Listy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO w sprawie Sesje zdalne #321

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
/Z poważaniem/
/Agnieszka Zajączkowska/
--
HerbAgnieszka Zajączkowska
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno
tel. 542886227; www.uglipno.pl

/Ochrona danych osobowych jest priorytetem Gminy Lipno. Dane osobowe w
serwisach internetowych Gminy Lipno są przetwarzane zgodnie z Polityką
prywatności zamieszczoną na stronie internetowej www.uglipno.pl/

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 16 maja 2022 - sesje zdalne przez BUKOWIEC w sprawie Sesje zdalne #208

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa,

Dzień dobry,

poniżej odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 16 maja 2022r.:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego – nie dotyczy
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) – 10.02.2022r., 29.03.2022r., 12.04.2022r.
c) Korespondencyjnego – nie dotyczy

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie? – nie było takiej sytuacji

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji. - https://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info/projekty-uchwal/

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających. – nie wprowadzono takich zmian

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców? - tak

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu? - tak

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. – wcześniejsze zgłoszenie, stosowna informacja na te temat jest zawarta w publikowanym zaproszeniu na sesję

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? - tak

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? - tak

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? - tak

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa? - nie

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? – nie było takiej sytuacji

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. – nie wpłynęły tego typu skargi

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Wojciech Kulikowski

Urząd Gminy Bukowiec

Tel. 52 3309310, 52 3309330

e-mail: administracja@bukowiec.pl <mailto:administracja@bukowiec.pl>

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec, tel. 52/33 093 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 52/33 093 27, e-mail: rodo@bukowiec.pl <mailto:rodo@bukowiec.pl> . Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych: www.bip.bukowiec.pl/ochrona-danych-osobowych/ <http://bip.bukowiec.pl/ochrona-danych-osobowych/>

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTY1MjY5MjA4NDQ5LjQyODc4LjcxMTQ0NzU2MDIxNjAyMzE2NTdAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAxNiBNYXkgMjAyMiAwOTowODowNCAtMDAwMHxhZG1pbmlzdHJhY2phQGJ1a293aWVjLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1ODBkZjUwNjBj>

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez OSIE w sprawie Sesje zdalne #313

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@osie.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Nie przeczytano: Sesje zdalne przez CZERNICA w sprawie Sesje zdalne #54

Twoja wiadomość

Do: czernica@czernica.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:06

usunięto w dniu 2022-05-17 21:42.

1431.3.2022.MS przez STOLNO w sprawie Sesje zdalne #295

Witam w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, który wpłynął do tutejszego UG Stolno w dniu 16
maja 2022 r.

-- z poważaniem --

===================================================
Monika Stępień
Inspektor
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 16, kom. 535 770 734
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
www.stolno.com.pl <http://www.stolno.com.pl>
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomośćpocztowa i wszelkie załączone do niej pliki sąpoufne i
podlegająochronie prawnej.
Jeżeli nie jesteśjej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymałPan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszęo
niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================

KLAUZULA ZGODY

1.Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowosekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub
601941666 lub 500157824

2.Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl <mailto:iodo@stolno.com.pl>

Szczegóły na http://www.bip.stolno.com.pl <http://www.bip.stolno.com.pl/>

1

Odpowiedź na wniosek przez GNIEWKOWO w sprawie Sesje zdalne #284

Odpowiadając na wniosek z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w zakresie organizacji sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie przesyłam powyższy dokument.

Łączę wyrazy szacunku

Oliwia Zygmunt
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
T: (52)354 30 01 | E: urzad@gniewkowo.com.pl | W: www.gniewkowo.com.pl (http://www.gniewkowo.com.pl/)

1

Sesje zdalne przez ŻÓRAWINA w sprawie Sesje zdalne #201

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia
16.05.2022r. w trybie art.4ust 4 ustawy o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001r. ( t.j.Dz.U. z2022 r. poz. 902), w
załączeniu przesyłam odpowiedzi.

--
Pozdrawiam. Partyka Dorota. Biuro Rady

2

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Gmina Lubanie przez LUBANIE w sprawie Sesje zdalne #241

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja 2022 r.

