Opis

Chcemy sprawdzić, czy urzędy miast wojewódzkich dysponują miejscami parkingowymi na specjalnych warunkach, komu je udostępniają i na jakich zasadach. Czy można mówić o sprawiedliwym podziale miejsc między urzędników, czy miejsca są przeznaczone dla osób pracujących w urzędzie jedynie w wyjątkowych przypadkach, czy po prostu są przypisywane do konkretnej osoby. Bez jawności możemy się tylko zastanawiać.
Dodatkowo wiemy, że według niektórych urzędów nie jest to informacja publiczna - a przecież za te miejsca ostatecznie płacimy my, czyli podatnicy i podatniczki.

Listy

CRWIP/5110/21 przez Warszawa w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #5

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję pismo z dnia 27.07.2021 r. znak: GP-IP.1431.108.2021.APO (20.ISO) dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej – CRWIP/5110/21 wraz z załącznikami stanowiącymi odpowiedź na ten wniosek.
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Z poważaniem,

--
Iwona Sochalska
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Niecała 2, pokój 9, 00-099 Warszawa
tel. +48224433056
faks +48224439965
isochalska@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

2

Wniosek o informację publiczną przez Wrocław w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #14

Return Receipt

Your Wniosek o informację publiczną
document:

was Biana.Smolarkiewicz@um.wroc.pl
received
by:

at: 2021-07-21 10:18:33

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosobowe

Re: PD: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #14

Szanowni Państwo,

potwierdzam otrzymanie wiadomości.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PD: Wniosek o informację publiczną przez Wrocław w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #14

Szanownim Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożone zapytanie..
Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Z poważaniem

Katarzyna Chowner
Główny Specjalista
Zespół ds. Regulacji Prawno-Organizacyjnych
tel. 71 777-74-64

—— Przesłane przez: Katarzyna Chowner/UMWMain w dniu 13.07.2021 11:45
-----

Od: Katarzyna Chowner/UMWMain
Do: sprawa-38711@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 24.06.2021 07:57
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

Szanownim Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo w sprawie złożonego wniosku.
Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Z poważaniem

Katarzyna Chowner
Główny Specjalista
Zespół ds. Regulacji Prawno-Organizacyjnych
tel. 71 777-74-64

Od: sprawa-38711@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kum@um.wroc.pl
Data: 2021-06-11 13:35
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie informacji publicznej w następującym
zakresie:
1. czy w mieście istnieją wyznaczone miejsca parkingowe dla urzędników
(pracowników urzędu) i/lub radnych?
2. jeśli tak, to ile ich jest i gdzie się znajdują?
3. ile osób korzystało z ww. miejsc parkingowych na dzień złożenia
wniosku?
4. czy istnieje zarządzenie, regulamin bądź inny akt regulujący sposób
przydzielania i korzystania z w/w miejsc parkingowych? Jeśli tak, to
wnosimy o udostępnienie skanu tego aktu.
4a. jeśli nie istnieje ww. dokument, to prosimy o odpowiedź na pytanie,
czy ww. miejsca parkingowe są udostępniane pracownikom urzędu i/lub radnym
bezpłatnie czy za opłatą? Jeśli za opłatą, to jaka jest stawka korzystania
z tych miejsc i czy jest ona jednakowa dla wszystkich urzędników/radnych?
5. jeśli taka istnieje, to prosimy o przesłanie skanu ewidencji
wykorzystania ww. miejsc parkingowych.
6. czy urząd podejmuje jakiekolwiek działania zachęcające pracowników do
korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerowej? Jeśli tak, to jakie?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-38711@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosoboweJFIFHHC


C  

P"

<Od/:"UGc`S4ccn}jkO
Bt-Wj퍊ßM
/GafQK&q
n?4ڸ29ۣe:_6lܔҳH3bf
*N:]34iQ˴'c4ZQ=.oUJm1͌s
Юi/@^a*<g|
C\G91#$FL?!WÏ<
w^,8y'
ua*U0we23-1Ӳ9U΁XR.Q{
[:4Z]hԽLSMr2o4r:?yP
u[p* 467`5@PpFۡE}o]o].]DǜUkS sZDꝙXl4@V{Hڬ@ϴڠ( ~bQBVzLB}x
Ush^X

YWBWtm eGu|
۲p`f~W
Q7j90秢M!hyB`CD֭2cmS}0 &ɈLTz[E?Ku
:-XByޞËTޖSf_
=mP<C@,Bi
CxVhPZ•'\d6U~C?*]BHif)#fxK!Ŏץ
Sŗp}a\
3h"{@A~CVU>SץbWo{R6T)*B2:24e.%KEʤS}?/ X!h ,zp'y"Pd+Z%$r 0 i
DEg0o
Qu8|pUF@
;"гӟ
H^\PGP
sJ)Fϖf!?t@XQ&=
Rs_U}
4
628G7j)
lWi
aX}kb/:@WaxgR$d
4漪T
P
57:eһ

ˉ*kצYupO
Nr}<5\e\W"9^MLø0+5>V8

OWrfk
-jR,-@_%+5DSD+$PQR123A`?T;
#eouQ{V쪍 -—I
P1`a?
!WBB
ᙗMG
!1"2AQ#aq34R 5B`rs@PSbtp?2H/6c+-~P寕W
D:?XI?7_|2KlA
PGg4#jio̕F3?šbp싐˅04
\gMV_vtVp?pj!rv;orL.3
'
yrD2)"'g])Jx{h,Ҏ,#\O.`
FjHb@[<Tpc
)頋5n x}6eŸNG:Rb}
pLL81ۻȝd-XtmWP
7Yd-
sP*Hmtq^܎Nf59V
]ۛpV[>BFAX;e3(<q(n(|=oi8ѧinV[{rD:8gYys5t(VW寥J|íq:o<&4"p1ZbFe=^
F
KA[
ogHmN9[ɞ}
mu/|>guN,Rh G>+ivyf4y/'0
T7>u,'TAWr\_m$cq%Q
'޵JH_
XGkk2j7Cx+
Ms5k^W:/m&gǐՄq܋CiF}lzL6Ϊ!w椵i1t#xX?}ZoVyדa=ƮfщIq5xǘEy8הpa A&^*youy=81`c
G
_eKj:W:(f\=[dS{}
el\q

qXdnkQHI?y05
|
m]܋@n7-ZΚXVN-i}8C=[
ح4H^LͨĨ{Lmېy?5"3peq[K_JHۚ#_~NH|/X[xz|J{)2gx44TQܣ:kd5K|_nD5!pfNߛ
o]D
$EyAxVxd2*88cZv[hH4:AέiϪv](2)]ax1쥝μBP=M:
Ye3A'9
u
3I1 Aߛ8
νi'hci!^i(3F=ilN0;X`Ϻu5G[IR(TQ-x@^oXnF|
mI zq Vv4Q;[^/b)꧔[%a@Mn:$Ɯ֋xcOr.*F[8H0F:·
ij_uhV3Nc4-dcfٰd)DNF QMv
.q

8a֭Ns)K/rcڵc"Mo~#pϳlx'}0o6UePȑgš^{{L֮qY<] sl:-e3jt}alJGsw]B4^g
爫-*IѭZƘ
|F*)H%rv2`d=5y."&r[%\id?#<*iu2F$RÁC㟶]r-nY
RTت!uW#
F
Odgz쉁
5Ż
5a@ά{EZ/<n

LP
h:B`
2xй}Q>t*~5w:{ܧK2;]M
bF?-Tv}venc5i*
c!7SO>WuZk!zNk]}WW_U+Ήg+FyOwY
S3Zgle
X˥=Xo}m-1l
¼
u6xHT""c$uX[6tlȂGkMsw<WKyclI
![)xV%P "!]NRxv$e^Sē{fV4dWيԉsmi.ӹ==r
6_D|^Ed҇$xZ^*[
ŘS')lcꭎ1UʴDC
Sl{KR%ܖUf-W.b`q-$:͟>_M枮r8f
p^lca*?PZGن!
ٱME*#P(eYA׍i@(MD
$lmyKz<-
Eԅ[Rfmox
p}RYM1˱
=76zsvW Zۂ#\I'$+.ԼMVrZY
'

1GQYf]6XA'*!1AQaq @P`p?!-EgϞ3>W!6sO~_O~;`bq=
)RD"ro^ES4:.w\C,:Y\e^8.KFPum8 ;

#C+P}
%z8=8{b]?ۆ0]4B#e^v^"xF0X뮙Ԗ.3U֩`/wW]깫X7D.T3 aץ>bB'$u=q/jNC ZbdUk
GGLr[om:U}B@uL*/0
*i]w*7/w?N/ܿs.=!jH$شI%#P
l/S}<ĵ)t(^
-Bu1y| *V^~

nk;F?

O
v(]Bh VF_du//
/D1

nW%O1b`CV
x@x?O_+
: !,,aMyU
p-.+n9!GIU_jP
‹sU7Kyo
ꠍH# U`{3*
3^s(~³X*Ri+{ ZScws4Rg\;12-OP₎pn0VzL?$Bg@P66LJ`M7W[-=i5
2?Xbc}sj

`b=<H
AaAbY*VT
., V= XT`]Y[y\8ի
U.VKKE5"3Fc)
f
(}Une }+:{+PM4

????
Rz
"%cQ4&hα>1
dʊ԰GHã`Q,@F:ʋzd
t+Ai:!p1.0p;) |eĤKi&Sz (
]dVEQx1
QN 4BV̤J˥..4nd:<E5ȼ͚&^E

NXaF:Ui BD&`zC:Li5m -z\C,Cjf@
hțd:
i1NS5/T:)NWSeVtYigBLSz7
Z2
.s*H
^u鹶+Y
O{I0G
̙h}gH\X5.Pi:˩Y,w~[zuEՙ e%U
alD^(6S}w7vT ^V
<<<<84<<<W,PD$H84<<<Ov,<s<,

<<<Nی
prN<<<<<<<<<<<<<<<<"1Pa!A`?Jy#+C(4lBƽM(ՙcm:pQ1Pa!A`q?9
Uf8Tx3)!1AQaq @P`p?6 [0aRN_T *5?Yo
>~ ھ|TT@CۢG]
!cN,/<>脾
v;(3sL
rYIG\BqYx
?I +ψ<5pΥ%OEcUb²2%
b)^'xZaYbkf,]᷈5zסp(HL`T7`}aIj
UI
ˊF,pq,!jr;.ZFĀX˖
ˎ{/EDI}8/|
Pn.1(
~W9O وں)\o:x 
vk
't.Oy
8ՊQv7ov&T؛U\+FYL8cQ =?
˒Vta,ՂW7M~;@,DJIG+@nْ4eKcFD'= 3 Ew_Hϣ T
ы#sH
"A* B

Hvv;+zc*ekJN/O>iԊulp]
]
5Cgz
&`]nAߏLqP4|17[s8OJʌiW
;((GY"iz$kO|͌[]DtS
q|17h*ޅ ~
5WcI(NZٖMJ
ap>GTv

)a2<Pj|fx+95
@g_3^DM
4eZQQ)BZ{qu;;uh7W]ȋ9bsZiӞMg~+d?3?DE zLJz*Xo&;
|9Tm-*Sxp7l7`]eA
%D{[Խ͉{#N8z(qS&J:n\ #ML%n\㌈j'&;`e߽xysD< Q4
&[nkY7ܩ;=%&%ߟx:e+Ú@
}(
JI[c`Ј+IM<%yHx
"A)h4jp4@\da#Dkeg> DDer)E&$̿9R D
=c5֖d.
S|
:|%U0iM&둋M"gXɨX3dPUM%yHxQ[{/yyVVQ

-Trl]I
Sf
;İ4eޏ&#rdp4(ʇU]0&=V;X?|lFXY.@p![
FB6
3F=OB+'HԹm먗"4=ʌDuA&ZPsTDcf@Ppr#"D9.gL(\^+̭
wYxbiFZ(jnء
Ʋ?A1hБj~~.TwcpܿYRC ۂry#*Tۨ5&i*u789
JH-U*bQXԲFH1žitbKPDwX

05º8Юl6q4ڹJ.PL {I"„ {T=T'M"J7Fl`d '`%c$@ݗÒ%a>z`lĦ
W=B

\@ukȨ1-! .
vEԐ9@Ķ}p!@FD$tS)CdUeP05h
EJFIFHHC


C  

c"

+$ Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_~c(̽-}CulOԛ(0JK&$glR
qk}C.x-I}@TaKˊ'W
;,S
DȬz}J[_R':~c?U]|o)q2JߠnTo;X?]}2?Կ6R߲&!aPNzi{q;O>[($^Y>ι/x6~GpOͻ

>ws=Gyuzu?I@MzsIU˔z ptIzj
&
zKe
n+[6)N
b}o$w_PQx9'
ͿM\roWbeM܈|mr|^$>t
-mj?-0 "5@!4P`py
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^u@z

Y羅1
x욣u7@rEWi#ם:&U+m?eMyu
Q| IJ@b;J0}oE#QdXIBY~|M//[
ޱ_9:rgp
giH6
+4_-+mt;*m}d{Ie9[wc+ZQ24}zZӂmPCUDNR($PʦFpVV}ArY!eiZJ܂,}g^9ā-^݇K[Fۄ"TȋJoj+>K @\}&to\1e
sERn~k(ZEwts+j
uy(sH5̏kΪ6@
eI[vB{ ?_
ָP҂%"m/66Ͼ?=D)YK1>K"+ܪܺ|q
BULp6 r9:.1|fޘ8]$
(6%'E;EQAA2Q#aE>2PE%øKD(Gb
di[xTf31Ԩ٭`QC_y(
b:'Ү@7RQɰaܜY҈<0{E㿟"ܘ/.0,h;#x
ENU@#Ǭ
h9m
)pi@0=+H·vGAP:aBWi!{6EjoR]ht
˶]j%BǟT[
/akRx
<ߏuV+YH'VŸ
#]r/ًJNu+p97cſN֨5UN!h^,v-B(Eq=Q(6
גuhH\EH]3b.Ot6B̡o2S^,B
5 %0*7
D
}=V
-OIm mXQ<F
+.6%/j=BtqN'U
a)yL-m]P
>!mQD}-1`}+!5oi`j#4ȇ28
nYmEwt5-1Cjclt f<hZ'Nm
ݯꝦ0ЬHe!l[V
-;Xk0Ca$QVڠs|@

>SEch. R!1APa"Q2`q?k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&n
xLݹ>ݿ
֧F˯e<rٽiT~9尙Drn
a7FE1\~vv#Gv@-f,||Kq;->?
7U<gE셭--o-Q!1APa"2q`?ҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀ׳L
YZ
=}=us1wno_>&Mג:=npVtsqKL%#-&f}
go&&2ݗU"-3`
nơ}Dvw b}vfm;bX
R&ؙNbw
B,-H !"132AQaq#0BR @$Crb45PS`ps?ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}?H(?N9qSe9qS>cǁ.6sKgea?dt,ΣZ
T&Ršy6$
~6W˚І-?,@'_Kruo`+"5_]͔w_v訹sFoe=؉
eskK)66mb@~ǞEgs#w
,.$0Hl#_e|Qķ,mQ&̙o
>~x *O.y$)$_VzG
4RːlOf(Ji'n8t9&>8=kRaX1޸ iS4tG
e絏Gdzc'yR[yw}h<GUXjVw6LDkuubiMǽᤃR8#Cu
6͚k5[P
`WvJZi^3Xd/LRYNLc2<m|I.mW@-=w+=)
0pJ}[pኪъy%ճ6FmX5.iUBɯ.aZ9&P.>aUȯ1v\>J7gR>=!$3]yR[_~
%qE.|(c
;pTr<!cidlǸ
 Q!l$u+[
ÉiaI6UߊTϑL
ev
Jj-?<B 8H]E
(FsD/
ss#YPg}Yr:q83#u`m.#Yc=c68
{_{q6sxb,PBm6K{_U3rkܭJ7^!v f#jXJH339ږ u_$~]յb$O׸(Bvg-nZt͛3_=t.V Rs04dBمo# 6;oH
7I6ST{F.KcNL@V)n}BNO6
6$t
@oKP`:v!/n߸H1(d;(e^l#+A1irǁ82<ll+ e׈M~x}63_J^6l!S&HS1
ۆ&I0k,Ct<
ZH-pA#eׯLTZ!-EQ
2X
>xK&W3d׉‰%U,}g
Ne
D
!3MmgR^.RT[⢍ 3@M5+3ʍr}ݼpMH&Lm%i#^ -7W\шC.%E{\c$HbٲX&
i\j)<M{x
UU-nr=PZIx
Gὃڿ)roWkwF'
X^Ehiir6H:0^E~ꞰT뗫1xQ:e=.?4ff@lsY6
p,\Po

"D<@KM(ȑU9K
h4~
1{<)+sǷn I
m.}{3TJ70]^G,t
׉U.H
Y#V,

$$ib(K 2"wamI:\Ms
Fz"SB%%
zn#
2V,ݻ<;1
)7TlrSHvy8kq39c+h/_mOGjw{#?(:QhJ0gn
^*A
{:/2-[ݚ1&$*2qJKTJ^䏠w$ 2
,,{uidZhiٲ{D
"E
r߫3LiK/[
MJ4;~8lBIykaC@aїm7=BLeӍW+Sl]!h
{#x٫x

_}%bҖZ0P+!-Z.m݊q*.ܭ
-M.mVJ8
l%o
_
QU=!4|L[ie7lDM$T͚E߻^ㅎ![*6g0Mv֞Oj%z=Y\~;_$pSސN"L_%m
G%LUJs{MV$۴\nSLЂs,}h)IuqcoFK=
#Y\5
}4׈ǶĴ=jLQD޽f/vVE U2ĴOd9
;;a֗(Dwʁ.kݬ8>X&%o-Rv~x@3e/#wkʰ
F,23 ,r+FZGnζ:qŮ3vu3gP6
gι>#16ll"*
zYE8 (Q=h͒Nm3wANzra}qEp
a}~\l#8-Vi
=C44\Ǩb.H}ѢUًpJ
[_^=K[:GpwZ@"b
̲7p"4!e8"I:ȶ 0PU
l|N6b,T#);fk}
GPݫACq~8;$D}
TU-4oOPJNݘۓɪ*@;|pSj
bV(
O
pB/\OG{>HR_$2REK T()a(7R{I)*s._fYڰ%2e@z<Y(CkM%@+9|G~
FYi9Q`I
H{āI])#
XokȂ/hIj,%
S
+ǽ8>6Ÿ){(_gs*edz XlwFǶ)kOӪmɐ1Q<Ujocː|dzH*Tǵ-!WHm$[;f
EP_̿i|w0(GT;/}۶GPn
ݿv
le&Hc
#`N*ci#v"e$p7HV1 0`>/]Gd(
DZ*$qytk!}X ,d#O|Dz=W:V(EQ%
{̋h $:f;_
zQT;V,
uًþ`RJ8w1{$q vwk-{pG24cj5Iq?Νӻ\Zzb&Kݏa{N(@ym%-$ay5ƙ6\˸$
k_4wGL$6c˥5>?\诔\Á
!.FpUbVz@U?n3̌EZ|vc3Qp.{sh6㈓
3.6Keg

ơ#Kx뉠M
fYV8jcOP%>cI#h_#b

<A"MdCoE
Yc08@S|3ssG ?J2m(Ѐ:?ּ}K5TF

,Kɭ?
`}p3%E~uua)7WyB\m֬t*TTkl{N9EU5>Bȥ;M7;pc8$?V$UbF9D`6ᗆ(0%
$eDK[ǺأVp\GQfL+**$3{FߊɣX`ԟpRJ8wr%#}ۡ#mz4ㆢ"2pgq%+QRT #3dMɵ:pL^9q[CV%ʃb,^[i+!1AQaq0 @pP?!ӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:V_Kg_ןUz]q^9<6EݣB?wnTؚTuf-I\)/v~/eP!wC&+,PG,QlGCx2(sShj PчN
t7U!#!`ըͅp=q`6WAk)Hc~K{C
p okC"w0"t2T
n:
rǹŁFc }ASM:"U*MU~]! @h$M1hU g9tAR55)L5Q n50]b-NdzSl=ˏ=w&1w!Xh`sq\*o*x0319
z\Ma2 fR
\W"r0Y
4 !@b=5
U!B
a<b<bl\8Cx
":w8ί,!F
{nj$!y.2~
Dֵ+=ΠkeŦ(~z9Ww˜X`d)m"yg==
q,v`#RW`|A.8@i'
c.J%//
Ӏ;o*>>C
q
Y#Xm5D=1̰EY`
A.#r0kgw
4Y;BaJ#^1]Gl[Q^+0Ig$fAc
=o
rv^{:CY<B<xOtd]!۬
63|oK/$zScЬ>LDO
ǣ|z8|d7wJ[UKVpmWEDDKzvz
$1BVr<?A#}c#jY
=

v*.U 0f 1q"|N$MRbXz;h;8֯4fܝ02%OA1t篮/f'M+Zo>Hɓ_TTh-K9f<<yurľ"C $rʦu8::k7X9wm/F=]6)
Me\F_,T*zbQ[TR>N8jpJO
0aCY"&M
bqJRR
t%ɗl*u8GOE4'39aƧl
lѩ
(D1v78qlI<^*r
˲TݴAQ7fyr$˅v?@(Z!X'F)p2'Јibl@\X/tН%J\褓d1_m`k
DpȉjW6&u9!t!GL{
<m:K`:tYC
z538\
.]AJp`*q&X=:ͺHzZR9),SU6AYz$a͗xtq7͆%$ #
H56%/2/5kt?cTȏS:y;_WøGB2o/hY(pMLh%.>^JE$F#` ްjp.%NVt|%fi)Jz\#41k41S33:
QJgpA莵S~*GӜ-\-Kjɠ}wWiTpeer
^
\
6Qg ,"gtãϩH5ʑLVc

?0^
Ku37CXibμT#8އŭ
ן2+73Ӌ gk!TB!튗N#hsO=T\ʥ33̖(UR6Xeo
;q)IHVK
b28
VI$R K阢=y3ݚ"B]̀1'dOp3]WX0eJ
Na-Ё
R>L0ݧ ('J|@VAwCDwɄeHd2
iCG7q?8D
a

‰$d#?Z v4ٌ

\@W.9`V0I4
I
)%BDlPAKZՙ[gdЖ}aK4{
ŒB
js{l-5j
R؋e@@I
&ۣšըbx?bhtc/{;@
#Y8BP_YM'
#z+U<FKL>?b5JᢼL:9^м
u!s(č/
*t}o{{u}WǓ$$$uk0hM2a:t0B/e;#3muE
k"Dw59E x~

Q, N
M]VUJ
&
")K
mInF8ܚhr~XLC̨kNPAH"`HvM
=/r.WB&h `6eFQ<1$̫s::Q9`I T9G
Pl64
4M4M4M4M4M4M4M4M4M4M17{!N<<BG< B<
(уs<G<,B3<L SI8@<s<IH4<<<gs<,s<<4B<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<#1a!AqPQ`?ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&5

Z&lLS!.d+9x9f1Z.\3{c൵shxG4ӂ5gg
)t4Ǽ????Gߖc>n8{d9b:=
*B_M_/'gܪ
!!1APQaq`?

@Unu\hCI̟3-}
>VmX9ׯ ˑEѣ
dfEW5fe
"ve
O(,R]40c&Dh
Z'(bum/NDxr\c#x~vcfz8q;????NN6`e1ۣ>17$!1AQ0a q@pP?P
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ`UUT y|?O @
'^\k?B
!g=kzO|gu68H^-^0=6>~#mJHb.Q|u(IJ}('('y~ߤŘL:3fL
<
V
ĦҨJ&;+ U">kv(
C +u@ׇt+@U@8'mAGZFr2_.
IR
y
`
c/????U`

锢?
)1 i!7x1`h
Aq`JH
%':ux&X4N,ҟ#K<aO2:<lE/bᲁ@.vBx
"}9܏'`~5}a^]8srƄ:4(w%X
ኇ#ڕAbo슐wiXΚ=!M,V
fKtV
Լ3,P
Kgg"y{cj{[/=

ch"X{BGnng0c^
!A^
Wd )HE
BR% zP;3xTLu5獉 Y\>
Dd䧞+!IJLF#X [6Bgp*؈1ch&+PW7#,Ώeu 뢭)`z
B
tхMwL2?
s &?
#*"T]ҍ3V!*
%{0Mָ/fH7

BĴ6@1
xf0`{4pl9ZX
1F*']{`*i%L+x
<{u\Uk[ <oӴRH aaU۠W
ۉY
m `|O[X$V'aا^

6^UY:+"
2g;ƒOAwQVv}p7! Pz-q/E1(u
'Oft
H"pt
"T٠m@(BQ^*~N=G6'84(lʍh8j=p?`'q!ȃVs_lo/:^$%rڇ k{(V>j
´d!#BPpl
ARvvZu*}ٝgPz)lW#]WbE=EU:oYuWۘ*D8fN 0>&@ہ%_bZaag!
,e`Lf|0ŚЌfbqq3ICK92dQ)v
ˈXê.+&'f \~r],K.9DRCA2
"840\PuQB۞hd;俔;j7<(fDK~Jrk2v-f8ݮ6\a@IS;Q7
bɢ\eČN(u•8
9Bd՚QWM*8!؏<4unH3\x,mu/tsn!:????7
КbGv+Hė6OEҙP}x2%;j#'DBa
yUOF]:<TdzGpemK!qB8F"
b᪖.&`<yR ^\: Xm:
)hRMjR3*)|\e
7J@5)
$j7[R*u|
J
PP1׾S(Q$ǴUA,\\TI`9내(
SYr=TAF9Cxl
tN
GQim,ǚ
RD")8&Gh@4v<^E+C/(xWr
b!MvqxE߮!j
&X硱pYK:x!E+qN
[H)%,P-51Gw~y
O.&5Eg!;H#%]
:u2N&L'x27pK4T
V$E[ xWgqX ڡZG.քêKoABIS:

NT̙
hʇyyhJrL0,8b&F"j?cS&8Vhk#w[
8.7_lV*aCbQ{4"іԔt^0o`]SB٧DyAE{pRߒ."V~8\U%
1pP1٪xʄG\zAGmVՀo
'PPU^Q8
 yov
^1d!-%x}坧N RP
f
^Pq_P:H*h¿EUh(@@:o:cF<>"?ZW!K]XB޾NS8Ew"SmY
KFp3W36JL+KŵQ~
(4)[Cs>Κb"QC2hd^CRBR./8?>Ӗ
ZmPyX YFqnW;Y@aZ
QN
pp<f*_ғA;42@E"T}u
Br;H1xD0
lE":-/4VE;
\8Eл#ri ئ3.SK
Pjd
F`Qx,qUUW}Xkբ&,ʗi4mIT@!pÛ<R)xU͊KКCuN:oeY39J=
.D2
'XQ$%R1L*
N/ߛL
9?/!)Ya
b>y!.{8ZY{ߗB¢4뀐;1~Ԏp
jJFIFHHC


C  

P"

<Od/:"UGc`S4ccn}jkO
Bt-Wj퍊ßM
/GafQK&q
n?4ڸ29ۣe:_6lܔҳH3bf
*N:]34iQ˴'c4ZQ=.oUJm1͌s
Юi/@^a*<g|
C\G91#$FL?!WÏ<
w^,8y'
ua*U0we23-1Ӳ9U΁XR.Q{
[:4Z]hԽLSMr2o4r:?yP
u[p* 467`5@PpFۡE}o]o].]DǜUkS sZDꝙXl4@V{Hڬ@ϴڠ( ~bQBVzLB}x
Ush^X

YWBWtm eGu|
۲p`f~W
Q7j90秢M!hyB`CD֭2cmS}0 &ɈLTz[E?Ku
:-XByޞËTޖSf_
=mP<C@,Bi
CxVhPZ•'\d6U~C?*]BHif)#fxK!Ŏץ
Sŗp}a\
3h"{@A~CVU>SץbWo{R6T)*B2:24e.%KEʤS}?/ X!h ,zp'y"Pd+Z%$r 0 i
DEg0o
Qu8|pUF@
;"гӟ
H^\PGP
sJ)Fϖf!?t@XQ&=
Rs_U}
4
628G7j)
lWi
aX}kb/:@WaxgR$d
4漪T
P
57:eһ

ˉ*kצYupO
Nr}<5\e\W"9^MLø0+5>V8

OWrfk
-jR,-@_%+5DSD+$PQR123A`?T;
#eouQ{V쪍 -—I
P1`a?
!WBB
ᙗMG
!1"2AQ#aq34R 5B`rs@PSbtp?2H/6c+-~P寕W
D:?XI?7_|2KlA
PGg4#jio̕F3?šbp싐˅04
\gMV_vtVp?pj!rv;orL.3
'
yrD2)"'g])Jx{h,Ҏ,#\O.`
FjHb@[<Tpc
)頋5n x}6eŸNG:Rb}
pLL81ۻȝd-XtmWP
7Yd-
sP*Hmtq^܎Nf59V
]ۛpV[>BFAX;e3(<q(n(|=oi8ѧinV[{rD:8gYys5t(VW寥J|íq:o<&4"p1ZbFe=^
F
KA[
ogHmN9[ɞ}
mu/|>guN,Rh G>+ivyf4y/'0
T7>u,'TAWr\_m$cq%Q
'޵JH_
XGkk2j7Cx+
Ms5k^W:/m&gǐՄq܋CiF}lzL6Ϊ!w椵i1t#xX?}ZoVyדa=ƮfщIq5xǘEy8הpa A&^*youy=81`c
G
_eKj:W:(f\=[dS{}
el\q

qXdnkQHI?y05
|
m]܋@n7-ZΚXVN-i}8C=[
ح4H^LͨĨ{Lmېy?5"3peq[K_JHۚ#_~NH|/X[xz|J{)2gx44TQܣ:kd5K|_nD5!pfNߛ
o]D
$EyAxVxd2*88cZv[hH4:AέiϪv](2)]ax1쥝μBP=M:
Ye3A'9
u
3I1 Aߛ8
νi'hci!^i(3F=ilN0;X`Ϻu5G[IR(TQ-x@^oXnF|
mI zq Vv4Q;[^/b)꧔[%a@Mn:$Ɯ֋xcOr.*F[8H0F:·
ij_uhV3Nc4-dcfٰd)DNF QMv
.q

8a֭Ns)K/rcڵc"Mo~#pϳlx'}0o6UePȑgš^{{L֮qY<] sl:-e3jt}alJGsw]B4^g
爫-*IѭZƘ
|F*)H%rv2`d=5y."&r[%\id?#<*iu2F$RÁC㟶]r-nY
RTت!uW#
F
Odgz쉁
5Ż
5a@ά{EZ/<n

LP
h:B`
2xй}Q>t*~5w:{ܧK2;]M
bF?-Tv}venc5i*
c!7SO>WuZk!zNk]}WW_U+Ήg+FyOwY
S3Zgle
X˥=Xo}m-1l
¼
u6xHT""c$uX[6tlȂGkMsw<WKyclI
![)xV%P "!]NRxv$e^Sē{fV4dWيԉsmi.ӹ==r
6_D|^Ed҇$xZ^*[
ŘS')lcꭎ1UʴDC
Sl{KR%ܖUf-W.b`q-$:͟>_M枮r8f
p^lca*?PZGن!
ٱME*#P(eYA׍i@(MD
$lmyKz<-
Eԅ[Rfmox
p}RYM1˱
=76zsvW Zۂ#\I'$+.ԼMVrZY
'

1GQYf]6XA'*!1AQaq @P`p?!-EgϞ3>W!6sO~_O~;`bq=
)RD"ro^ES4:.w\C,:Y\e^8.KFPum8 ;

#C+P}
%z8=8{b]?ۆ0]4B#e^v^"xF0X뮙Ԗ.3U֩`/wW]깫X7D.T3 aץ>bB'$u=q/jNC ZbdUk
GGLr[om:U}B@uL*/0
*i]w*7/w?N/ܿs.=!jH$شI%#P
l/S}<ĵ)t(^
-Bu1y| *V^~

nk;F?

O
v(]Bh VF_du//
/D1

nW%O1b`CV
x@x?O_+
: !,,aMyU
p-.+n9!GIU_jP
‹sU7Kyo
ꠍH# U`{3*
3^s(~³X*Ri+{ ZScws4Rg\;12-OP₎pn0VzL?$Bg@P66LJ`M7W[-=i5
2?Xbc}sj

`b=<H
AaAbY*VT
., V= XT`]Y[y\8ի
U.VKKE5"3Fc)
f
(}Une }+:{+PM4

????
Rz
"%cQ4&hα>1
dʊ԰GHã`Q,@F:ʋzd
t+Ai:!p1.0p;) |eĤKi&Sz (
]dVEQx1
QN 4BV̤J˥..4nd:<E5ȼ͚&^E

NXaF:Ui BD&`zC:Li5m -z\C,Cjf@
hțd:
i1NS5/T:)NWSeVtYigBLSz7
Z2
.s*H
^u鹶+Y
O{I0G
̙h}gH\X5.Pi:˩Y,w~[zuEՙ e%U
alD^(6S}w7vT ^V
<<<<84<<<W,PD$H84<<<Ov,<s<,

<<<Nی
prN<<<<<<<<<<<<<<<<"1Pa!A`?Jy#+C(4lBƽM(ՙcm:pQ1Pa!A`q?9
Uf8Tx3)!1AQaq @P`p?6 [0aRN_T *5?Yo
>~ ھ|TT@CۢG]
!cN,/<>脾
v;(3sL
rYIG\BqYx
?I +ψ<5pΥ%OEcUb²2%
b)^'xZaYbkf,]᷈5zסp(HL`T7`}aIj
UI
ˊF,pq,!jr;.ZFĀX˖
ˎ{/EDI}8/|
Pn.1(
~W9O وں)\o:x 
vk
't.Oy
8ՊQv7ov&T؛U\+FYL8cQ =?
˒Vta,ՂW7M~;@,DJIG+@nْ4eKcFD'= 3 Ew_Hϣ T
ы#sH
"A* B

Hvv;+zc*ekJN/O>iԊulp]
]
5Cgz
&`]nAߏLqP4|17[s8OJʌiW
;((GY"iz$kO|͌[]DtS
q|17h*ޅ ~
5WcI(NZٖMJ
ap>GTv

)a2<Pj|fx+95
@g_3^DM
4eZQQ)BZ{qu;;uh7W]ȋ9bsZiӞMg~+d?3?DE zLJz*Xo&;
|9Tm-*Sxp7l7`]eA
%D{[Խ͉{#N8z(qS&J:n\ #ML%n\㌈j'&;`e߽xysD< Q4
&[nkY7ܩ;=%&%ߟx:e+Ú@
}(
JI[c`Ј+IM<%yHx
"A)h4jp4@\da#Dkeg> DDer)E&$̿9R D
=c5֖d.
S|
:|%U0iM&둋M"gXɨX3dPUM%yHxQ[{/yyVVQ

-Trl]I
Sf
;İ4eޏ&#rdp4(ʇU]0&=V;X?|lFXY.@p![
FB6
3F=OB+'HԹm먗"4=ʌDuA&ZPsTDcf@Ppr#"D9.gL(\^+̭
wYxbiFZ(jnء
Ʋ?A1hБj~~.TwcpܿYRC ۂry#*Tۨ5&i*u789
JH-U*bQXԲFH1žitbKPDwX

05º8Юl6q4ڹJ.PL {I"„ {T=T'M"J7Fl`d '`%c$@ݗÒ%a>z`lĦ
W=B

\@ukȨ1-! .
vEԐ9@Ķ}p!@FD$tS)CdUeP05h
EJFIFHHC


C  

c"

+$ Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_~c(̽-}CulOԛ(0JK&$glR
qk}C.x-I}@TaKˊ'W
;,S
DȬz}J[_R':~c?U]|o)q2JߠnTo;X?]}2?Կ6R߲&!aPNzi{q;O>[($^Y>ι/x6~GpOͻ

