Listy

Optymalizacja SEO przez CZERNIKOWO w sprawie Sesje zdalne #231

Dzień dobry,

przeglądając Państwa ofertę w internecie, odnoszę wrażenie, że moglibyście docierać do większej liczby Klientów.

Odpowiednie na tym etapie byłoby zoptymalizowanie oraz wprowadzenie nowych działań z zakresu pozycjonowania.

Mamy narzędzia i racjonalne wytyczne, jak zwiększyć widoczność Państwa firmy.

Czy są Państwo zainteresowani kontaktem?

Pozdrawiam
Łukasz Kurzaj

Optymalizacja SEO przez KIKÓŁ w sprawie Sesje zdalne #341

Dzień dobry,

przeglądając Państwa ofertę w internecie, odnoszę wrażenie, że moglibyście docierać do większej liczby Klientów.

Odpowiednie na tym etapie byłoby zoptymalizowanie oraz wprowadzenie nowych działań z zakresu pozycjonowania.

Mamy narzędzia i racjonalne wytyczne, jak zwiększyć widoczność Państwa firmy.

Czy są Państwo zainteresowani kontaktem?

Pozdrawiam
Łukasz Kurzaj

Pompy ciepła przez ŚRODAŚLĄSKA w sprawie Sesje zdalne #160

Dzień dobry,

dostarczamy pompy ciepła, które są jednym z najbardziej energooszczędnych i 100% ekologicznych sposobów na ogrzanie budynku, wody użytkowej oraz chłodzenie pomieszczeń w czasie upałów.

Czy są Państwo zainteresowani wstępną weryfikacją urządzeń dla swojego domu?

Pozdrawiam
Tomasz Olszewski

Pompy ciepła przez CZERNIKOWO w sprawie Sesje zdalne #231

Dzień dobry,

dostarczamy pompy ciepła, które są jednym z najbardziej energooszczędnych i 100% ekologicznych sposobów na ogrzanie budynku, wody użytkowej oraz chłodzenie pomieszczeń w czasie upałów.

Czy są Państwo zainteresowani wstępną weryfikacją urządzeń dla swojego domu?

Pozdrawiam
Tomasz Olszewski

Fotowoltaika - nowe warunki przez INOWROCŁAW w sprawie Sesje zdalne #339

Dzień dobry,

chciałbym poinformować, iż mogą Państwo uzyskać dofinansowanie na systemy fotowoltaiczne w ramach nowej edycji programu Mój Prąd.

Program zapewnia 6000 zł dofinansowania na instalację paneli i 16 000 zł na magazyn energii, niższe cen prądu i możliwość odliczenia kosztów związanych z instalacją fotowoltaiki w ramach rozliczenia PIT (tzw. ulga termomodernizacyjna).

Czy są Państwo otwarci na wstępną rozmowę w tym temacie?

Pozdrawiam,
Mariusz Grabowski

Optymalizacja SEO przez KIKÓŁ w sprawie Sesje zdalne #341

Dzień dobry,

przeglądając Państwa ofertę w internecie, odnoszę wrażenie, że moglibyście docierać do większej liczby Klientów.

Odpowiednie na tym etapie byłoby zoptymalizowanie oraz wprowadzenie nowych działań z zakresu pozycjonowania.

Mamy narzędzia i racjonalne wytyczne, jak zwiększyć widoczność Państwa firmy.

Czy są Państwo zainteresowani kontaktem?

Pozdrawiam
Łukasz Kurzaj

Biznesowy angielski przez KIKÓŁ w sprawie Sesje zdalne #341

Dzień dobry,

czy rozważali Państwo rozwój kwalifikacji językowych swoich pracowników?

Opracowaliśmy kursy językowe dla różnych branż, w których koncentrujemy się na podniesieniu poziomu słownictwa i jakości komunikacji wykorzystując autorską metodę, stworzoną specjalnie dla wymagającego biznesu.

Niestandardowy kurs on-line, dopasowany do profilu firmy i obszarów świadczonych usług, w szybkim czasie przyniesie efekty, które zwiększą komfort i jakość pracy, rozwijając możliwości biznesowe.

Zdalne szkolenie językowe to m.in. zajęcia z native speakerami, które w szybkim czasie nauczą pracowników rozmawiać za pomocą jasnego i zwięzłego języka Business English.

Czy mógłbym przedstawić więcej szczegółów i opowiedzieć jak działamy?

Pozdrawiam
Michał Jerzak

(bez tematu) przez BOGATYNIA w sprawie Sesje zdalne #168

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez LIPNO w sprawie Sesje zdalne #321

1

Gmina Stoszowice - informacja publiczna sesje rady gminy przez STOSZOWICE w sprawie Sesje zdalne #130

Stoszowice, 07 lipca 2022 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska nr 22/2

02-605 Warszawa

W zał. przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej w
zakresie form prowadzenia sesji Rady Gminy Stoszowice.

