI]˱<Fml-haێ1Ļ'iVCG"ts/RI1oz~}=5|J;RKTCRKTSRKTSRKTSRKTSR_k=9/]/Dnv~
J_gO2I
`3#2Ƃ͵,h&zaֽS純َB8:U] ni>>;V=Q#~_9$>ԟ|Photoshop 3.08BIM
Z%G
8BIM%}Ǿ pvN8BIM:!
printOutputPstSboolInteenumInteClrmprintSixteenBitbool
printerNameTEXT\\10.200.100.82\CW_KONICAprintProofSetupObjcUstawienie prby
proofSetupBltnenum
builtinProof proofCMYK8BIM;-printOutputOptionsCptnboolClbrboolRgsMboolCrnCboolCntCboolLblsboolNgtvboolEmlDboolIntrboolBckgObjcRGBCRd doub@oGrn doub@oBl doub@oBrdTUntF#RltBld UntF#RltRsltUntF#Pxl@R
vectorDataboolPgPsenumPgPsPgPCLeftUntF#RltTop UntF#RltScl UntF#Prc@YcropWhenPrintingboolcropRectBottomlong
cropRectLeftlong
cropRectRightlong
cropRectToplong8BIMHH8BIM&?8BIM
8BIM
Z8BIM
8BIM 8BIM'
8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM8BIM8BIM08BIM-8BIM@@8BIM
8BIMYdMRPiT stopka 900pxdnullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongdRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum
ESliceOrigin
autoGeneratedTypeenum
ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongdRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault
bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong
leftOutsetlong
bottomOutsetlong
rightOutsetlong8BIM(
?8BIM8BIM
'

Adobe_CMAdobed
 


"
?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?U+ʹm4].8
=OXnvG/v-\r*tàq z{TmǢ:
vsSO~7{ghN̘/Nї7Y%S&mZF<#cZb1èۅu
kg.ݍ[N#/Xr#-#q7Z"<&6܇1$m?W_O؉o>I{m5=
Kn9Ps?GeqsYr-nS[k
l-zϧ;e=75N[c2=6m~
yĮȯG9LH/KuXje490DTnTuZē繍,\
&GCe7"ߎZYhٞ9Ws\\ݛ~ۭ'}&
V
k`
C
ۿ=6xѽ˜o.dwƷK,].,X{o
6_LY:,zz!V[PTAkm{}
F;h[E߾,fCxճ!xs붺\[
Gizk&Y1sZ<1<0WK1dTJ{w;r8ޟk~_h[,/xs
4@heeӑ\jg62__|{ThcZ[
{du2~Wd3zo]q}o_\u,"ѼnCnYM>;oΩ
H;1kh-m}{/G!'vn(V5Q:o[ݳYVlu71kCCm{j%9#* gcX%XkslVֲK'Usqq1edW`qȵ/?(m1/_(o⯛O{vk`,`sgٲ\fGm=/>ke61c8>pӆ{WlI]˱<Fml-haێ1Ļ'iVCG"ts/RI1oz~}=5|J;RKTCRKTSRKTSRKTSRKTSR_k=9/]/Dnv~
J_gO2I
`3#2Ƃ͵,h&zaֽS純َB8:U] ni>>;V=Q#~_9$>ԟ8BIM!]Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 20198BIMzhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c145 79.163499, 2018/08/13-16:40:22 "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" xmp:CreateDate="2020-12-08T10:47:46+01:00" xmp:MetadataDate="2020-12-10T16:34:36+01:00" xmp:ModifyDate="2020-12-10T16:34:36+01:00" photoshop:ColorMode="3" photoshop:ICCProfile="sRGB IEC61966-2.1" dc:format="image/jpeg" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:37041dca-a4b9-7242-9864-046c7159b48a" xmpMM:DocumentID="adobe:docid:photoshop:0f470940-7c3f-cb49-ba49-c6039024f6fb" xmpMM:OriginalDocumentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a"> <photoshop:TextLayers> <rdf:Bag> <rdf:li photoshop:LayerName="www.LiczaSieKonkrety.gov.pl" photoshop:LayerText="www.LiczaSieKonkrety.gov.pl"/> </rdf:Bag> </photoshop:TextLayers> <xmpMM:History> <rdf:Seq> <rdf:li stEvt:action="created" stEvt:instanceID="xmp.iid:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a" stEvt:when="2020-12-08T10:47:46+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:efcd3afd-795c-d24a-b3ce-82bee14cf170" stEvt:when="2020-12-10T16:34:36+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="converted" stEvt:parameters="from application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="derived" stEvt:parameters="converted from application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:37041dca-a4b9-7242-9864-046c7159b48a" stEvt:when="2020-12-10T16:34:36+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" stEvt:changed="/"/> </rdf:Seq> </xmpMM:History> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="xmp.iid:efcd3afd-795c-d24a-b3ce-82bee14cf170" stRef:documentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a" stRef:originalDocumentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="w"?>
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ  1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_.
\XYZ L VPWmeassig CRT curv

#(-27;@EJOTY^chmrw|
%+28>ELRY`gnu|

&/8AKT]gqz
!-8COZfr~ -;HUcq~

+:IXgw'7HYj{+=Oat
2FZn  % : O d y

'
=
T
j

"
9
Q
i


*
C
\
u

&
@
Z
t

.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&Il
Ae@e Ek*Qw;c

*
R
{

G
p


@
j

>i  A l !
!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,-
-A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<'<e<<="=a==> >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHI
IcIIJ7J}JK
KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnkno
oxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0W
Grׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛B
dҞ@
iءG&vVǥ8nRĩ7
u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖ
ޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed 


d^s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt&
EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT
&6E'dtU7()????euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz
?N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]J<(|]!H%$!!@޲Hʹn
G$Z+-Aq;{ko[T
e^rn 3S
InGARֵmRtBZ
&G#;Xaˆ?_
#_OT|:DyrAaO?Z?_OzLscGT1d3?=1|7|]MpnngdOe^WMk
G}Rz!98G(b5뺌zj{iB|6#
8
/?.\cK·|qhL
%oK

ws(OR
6!9o?>CLb<&\zO^\dt_
Ha7
a:)O7.G3kyv,\ ;Sߴs0pܹzz+]\Сhvgfc:1l
aQ =opL?Z^sԭ/豋K QeW*+gG'럫I
@c:_]e%CZPK,qc
`c3ao!_~y׵k-/Fe_0ks]=C~9YN̖MHK?.|#KdlUQh n$<h
f;sN*UثWbw-CoFՙb@A*;g!e饟 y
HQ}]?U'ģ&61jiZVCv֨#sI{
$HP8fsPgrWl*Gqͳ ?/TdJCv4aQ\yF
bUثWb]v*UثV1=yRwwrEl
Gvj5gʲstZ)g'~N]R=WIԢF;UV-͌f'Q&b]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Uث|Q`&եOxܿɚ_33_L/?6Horf!'`#I.:DNC\.\?O7喕o&,4?Y(?b!
C/j&@?LU|xZV
sJh ڒiXT3r,7"
דs,Ư22Z4_H9kG\xN\0˟4y2Z_8"Ւe\ITDFPN8gS┴_u7Ťyxɦ%myr?yoˇ'O\|z
=1ټgy[+Vd>"Hf?D?GaV»^N1y.O

