Listy

Odpowiedź na informację publiczną przez KUDOWA-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #80

Dzień dobry,

W załączeniu przestałam odpowiedź na informacje publiczną dot. tegorocznych
sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Bernadeta Stasiak

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

tel/fax. +48748621724 ,e-mail: <mailto:brm@kudowa.pl> brm@kudowa.pl

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
serwera.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zdalnych sesji przez PAKOŚĆ w sprawie Sesje zdalne #331

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot.
zdalnych sesji w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam,

z poważaniem,

--

Katarzyna Lewandowska
Inspektor ds. turystyki i promocji Gminy
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4,
88-170 Pakość,
kujawsko-pomorskie

tel. 52 / 566 60 86
promocja@pakosc.pl

1

Re: Sesje zdalne przez GÓRZNO w sprawie Sesje zdalne #338

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną
Malwina Jaroszewska

Urząd Miasta i Gminy Górzno
ul. Rynek 1 | 87-320 Górzno
tel. 56-644-83-51 | e-mail: urzad@gorzno.pl

------------------------------------------------------------------------
Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy
Górzno znajdują się m.in. na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Górzno w
zakładce /Ochrona Danych Osobowych [LINK]
<https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-gorzno/>/
------------------------------------------------------------------------
////

//
W dniu 16.05.2022 o 11:08, sprawa-47081@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odpowiedź na maila-sesje zdalne przez KCYNIA w sprawie Sesje zdalne #340

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedź na maila z 16.05.2022r. ws. udostępnienia informacji
publicznej.

--

Z poważaniem

*Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kcyni*

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

tel.: 52 589 37 21, fax: 52 589 37 22

e-mail: urzad@kcynia.pl

www.kcynia.pl

2

Udostępnienie informacji publicznej przez MALCZYCE w sprawie Sesje zdalne #113

Dzień dobry, w załączeniu przekazuję pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Dominika Bajorska
Podinspektor ds. obsługi biura rady
tel. 71 317 92 23 wew. 206

Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
www.malczyce.wroc.pl

1

Odpowiedź na wniosek przez LUBIEŃ KUJAWSKI w sprawie Sesje zdalne #262

Witam, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania dotyczące
wniosku z dnia 16 maja 2022r.:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
***a) Stacjonarnego - 14 marca i 13 kwietnia 2022r.*
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?*NIE*

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji. *Projekty uchwał nie są publikowane w BIP*

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających. *NIE DOTYCZY*

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? *NIE DOTYCZY*

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? *NIE DOTYCZY*

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.*NIE
DOTYCZY*

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? *NIE DOTYCZY*

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? *NIE*

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? *NIE DOTYCZY*

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? *NIE DOTYCZY*

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? *NIE DOTYCZY*

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. *NIE DOTYCZY*

--
------------------------------------------------------------------------
*Pozdrawiam,
Anna Komecka - Przybysz*
Biuro Rady Miejskiej
e-mail: rada@lubienkujawski.pl
tel: +54 284 43 31

*Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski*
*e-mail:* sekretariat@lubienkujawski.pl
*www:* lubienkujawski.pl
*tel:* +54 284 43 20, *fax:* +54 284 35 00

--
Email sprawdzony przez program Arcabit
This email was scanned by Arcabit

Sesje zdalne przez CHROSTKOWO w sprawie Sesje zdalne #217

Dzień dobry,

Urząd Gminy Chrostkowo przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie sesji zdalnych.

Z wyrazami szacunku

Beata Gawrońska

Insp. ds. obsługi

Rady Gminy Chrostkowo

tel. 54 306 75 47

KLAUZULA POUFNOŚCI

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Pielgrzymka przez PIELGRZYMKA w sprawie Sesje zdalne #92

Dzień dobry.

Przesyłam pismo w załączeniu.

Z poważaniem

Emilia Włodarczyk

Urząd Gminy Pielgrzymka

1

Re: Fwd: Sesje zdalne przez ROGÓŹNO w sprawie Sesje zdalne #232

RO.1431.10.2022

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
sesji zdalnych udzielam odpowiedzi:

1. a
2. NIE
3.
https://rogozno.radni.info/posiedzenia?kadencja=Kadencja%20VIII%20(2018-2023)
4. NIE
5a. TAK
5b. NIE
5c. NA CHWILĘ OBECNĄ NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI
5d. TAK
6. TAK
7. NIE
8. NIE
8a. NIE DOTYCZY
9. NIE

Z wyrazami szacunku

Adriana Mickiewicz

Podinspektor

Urząd Gminy Rogóźno56 468 84 94 <tel:564688494>

a.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl <mailto:a.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl>

rogozno.ug.gov.pl <http://rogozno.ug.gov.pl/>

Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno,
woj. kujawsko-pomorskie

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Gminy Rogóźno, w
imieniu którego działa Wójt Gminy Rogóźno. Więcej informacji o
przetwarzaniu danych osobowych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej <http://bip.rogozno.ug.gov.pl/strony/menu/63.dhtml>

W dniu 2022-05-18 o 12:40, Urząd Gminy Rogóźno pisze:

Re: przez JANOWICE WIELKIE w sprawie Sesje zdalne #58

W odpowiedzi na emaila z dnia 18 maja 2022 r. Rada Gminy w Janowicach
Wielkich uprzejmie informujemy ,że :

Ad.1 W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.

Tegoroczne sesje rady gminy odbywały się zdalnie przez platformę ZOOM

- 24.02.2022 r. identyfikator spotkania 95695617341 kod dostępu 863517

-11.03.2022 r. identyfikator spotkania 95535823309 kod dostępu 380294

24.03.2022r. identyfikator spotkania 98286482273 kod dostępu 999940

12 kwietnia 2022 r identyfikator spotkania 98717627971 kod dostępu 549555

Ad.2 Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część
łączyła się zdalnie?

Tak , część radnych z zachowaniem środków ostrożności związanych z COVID
- 19 przebywała w biurze Sekretarz Gminy.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z
ww. sesji.

Materiały sesyjne wraz z projektami uchwał przekazywane były w terminie
ustawowym na zakładkę radnych

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na
odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie
regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał
zmieniającej/zmieniających.

Nie stwierdzono

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

Tak,

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

Nie,

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

Po przez gminną stronę internetową , jak również zwyczajowo przyjętego
informowania mieszkańców ( tablica ogłoszeń) ,że mieszkańcy zainteresowani
udziałem w sesji mają możliwość śledzenia przebiegu sesji w transmisji
on-line na stronie https:// www.janowicewielkie.eu
<http://www.janowicewielkie.eu> w zakładce dla mieszkańców wybieramy
Transmisja Wideo. Ponadto informacja o możliwości uczestnictwa w trybie
zdalnym link ID i hasło do pobrania w biurze rady gminy.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?

Nie ma możliwości

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

Tak , platforma ZOOM

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

Nie

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom
uczestnictwa?

Nie wystąpiło takie zdarzenie

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
nie dotyczy

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Nie wpłynęły żadne skargi

Miłosz Kamiński

Sekretarz Gminy Janowice Wielkie

tel. 75 75 15 124 wewn. 102, 100

e-mail: sekretarz@janowicewielkie.eu

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

odpowiedź na wniosek przez BONIEWO w sprawie Sesje zdalne #314

1

odp na inf.publ przez CHODECZ w sprawie Sesje zdalne #337

Dzień dobry, w związku z otrzymanym e-mailem dotyczącym udostępnienia
informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy Chodecz udziela informacji,
jak w załączeniu.

--
Pozdrawiam, Daria Łukaszewicz
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tel. 0542848070 w.20

1

RE: Sesje zdalne przez NOWOGRODZIEC w sprawie Sesje zdalne #188

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

ul. Rynek 1,59-730 Nowogrodziec

tel. 75 738 06 60, fax 75 731 64 16

Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnienie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku., informuję, że: 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail <mailto:iod@nowogrodziec.pl> iod@nowogrodziec.pl ; 3. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego; 5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez czas niezbędny do realizacji zawartych umów lub przez cza, który wynika z przepisów prawa; 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7.Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób składających Wnioski w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; <mailto:urzad@nowogrodziec.pl> urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

- dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku o dostęp do informacji publicznej,

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami).