>ws=Gyuzu?I@MzsIU˔z ptIzj
&
zKe
n+[6)N
b}o$w_PQx9'
ͿM\roWbeM܈|mr|^$>t
-mj?-0 "5@!4P`py
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^u@z

Y羅1
x욣u7@rEWi#ם:&U+m?eMyu
Q| IJ@b;J0}oE#QdXIBY~|M//[
ޱ_9:rgp
giH6
+4_-+mt;*m}d{Ie9[wc+ZQ24}zZӂmPCUDNR($PʦFpVV}ArY!eiZJ܂,}g^9ā-^݇K[Fۄ"TȋJoj+>K @\}&to\1e
sERn~k(ZEwts+j
uy(sH5̏kΪ6@
eI[vB{ ?_

3

BIP-S.1431.87.2021.MP, UNP:30591/BIP/-I/21 przez Szczecin w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #10

Szanowny Panie,
przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi z 18 czerwca 2021 r. - Nasz znak: BIP-S.1431.87.2021.MP, UNP:30591/BIP/-I/21.
Z wyrazami szacunku

[logo_magistrat]Milena Pasik

Podinspektor
Biuro Informacji Publicznej
tel. +48 91 43 51296
Urząd Miasta Szczecin
mpasik@um.szczecin.pl<mailto:mpasik@um.szczecin.pl>

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Szczecin wynikająca z przepisów RODO: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Łódź w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #16

Wydział Techniczno-Gospodarczy Urzędu Miasta Łodzi przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
Wydział Techniczno-Gospodarczy
tel. 42 638 40 63
email: techniczny@uml.lodz.pl
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi.Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych,usunięcia danych,wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Odwiedzaj nasz profil każdego dnia: [ https://www.facebook.com/lodzpl/ | https://www.facebook.com/lodzpl/ ]

3

Dokument 334895/06/2021/W - "Odp. na wn. dot. miejsc parkingowych dla urzędników" przez Lublin w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #8

Dokument: 334895/06/2021/W
Nazwa : Odp. na wn. dot. miejsc parkingowych dla urzędników

* * *

W załączniku przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną


* * *

2

PD: Wniosek o informację publiczną przez Wrocław w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #14

Szanownim Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo w sprawie złożonego wniosku.
Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Z poważaniem

Katarzyna Chowner
Główny Specjalista
Zespół ds. Regulacji Prawno-Organizacyjnych
tel. 71 777-74-64

Od: sprawa-38711@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kum@um.wroc.pl
Data: 2021-06-11 13:35
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie informacji publicznej w następującym
zakresie:
1. czy w mieście istnieją wyznaczone miejsca parkingowe dla urzędników
(pracowników urzędu) i/lub radnych?
2. jeśli tak, to ile ich jest i gdzie się znajdują?
3. ile osób korzystało z ww. miejsc parkingowych na dzień złożenia
wniosku?
4. czy istnieje zarządzenie, regulamin bądź inny akt regulujący sposób
przydzielania i korzystania z w/w miejsc parkingowych? Jeśli tak, to
wnosimy o udostępnienie skanu tego aktu.
4a. jeśli nie istnieje ww. dokument, to prosimy o odpowiedź na pytanie,
czy ww. miejsca parkingowe są udostępniane pracownikom urzędu i/lub radnym
bezpłatnie czy za opłatą? Jeśli za opłatą, to jaka jest stawka korzystania
z tych miejsc i czy jest ona jednakowa dla wszystkich urzędników/radnych?
5. jeśli taka istnieje, to prosimy o przesłanie skanu ewidencji
wykorzystania ww. miejsc parkingowych.
6. czy urząd podejmuje jakiekolwiek działania zachęcające pracowników do
korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerowej? Jeśli tak, to jakie?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-38711@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosoboweJFIFHHC


C  

P"

<Od/:"UGc`S4ccn}jkO
Bt-Wj퍊ßM
/GafQK&q
n?4ڸ29ۣe:_6lܔҳH3bf
*N:]34iQ˴'c4ZQ=.oUJm1͌s
Юi/@^a*<g|
C\G91#$FL?!WÏ<
w^,8y'
ua*U0we23-1Ӳ9U΁XR.Q{
[:4Z]hԽLSMr2o4r:?yP
u[p* 467`5@PpFۡE}o]o].]DǜUkS sZDꝙXl4@V{Hڬ@ϴڠ( ~bQBVzLB}x
Ush^X

YWBWtm eGu|
۲p`f~W
Q7j90秢M!hyB`CD֭2cmS}0 &ɈLTz[E?Ku
:-XByޞËTޖSf_
=mP<C@,Bi
CxVhPZ•'\d6U~C?*]BHif)#fxK!Ŏץ
Sŗp}a\
3h"{@A~CVU>SץbWo{R6T)*B2:24e.%KEʤS}?/ X!h ,zp'y"Pd+Z%$r 0 i
DEg0o
Qu8|pUF@
;"гӟ
H^\PGP
sJ)Fϖf!?t@XQ&=
Rs_U}
4
628G7j)
lWi
aX}kb/:@WaxgR$d
4漪T
P
57:eһ

ˉ*kצYupO
Nr}<5\e\W"9^MLø0+5>V8

OWrfk
-jR,-@_%+5DSD+$PQR123A`?T;
#eouQ{V쪍 -—I
P1`a?
!WBB
ᙗMG
!1"2AQ#aq34R 5B`rs@PSbtp?2H/6c+-~P寕W
D:?XI?7_|2KlA
PGg4#jio̕F3?šbp싐˅04
\gMV_vtVp?pj!rv;orL.3
'
yrD2)"'g])Jx{h,Ҏ,#\O.`
FjHb@[<Tpc
)頋5n x}6eŸNG:Rb}
pLL81ۻȝd-XtmWP
7Yd-
sP*Hmtq^܎Nf59V
]ۛpV[>BFAX;e3(<q(n(|=oi8ѧinV[{rD:8gYys5t(VW寥J|íq:o<&4"p1ZbFe=^
F
KA[
ogHmN9[ɞ}
mu/|>guN,Rh G>+ivyf4y/'0
T7>u,'TAWr\_m$cq%Q
'޵JH_
XGkk2j7Cx+
Ms5k^W:/m&gǐՄq܋CiF}lzL6Ϊ!w椵i1t#xX?}ZoVyדa=ƮfщIq5xǘEy8הpa A&^*youy=81`c
G
_eKj:W:(f\=[dS{}
el\q

qXdnkQHI?y05
|
m]܋@n7-ZΚXVN-i}8C=[
ح4H^LͨĨ{Lmېy?5"3peq[K_JHۚ#_~NH|/X[xz|J{)2gx44TQܣ:kd5K|_nD5!pfNߛ
o]D
$EyAxVxd2*88cZv[hH4:AέiϪv](2)]ax1쥝μBP=M:
Ye3A'9
u
3I1 Aߛ8
νi'hci!^i(3F=ilN0;X`Ϻu5G[IR(TQ-x@^oXnF|
mI zq Vv4Q;[^/b)꧔[%a@Mn:$Ɯ֋xcOr.*F[8H0F:·
ij_uhV3Nc4-dcfٰd)DNF QMv
.q

8a֭Ns)K/rcڵc"Mo~#pϳlx'}0o6UePȑgš^{{L֮qY<] sl:-e3jt}alJGsw]B4^g
爫-*IѭZƘ
|F*)H%rv2`d=5y."&r[%\id?#<*iu2F$RÁC㟶]r-nY
RTت!uW#
F
Odgz쉁
5Ż
5a@ά{EZ/<n

LP
h:B`
2xй}Q>t*~5w:{ܧK2;]M
bF?-Tv}venc5i*
c!7SO>WuZk!zNk]}WW_U+Ήg+FyOwY
S3Zgle
X˥=Xo}m-1l
¼
u6xHT""c$uX[6tlȂGkMsw<WKyclI
![)xV%P "!]NRxv$e^Sē{fV4dWيԉsmi.ӹ==r
6_D|^Ed҇$xZ^*[
ŘS')lcꭎ1UʴDC
Sl{KR%ܖUf-W.b`q-$:͟>_M枮r8f
p^lca*?PZGن!
ٱME*#P(eYA׍i@(MD
$lmyKz<-
Eԅ[Rfmox
p}RYM1˱
=76zsvW Zۂ#\I'$+.ԼMVrZY
'

1GQYf]6XA'*!1AQaq @P`p?!-EgϞ3>W!6sO~_O~;`bq=
)RD"ro^ES4:.w\C,:Y\e^8.KFPum8 ;

#C+P}
%z8=8{b]?ۆ0]4B#e^v^"xF0X뮙Ԗ.3U֩`/wW]깫X7D.T3 aץ>bB'$u=q/jNC ZbdUk
GGLr[om:U}B@uL*/0
*i]w*7/w?N/ܿs.=!jH$شI%#P
l/S}<ĵ)t(^
-Bu1y| *V^~

nk;F?