Z poważaniem

Robert Sarna

Sekretarz Gminy Stoszowice

1

RE: Sesje zdalne przez WIELKA NIESZAWKA w sprawie Sesje zdalne #348

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przesłany do Urzędu Gminy Wielka Nieszawka drogą elektroniczną dnia 16.05.2022 r..
Proszę o potwierdzenie otrzymanej informacji.

Z poważaniem

Aleksandra Tonderys

Sekretariat Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

tel. 56 678-10-93 , tel/fax 56 678-12-12

sekretariat@wielkanieszawka.pl <mailto:sekretariat@wielkanieszawka.pl>

KLAUZULA POUFNOŚCI:

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteście Państwo prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Kontaktując się z nami wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji
z Państwem, jest to tzw. działanie wyraźnie potwierdzające.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany przez Wójta Gminy. Można się z nim kontaktować
w następujący sposób:

1. listownie na adres: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

2. e-mail: <mailto:zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl> zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

3. telefonicznie: 56 678 12 12
więcej informacji na stronie: <https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/463/5571/klauzula-rodo-obsluga-korespondencji-przy-uzyciu-elektronicznych-srodkow-komunikacji> https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/463/5571/klauzula-rodo-obsluga-korespondencji-przy-uzyciu-elektronicznych-srodkow-komunikacji

3

sesje zdalne przez BRZUZE w sprawie Sesje zdalne #220

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
sesji rady gminy, przekazuje wnioskowane informacje:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

Odp. Sesje odbywały się wyłącznie w trybie stacjonarnym (16 lutego 2022
r., 11 marca 2022 r. 21 marca 2022 r., 08 kwietnia 2022 r. 27 kwietnia
2022 r.

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?- Nie dotyczy.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji. - Projekty uchwał są dostępne w biurze obsługi rady gminy.
W BIP publikowane są wyłącznie uchwały rady gminy.

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających. - Nie dotyczy.

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? - Nie dotyczy.

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? - Nie dotyczy.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. - Nie
dotyczy.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? - Nie dotyczy.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? Nie.

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? Nie dotyczy.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?Nie dotyczy.

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? Nie dotyczy.

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. Nie dotyczy.

--
Z poważaniem
- Ewelina Zwolińska
Wydział Ewidencji Ludności,Spraw
Wojskowych i Działalnosci Gospodarczej
Urząd Gminy Brzuze
87-517 Brzuze 62
tel. 54/2701123 wew. 18

Sesje zdalne - odpowiedź przez Dzierżoniów w sprawie Sesje zdalne #118

Dzień dobry,

W odpowiedzi na udzielenie formacji publicznej informuję:

1. Sesje w roku 2022 odbyły się w trybie stacjonarnym.

2. Prezentowane sytuacje nie miały miejsca.

3. Radni otrzymują projekty uchwał drogą elektroniczną oraz w formie
papierowej.

4. Prowadzenie obrad za pomocą środków porozumienia na odległość lub
korespondencyjnie nie miało miejsca.

5a-d. j.w.

6. Posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane.

7. -

8 i 8a. -

9. Do organów gminy nie wpłynęły skargi mieszkańców ani radnych
dotyczące zdalnego trybu obradowania.

--
Pozdrawiam
Barbara Podolska
Biuro Rady Gminy Dzierżoniów
Tel.: 74 832 56 93
Urząd Gminy Dzierżoniów \ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów

OR.1431.38.2022 Sesje zdalne - odp. na wniosek PT02.06.2022 przez BYSTRZYCA KŁODZKA w sprawie Sesje zdalne #45

--
Pozdrawiam
Katarzyna Witek

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*KRS 0000181348*
*siecobywatelska.pl/1-procent <http://www.siecobywatelska.pl/1-procent>*

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

OS.1431.27.2022 Sesje zdalne - odp. na wniosek PT02.06.2022 przez KAMIENNA GÓRA w sprawie Sesje zdalne #175

--
Pozdrawiam
Katarzyna Witek

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*KRS 0000181348*
*siecobywatelska.pl/1-procent <http://www.siecobywatelska.pl/1-procent>*

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

Odpowiedź na informację publiczną przez WAGANIEC w sprawie Sesje zdalne #309

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Z poważaniem

Anna Bierzyńska

Urząd Gminy w Wagańcu

1

odpowiedź na zapytanie w trybie informacji publicznej. przez BARDO w sprawie Sesje zdalne #167

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie poniżej udziela odpowiedzi na niżej
podane zapytania w trybie ustawy o informacji publicznej:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.