ԾԈ#N
,@?Y?):M@sFyWO+yY"`_6+Ѯ$
F7lxr/,?
閚_~7(4
PmiM![U1&@
Pom۝sWOO\XcK{jٷdS臦?r4 qK꟫;j`^<(Ӽ{p=Z|
KQ}~oprta_0-ʇg}V=
z7?
q,Rr\Y?IN*UثWbSR{n5(xy^ap!4uPWp*Ogp­/*j\
s:
d[_SGXtIu(`Ӯ&.u7}_Wq->Fg">'6 e;
Y93!SͿw(GU7埕.eޒ
xi&TdbyHYGˏ95ѫw<`e
r?^ͥt2:##f@YX;v*UثWb]i܅E
rpBʼ1:~
[,[:K9Z đÏR"
=sp
&dCcYoPYJQ:y_̾b4'LE;YY8я?Fm><X(W1j2fX'sJv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثTb}@?_Sdҭ{y9
||o|\rRN|XIa7Ko[M;VY5ݚI
q
9m^!]X]yVּ 0ӗXdS!*HёLPOwsⰌ>z}^7H_xb_g>^O
c#>L?j<
O)2?˪ȵ=ze?Wy}O2WzwuM?};yЦ
t7r9Oa
.Y_T
FXth42
;HUOA-
/iK_D=SIyƣKU.%<!k=&GCɥ?
.eϗg$?(^'%ֱ"VԵۢhy'
I<#è:=IpÂ7/mV{;^Y1Q8CDO(~ɜt\
/K
8⼇~=JzWz[d.
>3޶3!??dzcw?f}ҴOTuwV$S'cx^rz!1O+a]Cg-6C
&he>+w?ϥY.
,@$M@sFyU^STܨNIHW?V'_&Ygo蟗唺e>& ڈ\d)VO>
{[7H?3N*UثWb_>h 4^HH,H;+jvDI@d;]fM=KG#T",@1|5G,O
}HF-[
B28pJ|-?8b%)zLϋMɆlv_)^57Hmn#GLI>Ғ^i^<<%C~
tm$Ҭ܈"h\QXZv*UثWb]-skBԚVjuX?ٟ\v>?2/;˱
:=
cq{9^'w}
Q?Ud:2ּS?ϫ\IeK\rvr)~'
GR4t@<'
~ĝ.&O&-//>[b_kBҭ-"K/
9
B4!9 ec>A<< Oί1ϓ
huRUF!T<%m?K7gx+bJF#ߞu?+P-ǘu{myp]Tr"&M
<_DULGZIV~4J,
@>ȿ|%EzxBCN>?'bV-jE-4+Z~7呟gBf_&:)D`UثWb]vz:Ftkk;FW8L4U~fc#Cp$)D_
O"
G;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?yg^Y_]y[9읭ȼf_rq#R`t$3={X+_R9Z
NAb
2a
Fk=4(Wo-&\#E*8
+.Ǫu08
<ȣ9[a{]>
?9Aik+kaQa6a>sDt{YMYd
噋331=\dl?9~CM(?Z
{Z5
CI^1
["W'@xc%iH?zyf'dAXAX@wJZ&ec"?K?Fr28*_&yTdYu9V37Zq+,'_+qkZ{V jcZhc!aj:)n9Ogs\爌cǑznt
?FU]kUt% #h:Gmi[~
_L}sIyƣKWm6ZEݓJMf`g3J8d4&-5ER&*RvgadG鏢.pK?P^A]bhUzAF-.>웗rGԞ1ߥqOԳNϓ|^OYuEc/,7ԱK
~GkW~|楶7gvk,+/L?9L#}S{N*UثWbGqY-<~} 9Vbx_"Kuʕg?5_[sH(#Ya`u~=jzK
RmN
X/V/P5m!_q*gV5ۊHi"@__yS<҇
:pos'KRU?6Z,6vZW֭oI6*`RjdEODHU}H
<v\(}sL?/dMV]:Xa
`6CO#
[Wb]v*UتVNbK1v
+ːB&GUG^Vx,^ƛE
g3f3TA8q

<2j
j׏ӫ{{]ԑ
^UY9r='hj#J_Vfw=ϫK7*wZH`
6uZczh
L>_V@m縊)m|G
,FD{D$<
U0|}c>[Gmcc<uè`Ulūqp@K''zx'+ex.JPyj M$KDF
PM(K's`Ĉp%V:5K=w
oMjM>H!I"_Ob9lC4D.!^ҍpt˛mNRVLI$dz5˱댪\L=K\7
z
}
?'KնS\i4ѢO'%
CsVjK c),VM3Ruo"J䄌)ΌmnN}[7r7~m͆X
`X
E)?_IE_O>^θ\?Τxj`nm'ԭg֮c7."ubAŀ4A8`l+Y+ )*hE0J&& El]ڿ,&|̗/1qc~
v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]c
_׼>`ڞkDRM,L
<8qW
rq2-閾O6pX]C[oe[OӲg.Ma
~8p|Zf=SnPY '[#RG&:x
??‡lczfi~^ytU#a9wc)zbϤ}0'j?yKr˨>WBn~e龕2WKK]y"ʾYť}rmi1r?ߩuc_{FYDVZ:(M7DH8
ao
>19ܾ<Gꗦ
t $i坿ݓJMIf`g3J8do~CR5DlҼ~ewoߵG
2K
zN*UثWbe)xfE)
(U؂1LdAw_????3\4iyjj!zy+ŘCڝ\cG_֊Kq$wz>k#0O
$yJzq|,?g4&@<QSg|0
)t/_SQ
I
]F
~pCϖ6өU"_̋2BUثWb]?~e'גFe,dWP3/|4J9/?[?b^qI+GuG
̚R}r=_S^)E{A.
?