1

Sesje zdalne przez RYPIN w sprawie Sesje zdalne #253

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Sylwia Wysocka

Urząd Miasta Rypin

ul. Warszawska

87-500 Rypin

Biuro Rady Miasta Rypin

tel. 542809621

mail. biurorady@rypin.eu

2

RE: Sesje zdalne przez ZŁOTORYJA w sprawie Sesje zdalne #163

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedz na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

20 stycznia 2022 - Za pomocą środków porozumiewania na odległość

24 lutego 2022 - Za pomocą środków porozumiewania na odległość

24 marca 2022 - Za pomocą środków porozumiewania na odległość

28 kwietnia 2022 - Za pomocą środków porozumiewania na odległość

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

Nie było takich sytuacji

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

https://zlotoryja.esesja.pl/

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

Nie było takiej sytuacji

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

Tak

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

Tak

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

Wcześniejsze zgłoszenie do Przewodniczącego Rady

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

Nie

5. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

Tak

6. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

Tak

7. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

Nie

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

Nie dotyczy

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Nie

Pozdrawiam

Paweł Kochanowski

Urząd Miejski w Złotoryi

Tel. 76 8779 110

Sesje zdalne przez GRUTA w sprawie Sesje zdalne #229

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1. Tegoroczne sesje Rady Gminy Gruta odbywały się tylko stacjonarnie w
dniach: 28.02.2022, 29.03.2022 i 19.04.2022.

2. Nie zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali
sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie.

3. Na BIP publikowane są tylko podjęte uchwały i zaproszenia na sesje i
komisje.

4. Nie odbywały się obrady za pomocą środków porozumiewania na odległość
lub korespondencyjnie i nie doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie
regulującym aspekty obrad w tych trybach.

5a. Posiedzenia rady gminy nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość.

5b. Posiedzenia rady gminy nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość.

5c. Posiedzenia rady gminy nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość.

5d. Posiedzenia rady gminy nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość.

6. Posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane.

7. Posiedzenia komisji rady gminy nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość.

8. Posiedzenia komisji rady gminy nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość i nie było sytuacji, aby odmówiono jakiemuś
mieszkańcowi uczestnictwa.

8a. Posiedzenia komisji rady gminy nie odbywały się za pomocą środków
porozumiewania na odległość i nie było sytuacji, aby odmówiono jakiemuś
mieszkańcowi uczestnictwa.

9. Do organów gminy nie wpłynęły żadne skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania.

--
/Z wyrazami szacunku
/ *
Magdalena Wrzos

Inspektor - Biuro Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych*
mwrzos@gruta.pl
+48 564683121
------------------------------------------------------------------------
G+ <http://gruta.pl>
Urząd Gminy Gruta
Gruta 244, 86-330 Gruta
+48 564683121
gruta@gruta.pl
gruta.pl <http://www.gruta.pl>
https://www.facebook.com/gminagruta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na
stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1

/Ten adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą
zawierać informacje, które są chronione prawami własności
intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej
wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym
zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość./

RE: Sesje zdalne przez KRUSZWICA w sprawie Sesje zdalne #245

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

**********************

Urząd Miejski w Kruszwicy

Biuro Obsługi Interesanta

Tel. 523515010 wew. 24

**********************

2

Wysyłanie wiadomości e-mail: Informacja publiczna - sesje zdalne przez KROTOSZYCE w sprawie Sesje zdalne #143

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Informacja publiczna - sesje zdalne

--
Danuta Sawczuk
Inspektor ds. Organizacyjnych
Urząd Gminy Krotoszyce
tel.: 76 8878421 wew. 14
----------------------
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Krotoszyce reprezentowany przez Wójta Gminy Krotoszyce. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce lub telefonując pod numer: 76 88 78 421.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://krotoszyce.pl/urzad-gminy/rodo

1

Informacja publiczna - sesje zdalne - Gmina Miasta Lipna przez LIPNO w sprawie Sesje zdalne #270

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do Państwa wiadomości e-mail z dnia 16.05.2022 r. (data wpływu
do Urzędu Miejskiego w Lipnie) o udostępnienie informacji publicznej w
zakresie funkcjonowania Rady Miejskiej w Lipnie, przesyłam w załącznikach
skan pisma dot. w/w informacji publicznej oraz plik z linkami do projektów
uchwał.

Z poważaniem

Krzysztof Derwiński

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8

87-600 Lipno

54 288 42 46

3

informacja o Radzie Miejskiej Legnicy przez Legnica w sprawie Sesje zdalne #138

Przesyłam informacje na Państwa pytania dotyczące sesji i komisji Rady
Miejskiej Legnicy

Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------------
*Katarzyna Sosnowska *
Dyrektor Biura Rady

Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-132
fax. 76 72-12-115
e-mail: ksosnowska@legnica.eu
www.legnica.eu <http://www.legnica.eu>

Legnica <http://www.legnica.eu> /
Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku./
*SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT*

Miasto Legnica - facebook <https://www.facebook.com/MiastoLegnica>
Miasto Legnica - Tweeter <https://twitter.com/MiastoLegnica>
Miasto Legnica - Instagram <https://www.instagram.com/miasto_legnica/>
Miasto Legnica - YouTube
<https://www.youtube.com/channel/UCYdel0Yd32NUJcr_SkH1L9w>

1

Przeczytane: Sesje zdalne przez Bydgoszcz w sprawie Sesje zdalne #240

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16 maja 2022 11:08:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 17 maja 2022 11:07:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Sesje zdalne przez PĘCŁAW w sprawie Sesje zdalne #91

W załączeniu Urząd Gminy Pęcław przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 maja 2022r.

--
Julita Krzykała
Urząd Gminy Pęcław
Pęcław 28
67-221 Białołęka
tel. 76 831 71 35
www.peclaw.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pęcław.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami
zawartymi w zakładce "Ochrona danych osobowych" na stronie

W dniu 16.05.2022 o 11:06, sprawa-46834@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.05.22 r. przez SOLEC KUJAWSKI w sprawie Sesje zdalne #306

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 16.05.2022 r.

Z poważaniem

--

*Katarzyna Ciudzińska*
*Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji
publicznej*

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 01 13

2

Re: Sesje zdalne przez RADZIEJÓW w sprawie Sesje zdalne #233

W dniu 2022-05-16 11:08, sprawa-46976@fedrowanie.siecobywatelska.pl
napisał(a):
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o
> udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
>
> 1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
> podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej
> trybu.
> a) Stacjonarnego
30 marca oraz 27 kwietnia 2022r.
> b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o
> każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem
> połączenia zdalnego)
> c) Korespondencyjnego
>
> 2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy
> część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób
> stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?
NIE
>
> 3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
> każdą z ww. sesji.
NIE PUBLIKUJEMY PROJEKTÓW UCHWAŁ PRZED SESJĄ
>
> 4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
> porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do
> zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych
> trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał
> zmieniającej/zmieniających.
OBRADY NIE BYŁY PROWADZONE NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od
> razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?
OBRADY NIE BYŁY PROWADZONE NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać
> udział z możliwością zabrania głosu?
OBRADY NIE BYŁY PROWADZONE NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
> - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie,
> opublikowany link itp.
NIE PROWADZIMY OBRAD NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby
> mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
> TAK
> 6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
NIE
>
> 7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna
> możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania
> głosu?
> NIE PROWADZIMY OBRAD NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
> odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
> NIE
> 8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców
> do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
> NIE DOTYCZY
> 9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
> dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na
> odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie
> liczby skarg.
> NIE
> Prosimy o odpowiedź na adres
> sprawa-46976@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
> członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
> NIP 5262842872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Z poważaniem
Monika Stróżyk
Sekretariat Urzędu Gminy Radziejów
ul.Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
tel. 54 285 36 86 wew. 0
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -
Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu
poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a
administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt
Gminy Radziejów. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący
sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Radziejów, ul.
Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, e-mail: info@ugradziejow.pl,
telefonicznie: 542853686. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych
osobowych został także powołany inspektor ochrony danych. Jest nim pan
Marek Łochocki. Można się kontaktować pod numerem telefonu 605400273 lub
adresem e-mail m.lochocki@jumi2012.pl Szczegóły na www.ugradziejow.pl

Re: Sesje zdalne przez ŚLIWICE w sprawie Sesje zdalne #305

SG.1431.10.2022

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

    W odpowiedzi na złożony wniosek informuję, że wszystkie sesje w tym
roku odbywała się w trybie stacjonarnym.

Materiały sesyjne jak i terminy sesji dostępne są na stronie
bip.sliwice.pl  w zakładce "aktualności".

