Opis

Celem naszego monitoringu jest zdiagnozowanie i dookreślenie tych obszarów życia szkolnego, w których identyfikujemy nieprawidłowości i wyzwania i które wymagają wsparcia, naprawy i wspólnego działania oraz na tej podstawie opracowanie raportu i publikacji pt. Szkolna Karta Praw – jako narzędziownika zawierającego ustandaryzowaną i usystematyzowaną wiedzę (w tym prawną) oraz kompendium dobrych praktyk, w tym dydaktyczno-wychowawczych organizujących inkluzywną i zdrową szkołę jako miejsce zorientowane na dobro dzieci i młodzieży, realizujące i rozumiejące prawa dzieci i prawa człowieka, oparte na wartościach demokratycznych.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie00
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie00
Opolskie10
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie1780
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie00

Instytucje i sprawy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. WACŁAWA KUCHARA     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Re: Wniosek oinformacjęDOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. WACŁAWA KUCHARA
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. WACŁAWA KUCHARA

: 2

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Proszę o kontakt


Ocena LLM: F

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. WACŁAWA KUCHARA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIERZĘCICACH     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIERZĘCICACH

: 11

Fwd: Fwd: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIERZĘCICACH
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIERZĘCICACH

: 11

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Proszę o kontakt


Ocena LLM: F

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIERZĘCICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W JAWORZNIE     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W JAWORZNIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W JAWORZNIE

: 6

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Proszę o kontakt


Ocena LLM: F

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W JAWORZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SOSNOWCU     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
RE: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SOSNOWCU
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SOSNOWCU

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Proszę o kontakt


Ocena LLM: F

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SOSNOWCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GABRIELA TASZYCKIEGO W CHRUSZCZOBRODZIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Wniosek o informacje z dnia 25.01.2024r. - przypomnienie. Ania_De
Re: Wniosek o informacje z dnia 25.01.2024r. - przypomnienie.


Ocena LLM: B) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GABRIELA TASZYCKIEGO W CHRUSZCZOBRODZIE i zawiera odmowę odpowiedzi na
pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GABRIELA TASZYCKIEGO W CHRUSZCZOBRODZIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W SOSNOWCU     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
informacja


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W SOSNOWCU i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W SOSNOWCU

: 3

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Nie przeczytano: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W SOSNOWCU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. ARMII KRAJOWEJ W SOSNOWCU     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
SP35 Sosnowiec odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. ARMII KRAJOWEJ W SOSNOWCU i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. ARMII KRAJOWEJ W SOSNOWCU

: 3

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. ARMII KRAJOWEJ W SOSNOWCU

: 1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. ARMII KRAJOWEJ W SOSNOWCU

: 1

SZKOŁA PODSTAWOWA W GIEBLE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
RE: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA W GIEBLE i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GIEBLE

: 2

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Przeczytano: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GIEBLE

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W SOSNOWCU     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W SOSNOWCU
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W SOSNOWCU

: 3

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W SOSNOWCU

: 1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie otrzymania: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO WE WŁODOWICACH Z FILIĄ W ZDOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU

: 3

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU

: 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWIERCIU     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
ankieta


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWIERCIU i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWIERCIU

: 3

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie otrzymania: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWIERCIU

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie otrzymania: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM.MARII KONOPNICKIEJ     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie odbioru: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM.MARII KONOPNICKIEJ
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM.MARII KONOPNICKIEJ

: 1

SP16 Bytom - Udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: B) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM.MARII KONOPNICKIEJ i zawiera odmowę odpowiedzi na
pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM.MARII KONOPNICKIEJ

: 3

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie odbioru: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM.MARII KONOPNICKIEJ
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM.MARII KONOPNICKIEJ

: 1

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BĘDZINIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BĘDZINIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BĘDZINIE

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BĘDZINIE

: 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W JAWORZNIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W JAWORZNIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W JAWORZNIE

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Read-Receipt: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W JAWORZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W JAWORZNIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Udzielenie informacji publicznej - SP 11 w Jaworznie


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W JAWORZNIE i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W JAWORZNIE

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Read-Receipt: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W JAWORZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Przeczytano: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU
RE: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Przeczytano: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBIU     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
SPDąbie- informacja publiczna


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBIU i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBIU

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Przeczytane / Displayed:Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBIU
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBIU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JAWORZNIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Odpowiedź SP 19 Jaworzno


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JAWORZNIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JAWORZNIE
Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JAWORZNIE

: 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Informacja publiczna


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

: 2

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Read: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KORCZAKA W JAWORZNIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
odpowiedź na wniosek


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KORCZAKA W JAWORZNIE
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KORCZAKA W JAWORZNIE

: 2

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Read-Receipt: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KORCZAKA W JAWORZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE

: 2

Re: odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Read-Receipt: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
SP8_Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE i zawiera informację o
przedłużeniu terminu na odpowiedź.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE

: 1

SP8Będzin_Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE

: 1

Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB Ania_De
Potwierdzenie otrzymania: Re: Wniosek o informację DOPAMINA LAB


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE