Listy

Przeczytano: Sesje zdalne przez ROGOWO w sprawie Sesje zdalne #323

Twoja wiadomość

Do: ugrogowo@rogowo.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 14:41.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez BOGUSZÓW-GORCE w sprawie Sesje zdalne #103

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@boguszow-gorce.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez CHODECZ w sprawie Sesje zdalne #337

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@chodecz.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez ŚLIWICE w sprawie Sesje zdalne #305

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@sliwice.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez OBROWO w sprawie Sesje zdalne #244

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres obrowo@obrowo.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez ZŁAWIEŚ WIELKA w sprawie Sesje zdalne #228

Twoja wiadomość

Do: grazyna.krystosiak@zlawies.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 13:44.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez STOSZOWICE w sprawie Sesje zdalne #130

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@stoszowice.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez BIAŁE BŁOTA w sprawie Sesje zdalne #275

Wiadomość przeczytano 16.05.2022 13:37:53

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez BOLKÓW w sprawie Sesje zdalne #157

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@bolkow.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez JEMIELNO w sprawie Sesje zdalne #153

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jemielno.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:07

odczytano w dniu 16.05.2022 13:13.

RE: Sesje zdalne przez TWARDOGÓRA w sprawie Sesje zdalne #100

Potwierdzam odebranie wiadomości.

Pozdrawiam,

Marlena Wydmuch

Kancelista

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze

Ul. Ratuszowa 14

56-416 Twardogóra

Tel. 713992235

Fax. 713158142

e-mail: ratusz@twardogora.pl

RE: Sesje zdalne przez BOBROWO w sprawie Sesje zdalne #211

Poniżej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego:

18.02.2022r. i 05.04.2022r.

b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) –

27.01.2022r. – radni uczestniczyli stacjonarnie natomiast zaproszeni gości za pośrednictwem połączenia zdalnego

c) Korespondencyjnego

nie odbyły się posiedzenia w tym trybie.

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

Nie było takich sytuacji.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

Na portalu: bobrowo.radni.info w zakładce posiedzenia zamieszczane są materiały do każdej z sesji.

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

Nie dokonywano zmian w w/w zakresie

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

Tak obrady są transmitowane na żywo.

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

Tak mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa oraz zabrania głosu.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy jest umieszczany link do możliwości uczestnictwa w sesji online. Nie jest wymagane uprzednie zgłoszenie przez mieszkańca chęci uczestnictwa czy też zabrania głosu.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

Nie ma możliwości, aby mieszkańcy mogli uczestniczyć w posiedzeniu przebywając w siedzibie Urzędu Gminy z uwagi na brak dostępnych pomieszczeń.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

Posiedzenia Komisji Rady Gminy nie są transmitowane.

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

W danym roku nie odbywały się posiedzenia komisji w trybie online.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

Odpowiedź jak w pkt 7.

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

Nie dotyczy.

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Nie wpłynęły skargi radnych ani mieszkańców dotyczące zdalnego trybu obradowania.

Z poważaniem

Sylwia Jastrzębska

Inspektor

Sekretariat UG Bobrowo

Tel. 56 495 18 24, 56 491 33 50

Ogólna klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Bobrowo dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://bobrowo.bip.net.pl/?c=581> https://bobrowo.bip.net.pl/?c=581

Re: Sesje zdalne przez WOJCIESZÓW w sprawie Sesje zdalne #86

W odpowiedzi na złożony wniosek uprzejmie informuje, że:

Ad. 1. stacjonarnie: 28.02.2022 r.; 30.03.2022 r.; 27.04.2022 r.

Ad. 2 nie

Ad.3 nie publikujemy projektów uchwał

Ad.4 nie

Ad.5a tak

Ad.5b nie

Ad. 5 c nie ma możliwości

Ad. 5 d tak

Ad.6 tak

Ad. 7 nie

Ad. 8 nie

Ad 8a nie dotyczy

Ad. 9 nie

W dniu 2022-05-16 o 11:06, sprawa-46829@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urszula Franków
Inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi Rady
tel. 756 666 511
e-mail:miasto@wojcieszow.pl

odp sesje zdalne przez NOWA RUDA w sprawie Sesje zdalne #85

dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące sesji Rady

Z poważaniem

--
Justyna Caban
Główny Specjalista
Biuro Obsługi Samorządu
Urząd Miasta Nowa Ruda
tel. 74/872 03 16
lub 501 054 668
nowaruda.esesja.pl

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez Grudziądz w sprawie Sesje zdalne #212

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.grudziadz.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 12:50.

Potwierdzenie otrzymania: Sesje zdalne przez NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie Sesje zdalne #213

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@gmina-naklo.pl
Temat: Sesje zdalne
Data: 2022-05-16 11:08

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Sesje zdalne przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Sesje zdalne #181

Twoja wiadomość

Do: urzad@katywroclawskie.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:07

odczytano w dniu 16.05.2022 12:40.

Sesje zdalne przez OSIEK w sprawie Sesje zdalne #219

Dzień dobry,

niniejszym informuję, że nie było zdalnych sesji w Gminie Osiek w tym
roku, nie było też w latach poprzednich.

--
Pozdrawiam
Wojciech Tuchalski
Sekretarz Gminy Osiek
Urząd Gminy Osiek
tel.564938121
w.tuchalski@gminaosiek.pl

Przeczytano: Sesje zdalne przez DRZYCIM w sprawie Sesje zdalne #280

Twoja wiadomość

Do: ug@drzycim.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:08

odczytano w dniu 2022-05-16 12:29.

Przeczytano: Sesje zdalne przez KROTOSZYCE w sprawie Sesje zdalne #143

Twoja wiadomość

Do: ug@krotoszyce.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:06

odczytano w dniu 16.05.2022 12:24.

Przeczytano: Sesje zdalne przez ŚWIECIE w sprawie Sesje zdalne #264

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@swiecie.eu
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:08

odczytano w dniu 2022-05-16 12:20.

Przeczytano: Sesje zdalne przez ŁAGIEWNIKI w sprawie Sesje zdalne #63

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:06

odczytano w dniu 16.05.2022 12:19.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez TUCHOLA w sprawie Sesje zdalne #215

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@tuchola.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez BOLESŁAWIEC w sprawie Sesje zdalne #202

Twoja wiadomość

Do: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:07

odczytano w dniu 2022-05-16 12:15.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez WISZNIAMAŁA w sprawie Sesje zdalne #151

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@wiszniamala.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1