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Podstawę przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu organowi stanowi art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zmianami).

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).

- W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami). Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana skargi. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

2

odpowiedź na informację publiczną przez NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie Sesje zdalne #213

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną dot. sesji Rady
Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Monika Rzeszut

Biuro Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

ul. ks. P. Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sesje zdalne przez ŚWIDNICA w sprawie Sesje zdalne #162

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź /(pismo nr RO.1431.38.2022 z dn.
17.05.2022r.)/ na wniosek o udostępnienie informacji publicznej /nt.
sesji zdalnych, przesłany e-mailem w dniu 16.05.2022 r. /

Świdnica, 17 maja 2022 r.

RO.1431.38.2022

**

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- e-mail z
dnia 16.05.2022 r., przekazuję informacje we wskazanym zakresie:

*1.* _W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu._

ODPOWIEDŹ:
a) Stacjonarnego: Sesja w dniu 22.04.2022

b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) :

Sesje w dniu: 28.01.2022, 25.02.2022, 25.03.2022, 08.04.2022

c) Korespondencyjnego: NIE DOTYCZY

*2.* _Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała
w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się
zdalnie? _

ODPOWIEDŹ: NIE

*3.* _Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
każdą z ww. sesji._

ODPOWIEDŹ:Na stronie BIP znajduje się odnośnik do strony Rady Miejskiej,
na której zamieszczone są projekty uchwał; poniżej linki do sesji:

Sesja w dniu: 28.01.2022

https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=473:xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-swidnicy&catid=145&Itemid=2
<https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=473:xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-swidnicy&catid=145&Itemid=2>

Sesja w dniu: 25.02.2022

https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=475:xxxvii-sesja-rady-miejskiej&catid=146&Itemid=2
<https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=475:xxxvii-sesja-rady-miejskiej&catid=146&Itemid=2>

Sesja w dniu: 25.03.2022

https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=479:xxxviii-sesja-rady-miejskiej&catid=147&Itemid=2
<https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=479:xxxviii-sesja-rady-miejskiej&catid=147&Itemid=2>

Sesja w dniu: 08.04.2022

https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=482:xxxix-sesja-rady-miejskiej&catid=148&Itemid=2
<https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=482:xxxix-sesja-rady-miejskiej&catid=148&Itemid=2>

Sesja w dniu: 22.04.2022

https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=484:xl-sesja-rady-miejskiej&catid=149&Itemid=2
<https://um.swidnica.pl/ftpum/pub/rada3/index.php?option=com_content&view=article&id=484:xl-sesja-rady-miejskiej&catid=149&Itemid=2>

*4.* _Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany
statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach?
Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających._

ODPOWIEDŹ:NIE

*_5a._*_Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą
środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu
widoczne dla uczestniczących radnych
i mieszkańców?_

ODPOWIEDŹ:TAK

*5b.* _Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?_

ODPOWIEDŹ:TAK

*5c.* _W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach
odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy
o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link
itp. _

ODPOWIEDŹ:Wcześniejsze zgłoszenie i otrzymanie linka na adres mailowy.

*5d.* _Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania
na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?_

ODPOWIEDŹ:TAK

*6.* _Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?_

ODPOWIEDŹ:NIE

*7.* _Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą
środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna
możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?_

ODPOWIEDŹ:TAK

*8.* _Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono
jakimś mieszkańcom uczestnictwa? _

ODPOWIEDŹ:NIE

*8a.* _Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców
do uczestnictwa
w zdalnym posiedzeniu rady gminy?_

NIE DOTYCZY

*9.* _Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg._

ODPOWIEDŹ:NIE wpłynęły żadne skargi.

Sporządziła: A. Stodółkiewicz

Biuro Rady Miejskiej

SEKRETARZ MIASTA

Maciej Rataj

--
Hanna Surma
Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel.: 74 8562 832

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten dokument.

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

INFORMACJE RODO
Administratorem danych osobowych, kierowanych do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, jest Prezydent Miasta Świdnicy.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie wynika z zadań Prezydenta Miasta Świdnicy, zostaną one przekierowane do odpowiedniego administratora zgodnie z właściwością organu
lub zostaną usunięte albo zwrócone jeżeli takiej właściwości nie posiada żaden organ.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Prezydenta Miasta Świdnicy,
za pośrednictwem poczty elektronicznejiod@um.swidnica.pl lub telefonicznie pod numerem 74 8562823.