a) Stacjonarnego – *27 stycznia, 30 marca, 21 kwietnia oraz 25 maja
bieżącego roku.*

b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) – *nie
dotyczy;*

c) Korespondencyjnego - *nie dotyczy;*

2.Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie? *nie dotyczy;*

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.*nie dotyczy;*

 4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany
statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach?
Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.*nie dotyczy;*

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?*tak;*

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? *nie*

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość- prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. *nie
dotyczy;*

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?*nie dotyczy;*

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? *nie*

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? *nie dotyczy;*

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? *nie dotyczy;*

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?*nie dotyczy;*

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. *nie*

--
Z poważaniem
Urszula Ślęzak - Markiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
umarkiewicz@bardo.pl
Tel: 748171478 wew. 58
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody art.6 ust.1 lit a) RODO w celu obsługi korespondencji drogą elektroniczną
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo,
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@bardo.pl.

Pełna klauzula informacyjna zgodna z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na BIP Urzędu Miasta i Gminy Bardo
w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz pod linkiem
https://bip.gmbardo.finn.pl/res/serwisy/pliki/22979849?version=1.0

Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDNICA w sprawie Sesje zdalne #177

SRP.1431.28.2022

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Szanowni Państwa,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przesłany za
pośrednictwem korespondencji e-mail do tut. Urzędu informuję, co następuje:

Ad. 1.W tym roku dotychczasowe sesje Rady Gminy Świdnica odbyły się w
trybie stacjonarnym. Szczegółowy harmonogram sesji dostępny jest na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.gmina.swidnica.pl/start/wladze-gminy/rada-gminy/sesje-rady-gminy/rok-2022
Ad. 2. Obrady radnych odbywały się stacjonarnie. Żaden z radnych nie
łączył się zdalnie.
Ad. 3 Projekty uchwał nie są publikowane.
Ad. 4. Rada Gminy Świdnica nie odbywała sesji zdalnie w związku z czym
nie było konieczności zmiany statutu.
Ad. 5a do 5 d – nie dotyczy
Ad. 6 Posiedzenia komisji nie są transmitowane
Ad 7. Nie dotyczy
Ad. 8. Komisje Rady Gminy Świdnica nie odbywały posiedzeń za pomocą
środków porozumiewania się na odległość.
Ad. 8 a Nie dotyczy
Ad. 9 Do organów gminy nie wypłynęły skargi mieszkańców dot. zdalnego
tryby obradowania.

Sporządził:

Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
facebook.com/UrzadGminySwidnica
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez RACIĄŻEK w sprawie Sesje zdalne #273

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 maja 2022 roku.

--
Z poważaniem

Michał Suchomski
Sekretarz Gminy
tel. 54-283-16-61

1

ANKIETA przez OSIECZNICA w sprawie Sesje zdalne #76

W załączeniu przesyłam ankietę.

Pozdrawiam

Małgorzata Świerszczak

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: UG.1431.15.2022 przez ŚWIEKATOWO w sprawie Sesje zdalne #324

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
UG.1431.15.2022

--
Z poważaniem

Andrzej Januszewski
Urząd Gminy w Świekatowie
ul. Dworcowa 20A
86-182 Świekatowo
tel. 52 3322280 w 109

1

(bez tematu) przez PRUSICE w sprawie Sesje zdalne #98

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w dniu 16 maja 2022 r. chciałabym sprostować odpowiedź do pytanie nr 6. Odpowiedź w pytanie nr 6 brzmi: Nie, posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane

Pozdrawiam

Daniela Lisiewska

Urząd Miejski w Prusicach

Rynek 1, 55 – 110 Prusice
tel. 71 312 62 24 wew. 55
fax 71 312 62 29
www.prusice.pl <http://www.prusice.pl/>
https://www.facebook.com/gminaprusice

Sesje zdalne przez LĄDEK-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #169

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Emilia Pilarska

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i Sołectw

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

tel. 748117867

Informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju przetwarza Państwa dane
osobowe w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO. Informacje
o szczegółach przetwarzaniu, celu, zakresie a także Państwa uprawnieniach
znajdują się w klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie BIP pod
adresem: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/, oraz
https://ladek.pl/urzad/ochrona-danych/

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

1

Odpowiedź do informacji publicznej przez WIĄZÓW w sprawie Sesje zdalne #52

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź do informacji publicznej.

-

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

--

Malwina Hertig

Referent ds. Promocji Gminy Wiązów

i Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

tel. 71 39 311 36 wew. 16

malwina.hertig@wiazow.pl

1

OSO.1431.10.2022 przez None w sprawie Sesje zdalne #283

Dzień dobry,

W załączeniu wysyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem,

Beata Rakowska
Urząd Gminy Chełmża
tel. 56 675 60 76 wew 46

szczepimysie

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.
<https://www.bip.gminachelmza.pl/9152,mechanizm-ciasteczek> Klauzula
informacyjna na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków
komunikacji

3