O
v(]Bh VF_du//
/D1

nW%O1b`CV
x@x?O_+
: !,,aMyU
p-.+n9!GIU_jP
‹sU7Kyo
ꠍH# U`{3*
3^s(~³X*Ri+{ ZScws4Rg\;12-OP₎pn0VzL?$Bg@P66LJ`M7W[-=i5
2?Xbc}sj

`b=<H
AaAbY*VT
., V= XT`]Y[y\8ի
U.VKKE5"3Fc)
f
(}Une }+:{+PM4

????
Rz
"%cQ4&hα>1
dʊ԰GHã`Q,@F:ʋzd
t+Ai:!p1.0p;) |eĤKi&Sz (
]dVEQx1
QN 4BV̤J˥..4nd:<E5ȼ͚&^E

NXaF:Ui BD&`zC:Li5m -z\C,Cjf@
hțd:
i1NS5/T:)NWSeVtYigBLSz7
Z2
.s*H
^u鹶+Y
O{I0G
̙h}gH\X5.Pi:˩Y,w~[zuEՙ e%U
alD^(6S}w7vT ^V
<<<<84<<<W,PD$H84<<<Ov,<s<,

<<<Nی
prN<<<<<<<<<<<<<<<<"1Pa!A`?Jy#+C(4lBƽM(ՙcm:pQ1Pa!A`q?9
Uf8Tx3)!1AQaq @P`p?6 [0aRN_T *5?Yo
>~ ھ|TT@CۢG]
!cN,/<>脾
v;(3sL
rYIG\BqYx
?I +ψ<5pΥ%OEcUb²2%
b)^'xZaYbkf,]᷈5zסp(HL`T7`}aIj
UI
ˊF,pq,!jr;.ZFĀX˖
ˎ{/EDI}8/|
Pn.1(
~W9O وں)\o:x 
vk
't.Oy
8ՊQv7ov&T؛U\+FYL8cQ =?
˒Vta,ՂW7M~;@,DJIG+@nْ4eKcFD'= 3 Ew_Hϣ T
ы#sH
"A* B

Hvv;+zc*ekJN/O>iԊulp]
]
5Cgz
&`]nAߏLqP4|17[s8OJʌiW
;((GY"iz$kO|͌[]DtS
q|17h*ޅ ~
5WcI(NZٖMJ
ap>GTv

)a2<Pj|fx+95
@g_3^DM
4eZQQ)BZ{qu;;uh7W]ȋ9bsZiӞMg~+d?3?DE zLJz*Xo&;
|9Tm-*Sxp7l7`]eA
%D{[Խ͉{#N8z(qS&J:n\ #ML%n\㌈j'&;`e߽xysD< Q4
&[nkY7ܩ;=%&%ߟx:e+Ú@
}(
JI[c`Ј+IM<%yHx
"A)h4jp4@\da#Dkeg> DDer)E&$̿9R D
=c5֖d.
S|
:|%U0iM&둋M"gXɨX3dPUM%yHxQ[{/yyVVQ

-Trl]I
Sf
;İ4eޏ&#rdp4(ʇU]0&=V;X?|lFXY.@p![
FB6
3F=OB+'HԹm먗"4=ʌDuA&ZPsTDcf@Ppr#"D9.gL(\^+̭
wYxbiFZ(jnء
Ʋ?A1hБj~~.TwcpܿYRC ۂry#*Tۨ5&i*u789
JH-U*bQXԲFH1žitbKPDwX

05º8Юl6q4ڹJ.PL {I"„ {T=T'M"J7Fl`d '`%c$@ݗÒ%a>z`lĦ
W=B

\@ukȨ1-! .
vEԐ9@Ķ}p!@FD$tS)CdUeP05h
EJFIFHHC


C  

c"

+$ Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_~c(̽-}CulOԛ(0JK&$glR
qk}C.x-I}@TaKˊ'W
;,S
DȬz}J[_R':~c?U]|o)q2JߠnTo;X?]}2?Կ6R߲&!aPNzi{q;O>[($^Y>ι/x6~GpOͻ

>ws=Gyuzu?I@MzsIU˔z ptIzj
&
zKe
n+[6)N
b}o$w_PQx9'
ͿM\roWbeM܈|mr|^$>t
-mj?-0 "5@!4P`py
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^uy
X+ΰW`:^u@z

Y羅1
x욣u7@rEWi#ם:&U+m?eMyu
Q| IJ@b;J0}oE#QdXIBY~|M//[
ޱ_9:rgp
giH6
+4_-+mt;*m}d{Ie9[wc+ZQ24}zZӂmPCUDNR($PʦFpVV}ArY!eiZJ܂,}g^9ā-^݇K[Fۄ"TȋJoj+>K @\}&to\1e
sERn~k(ZEwts+j
uy(sH5̏kΪ6@
eI[vB{ ?_
ָP҂%"m/66Ͼ?=D)YK1>K"+ܪܺ|q
BULp6 r9:.1|fޘ8]$
(6%'E;EQAA2Q#aE>2PE%øKD(Gb
di[xTf31Ԩ٭`QC_y(
b:'Ү@7RQɰaܜY҈<0{E㿟"ܘ/.0,h;#x
ENU@#Ǭ
h9m
)pi@0=+H·vGAP:aBWi!{6EjoR]ht
˶]j%BǟT[
/akRx
<ߏuV+YH'VŸ
#]r/ًJNu+p97cſN֨5UN!h^,v-B(Eq=Q(6
גuhH\EH]3b.Ot6B̡o2S^,B
5 %0*7
D
}=V
-OIm mXQ<F
+.6%/j=BtqN'U
a)yL-m]P
>!mQD}-1`}+!5oi`j#4ȇ28
nYmEwt5-1Cjclt f<hZ'Nm
ݯꝦ0ЬHe!l[V
-;Xk0Ca$QVڠs|@

>SEch. R!1APa"Q2`q?k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&n
xLݹ>ݿ
֧F˯e<rٽiT~9尙Drn
a7FE1\~vv#Gv@-f,||Kq;->?
7U<gE셭--o-Q!1APa"2q`?ҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀ׳L
YZ
=}=us1wno_>&Mג:=npVtsqKL%#-&f}
go&&2ݗU"-3`
nơ}Dvw b}vfm;bX
R&ؙNbw
B,-H !"132AQaq#0BR @$Crb45PS`ps?ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}?H(?N9qSe9qS>cǁ.6sKgea?dt,ΣZ
T&Ršy6$
~6W˚І-?,@'_Kruo`+"5_]͔w_v訹sFoe=؉
eskK)66mb@~ǞEgs#w
,.$0Hl#_e|Qķ,mQ&̙o
>~x *O.y$)$_VzG
4RːlOf(Ji'n8t9&>8=kRaX1޸ iS4tG
e絏Gdzc'yR[yw}h<GUXjVw6LDkuubiMǽᤃR8#Cu
6͚k5[P
`WvJZi^3Xd/LRYNLc2<m|I.mW@-=w+=)
0pJ}[pኪъy%ճ6FmX5.iUBɯ.aZ9&P.>aUȯ1v\>J7gR>=!$3]yR[_~
%qE.|(c
;pTr<!cidlǸ
 Q!l$u+[
ÉiaI6UߊTϑL
ev
Jj-?<B 8H]E
(FsD/
ss#YPg}Yr:q83#u`m.#Yc=c68
{_{q6sxb,PBm6K{_U3rkܭJ7^!v f#jXJH339ږ u_$~]յb$O׸(Bvg-nZt͛3_=t.V Rs04dBمo# 6;oH
7I6ST{F.KcNL@V)n}BNO6
6$t
@oKP`:v!/n߸H1(d;(e^l#+A1irǁ82<ll+ e׈M~x}63_J^6l!S&HS1
ۆ&I0k,Ct<
ZH-pA#eׯLTZ!-EQ
2X
>xK&W3d׉‰%U,}g
Ne
D
!3MmgR^.RT[⢍ 3@M5+3ʍr}ݼpMH&Lm%i#^ -7W\шC.%E{\c$HbٲX&
i\j)<M{x
UU-nr=PZIx
Gὃڿ)roWkwF'
X^Ehiir6H:0^E~ꞰT뗫1xQ:e=.?4ff@lsY6
p,\Po

"D<@KM(ȑU9K
h4~
1{<)+sǷn I
m.}{3TJ70]^G,t
׉U.H
Y#V,

$$ib(K 2"wamI:\Ms
Fz"SB%%
zn#
2V,ݻ<;1
)7TlrSHvy8kq39c+h/_mOGjw{#?(:QhJ0gn
^*A
{:/2-[ݚ1&$*2qJKTJ^䏠w$ 2
,,{uidZhiٲ{D
"E
r߫3LiK/[
MJ4;~8lBIykaC@aїm7=BLeӍW+Sl]!h
{#x٫x

