Listy

Przeczytano: Sesje zdalne przez BARCIN w sprawie Sesje zdalne #255

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@barcin.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 11:37.

Przeczytano: Sesje zdalne przez KŁODZKO w sprawie Sesje zdalne #173

Twoja wiadomość

Do: umklod@um.klodzko.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:07

odczytano w dniu 16.05.2022 11:36.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez STRZELIN w sprawie Sesje zdalne #172

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@strzelin.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez MIŁKOWICE w sprawie Sesje zdalne #121

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@ugmilkowice.net.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez JANOWIEC WIELKOPOLSKI w sprawie Sesje zdalne #216

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@um-janowiecwlkp.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 11:25.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez KĘSOWO w sprawie Sesje zdalne #236

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kesowo@kesowo.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez TŁUCHOWO w sprawie Sesje zdalne #325

Twoja wiadomość

Do: ugtluchowo@pro.onet.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 11:31.

Przeczytano: Sesje zdalne przez JELCZ-LASKOWICE w sprawie Sesje zdalne #156

Twoja wiadomość

Do: um.info@jelcz-laskowice.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:07

odczytano w dniu 2022-05-16 11:31.

Przeczytano: Sesje zdalne przez PRUSICE w sprawie Sesje zdalne #98

Twoja wiadomość

Do: prusice@prusice.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:06

odczytano w dniu 16.05.2022 11:31.

Przeczytano: Sesje zdalne przez BOBROWO w sprawie Sesje zdalne #211

Twoja wiadomość

Do: bobrowo@samorzad.org.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:08

odczytano w dniu 2022-05-16 11:30.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez TRZEBNICA w sprawie Sesje zdalne #132

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@um.trzebnica.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez SULIKÓW w sprawie Sesje zdalne #148

Twoja wiadomość

Do: ug@sulikow.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:06

odczytano w dniu 16.05.2022 11:27.

Przeczytano: Sesje zdalne przez DOBRCZ w sprawie Sesje zdalne #304

Twoja wiadomość

Do: dobrcz@dobrcz.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:08

odczytano w dniu 2022-05-16 11:27.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez RYPIN w sprawie Sesje zdalne #263

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@rypin.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez ZAWONIA w sprawie Sesje zdalne #133

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zawonia.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:06

odczytano w dniu 2022-05-16 11:25.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez KOWALEWO POMORSKIE w sprawie Sesje zdalne #342

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@kowalewopomorskie.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie otrzymania: Sesje zdalne przez CHOCIANÓW w sprawie Sesje zdalne #44

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: bok@chocianow.pl
Temat: Sesje zdalne
Data: 2022-05-16 11:06

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Sesje zdalne przez BĄDKOWO w sprawie Sesje zdalne #272

Twoja wiadomość

Do: sekretariat.badkowo@wp.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 11:25.

Przeczytano: Sesje zdalne przez JERZMANOWA w sprawie Sesje zdalne #109

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:06

odczytano w dniu 16.05.2022 11:24.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez BYTOŃ w sprawie Sesje zdalne #297

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugbyton.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez KUDOWA-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #80

Twoja wiadomość

Do: kudowa@kudowa.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:06

odczytano w dniu 16.05.2022 11:22.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez GÓRZNO w sprawie Sesje zdalne #338

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gorzno.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez STARE BOGACZOWICE w sprawie Sesje zdalne #101

Twoja wiadomość

Do: rop@starebogaczowice.ug.gov.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-05-16 11:06

odczytano w dniu 2022-05-16 11:22.

Przeczytano: Sesje zdalne przez CHROSTKOWO w sprawie Sesje zdalne #217

Twoja wiadomość

Do: gmina@chrostkowo.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 11:22.

Przeczytano: Sesje zdalne przez CHEŁMNO w sprawie Sesje zdalne #256

Twoja wiadomość

Do: biuro_informacji@chelmno.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 16.05.2022 11:08

odczytano w dniu 16.05.2022 11:21.