Listy

Odpowiedź przez Grudziądz w sprawie Sesje zdalne #212

Odpowiedź w załączeniu.

Z poważaniem / Best regards

URZĄD MIEJSKI W GRUDZIĄDZU

+48 (56) 45-10-301

www.grudziadz.pl

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Grudziądza ul.
Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz. Pełna informacja na temat Administratora i
przysługujących Pani/Panu praw jest na stronie internetowej:
<http://bip.grudziadz.pl/unzip/22882.dhtml>
http://bip.grudziadz.pl/unzip/22882.dhtml

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnianie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are
not the intended recipient, please notifi the sender by return email and
then delete this message from your system. You should not copy or forward
this message or disclose its contents to any person.

7

Dotyczy: sprawa - 46885@fedrowanie.siecobywatelska.pl przez NIEMCZA w sprawie Sesje zdalne #122

Szanowni Państwo

Informacje odpowiadające zakresem na wskazane przez Państwa pytania są
publikowane na bieżąco w *Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Niemcza*
tj. pod adresem https://bip.um.niemcza.pl/

Informuję, że transmisje on-line oraz nagrania archiwalne sesji Rady
Miejskiej w Niemczy publikowane są również na stronie internetowej Gminy
Niemcza tj.
http://www.um.niemcza.pl/mieszkancy/sesje-rady-miejskiej-transmisje-online

Zgodnie z zapisami statutu Gminy Niemcza mieszkańcy mają prawo
uczestnictwa w każdym posiedzeniu. Odmowy dopuszczenia mieszkańców do
uczestnictwa w obradach Radnych Rady Miejskiej w Niemczy nie miały
miejsca. Do organów gminy nie wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania.

Z poważaniem

Agnieszka Borowska

1

Sesje zdalne przez WĄSOSZ w sprawie Sesje zdalne #204

Urząd Miejski Wąsosza w załączeniu przesyła odpowiedź na sprawę 46947.

K.Szejnkienig - insp. ds. obsługi organów gminy

1

Pismo nr S.1431.26.2022 przez PODGÓRZYN w sprawie Sesje zdalne #68

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.05.2022 r. (pismo nr S.1431.26.2022).

Z wyrazami szacunku,

Ewa Szturo

Sekretarz Gminy Podgórzyn

tel. 75 75 48 113

Logo z hasłem do podpisu

_____________________

KLAUZULA POUFNOŚCI

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy
Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn.

Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej
odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo
adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie
nadawcy pocztą elektroniczną pod adresem: <mailto:gmina@podgorzyn.pl>
gmina@podgorzyn.pl. Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie
oraz nie przekazywanie jej osobom nieupoważnionym.

2

RE: Sesje zdalne przez WĄDROŻEWIELKIE w sprawie Sesje zdalne #194

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Alina Czaja

Podinspektor ds. kancelaryjnych

Rady Gminy Wądroże Wielkie

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25

e-mail: <mailto:urzad@wadrozewielkie.pl> urzad@wadrozewielkie.pl

www.wadrozewielkie.pl

1

Odpowiedzi na zadane pytania w wniosku przez LUBAWKA w sprawie Sesje zdalne #84

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 maja
2022r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 902) udzielam odpowiedzi na
pytania zawarte we wniosku.

(załącznik)

Pozdrawiam,

Natalia Bondar

w zastępstwie

Biuro Rady Miejskiej w Lubawce
Urząd Miasta Lubawka
tel. kom. 516-322-887

<http://www.lubawka.eu/> Opis: http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

Gmina Lubawka
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: +75 741 15 88, e-mail: <mailto:lubawka@lubawka.eu>
lubawka@lubawka.eu
Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Niniejsza wiadomość możne zawierać informacje poufne, w tym informacje
stanowiące tajemnice. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali
Państwo te wiadomość przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę
i usunąć otrzymana wiadomość. W takim przypadku ujawnienie, kopiowanie i
posługiwanie się treścią wiadomości jest zabronione i może być objęte
sankcjami przewidzianymi prawem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Burmistrz Miasta Lubawka, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
pracownik Urzędu Miasta w Lubawce - kontakt <mailto:iodo@lubawka.eu>
iodo@lubawka.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia
zgłoszenia lub zapytania kierowanego poprzez email (podstawa prawna art 6
ust. 1 lit f RODO - prawnym interesem jest udzielenie odpowiedzi na
nadesłane zapytanie), prowadzeniem działań marketingowych własnych usług
poprzez email (art 6 ust. 1 lit f - prawnym interesem jest oferowanie
własnych usług), realizacji umowy (art 6 ust.1 lit b RODO).