1

Re: Sesje zdalne przez ŁASIN w sprawie Sesje zdalne #333

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.05.2022

Katarzyna Filbrandt
Ref. organizacyjny

UMiG w Łasinie

W dniu 2022-05-16 o 11:08, sprawa-47076@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Łasin z siedzibą w Łasinie, ul.Radzyńska 2, 86-320 Łasin, tel. 564665044, e-mail.umig@lasin.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi Państwa zapytań. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących
Państwu praw można uzyskać na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona danych osobowych.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników.
Dziękuję

1

odpowiedź przez LISEWO w sprawie Sesje zdalne #287

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej. Pozdrawiam Joanna Grabowska

--
Urząd Gminy w Lisewie
56 676 86 14 wew. 18
www.lisewo.com

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

1

sesje zdalne - odpowiedź nr RO.1431.23.2022 z 18.05.2022 dot. udostępnienia informacji publicznej przez KROŚNICE w sprawie Sesje zdalne #55

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 maja 2022 r. o udostępnienie
informacji publicznej informuję, jak niżej:

Ad 1. Tegoroczne sesje Rady Gminy Krośnice odbyły się w następującej formie:

1)31.01.2022 – XLVIII sesja nadzwyczajna (zwołana na wniosek Wójta Gminy
Krośnice) w zdalnym trybie obradowania

https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6695
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6695>

2)25.02.2022 – XLIX sesja zwyczajna w zdalnym trybie obradowania

https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6718
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6718>

3)14.03.2022 – L sesja nadzwyczajna (zwołana na wniosek Wójta Gminy
Krośnice) w zdalnym trybie obradowania

https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6762
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6762>

4)30.03.2022 – LI sesja zwyczajna w trybie stacjonarnym

https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6770
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6770>

5)25.04.2022 – LII sesja zwyczajna w trybie stacjonarnym

https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6808
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=205&id=6808>

Ad 2. Z powodu problemów z Internetem w miejscu zamieszkania zdarzyły
się sytuacje, że 2-3 radnych podczas sesji zdalnych przebywała w sali
sesyjnej, tj. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krośnicach.

Ad 3. Linki do projektów uchwał:

1)https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6697
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6697>

2)https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6719
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6719>

3)https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6763
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6763>

4)https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6771
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6771>

5)https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6809
<https://bip.krosnice.pl/?bip=2&cid=209&id=6809>

Ad 4. W związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
się na odległość nie doszło do zmiany Statutu Gminy Krośnice.

Ad 5a. W posiedzeniach Rady Gminy Krośnice (stacjonarnych oraz zdalnych)
wyniki głosowania są od razu widoczne dla radnych i mieszkańców - Rada
Gminy Krośnicekorzysta z systemu eSesja.

Ad 5b-5d. W przypadku sesji zdalnych Przewodniczący Rady Gminy,
pracownik Biura Rady oraz pracownik obsługi informatycznej znajdują się
w sali sesyjnej. Mieszkańcy mają prawo udziału w takiej sesji. Zabranie
głosu w tym przypadku możliwe jest tylko na sesji zwyczajnej, gdzie
porządek obrad zawiera pkt „Sprawy różne”.

Ad 6. Posiedzenia komisji Rady Gminy Krośnice nie są transmitowane.

Ad 7. W przypadku wspólnych posiedzeń komisji odbywających się zdalnie
Przewodniczący Rady Gminy, pracownik Biura Rady oraz pracownik obsługi
informatycznej znajdują się w sali sesyjnej. Mieszkańcy mają prawo
udziału w takim posiedzeniu z możliwością zabrania głosu. Posiedzenia
komisji stałych zawsze odbywają się w trybie stacjonarnym (podczas
pandemii również), zatem mieszkańcy mogą w nich uczestniczyć.
Zawiadomienia o wszystkich posiedzeniach komisji są zamieszczane w BIP z
podaniem miejsca obrad (Biuro Rady, sala konferencyjna).