:
DpůXtkX>k
5ļ4
Wř??^<3Co
D4fo,Zfs5S|!W^urxcPO)>@yoːY\׮;ufWę=?`_yǑO禪<~XH>|9ҙXxW<O
}&㜩X<dѤnWBO?kfr#
?K944=g1ywߤy;VEpK;
iyA'1!9Le
.&5&I
յr6Cqv!]]ܩ=
6|?JgD%֒]w[
evV\,
9V/0
ˏM_ay#It;Ќ#!Qlf$ˏǙXJ',2#^K
^[<Xѥ&=:ˑv
}FN
QĖ<g~'Y'1
$Jյ(j[
aҦ{
@NoR}J;Gl~.S|K!
?_׆G~O?"cy<8j3
[px
o7m2 |lt_>rjv6 S_ݗd4pqKQ rO~t-3ObZFTA@3G9O2cNE.XeM_ؖ_>fK^?חR?yfy!ٯ/B͢H,aT`@#Bki~rBuLbE3,D%vN8xT>//钘-NQc8EˇGe<9
/%
R J%8e=\E
i=̎+̹!B$@O޼Rs_K^<8\ǎ<&ثCJiڍ챢J
*B1!\nY)cyȫ.5iu 13ى̱Hc0ە85uxW6-u
32YL#2ە8je]^y1Wʖ7
H$ӊZaUuH?pC.B$,p[P15wE`u}^7?Xe~QF˔FLcEl'yVk*
]Nxb6UVVyʄI"|,sφ#GT+ApQӭM֣u
}u0}4????-ؙ,K-ZYaHT^Ldub~&9)a4A1"E)+3i?m5+K&>>?Gîh鿥 -(4moރ eg
5"KJ/5w4VQx2Sa5+L38}@r /o??8
";N(%Kѿk
?Ix>Qiuϫo8yo4%ƧFc
Kq@XDt6&xNq:rMO
_Kv;-'S@4\oz|:WD1
0"5/Ok,1wگi?_Q)_vc_t]c[ѮwOHq)rxqXC
~Fg[ϨyTYxYZ(ȧ)*iח9

`1\=R3?OHm4;|C
Y9q>epb9ĵd˒x`mS:jڥ
A̭zv,1JH2
fZ}jv71]ZOJJeDQH Z
/tƂ6TaynQY3s-,K,<hU~jخӘeY~̑9)8xƏ2ڳ:[\I0ȯƼG/sk

#}#J\VI^<p%6`fFeypHގx,>#9_K3@#gN_Ӻv-d
ee<Jyod-ŇxAAjvyO

k?U4u i
8z^Skկ?rh5x]˿X5sZ^4.իM$WyPri)nvqbb%)ܸX5R<F1zV+J,u
S#Cks

\(Ù
o3j
Mtk8GeD{ӀVXxJrDiV.$-.!mI*Sc-=Y,S
DMxgXU(ēCIrz6
M_jZʓ(>XdQ5 bKF]w
R42,'F(M
k. @ǘS[Pm5n:G5}a<}C

W^]WOco4\\E
LR)
Ue
Ƥr'p9) !|lu;K+[A<rH4<X9)bE@@IXj/ͮiu3XE[K)#82x+
eN#5iGN3 SdY畂FEUP*qW[\sm*Oo:,GGVVZVyg<]RVH]FNd*..grvx#ojrc
&8F2`>]~
r36=0/!ɑ|V(S
>L/bo|oٽrO'W{
0l$^J<ZT?RDkw<
;M.wijEBI!^Gg͓Kg!t]}*)Q.܁.߷G\HOO
rzFD#\Pڌf=GLC
,#ZCxZO\@V1e?c73?C˟yZG
/ng_#×x?~!s3a_]m~-F=CUY/VK[aeY=18
[KW>\_ /)贆&
xshbO˔R?mJN*u
/iyp8@J#Ǒ8u)ulm")>&*NRYW/biD.adq*^|"j=kI+xY#XA
qUE4Hn);pC4⦿*%/BZq!R ?
>D5<kz^lq_ou[Pf"Ԕ-
bxei
r#։<|IՇ*ȗ3b! 'ڨibɩ*pP(SCuZR[=uoT%q*ԩQXWb8׸J\Xǥi}g6xVJӍ
d8~,&l>G]KW&=Լd?9ttw~pF.k{XM[ƣV
S,de&FAB0EDJd%b*)w<sI6H7vvB|C7›~W~_]\sj`)o
DQqJ[`~oF\\g=V1bV痭YHfCT8"VS(#3iD
#c`֗*K
%1*6?c/Ŧ)ד9Hƾ=Y^aЭm|yXLG%p9C_RE?i
@&r5U!#I-ր4ZRSFQL(2EE݊Lhg9
Thx
|SOZzz^i
HqUNA1:/c<
$HId+DrHq@C钖mzj~E׋i
\^bT(xI#F,*o-
9䗆>,<sY[oQEg$
 Exǚf $|)GIՁ"
O+]yVM"`ڵԪKb^KX^!')=,=cWzMR{>N!嵀29[wF4Ij:Gd-arďs
8;^[f崫=j
REqYF3
IR3aru@4%R/yD</??صtE
41RßSepJ9#\3
XPNEV};Z2 hGQ9
)JNV"'"7dUث
ɽgs?G,0ܧ@amIBD๝קz<dӔZu9kS
IOmG&CgXe? 5?/ߧqp̟Q/֟!cNs%d8aKq)
djyʞT_귑3REM%#r}(,0NcG)`%Ŏ1<_Z9?Qog}`x|A?/M揕C
iϠdWUېe^
cg&F^'oǃ$kK|kdoRS<E}r,CgXe? 5?/ߧ+Bgf$<6o
:-\|
3Qw_}[qzJ_1OAiPfGczb_ݏ~IB(?oO*ɯ
FO.^?Jy?<wriO*#FJ?&L@=_R5?
#:Vu{k%{ q)]!oٕ_y%
lxCEE)?
Tz^['yUk~$TA2isLo]
1ޏo/3˚uۻA
1ZGV3HuJ;7 /6kڌ)B s3F2$Su/Y~eGVXONɜ$<7?992xdh.gX=K{;̚?I$m'2
~ O{FVRRO/-6PLGq:svS<G2f
/Oצd&}zn<;eiT/ItU>e&̒rK{IƊK,SM‰Es:P#G.,fg#)6ald|\Y^Zh
Q$$U2shn|Uy_15|9>8.FF`#&3ͷR,NkIu#92DDo|9g9#
.
fa*v{naiٖ`q
> |)_v旵'ǀ]4_i8đK46b}_?g3N
D̙+'%mn
}.yn$F;07)J_OϐN2ٞyґ~H~^h~u5+}aY #XX!/#p@79whꥆ#j`Bx':4iRh$
J)XA>ھ{MBWW=RbR?$~_\LyLc ?
[????>kzŬw}ٙnv‹q]t4Nl1;K'aAKUXN=.v#9_*

ixKNL&8Kfo}wI$
g1AQ\˔8Qo틏@͝N:|]oOֆaK c^dqU8}xrDĉL
&2x x
]?.TYIPoљx9oig
170,G
YG^7] @/I˺':n,~=
L$tټ Y%
6тE}?

qLq2
?5lrGboULj(>/sSFX}65G]i*ӢZ'TM=K'2Zb
Y$iKR/
) =[[zNB
U?vB
uD[lņICs/7"YD<\-E<(k]LSI-ax.v@drSc,fxc
/Xrd~Wލ!i~dՉ4T[Y'0F_ŏr3!
'VF5<L-~ǧ_̘azs!YW?1Cn>丷9'hء^KFf1(GB[o.ycC|6
3U!iQ߃'=@lf4Hg3%F$})Ə_5Lţy6Puh)ȴR T#bFsUz3.`/%>k,|o8ZENOao\.ܽ# 5>%
^gǒ85j|ڌ
'ҭMqq-V6X_R*)4/+
C]YӬĺ)鬒E
dhq

B#b +yg\k:„5>u)
OC?ڙ!+<
RO?$yZ<0&pt/)_đd
dq\OaOK;O}-EjҦNc4c/_'qO~t':Mm
.&
Osu0G91''_bcOg{m[hzCz't_J:XLC/9dSǿV"(}Vl m.4ƑG#S>Flԙ
ה????mZu잮^k;W~$<

ScZmicKFQ
:,"PzHmL-O,L8L'h[>N*<:Ւz5N4,*$W+SU'K#tpaۺ$+#5_Sv8IQ-PI
x-tY>
ђC%\[Mx
ͤ!-
31.Zlѷ
Ug;iDWF4%wHx\UFӤ6O
%ͼ"(f.=?Lq2s[*<)Y"VG~rQG
"U<e^d-q|KfRrPx}\x /w[~HH)
5vxU|B.!K9*;A#۰f#[1f*Dxdűk7C[CĎ~犩5
g
fwYTM#[HѕD~_oVYhnD~":Ӈ#ֿÏ?UlUث~j3@uHx*jGK!o
;_%5ڮHʤ%nV`=C=Z/@4l-
wf9`1@DtfYr`>hf~h_̖31JeWgaF8gIɆG,d9E o1^UN$Ȕ(S
=:
%ՌPIG}LFW˷Li}뼉.Jܨ
xHc;|e˴8Ĵ
|/n|tn U,^x_rf
vW
F
@|\SG\qGYyH55=ncw{,bSXDm<̺4!s#Ú22G5_1]-^چWRu{h}OHN^#9QMje5:7 $eۉ搷ɓ`l1hH/?95O.Taձ958Ė01J~i3"^!$(

#5̽oY4Q|^sgsn_kxxqj5Z/rl5XaJ<^&H
K&Ҭu*2iyg]y:I@ƒKG
k0Hr`tb
#\{t$<',-JseS&jsd㙗&S7bXeM_ؖ_>fK^?חR?yfy1?(j
hSk{]LX$sDK*29ܷ
2hc3T5W|i*Gumgv,X(,ypS'Xw; yf~V/%I
=dyIIT4P|+r$}?VX`c4zO>9."}"s4]n`T(aver,")F

]?啕-dԏ"![ljޡY8az#T<
;txҚ~fCPGJ;]f2b#&YU|
^8;#LC
G_'J[Y

.)*
-f^D0<c%\4!_2sڃۇiJNM.h/
B+
r(W9o5_hCmwE>q_FeDvJ(_OSFUYJZu't$FyIH5[m:۟<}GisWv;ee'.)FFG

W(o?_ްm5Ŏe#H#-w
$슨irmn,pwJ\?y-0u2C*k)V1Hh#9ZT2hh<9-N\p5&_%{ -SV2Ʋ9+
LV9#qq*#J̿5qz,1g[_o4K
kP
LI
y~
ͯd!"?q3@Lok+6&}}kuKh
RI
D-̲1Ԋ/?eZ}~
fQ+fm&II
a/weֹkz݅ż no"*,QUy}\
"Dc<BD'.8S>bUKY%XYmE
|_kci1 ×pf⌖g
_5o5(Պ~"#cQ_<xxEt㙲>jҿ855݋7W7GNRpwh9o>ӌbJ9L#i]䟟曍cTBH瑈KIJ,.Ώ$$N3V4 hԯ5
$Q$eU׏
zu8xa
 sn
2<FAߑߖ
`tzZ[zX'C,Ba pTl}U:fMh|_ƣϕ0׶m2)H chdAž
1
2qBu6}Ai
Ұ&`$d!9"5 p;CHpJty!+jʿ}Wיy
:.Օ`j#ki"6FR7%ߕi^"J#Q{c:fF]
Xɾw?|{ͪ
ndvϪyUVnf](eK2oY/ȍj˞h|-k[BXd2zsۙYd;)
]eu=8JH"2o+?34&ki%k>7W5Pv+$A5>
Fb'շ-6HP5Rf>E<7Y}b{׸OEEF.FN4ģ
c~I>i?.Hm
+DyI?K3#@G0qΏ$$N3VͿ,ɩ]y^:׌v
*D{X*)a
q''O$l[50'u;(%ƓAU
lQgY_,=b\N.-&\rHy
uZGpi=.C{HPyG/=>D}r\+LiN
v)=>z\\E6cy
BRVCӪFұ@"w?˰K4N18^'D.eyW-tR[68V0f~7
2?ϓ$#)<hE+YQ96U>$^|x
9zxK
S
*w<yO<}c'vi4+JIE=i
s3+O$'
bcKJW}))

U5|yLm+-nSU.hn+FKG
PTSf6A1ռ
$ây.
;P,nWN''A2$!
Զռ7R:
xEA^^
а
fF
@7/Я/|M^iDҮ
?JI֦M
[1cĸ8x^????Dq*j6:HM6qDa$LR8QfQ#&ь])go̍FK6wt8/n̄ӁVc3|kߛN
^cOѯ5YbMrFnzPM늮<蟙~~]MԬť?;v<W֋?~aح_p-F/S}Nu]+Sû[/'̗S'ڃNob}rzXy,S$9$ghdJMzZnbA"SqC
<I}sYp۟=3J&~PнΣxۼ5dS]吷c9K6MXԡ}\뺺zzߘ$7XcK{jٷdS<
RO&-P????lMꞂ'~<qy?9<ߺMJ?S4c/_'qO~wf?{/6 >7sbIq"r
.\?O&մ+7K$Z@9##c/LN*UTh:Y?NzmN4ߕzSc:UIeo
I՚nMFdj
1U5N#7Z
>IPĽ:H}6j+F\>ɊN]k|LV
^pDqF
S????>*^ysB{gYK8#3!H@n\xgBy^Dc
Q:A2Kò*W|L?(W[rKYZnV'i*̻Uc
鏃o-]cI!FTfK
g^z|X5#vէ[C
5W%%_DCW,0$y3A8P*$Mѐ?xݜ}MWbCo/u]cI[We(\|.MQn3/C927d0H^
͍ns8mƬZZBآ}/?ssEIe9P,
luݍ1
I+#?zkY8e>[<\?_vȷZMZydMK
w,\}YդGCqO4ttzrvGsjw!kpKkh"p✹KUutɂM43fΌ.eok1jo"鮱MVy

bE~N.O
_җ
,
2 &[[n
<ee |>W{O2;Ѽo}
RmSA5<JBM~A&FZ}<k?I#6ir_W.n*Y[\.Fחri~txLރ_W7jM]28+Kd+W|jqMO>w
f_ċ?26]XR,–kg

H8EDx!I3e/Peo습_Eo/L]%s
"-I4Da
SId(?^_5[4(v׸WnxW!ii6Rxu%WߚߙV7xVGeg0XI3ĊDP/}98
kL%}G5|
b;#VD)'S_°ut~c'Ȫ6Eľg[k{1k7c!%XF8_.d-H1L6n:tVi[eR
S,(~)~S>M Rd(<~p1k3@,rGeo!lc#ĿV
τx#˔?sf
~?5ͭ+R{&#X[Ke
,ђ%oNE7Ù?i,M_9wzUٲB
F*]N
%s2_s?Lrv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]|j UJ
v
^rj'Q$bu(_:WGui: T:0*vFF&(M;sNFk.+KB>
)d_Bh62G!ثWb~i:݅
Ɨ)~nx۳\2J _S@ d;v*mWZ{C^*5?^b<zzO؛PJ
HٿkLt˭>[.Zםty
Nye^L8\|
\UWy+Sy@
J-
X4KhLm _
!18ts7ţyda,)w8VW!??!̜_L_.'o|z^`ejȿXO$lq~KяޮO\?>
6~Rd1^bvI[ؠ>dK/!qE:P
g`4u7
i
{)`xZ6C
\)?,8mX;Eo9-R^jͻM;V[MwfBGI
6ܬ"1C~RL[1jzט1X <-TňG44d~#]RjtkY#4&{Yfjx2c
#>[I9')~VSN*UثWTx(#gdUVP
_Q㊺uF*Uت
6w
ti+@&͊qWbR7[OWn
BIbY-ʬҕe^% r)a.18V'u=\DYfZ$}^&ٰW)N|wq????42yWyQȸp*y?+G8h'ft[™\W}"{N<q
q4q#OnBK5cl^|Sw_o8m}jX9`OC*UA-la?J;>q@Z@.7D2a!%<OȞӖ{G<1tSoǏ,;k<.FERz.C.I<G?
vVH&.XU5*8~_kړ&q4?؇gMė7Zqq),@{5$k tWu????[6R79-bg(
[]+=2l_F Uνߑ:KF3(IB]s(o)K_Οd$>SbX4urcet%
YW&{W!ys|b~@h.n
y,n%7UTP,J6GN[zq#O"1̆r
9&yz5]JU\H:;fĖ
PwcCDFLk}Iq<h":q mYZ\XLC⼟|86#wTqO
Z
ſ/Be<~,AU~&{VdW
?ǒ4!d==ƩM<^IdݝK1$

#=e=w5N{T~M[חծH'
,,Ż.9v,mY0|_T~P}GWW.Oj?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_餶_ʏ&C,ES
f#[7$R$?LsȿZ>cu]ɩ&N͢Z)dr9y?
2q̍NP"#?_?_u2G
Y~_Zךcm>])`j_veq?ML|<s}1,4qpGKB????ో/
Ry~:
frzaYir-SKط_ hVi
68Nx
h7
)S o,OKя_
KOQ/|/{ԮoܥkJs
}5j~,
NLM?OɖlooƊ}
5\*7.ԜG[`
yW.=|j:>z*}>zrJH=O̍Bm9ek}4if+?U#[i[Ycܒ[Қ9,U?=<Ϯfi0ZޚpyccU[ִ̝RɠtngWCZ#0&_1>>omy3MfoCcc(U^mՏV
[E֫
MƊ,iWpI-s{yFE%]WXԝ-nrh,OH
j2 ʣ`
n_TRE/ov[VXF웗pGԞ1ߥqOԳOϓG|gaN????X/,7ԱK
~+;/|
abմo*ΧXO◣_\:T]mim2C
7ka*,VGŲ&GK NF??$]BC˲DO ;DՌ{HǖT2Hˏ_N*UثLU@k+_㊵SG#qT[yծcƥziӮ>o^LZۖD/O
a$U
`r?ڴ<Vyx<)iWyy#f
^
>yw@܅*kǪF2՟]@c[%8.]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثV<fdk6"4Z\$zۏn['fp
N.
}(;k3h^_GF:i
UAZv????gy
>>9ܾ<G>.4 bZEi
y4Տ7ϗgG
~QS&uhjZUֵyQ$cAa
Ab6
NA)T~z!n_TREH[Ե<\
hH†=6<^
ORx??gsaNC_G?mh<mk-'7lc/L:dM?㩆j
wӼXkzZ

Eo
iO!+!
`c3_L?INA?
:gA,>}E}%'3<7
F????.S<I5
W*U!Zs!M6YXU~Jh^K.

x#n#K
brps@Ks<fd+6"4Z\$zۏn['Np
N>
}(;k3h~_GEvQVizV14rcLς5`5o-Hɥ&q30
,|WӋT\Z$ڎUuZFuF>jzGmXSJU>~? c/TAy7
C*BC0MnGԞ1O
X`Ow^zToKB????
$ڵ +*/[4Lx1p/IC
GK
~)/
N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UF{۹6Ѵf? 0$

2

odpowiedź na wniosek przez Ministerstwo Sportu w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #12

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Ministerstwa na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 3 lutego br.