_}%bҖZ0P+!-Z.m݊q*.ܭ
-M.mVJ8
l%o
_
QU=!4|L[ie7lDM$T͚E߻^ㅎ![*6g0Mv֞Oj%z=Y\~;_$pSސN"L_%m
G%LUJs{MV$۴\nSLЂs,}h)IuqcoFK=
#Y\5
}4׈ǶĴ=jLQD޽f/vVE U2ĴOd9
;;a֗(Dwʁ.kݬ8>X&%o-Rv~x@3e/#wkʰ
F,23 ,r+FZGnζ:qŮ3vu3gP6
gι>#16ll"*
zYE8 (Q=h͒Nm3wANzra}qEp
a}~\l#8-Vi
=C44\Ǩb.H}ѢUًpJ
[_^=K[:GpwZ@"b
̲7p"4!e8"I:ȶ 0PU
l|N6b,T#);fk}
GPݫACq~8;$D}
TU-4oOPJNݘۓɪ*@;|pSj
bV(
O
pB/\OG{>HR_$2REK T()a(7R{I)*s._fYڰ%2e@z<Y(CkM%@+9|G~
FYi9Q`I
H{āI])#
XokȂ/hIj,%
S
+ǽ8>6Ÿ){(_gs*edz XlwFǶ)kOӪmɐ1Q<Ujocː|dzH*Tǵ-!WHm$[;f
EP_̿i|w0(GT;/}۶GPn
ݿv
le&Hc
#`N*ci#v"e$p7HV1 0`>/]Gd(
DZ*$qytk!}X ,d#O|Dz=W:V(EQ%
{̋h $:f;_
zQT;V,
uًþ`RJ8w1{$q vwk-{pG24cj5Iq?Νӻ\Zzb&Kݏa{N(@ym%-$ay5ƙ6\˸$
k_4wGL$6c˥5>?\诔\Á
!.FpUbVz@U?n3̌EZ|vc3Qp.{sh6㈓
3.6Keg

ơ#Kx뉠M
fYV8jcOP%>cI#h_#b

<A"MdCoE
Yc08@S|3ssG ?J2m(Ѐ:?ּ}K5TF

,Kɭ?
`}p3%E~uua)7WyB\m֬t*TTkl{N9EU5>Bȥ;M7;pc8$?V$UbF9D`6ᗆ(0%
$eDK[ǺأVp\GQfL+**$3{FߊɣX`ԟpRJ8wr%#}ۡ#mz4ㆢ"2pgq%+QRT #3dMɵ:pL^9q[CV%ʃb,^[i+!1AQaq0 @pP?!ӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:V_Kg_ןUz]q^9<6EݣB?wnTؚTuf-I\)/v~/eP!wC&+,PG,QlGCx2(sShj PчN
t7U!#!`ըͅp=q`6WAk)Hc~K{C
p okC"w0"t2T
n:
rǹŁFc }ASM:"U*MU~]! @h$M1hU g9tAR55)L5Q n50]b-NdzSl=ˏ=w&1w!Xh`sq\*o*x0319
z\Ma2 fR
\W"r0Y
4 !@b=5
U!B
a<b<bl\8Cx
":w8ί,!F
{nj$!y.2~
Dֵ+=ΠkeŦ(~z9Ww˜X`d)m"yg==
q,v`#RW`|A.8@i'
c.J%//
Ӏ;o*>>C
q
Y#Xm5D=1̰EY`
A.#r0kgw
4Y;BaJ#^1]Gl[Q^+0Ig$fAc
=o
rv^{:CY<B<xOtd]!۬
63|oK/$zScЬ>LDO
ǣ|z8|d7wJ[UKVpmWEDDKzvz
$1BVr<?A#}c#jY
=

v*.U 0f 1q"|N$MRbXz;h;8֯4fܝ02%OA1t篮/f'M+Zo>Hɓ_TTh-K9f<<yurľ"C $rʦu8::k7X9wm/F=]6)
Me\F_,T*zbQ[TR>N8jpJO
0aCY"&M
bqJRR
t%ɗl*u8GOE4'39aƧl
lѩ
(D1v78qlI<^*r
˲TݴAQ7fyr$˅v?@(Z!X'F)p2'Јibl@\X/tН%J\褓d1_m`k
DpȉjW6&u9!t!GL{
<m:K`:tYC
z538\
.]AJp`*q&X=:ͺHzZR9),SU6AYz$a͗xtq7͆%$ #
H56%/2/5kt?cTȏS:y;_WøGB2o/hY(pMLh%.>^JE$F#` ްjp.%NVt|%fi)Jz\#41k41S33:
QJgpA莵S~*GӜ-\-Kjɠ}wWiTpeer
^
\
6Qg ,"gtãϩH5ʑLVc

?0^
Ku37CXibμT#8އŭ
ן2+73Ӌ gk!TB!튗N#hsO=T\ʥ33̖(UR6Xeo
;q)IHVK
b28
VI$R K阢=y3ݚ"B]̀1'dOp3]WX0eJ
Na-Ё
R>L0ݧ ('J|@VAwCDwɄeHd2
iCG7q?8D
a

‰$d#?Z v4ٌ

\@W.9`V0I4
I
)%BDlPAKZՙ[gdЖ}aK4{
ŒB
js{l-5j
R؋e@@I
&ۣšըbx?bhtc/{;@
#Y8BP_YM'
#z+U<FKL>?b5JᢼL:9^м
u!s(č/
*t}o{{u}WǓ$$$uk0hM2a:t0B/e;#3muE
k"Dw59E x~

Q, N
M]VUJ
&
")K
mInF8ܚhr~XLC̨kNPAH"`HvM
=/r.WB&h `6eFQ<1$̫s::Q9`I T9G
Pl64
4M4M4M4M4M4M4M4M4M4M17{!N<<BG< B<
(уs<G<,B3<L SI8@<s<IH4<<<gs<,s<<4B<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<#1a!AqPQ`?ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&5

Z&lLS!.d+9x9f1Z.\3{c൵shxG4ӂ5gg
)t4Ǽ????Gߖc>n8{d9b:=
*B_M_/'gܪ
!!1APQaq`?

@Unu\hCI̟3-}
>VmX9ׯ ˑEѣ
dfEW5fe
"ve
O(,R]40c&Dh
Z'(bum/NDxr\c#x~vcfz8q;????NN6`e1ۣ>17$!1AQ0a q@pP?P
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ
8pÇ`UUT y|?O @
'^\k?B
!g=kzO|gu68H^-^0=6>~#mJHb.Q|u(IJ}('('y~ߤŘL:3fL
<
V
ĦҨJ&;+ U">kv(
C +u@ׇt+@U@8'mAGZFr2_.
IR
y
`
c/????U`

锢?
)1 i!7x1`h
Aq`JH
%':ux&X4N,ҟ#K<aO2:<lE/bᲁ@.vBx
"}9܏'`~5}a^]8srƄ:4(w%X
ኇ#ڕAbo슐wiXΚ=!M,V
fKtV
Լ3,P
Kgg"y{cj{[/=

ch"X{BGnng0c^
!A^
Wd )HE
BR% zP;3xTLu5獉 Y\>
Dd䧞+!IJLF#X [6Bgp*؈1ch&+PW7#,Ώeu 뢭)`z
B
tхMwL2?
s &?
#*"T]ҍ3V!*
%{0Mָ/fH7

BĴ6@1
xf0`{4pl9ZX
1F*']{`*i%L+x
<{u\Uk[ <oӴRH aaU۠W
ۉY
m `|O[X$V'aا^

6^UY:+"
2g;ƒOAwQVv}p7! Pz-q/E1(u
'Oft
H"pt
"T٠m@(BQ^*~N=G6'84(lʍh8j=p?`'q!ȃVs_lo/:^$%rڇ k{(V>j
´d!#BPpl
ARvvZu*}ٝgPz)lW#]WbE=EU:oYuWۘ*D8fN 0>&@ہ%_bZaag!
,e`Lf|0ŚЌfbqq3ICK92dQ)v
ˈXê.+&'f \~r],K.9DRCA2
"840\PuQB۞hd;俔;j7<(fDK~Jrk2v-f8ݮ6\a@IS;Q7
bɢ\eČN(u•8
9Bd՚QWM*8!؏<4unH3\x,mu/tsn!:????7
КbGv+Hė6OEҙP}x2%;j#'DBa
yUOF]:<TdzGpemK!qB8F"
b᪖.&`<yR ^\: Xm:
)hRMjR3*)|\e
7J@5)
$j7[R*u|
J
PP1׾S(Q$ǴUA,\\TI`9내(
SYr=TAF9Cxl
tN
GQim,ǚ
RD")8&Gh@4v<^E+C/(xWr
b!MvqxE߮!j
&X硱pYK:x!E+qN
[H)%,P-51Gw~y
O.&5Eg!;H#%]
:u2N&L'x27pK4T
V$E[ xWgqX ڡZG.քêKoABIS:

NT̙
hʇyyhJrL0,8b&F"j?cS&8Vhk#w[
8.7_lV*aCbQ{4"іԔt^0o`]SB٧DyAE{pRߒ."V~8\U%
1pP1٪xʄG\zAGmVՀo
'PPU^Q8
 yov
^1d!-%x}坧N RP
f
^Pq_P:H*h¿EUh(@@:o:cF<>"?ZW!K]XB޾NS8Ew"SmY
KFp3W36JL+KŵQ~
(4)[Cs>Κb"QC2hd^CRBR./8?>Ӗ
ZmPyX YFqnW;Y@aZ
QN
pp<f*_ғA;42@E"T}u
Br;H1xD0
lE":-/4VE;
\8Eл#ri ئ3.SK
Pjd
F`Qx,qUUW}Xkբ&,ʗi4mIT@!pÛ<R)xU͊KКCuN:oeY39J=
.D2
'XQ$%R1L*
N/ߛL
9?/!)Ya
b>y!.{8ZY{ߗB¢4뀐;1~Ԏp
j

1

dot. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NR 1566/2021 przez Kraków w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #12

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź Wydziału Obsługi Urzędu, na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, podpisaną przez Panią Dyrektor Izabelę Silarską-Leśniak.

