Listy

Nie przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez BRZEZINY w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #2020

Twoja wiadomość

Do: urzad@brzeziny-gmina.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 2020-04-23 16:30

usunięto w dniu 2022-06-21 09:56.

Nie przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez SAMBORZEC w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1864

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@samborzec.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 23.04.2020 16:27

usunięto w dniu 09.05.2022 08:55.

Nie przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez Tarnobrzeg w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1487

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 23.04.2020 16:25

usunięto w dniu 08.04.2022 13:39.

Przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez HAJNÓWKA w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1540

Twoja wiadomość

Do: gmina@gmina-hajnowka.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 23.04.2020 16:26

odczytano w dniu 18.06.2021 10:41.

Nie przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez ROGOWO w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #272

Twoja wiadomość

Do: ugrogowo@rogowo.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 23.04.2020 15:18

usunięto w dniu 13.11.2020 20:51.

Przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez ROŹWIENICA w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1471

Twoja wiadomość

Do: ug_rozwienica@pro.onet.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 2020-04-23 16:25

odczytano w dniu 2020-08-26 08:46.

Przeczytane: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez CIESZANÓW w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1367

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<cieszanow@vp.pl> o 2020-04-23 16:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-06-17 12:41

Przeczytane: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez STERDYŃ w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1220

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_sterdyn@pro.onet.pl> o 2020-04-23 16:22

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-06-16 12:26

Nie przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez URSZULIN w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #495

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@urszulin.eu
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 2020-04-23 16:19

usunięto w dniu 2020-05-21 11:34.

Wysyłanie wiadomości e-mail: WSO-E.5012.2.7.2020 przez SIERADZ w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #738

W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia 23 kwietnia 2020 r. dotyczącego
spisu wyborców w załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
*Justyna Grabia*
Kierownik Referatu
Działalności Gospodarczej, Ewidencji
i Dowodów Osobistych
Urząd Miasta Sieradza
tel. 43 826-61-78
e-mail: j.grabia@umsieradz.pl <mailto:j.grabia@umsieradz.pl>
plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
www.sieradz.eu <http://sieradz.eu>

1

Przeczytane: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez LIPNIK w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1827

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@lipnik.pl> o 2020-04-23 16:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-05-14 13:58

sprzeciw przez ZĄBKI w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1271

Witam, w związku z przekazaną wiadomością dotycząc sprzeciwu
udostępnienia danych osobowych Poczcie Polskiej S.A, informuję, że spis
wyborców m. Ząbki nie został udostępniony.

Przekazano tylko dane liczbowej określające liczbę osób uprawnionych do
głosowania na dzień 28 kwietnia 2020r.

--
Lucyna Grochowska
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Ząbki
tel. 22 510 97 21

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.
To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce "Dane osobowe".

Informacja w sprawie udostępnienia danych Poczcie Polskiej przez SIEWIERZ w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1754

OSO.502.12.2020

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do korespondencji przesłanej drogą elektroniczną z adresu:
sprawa-22556@fedrowanie.siecobywatelska.pl z apelem do wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast w sprawie udostępniania list wyborców
Poczcie Polskiej informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś odmówił przekazania wnioskowanych danych.

W opinii tak służb prawnych Urzędu Miasta i Gminy Siewierz jak i
zewnętrznych podmiotów (opinie prawne gremiów, w skład których wchodzą
miasta i gminy, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, branżowych stowarzyszeń
i fundacji oraz kancelarii prawnych), powołanie się na art. 99 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzję (polecenie)
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (znak:
BPRM.4820.2.3.2020) nie stanowi odpowiednich podstaw prawnych
pozwalających jednostce samorządu gminnego na udostępnienie
przedmiotowych danych Poczcie Polskiej.

Z poważaniem

Urszula Radziwołek

Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz

--
Urszula Radziwołek
Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
Tel. 32 64 99 405, Fax. 32 64 99 402
e-mail: u.radziwolek@siewierz.pl

Przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez KRASNYSTAW w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #384

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 23.04.2020 16:19

odczytano w dniu 07.05.2020 11:06.

dot. spisu wyborców przez Kraków w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #847

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczące wniosku Poczty Polskiej SA w sprawie przekazania danych wyborców, uprzejmie informuję.
W dniu 23 kwietnia br. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęła korespondencja skierowana do: „Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast”, w której wnioskodawca – Poczta Polska SA - zwróciła się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców.
Urząd Miasta Krakowa nie udostępnił żadnych danych ze spisu wyborców wnioskodawcy wniosku ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

z poważaniem

Piotr Bukowski
Z-ca Dyrektora
Wydziału Organizacji i Nadzoru

ws. spisów wyborców przez Kraków w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #847

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczące wniosku Poczty Polskiej SA w sprawie przekazania danych wyborców, uprzejmie informuję.
W dniu 23 kwietnia br. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęła korespondencja skierowana do: „Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast”, w której wnioskodawca – Poczta Polska SA - zwróciła się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców.
Urząd Miasta Krakowa nie udostępnił żadnych danych ze spisu wyborców wnioskodawcy wniosku ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

z poważaniem

Piotr Bukowski
Z-ca Dyrektora
Wydziału Organizacji i Nadzoru

odpowiedź na petycję przez None w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #1150

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa petycję przekazaną email-em
do Kancelarii Urzędu w dniu 23.04.2020r.

--

„Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są
poufne i podlegają prawnej ochronie. Niniejsza korespondencja jest
przeznaczona wyłącznie dla Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej
adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji jest niedozwolone. Jeżeli nasza
korespondencja została Państwu doręczona omyłkowo prosimy o usunięcie
jej oraz o niezwłoczny kontakt .Każda osoba, której dane dotyczą może
skorzystać z przysługujących jej praw wynikających z RODO. Zapraszamy do
zapoznania się informacjami z zakresu ochrony danych osobowych na
stronie internetowej bip.podkowalesna.pl w zakładce RODO oraz z Polityką
Prywatności.

2

Przeczytano: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez KOMORNIKI w sprawie Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej #2078

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@komorniki.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 2020-04-23 16:30

odczytano w dniu 2020-05-04 14:17.