Ad 8. W latach 2020-2022 żaden mieszkaniec gminy Krośnice nie wyraził
chęci uczestnictwa w posiedzeniach Rady Gminy odbywających się w trybie
zdalnym, tym bardziej więc nie zdarzyła się odmowa udziału w takim
posiedzeniu.

W początkach pandemii zawiadomienia o sesjach zawierały następujący
komunikat:

„Obrazi dźwięk z obrad będzietransmitowany na
stroniehttp://krosnice.esesja.pl/orazhttps://esesja.tv/
Sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć na sesji można przekazywać
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej:https://epuap.gov.pl/lubhttps://obywatel.gov.pl/przy użyciu
profilu zaufanego.
Zachęcam również do kontaktu telefonicznego: 71 3846021 lub
e-mailowego:sekretariat@ug.krosnice.pl <mailto:sekretariat@ug.krosnice.pl>.”

Mieszkańcy nie byli również zainteresowani udziałem w obywających się w
reżimie sanitarnym, stacjonarnych sesjach czy posiedzeniachkomisji.

Ad 8a. Jak wyżej.

Ad 9. Do organów gminy nie wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego trybu obradowania.

--
Pozdrawiam
Olga Skomra
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

☎ 71 3846 014
✆ 667 057 300

Re: Fwd: Sesje zdalne przez ZBICZNO w sprawie Sesje zdalne #349

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Aleksandra Kopczyńska

Urząd Gminy Zbiczno

W dniu 16.05.2022 o 12:28, Gmina Zbiczno pisze:

1

RE: Sesje zdalne przez BOLESŁAWIEC w sprawie Sesje zdalne #202

Dzień dobry, w odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji
publicznej informuję, że:

W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie
daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu. DOTYCHCZAS
odbyły sie w 2022 roku 2 Sesje w trybie zdalnym i 1 stacjonarna
a) Stacjonarnego XXX SESJA - 20.04.2022
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w
której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) - SESJA
XXVIII - 26.01.2022 oraz Sesja XXIX - 02.03.2022
c) Korespondencyjnego NIE BYŁO

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych
przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła
się zdalnie? NIE

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z
ww. sesji. -
https://bip.gminaboleslawiec.pl/2215/547/projekty-uchwal-rady-gminy-viii-kad
encji-2018-2023.html

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na
odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie
regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał
zmieniającej/zmieniających. NIE

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? - TAK

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? TAK

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. TAK JEŻELI
ZGŁOSZĄ CHĘĆ UCZETNICTWA W POSIEDZENIU

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania
na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu? TAK, PO WCZESNIEJSZYM ZGŁOSZENIU, ZE WZGLEDU
NA OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? NIE

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? TAK

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom
uczestnictwa? NIE

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? NIE DOTYCZY

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. NIE

z poważaniem

Marzena KOMARNICKA

inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Bolesławiec

ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec

Tel.: 75/732-32-21 do 23 wewn. 123

Bez nazwy-1.jpg

1

Informacja publiczna przez KOWAL w sprawie Sesje zdalne #239

Kowal, dnia 18.05.2022r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
maja 2022 roku , Urząd Gminy w Kowalu udziela odpowiedzi w następującym
zakresie:

Ad.1. Tegoroczne sesje Rady Gminy Kowal odbyły się stacjonarnie w
dniach: 26 stycznia 2022r., 31 marca 2022r. i 26 kwietnia 2022 r.

Ad. 2. W tegorocznych sesjach nie było sytuacji aby część radnych
przebywała na sali sesyjnej , a część łączyła się zdalnie. Na każdej
sesji wszyscy radni przebywali na jednej sali.

Ad. 3. Projekty uchwał nie są publikowane w BIP. Przed każdą sesją
publikowany jest projekt porządku obrad z nazwami uchwał., link na
BIP http://ugkowal.bip.net.pl/

Ad. 4. Obrady nie były prowadzone za pomocą środków porozumiewania się
na odległość ani korespondencyjnie i nie podejmowano uchwały o zmianie
statutu gminy.

Ad.5a. Posiedzenia rady gminy nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, więc wyniki głosowania nie były widoczne
dla uczestniczących radnych i mieszkańców.

Ad.5b. Posiedzenia rady nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, więc mieszkańcy nie mogli wziąć udziału
z możliwością zabrania głosu.

Ad.5c.Podczas pandemii wszystkie obrady Rady Gminy Kowal odbywały się
stacjonarnie z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych. Nie było
konieczności przeprowadzania sesji w trybie zdalnym, w związku z
powyższym nie dysponujemy rozwiązaniami dla których mieszkańcy mogliby
uczestniczyć w obradach w trybie on-line. Chętnie mogą uczestniczyć w
każdej sesji stacjonarnie.

Ad. 5d. Posiedzenia rady nie odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, więc nie istniała możliwość
uczestniczenia mieszkańców w posiedzeniu w siedzibie urzędu.

Ad. 6 Posiedzenia komisji rady nie są transmitowane.

Ad. 7. Posiedzenia komisji rady gminy nie odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, więc nie istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu.

Ad. 8. Wszystkie posiedzenia komisji rady gminy odbywają się
stacjonarnie. Nie było posiedzeń komisji rady odbywających się za pomocą
środków porozumiewania na odległość, więc nie odmówiono mieszkańcom
uczestnictwa.

Ad. 8a. Sesje Rady Gminy Kowal odbywają się w trybie stacjonarnym, nie
było posiedzeń zdalnych, więc nie odmówiono mieszkańcom uczestniczenia
w posiedzeniach.

Ad.9. Do organów gminy nie wpłynęły skargi mieszkańców i radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania, ponieważ obrady Rady Gminy Kowal oraz posiedzenia Komisji
Rady Gminy Kowal odbywają się stacjonarnie.

Pozdrawiam.

Irena Majewska

insp. ds. obsługi Rady Gminy Kowal i CEIDG

odpowiedź - sesje zdane. Duszniki-Zdrój przez DUSZNIKI-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #46

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Wszystkie
sesje Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w roku 2022 odbywały się w formie
stacjonarnej i wszystkie były transmitowane - zgodnie z Państwa prośbą
odniosłam się tylko do tegorocznych sesji.

Dodam, że sesje w roku ubiegłym odbywały się zarówno w formie zdanej jak i
stacjonarnej. W związku z tym, że pytanie dotyczy tegorocznych sesji w
odpowiedziach odniosłam się tylko do nich.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie
informacji publicznej w następującym zakresie:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego:

27.01.2022 r. XLV Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,

07.03.2022 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

31.03.2022 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

28.04.2022 r. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w
której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) -
c) Korespondencyjnego -

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych
przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła
się zdalnie? NIE

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z
ww. sesji.

http://www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,72,idmp,1,r,o

27.01.2022 r. XLV Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju-
https://dusznikizdroj.esesja.pl/posiedzenie/cf0e4571-64b5-4

07.03.2022 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju -
https://dusznikizdroj.esesja.pl/posiedzenie/ae7f3a68-ccdc-4

31.03.2022 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju -
https://dusznikizdroj.esesja.pl/posiedzenie/032fe268-7b1a-4

28.04.2022 r. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju -
https://dusznikizdroj.esesja.pl/posiedzenie/d2834a39-906f-4

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na
odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie
regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał
zmieniającej/zmieniających.

-

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

-

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

-

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

-

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania
na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?

-

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? TAK

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

-

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom
uczestnictwa?

-

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

-

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

-

pozdrawiam serdecznie,

Monika Kuchejda

Inspektor ds. obywatelskich

Tel. 74 869-76-66

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

<http://www.visitduszniki.pl/> www.visitduszniki.pl

<http://www.duszniki.pl/> www.duszniki.pl

Informujemy, iż Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju przetwarza Państwa dane
osobowe w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej "RODO".
Informacje o szczegółach przetwarzaniu, celu, zakresie a także Państwa
uprawnieniach znajdują się w klauzulach informacyjnych zamieszczonych na
stronie BIP pod adresem:
<http://www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5815,idmp,156,
r,r>
http://www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5815,idmp,156,r
,r

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

1

Re: Fwd: Sesje zdalne przez KĘSOWO w sprawie Sesje zdalne #236

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłamy
poniżej informacje nt. sesji Rady Gminy w Kęsowie w zakresie wskazanym w
pytaniach.

1.W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.

a) Stacjonarnego -

*08.03.2022,26.04.2022*

b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)

*25.01.2022, 10.02.2022,11.04.2022*

c) Korespondencyjnego - *nie odbywały się*

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?

*TAK*

*3. *Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
każdą z ww. sesji.**

*25.01.2022 - *https://bip.kesowo.pl/dokumenty,5_1186

*10.02.2022 - *https://bip.kesowo.pl/dokumenty,5_1196

*08.03.2022 - *https://bip.kesowo.pl/dokumenty,5_1201

*11.04.2022 - *https://bip.kesowo.pl/dokumenty,5_1215

*26.04.2022 - *https://bip.kesowo.pl/dokumenty,5_1219

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

*NIE*

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

*TAK*

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

*TAK*

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

*Po wcześniejszym zgłoszeniu mieszkańcy otrzymają link do sesji*

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

*TAK*

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

*NIE*

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

*TAK*

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

*NIE*

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

*–*

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.**

*NIE*

**

--

z poważaniem,

Bożena Stoltmann

/Telefon: +48 523344091 wew. 17/

------------------------------------------------------------------------
Gmina Kesowo - Herb *Urząd Gminy w Kęsowie*
Adres: ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
Adres e-mail: kesowo@kesowo.pl
Strona internetowa: www.kesowo.pl <http://kesowo.pl>
Telefon: +48 523344091
Faks: +48 523344022
Adres epuap: /kesowo/skrytkaESP

------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W –
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w
Kęsowie. Może się z nim Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11,
89-506 Kęsowo, poprzez pocztę elektroniczną na ades:
kesowo@kesowo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 523344091.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został
także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres inpektordanychosobowych@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem
oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach
szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania
decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania
wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne.
Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy
zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych,
może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma
Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i
informować o niej drogą elektroniczną.
9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BRODNICA w sprawie Sesje zdalne #276

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia
16 maja 2022 roku.

Z poważaniem

Magdalena Budzich

--
Magdalena Budzich
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
tel. 56 494 16 29
e-mail radagminy@brodnica.ug.gov.pl

1

RE: Sesje zdalne przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE w sprawie Sesje zdalne #197

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję:

Ad.pkt 1

a. Stacjonarnie 2 Sesje- 31.03. i 28.04.2022
b. Kilku radnych uczestniczyło w Sesji z wykorzystaniem połączenia zdalnego a pozostali uczestniczyli stacjonarnie- 4 Sesje – 27.01., 24.02., 18.03., 12.04.2022

Ad.pkt 2

TAK

Ad.pkt 3

https://bip.zabkowiceslaskie.pl/artykuly/229/sesje-rady-miejskiej

Pod tym linkiem znajdują się poszczególne porządki Sesji Rady Miejskiej a w nich są podlinkowane projekty uchwał.

Ad.pkt 4

NIE

Ad.pkt 5a

TAK

Ad.pkt 5b

NIE

Ad.pkt 5c

Nikt nie zgłaszał chęci udziału zdalnie

Ad.pkt 5d

TAK

Ad.pkt 6

NIE

Ad.pkt 7

Nikt nie zgłaszał chęci udziału zdalnie

Ad.pkt 8

NIE

Ad.pkt 8a

Nie dotyczy

Ad.pkt 9

NIE

Edyta Balicka

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

74/8 165-302

………………………………………………

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ząbkowice Śląskie reprezentowana przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich z siedzibą przy ulicy 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, adres e-mail: <mailto:urzad@zabkowiceslaskie.pl> urzad@zabkowiceslaskie.pl, telefon: 748-165-300 . Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

1)umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

2)dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami, stronami postepowania, osobami, które reprezentują instytucje współpracujące i z innymi osobami,

3)przyjmowania pism, zgłoszeń skarg i wniosków w formie elektronicznej,

4)ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO,

g) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskacie Państwo pod adresem

https://bip.zabkowiceslaskie.pl/artykul/7/2918/ochrona-danych-osobowych