Adrianna Wasiak
starszy specjalista
Wydział Rządowo-Parlamentarny
Biuro Ministra
adrianna.wasiak@msport.gov.pl<mailto:adrianna.wasiak@msport.gov.pl>
Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
Telefon: 22 2443 246
https://www.gov.pl/sport<https://www.gov.pl/web/sport>
[Ministerstwo Sportu][Niepodlegla]

1

[UDIP] Odpowiedź na wniosek UDIP. Sygnatura sprawy: BM.II.055.15.2021 przez Ministerstwo Aktywów Państwowych 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 3 lutego 2021 r.

Z poważaniem,

Anna Błaszczak

Główny Specjalista

Chief Expert

Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministry of State Assets

Biuro Ministra
Minister's Bureau

e-mail: Anna.Blaszczak@map.gov.pl

Tel.: +48 22 695 82 73
Faks: +48 22 695 82 52

________________________________

________________________________

[cid:image011.jpg@01D70480.F4717440]<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe>

[cid:image012.png@01D70480.F4717440]<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/mapa-strony?show-bip=true>

[cid:image013.jpg@01D70480.F4717440]<https://www.facebook.com/MAPGOVPL/>

[cid:image014.png@01D70480.F4717440]<https://twitter.com/MAPGOVPL>

________________________________

gov.pl/aktywa-panstwowe

[cid:image015.png@01D70480.F4717440]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
w Ministerstwie Aktywów Państwowych – iodo@map.gov.pl.
Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.
The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
All information regarding the processing of personal data can be found at:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna.
If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
at the Ministry of State Assets - iodo@map.gov.pl.
This message contains information intended only for the recipient.
If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
the sender and delete it permanently.

6

odpowiedź 16.02.2021 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #15

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji
BK-IV.082.48.2021
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 3 lutego 2021 r., przesyłam linki do profili prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na Facebooku i Twitterze:

https://www.facebook.com/MinisterstwoSprawiedliwosci/
https://www.facebook.com/mediacja.gov
https://www.facebook.com/sprawiedliwoscedukacjaprawna
https://www.facebook.com/funduszsprawiedliwosci
https://twitter.com/MS_GOV_PL

Informuję, że żadne osoby nie są zablokowane na powyższych profilach. Za prowadzenie profili odpowiedzialni są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: sekretarz, ekspert; współpracownik zatrudniony w ramach umowy zlecenia oraz firma zewnętrzna prowadząca część relacji na żywo. Konta należące do Ministra Zbigniewa Ziobro na Facebooku i Twitterze nie są prowadzone przez osoby opłacane z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem,
Maksymilian Mularczyk
Główny Specjalista/
Wydział Prasowy /
Biuro Komunikacji i Promocji /
tel:

22 23-90-759

[cid:image001.png@01D70142.F01CD650]
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl<mailto:iod@ms.gov.pl>. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

1

FW: Zapytanie o media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #14

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 3 lutego br., poniżej przekazujemy odpowiedzi.

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy Państwa ministerstwo (dalej Ministerstwo) prowadzi profil/profile na Facebooku?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Facebooku i na innych ewentualnych profilach prowadzonych przez Ministerstwo?
4. Czy profile Facebook prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
Ad 1.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie prowadzi instytucjonalnego konta resortu na Facebooku skupiającego się na bieżącej aktywności Ministra i polskiej dyplomacji.

Biuro Rzecznika Prasowego zarządza kontem @Polska/Poland, za pośrednictwem którego realizowane są cele Ministerstwa z zakresu dyplomacji publiczno-kulturalnej (promocja marki Polska).

Ad 2.
https://www.facebook.com/polska

Ad 3.
W dniu 10 lutego 2021 roku na liście zablokowanych kont i stron znajduje się 7 kont/stron.

Ad 4.
Tak, profil @Polska na Facebooku prowadzą pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ad 5.
Pracownicy prowadzący profil @Polska na Facebooku są zatrudnieni na stanowiskach specjalisty ds. portali internetowych.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy Państwa Ministerstwo prowadzi profil/profile na Twitterze?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Twitterze i na innych ewentualnych profilach prowadzonych przez Ministerstwo?
4. Czy profile Twitter prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
Ad 1
Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi profile na Twitterze. Wykaz wszystkich kont prowadzonych przez MSZ oraz przez placówki zagraniczne dostępny jest na stronie internetowej MSZ pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/media-spolecznosciowe-i-zdjecia

Ad 2, 3 i 4
Wszystkie konta prowadzone są przez pracowników MSZ.

@MSZ_RP
Komórka: Biuro Rzecznika Prasowego
Prowadzący: specjalista ds. portali internetowych (6) + naczelnik Wydziału Komunikacji Internetowej (1)
Zablokowani: 22

@PolandMFA
Komórka: Biuro Rzecznika Prasowego
Prowadzący: specjalista ds. portali internetowych (6) + naczelnik Wydziału Komunikacji Internetowej (1)
Zablokowani: 20

@Polska
Komórka: Biuro Rzecznika Prasowego
Prowadzący: specjalista ds. portali internetowych (3)
Zablokowani: 0

@Poland
Komórka: Biuro Rzecznika Prasowego
Prowadzący: specjalista ds. portali internetowych (3)
Zablokowani: 13

@PolandTaskForce
Komórka: Departament Prawno-Traktatowy
Prowadzący: radca generalny ds. publikacji i rejestracji umów międzynarodowych (1)
Zablokowani: 0

@EastPartnership
Komórka: Departament Wschodni
Prowadzący: dyrektor departamentu (1) oraz pracownicy referatu ds. Partenrstwa Wschodniego Departamentu Wschodniego
Zablokowani: 0

@PolakZaGranica
Komórka: Departament Konsularny
Prowadzący: I sekretarz ds. koordynacji w sytuacjach kryzysów konsularnych (1), III sekretarz ds. koordynacji w sytuacjach kryzysów konsularnych (1)
Zablokowani: 4

@HistDyplomacji
Komórka: Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją
Prowadzący: specjalista ds. historyczno-dokumentacyjnych (1)
Zablokowani: 0

@polskapomoc.
Komórka: Departament Współpracy Rozwojowej
Prowadzący: główny specjalista ds. komunikacji (1), dodatkowo: zastępca dyrektora departamentu (1), radca ministra ds. mediów (1) , główny specjalista ds. koordynacji wydarzeń promocyjnych (1).
Zablokowani: 0

CZĘŚĆ 3 - OFICJALNY PROFIL MINISTRA

1. Jeśli istnieje oficjalny profil Ministra na Facebooku lub Twitterze czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu Ministerstwa? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy Ministerstwa, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione/opłacone przez Ministerstwo)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Minierstwa, prosimy o link do profilu/profili.
3. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Ministerstwa, prosimy o informację o tym, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na każdym z nich?
Ad 1
Pracownicy Gabinetu Politycznego Ministra obsługują profile min. Zbigniewa Raua w serwisach Twitter i Facebook.

Ad 2 i 3
Twitter: @RauZbigniew
Komórka: Gabinet Polityczny Ministra
Prowadzący: szef gabinetu politycznego
Zablokowani: 3

FB: @RauZbigniew
Komórka: Gabinet Polityczny Ministra
Prowadzący: szef gabinetu politycznego
Zablokowani: 0

Z poważaniem

Diana Głownia

Zastępca Dyrektora

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Telefon: +48 22 523 9356

Fax: +48 22 523 90 99

________________________________
Od: sprawa-34827@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-34827@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb
Do: Rzecznik Prasowy MSZ
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach

Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy Państwa ministerstwo (dalej Ministerstwo) prowadzi profil/profile na Facebooku?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Facebooku i na innych ewentualnych profilach prowadzonych przez Ministerstwo?
4. Czy profile Facebook prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy Państwa Ministerstwo prowadzi profil/profile na Twitterze?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Twitterze i na innych ewentualnych profilach prowadzonych przez Ministerstwo?
4. Czy profile Twitter prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 3 - OFICJALNY PROFIL MINISTRA

1. Jeśli istnieje oficjalny profil Ministra na Facebooku lub Twitterze czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu Ministerstwa? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy Ministerstwa, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione/opłacone przez Ministerstwo)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Minierstwa, prosimy o link do profilu/profili.
3. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Ministerstwa, prosimy o informację o tym, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na każdym z nich?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34827@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-34827@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PD: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 3 lutego 2021 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem,

Małgorzata Czachor
Biuro Ministra
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4, Warszawa
tel: (22) 273-81-29

-----Przesłana przez kancelaria/MINISTERSTWO/GOV dnia 2021-02-03 9:00
-----
Do: kancelaria@mfipr.gov.pl
Od: sprawa-34817@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 2021-02-03 8:57
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach

Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na
podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r., niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie:
CZ. 1 FACEBOOK
1. Czy Państwa ministerstwo (dalej Ministerstwo) prowadzi profil/profile
na Facebooku?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu Ministerstwa na Facebooku i na innych ewentualnych
profilach prowadzonych przez Ministerstwo?
4. Czy profile Facebook prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.
CZĘŚĆ 2 - TWITTER
1. Czy Państwa Ministerstwo prowadzi profil/profile na Twitterze?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu Ministerstwa na Twitterze i na innych ewentualnych
profilach prowadzonych przez Ministerstwo?
4. Czy profile Twitter prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.
CZĘŚĆ 3 - OFICJALNY PROFIL MINISTRA
1. Jeśli istnieje oficjalny profil Ministra na Facebooku lub Twitterze czy
w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu
Ministerstwa? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
Ministerstwa, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione/opłacone
przez Ministerstwo)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu
Minierstwa, prosimy o link do profilu/profili.
3. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu
Ministerstwa, prosimy o informację o tym, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na każdym z nich?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34817@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by
nie zmieniać podanego adresu.
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

RE: Media społecznościowe w ministerstwach (202.2021) przez Ministerstwo Finansów 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #3

Dzień dobry,
w załączeniu korespondencja w sprawie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odczytania.

Z poważaniem

Wydział Koordynacji Informacji
Biuro Ministra

[cid:image001.jpg@01D703AF.4CA682E0]<https://www.gov.pl/web/finanse>[cid:image002.jpg@01D703AF.4CA682E0]<https://www.gov.pl/web/kas/>

[cid:image003.jpg@01D703AF.4CA682E0]<https://www.gov.pl/web/finanse/edukacja-finansowa>[cid:image004.jpg@01D703AF.4CA682E0]<https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/>

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 00 00
www.gov.pl/finanse<http://www.gov.pl/finanse>
Klauzula informacyjna<https://www.gov.pl/web/finanse/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna>

5

Odpowiedź na wniosek z 3 lutego 2021 r._ Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Obrony Narodowej 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #8

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek z 3 lutego br. uprzejmie informuję, że Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych - Facebook, Twitter

https://pl-pl.facebook.com/MinisterstwoObrony/

https://twitter.com/mon_gov_pl

Administrowaniem kont zajmują się pracownicy Centrum 0peracyjnego Ministra Obrony Narodowej, które odpowiada za prowadzenie polityki informacyjnej resortu.

Ministerstwo Obrony narodowej nie zatrudnia firm zewnętrznych do obsługi i prowadzenia kont w mediach społecznościowych.

Pan Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej posiada konta w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter ), które prowadzi osobiście.

Z wyrazami szacunku

Beata Kozerawska

Koordynator Zespołu Informacji Publicznej

Centrum Operacyjne MON

Tel. 261 871 038

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Ministra Obrony Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej w celu prowadzenia korespondencji dla realizacji zadań i czynności wynikających z przepisów prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl<mailto:iod@mon.gov.pl>. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ww. administratorów, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Ma Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych jest konieczne do prowadzenia korespondencji mającej na celu realizację zadań i czynności wynikających z przepisów prawa. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Szczegółowe informacje w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej o adresie: www.gov.pl/web/obrona-narodowa<http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa>.

odpowiedź na wniosek przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #6

Pan Szymon Osowski
Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 3 lutego br.

--
Z poważaniem

Agnieszka Bielska
Główny specjalista
Departament Instrumentów Środowiskowych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. (+48 22) 36 92 214, fax: (+48 22) 36 92 473

3

RE: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #10

Szanowni Państwo,

poniżej odpowiedzi na pytania:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy Państwa ministerstwo (dalej Ministerstwo) prowadzi profil/profile na Facebooku?

Tak, MRiRW prowadzi komunikację za pośrednictwem profili na Facebooku.

2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.

https://www.facebook.com/MRiRW

https://www.facebook.com/polishfood.magazine

3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Facebooku i na innych ewentualnych profilach prowadzonych przez Ministerstwo?

Na profilu MRiRW – 34 osoby.

4. Czy profile Facebook prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?

Profile prowadzą pracownicy MRiRW.

5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

Dyrektor departamentu, naczelnik wydziału

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy Państwa Ministerstwo prowadzi profil/profile na Twitterze?

Tak, MRiRW prowadzi komunikację za pośrednictwem profilu na Twitterze.

2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL

3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Twitterze i na innych ewentualnych profilach prowadzonych przez Ministerstwo?

Na profilu MRiRW – 3.

4. Czy profile Twitter prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?

Profile prowadzą pracownicy MRiRW.

5. Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

Dyrektor departamentu, naczelnik wydziału.

CZĘŚĆ 3 - OFICJALNY PROFIL MINISTRA

1. Jeśli istnieje oficjalny profil Ministra na Facebooku lub Twitterze czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu Ministerstwa? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy Ministerstwa, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione/opłacone przez Ministerstwo)?

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Ministerstwa, prosimy o link do profilu/profili.

3. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Ministerstwa, prosimy o informację o tym, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na każdym z nich?

Profile Ministra prowadzone są bez udziału MRiRW.

Z poważaniem
[cid:image009.png@01D67ABA.14105A10]

Małgorzata Książyk

Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji

—i

e-mail: malgorzata.ksiazyk@minrol.gov.pl<mailto:malgorzata.ksiazyk@minrol.gov.pl>
tel.: 22 623 18 38

[cid:image010.png@01D67ABA.14105A10]<https://www.gov.pl/web/rolnictwo/>

gov.pl/rolnictwo<https://www.gov.pl/web/rolnictwo/>

[cid:image005.png@01D67ABA.13FD2030]<https://www.facebook.com/MRiRW/>

@MRiRW<https://www.facebook.com/MRiRW/>

[cid:image006.png@01D67ABA.13FD2030]<https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL>

@MRiRW_GOV_PL<https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL>

[cid:image011.png@01D67ABA.14105A10]<https://www.instagram.com/ministerstwo_rolnictwa/>

@ministertswo_rolnictwa<https://www.instagram.com/ministerstwo_rolnictwa/>

[cid:image008.png@01D6FF95.1F2A6390] <https://www.gov.pl/web/szczepimysie>

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych<http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych>.

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość.
Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

8

RE: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #2

Szanowni Państwo,

przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną z 3 lutego br.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Trawiński

1

RE: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Zdrowia 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #16

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam stanowisko MZ w poniższej sprawie.

Z poważaniem

Patrycja Ata
Starszy specjalista
Wydział ds. Promocji i Kampanii Społecznych
Biuro Komunikacji
mail: p.ata@mz.gov.pl
m. + 48 882 359 143

[samo MZ-01]

3

Not read: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #10

Twoja wiadomość

Do: Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 4 lutego 2021 13:27:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Sprawiedliwości 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #15

Twoja wiadomość

Do: kontakt
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 lutego 2021 13:04:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #10

Twoja wiadomość

Do: Kancelaria MRiRW
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 lutego 2021 11:22:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #2

Twoja wiadomość

Do: informacja
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 lutego 2021 10:43:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Infrastruktury 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #5

Twoja wiadomość

Do: kancelaria
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 lutego 2021 10:33:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Aktywów Państwowych 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #1

Twoja wiadomość

Do: MAP
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: środa, 3 lutego 2021 08:57:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 3 lutego 2021 09:53:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: [*Suspicious Email*] Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #7

Twoja wiadomość

Do: Kancelaria ESP
Temat: [*Suspicious Email*] Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 lutego 2021 09:48:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Finansów 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #3

Twoja wiadomość

Do: Kancelaria
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 lutego 2021 09:23:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #14

Twoja wiadomość

Do: Rzecznik Prasowy MSZ
Temat: Media społecznościowe w ministerstwach
Wysłano: 3 lutego 2021 08:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 lutego 2021 09:03:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Automatyczna odpowiedź: Media społecznościowe w ministerstwach przez Ministerstwo Zdrowia 2021 w sprawie Media społecznościowe w ministerstwach #16

Uprzejmie dziękujemy za kontakt z Ministerstwem Zdrowia i potwierdzamy odebranie wiadomości.
Niniejsze potwierdzenie jest generowane automatycznie, prosimy więc nie odpowiadać na tę wiadomość.

Jednocześnie informujemy, że e-mail został przekazany do właściwej komórki organizacyjnej.

Z uwagi na dużą liczbę korespondencji wpływającej do Ministerstwa Zdrowia odpowiedzi udzielone będą zgodnie z kolejnością wpływu z zastrzeżeniem, że wiadomości niezawierające treści merytorycznej pozostaną bez odpowiedzi.

Celem prawidłowego obiegu korespondencji, w tym przypadku, kiedy wnoszący podanie chce uzyskać wiążącą odpowiedź pisemną, powinien wnieść podanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Zdrowia: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP. lub z zachowaniem wymagań dla podań uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli sprawa, której dotyczy wiadomość e-mail, związana jest z potencjalną skargą na sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, w pierwszej kolejności należy kontaktować się z kierownikiem podmiotu leczniczego. Przysługuje również Państwu skarga do Oddziału Wojewódzkiego NFZ albo do Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp.

Wszelkie aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce oraz działań rządu w związku z bieżącą sytuacją znajdą Państwo na stronie www.gov.pl/web/koronawirus<http://www.gov.pl/web/koronawirus>.
Zachęcamy również do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych:
Twitter: www.twitter.com/MZ_GOV_PL<http://www.twitter.com/MZ_GOV_PL>
Facebook: www.facebook.com/MZGOVPL/<http://www.facebook.com/MZGOVPL/>
YouTube: www.youtube.com/c/MinisterstwoZdrowiaPL<http://www.youtube.com/c/MinisterstwoZdrowiaPL>

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Zdrowia można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dane-osobowe.
[http://inwestycje.mz.gov.pl/niepodlegla/mailing.jpg]