Z poważaniem

Katarzyna Cieślik - Kolankowska
Sekretarka

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

+48 12 616 15 02
ou.umk@um.krakow.pl<mailto:ou.umk@um.krakow.pl>
________________________________
[cid:image001.jpg@01D7681F.B46E95A0]Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
tel. +48 12 616 1502
www.krakow.pl<http://www.krakow.pl/>

________________________________From: sprawa-38709@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-38709@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Sent: Friday, June 11, 2021 1:34 PM
To: umk <umk@um.krakow.pl>
Subject: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. czy w mieście istnieją wyznaczone miejsca parkingowe dla urzędników (pracowników urzędu) i/lub radnych?
2. jeśli tak, to ile ich jest i gdzie się znajdują?
3. ile osób korzystało z ww. miejsc parkingowych na dzień złożenia wniosku?
4. czy istnieje zarządzenie, regulamin bądź inny akt regulujący sposób przydzielania i korzystania z w/w miejsc parkingowych? Jeśli tak, to wnosimy o udostępnienie skanu tego aktu.
4a. jeśli nie istnieje ww. dokument, to prosimy o odpowiedź na pytanie, czy ww. miejsca parkingowe są udostępniane pracownikom urzędu i/lub radnym bezpłatnie czy za opłatą? Jeśli za opłatą, to jaka jest stawka korzystania z tych miejsc i czy jest ona jednakowa dla wszystkich urzędników/radnych?
5. jeśli taka istnieje, to prosimy o przesłanie skanu ewidencji wykorzystania ww. miejsc parkingowych.
6. czy urząd podejmuje jakiekolwiek działania zachęcające pracowników do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerowej? Jeśli tak, to jakie?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-38709@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4

Odpowiedź na wniosek (sprawa 38701) przez Opole w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #4

Dzień dobry,

w odniesieniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej - sprawa 38701, przesyłam w załączeniu naszą odpowiedź.

Pozdrawiam
Wojciech Łotecki - Kierownik Referatu Administracyjnego
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Tel: +48 77 45 11 909 | Fax: +48 77 44 58 215
Tel. kom.: +48 604 948 407
E-mail: [ mailto:wojciech.lotecki@um.opole.pl | wojciech.lotecki@um.opole.pl ]

Web: [ http://www.opole.pl/ | http://www.opole.pl ]
Urząd Miasta Opola
Rynek-Ratusz
45-015 Opole

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
dostępna jest na stronie [ https://bip.um.opole.pl/klauzula | https://bip.um.opole.pl/klauzula ]

[ http://www.opole.pl/ ]
Proszę o zachowanie ciągłości korespondencji!

2

Przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (CRWIP/5110/21) przez Warszawa w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #5

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję pismo Urzędu m.st. Warszawy, nawiązujące do przesłanego przez Państwa w dniu 11 czerwca 2021 r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego m.in. miejsc parkingowych dla pracowników urzędu.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem,

--
Anna Pogorzelska
Inspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Niecała 2, pokój 9, 00-099 Warszawa
tel. +48224431062
faks +48220000000
a.pogorzelska@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

2

FW: Wniosek o informację publiczną przez Bydgoszcz w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #2

Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2021 r.
BKS.I.1431.283.2021

Wnioskodawcy:

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wystosowany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji poniżej przekazuję przedmiotowe dane:

1. czy w mieście istnieją wyznaczone miejsca parkingowe dla pracowników urzędu i/lub radnych?

Tak

2. jeśli tak, to ile ich jest i gdzie się znajdują?

Kompleks budynków Grudziądzka. Wydzielony, zamknięty parking z wyznaczonymi 39 miejscami

3. ile osób korzystało z ww. miejsc parkingowych na dzień złożenia wniosku?

Wydanych jest ok. 70 pilotów, wszystkie miejsca są zajęte.

4. czy istnieje zarządzenie, regulamin bądź inny akt regulujący sposób przydzielania i korzystania z w/w miejsc parkingowych? Jeśli tak, to wnosimy o udostępnienie skanu tego aktu.

Nie. Lista osób uprawnionych jest weryfikowana , w zależności od potrzeb.

4a. jeśli nie istnieje ww. dokument, to prosimy o odpowiedź na pytanie, czy ww. miejsca parkingowe są udostępniane pracownikom urzędu i/lub radnym bezpłatnie czy za opłatą? Jeśli za opłatą, to jaka jest stawka korzystania z tych miejsc i czy jest ona jednakowa dla wszystkich urzędników/radnych?

Miejsca są nieodpłatne.

5. jeśli taka istnieje, to prosimy o przesłanie skanu ewidencji wykorzystania ww. miejsc parkingowych.

Nie dotyczy.

6. czy urząd podejmuje jakiekolwiek działania zachęcające pracowników do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerowej? Jeśli tak, to jakie?

- UMB jest organizatorem rywalizacji Rowerowa Stolica Polski, 3 pierwsze osoby z drużyny UMB otrzymają karnet na basen,

- na terenie urzędu, dla pracowników są zamknięte i monitorowane miejsca parkingowe dla rowerów,

- przy Urzędzie Miasta zamontowane zostały dodatkowe stojaki,

- przy samym Ratuszu istnieje stacja Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego.

z poważaniem

Rafał Rospenda
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl<mailto:bip@um.bydgoszcz.pl>

1

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (PiKS-VII.1431.170.2021)+ klauzula RODO przez Kielce w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #11

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 11.06.2021r. dot.
miejsc parkingowych dla urzędników.

--
Z wyrazami szacunku

Monika Olbratowska

Stanowisko ds. Dostępu do Informacji Publicznej
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Telefon: (41) 36 76 250
Adres e-mail: monika.olbratowska@um.kielce.pl

URZĄD MIASTA KIELCE [1]

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest
Prezydent Miasta Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych
osobowych możecie Państwo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail
iod@um.kielce.pl
Więcej informacji odnośnie do Polityki prywatności oraz swoich prawach
możecie Państwo uzyskać
na stronie http://rodo.kielce.eu

Links:
------
[1] http://www.um.kielce.pl

2

[E-mail] Wniosek o informację publiczną [Sprawa#A-II.1431.1.2021] przez Katowice w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #13

Dokumenty: A-II.KW-00038/21
Znak sprawy: A-II.1431.1.2021
Rej. koresp. wych.: RKW-128765/21
Wysłane przez: Anna Soja-Jędryka

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

5

[ePUAP] Nowa korespondencja przez Poznań w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #15

Na Twoją wirtualną skrzynkę ePUAP wpłynął nowy dokument. Aby go odczytać skorzystaj z odnośnika:

* do dokumentu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?documentGuid=087087ad-17f4-4fd5-a74a-6846bc540e06
--
http://epuap.gov.pl

ORA-T.1431.216.2021 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Rzeszów w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #7

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

Barbara Szałęga
Oddział Teleinformatycznej Obsługi Mieszkańców i Informacji Publicznej
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urzędu Miasta Rzeszowa

2

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Rzeszów w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #7

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Rzeszowa
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: piątek, 11 czerwca 2021 13:33:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: środa, 16 czerwca 2021 14:19:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Kielce w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #11

Twoja wiadomość

Do: bip@um.kielce.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 11.06.2021 13:34

odczytano w dniu 15.06.2021 13:14.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Bydgoszcz w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #2

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 11 czerwca 2021 13:32:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 14 czerwca 2021 08:32:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Rzeszów w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #7

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Rzeszowa
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: piątek, 11 czerwca 2021 13:33:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 11 czerwca 2021 13:59:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Rzeszów w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #7

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Rzeszowa
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: piątek, 11 czerwca 2021 13:33:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 11 czerwca 2021 13:59:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Wniosek o informację publiczną przez Wrocław w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #14

Return Receipt

Your Wniosek o informację publiczną
document:

was Biana.Smolarkiewicz@um.wroc.pl
received
by:

at: 2021-06-11 13:47:25

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosobowe

143673 przez Szczecin w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #10

Państwa wiadomość dotarła na skrzynkę e-mail Urzędu Miasta Szczecin. Wiadomość została zarejestrowana w rejestrze korespondencji MAIL pod nr 143 673 i przekazana do realizacji do Biura Informacji Publicznej.

Z poważaniem
Krzysztof Klusek
gł. specjalista
Biuro Obsługi Interesantów
Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Warszawa w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #5

Twoja wiadomość

Do: Sekretarz Miasta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: piątek, 11 czerwca 2021 13:33:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: piątek, 11 czerwca 2021 13:44:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Katowice w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #13

Twoja wiadomość

Do: UrzadMiasta2
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 10 czerwca 2021 23:34:24 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: czwartek, 10 czerwca 2021 23:39:03 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.