2

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None w sprawie Sesje zdalne #48

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej; data wpływu 16 maja 2022 r.

Kamila Dmitrowicz

Podinspektor ds. Obsługi Sekretariatu

Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju

ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica-Zdrój

tel. 748680600

faks.748681046

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość. Nie możemy zagwarantować, że elektroniczny sposób
transmisji wiadomości będzie bezpieczny i pozbawiony błędów, gdyż wiadomość
taka może zostać przechwycona, zmieniona, utracona lub zniszczona, a także
może dotrzeć z opóźnieniem, być niepełna lub zawierać wirusy. W związku z
powyższym, nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w
powyższej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej
transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zwrócić się o
przesłanie papierowej kopii odnośnej wiadomości. Informacje zawarte w treści
e-maila nie są stanowiskiem oficjalnym Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój i
nie mogą być rozumiana jako jakakolwiek oficjalna decyzja Urzędu Miejskiego
w Polanicy-Zdroju. Mają jedynie charakter informacyjny. Odpowiedzialność za
ich treść spoczywa na osobie bezpośrednio wysyłającej e-mail. Podpis osoby
która wysłała wiadomość powinien znaleźć się na końcu wiadomości e-mailowej.

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIN w sprawie Sesje zdalne #79

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Joanna Piszczek

Biuro Rady Miejskiej w Lubinie
tel. 76 7491503

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. +48 76 307 06 75, +48 76 307 08 08
fax: +48 76 753 00 99
http://www.lubin.pl
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
skrytka ePUAP: /um-lubin/skrytkaESP

1

udostępnienie informacji publicznej (Gmina Sulików) przez SULIKÓW w sprawie Sesje zdalne #148

W załączeniu przesyłam informację dot. sesji Rady Gminy Sulików.

Pozdrawiam,

Aleksandra Adamiak

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Sulików

Urząd Gminy Sulików

tel. 75-77-78-290

Treść tej wiadomości, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie dla
osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym oraz chronione przed ujawnieniem i
rozpowszechnianiem. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy, odesłanie jej z powrotem wraz z załącznikami i usuniecie tego
materiału z komputera oraz innych nośników danych.

Wypełniając obowiązek informacyjny, który wynika z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), prosimy o zapoznanie się
informacją jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je
wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne
zapoznanie się z dokumentem znajdującym się w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Sulików: http://bip.sulikow.pl/?id=8219 oraz na naszej
stronie internetowej: http://sulikow.pl/na-skroty/klauzula-informacyjna

1

Odpowiedź na wniosek przez ŁYSOMICE w sprawie Sesje zdalne #260

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Katarzyna Malon

Podinspektor ds. obsługi Biura Podawczego Urzędu

k.malon@lysomice.pl

tel. 56 678-32-22 w.33

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej
załączników może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli
czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub
pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym
informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie niniejszej
wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze
jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę
bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i
usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy.

3

RE: Sesje zdalne przez UNISŁAW w sprawie Sesje zdalne #225

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam

Maria Janik-Zając

Tlo_stopka

Urząd Gminy Unisław

Ul. Parkowa 20

86-260 Unisław

Tel. +48 56 6868710

Fax +48 56 6868718

<mailto:gmina@unislaw.pl> gmina@unislaw.pl

<http://www.unislaw.pl/> http://www.unislaw.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych, w posiadaniu których jest Urząd Gminy w Unisławiu, jest Wójt Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy, z którym można się kontaktować poprzez e-mail <mailto:iod@unislaw.pl> iod@unislaw.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1. lit. a, b oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu obsługi i realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych na wniosek, żądanie lub w związku z umową zawartą ze stroną. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. sąd, policja itd.) oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, z zachowaniem ochrony tych danych. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetworzenia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe, w których posiadaniu jest urząd nie będą podlegać zautomatyzowaniu i profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.

P Chroń lasy – nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez KŁODZKO w sprawie Sesje zdalne #141

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja
2022 r.