Posiedzenie komisji nie są transmitowane.

z up. Wójta

Piotr Spica

tel. 523340710
e-mail: gmina@sliwice.pl

<https://sliwice.pl>*Urząd Gminy Śliwice*
ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
tel. (52)3340710
e-mail: gmina@sliwice.pl
www: sliwice.pl

Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
Please take care of the environment - think before you print!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Śliwice. Adres
Korespondencyjny: ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, adres
e-mail: gmina@sliwice.pl, numer telefonu: 523340710. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi zapytań.
Więcej na temat przysługujących praw, w tym informacji na temat
przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej
bip.sliwice.pl.

W dniu 16.05.2022 o 11:08, sprawa-47048@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Re: Fwd: Sesje zdalne przez WARTA BOLESŁAWIECKA w sprawie Sesje zdalne #196

RG.1431.2.2022
Warta Bolesławiecka, dn. 17.05.2022r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
sprawa-46939@fedrowanie.siecobywatelska.pl

*Dot. odpowiedzi na Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia
16.05.2022r.*

W odpowiedzi na Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 16 maja
2022r. udzielam następujących odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:
1.W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego
*Odpowiedź:  Sesje Rady Gminy Warta Bolesławiecka odbywały się
stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego*
2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?
*Odpowiedź: Nie*
3.Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z
ww. sesji.
*Odpowiedź: *https://bip.wartaboleslawiecka.pl/lista/projekty-uchwal
oraz https://bip.wartaboleslawiecka.pl/lista/terminy-sesji-2
4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.
*Odpowiedź: Nie dotyczy - pkt 1a*
5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?
*Odpowiedź: Nie dotyczy - pkt 1a*
5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?
*Odpowiedź: Nie dotyczy - pkt 1a*
5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.
*Odpowiedź: Nie dotyczy - pkt 1a*
5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?
*Odpowiedź: Nie dotyczy - pkt 1a*
6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
*Odpowiedź: Nie *
7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?
*Odpowiedź: Posiedzenia komisji odbywały się stacjonarnie*
8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?
*Odpowiedź: Nie dotyczy - pkt 7*
8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
*Odpowiedź: Nie dotyczy - pkt 7*
9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.
*Odpowiedź: Nie dotyczy, Rada Gminy i jej komisje obradowały
stacjonarnie przez okres całej pandemii Covid-19, z zachowaniem reżimu
sanitarnego*.

Zawiadomienia o sesjach wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał były
publikowane na naszych stronach internetowych. *Przykład*:
https://bip.wartaboleslawiecka.pl/lista/terminy-sesji-2
https://www.wartaboleslawiecka.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2459&menu_id=0

W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek.

/Sprawę prowadzi:/
Lidia Rozdolska
Insp. ds. obsługi Rady Gminy i informacji publicznej
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
59-720 Warta Bolesławiecka 40C

W dniu 2022-05-16 o 11:11, UGWB Sekretariat pisze:

2

Przeczytano: Sesje zdalne przez LUBAWKA w sprawie Sesje zdalne #84

Twoja wiadomość

Do: lubawka@lubawka.eu
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:06

odczytano w dniu 16.05.2022 16:42.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez ŚWIDNICA w sprawie Sesje zdalne #162

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@um.swidnica.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Re: Sesje zdalne przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #78

Dzień dobry,

przekazuję Państwa zapytanie do Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju. Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju nie odpowiada za organizację Sesji Rady Miasta. Dalsze zapytania w tej sprawie proszę kierować na adres um@swieradowzdroj.pl <mailto:um@swieradowzdroj.pl>

Pozdrawiam, > 16.05.2022 11:06 sprawa-46821@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
Joanna Krajewska
Koordynator d/s Kreowania Wydarzeń Kulturalnych i Promocji

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju
ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/713 64 82 tel/fax. 075/78 16 221
NIP 613-158-18-51
https://stacjakultury.swieradowzdroj.pl/

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" Świeradów-Zdrój korzysta z Państwa danych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Marek - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" Świeradów-Zdrój z siedzibą przy ul. Dworcowej 1, 59-850 Świeradów-Zdrój. 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: ido@swieradowzdroj.pl <mailto:ido@swieradowzdroj.pl>. 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które Pan/Pani zamówił(a). 4. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi. 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przeczytano: Sesje zdalne przez BOGATYNIA w sprawie Sesje zdalne #168

Wiadomość przeczytano 16.05.2022 12:25:03