--
Pozdrawiam

Anna Sudnik
Inspektor ds. Rady Gminy
Tel. 746474114
Urząd Gminy Kłodzko

-------------------------

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
inne postepowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

1

Re: Sesje zdalne przez OŁAWA w sprawie Sesje zdalne #90

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy  wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

W dniu 16.05.2022 o 11:06, sprawa-46833@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
/Kamila Badura/
/Kierownik Referatu ds. Kancelaryjnych i Obsługi Sekretariatu/
/Wydział Organizacyjny/
/tel. 713035501/

Herb
/Urząd Miejski w Oławie
Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
tel. 71 3035501, 71 3035502
www.um.olawa.pl/

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Oława.
Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą
Państwo na stronie internetowej bip.um.olawa.pl w zakładce Obsługa
Klienta. Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie dla
Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, informujemy, iż
ujawnianie, dystrybuowanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji
jest niedozwolone. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona
omyłkowo prosimy o usunięcie jej oraz o niezwłoczny kontakt.

2

(bez tematu) przez None w sprawie Sesje zdalne #98

Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną złożoną w dniu 16.05.2022 r.

Pozdrawiam

Daniela Lisiewska

Urząd Miejski w Prusicach

Rynek 1, 55 – 110 Prusice
tel. 71 312 62 24 wew. 55
fax 71 312 62 29
www.prusice.pl <http://www.prusice.pl/>
https://www.facebook.com/gminaprusice

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.05.2022 r. przez RUJA w sprawie Sesje zdalne #154

--
Urząd Gminy Ruja
Ruja 23 59-243 Ruja
Tel. 76/8580311 , 76/8580313
Fax. 76/8580317

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CEKCYN w sprawie Sesje zdalne #277

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
maja 2022 r. przesyłam odpowiedzi:

http://bip.cekcyn.pl/a,23097,materialy-sesyjne-na-xxx-sesje-rady-gminy-cekcyn-ktora-odbedzie-sie-18-lutego-2022-r-zdalny-tryb-obr.html
http://bip.cekcyn.pl/a,22957,materialy-sesyjne-na-xxxi-sesje-rady-gminy-cekcyn-ktora-odbedzie-sie-25-marca-2022-r-zdalny-tryb-obr.html
http://bip.cekcyn.pl/a,23001,materialy-sesyjne-na-xxxii-nadzwyczajna-sesje-rady-gminy-cekcyn-ktora-odbedzie-sie-13-kwietnia-2022-.html
http://bip.cekcyn.pl/a,23036,materialy-sesyjne-na-xxxiii-sesje-rady-gminy-cekcyn-ktora-odbedzie-sie-20-maja-2022-r.html

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających. - NIE

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? - TAK

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? - TAK. Informacje o sesji były podawane do publicznej
wiadomości w BIP.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.- jeśli
mieszkaniec zgłosiłby chęć udziału w sesji, przygotowane zostałoby
stanowisko komputerowe w Urzędzie Gminy bądź świetlicy wiejskiej z
dostępem do udziału w zdalnych obradach sesji.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu? TAK

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? - NIE

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? - TAK

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? - NIE

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? - NIE DOTYCZY

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. - NIE

Z poważaniem
Ewelina Karwasz
Urząd Gminy Cekcyn

1

Odpowiedź na wniosek przez ZAWIDÓW w sprawie Sesje zdalne #174

OK.1431.24.2022/1

Zawidów, 2022-05-30

SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą
elektroniczną w dniu 16 maja 2022 r. informuję, iż:

Ad. 1a. 28.04.2022 r., 25.05.2022 r.

Ad. 1b. 20.01.2022 r., 10.03.2022 . 24.03.2022 r.

Ad. 1c. Brak

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. https://bip.zawidow.eu/kategorie/14-prawo-lokalne?lang=PL

Ad. 4. Nie.

Ad. 5a. Tak.

Ad. 5b. Tak.

Ad. 5c. zgłoszenie chęci wzięcia udziału do UM.

Ad. 5d. Nie.

Ad. 6. Nie.

Ad. 7. Nie.

Ad.8. Nie. Brak zgłoszeń.

Ad. 8a. Brak.

Ad. 9. Nie.

Z poważaniem

Izabela Matuszczyk

<http://www.zawidow.eu/>


Izabela Matuszczyk

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

T: +48757788282 wew.105

E: <mailto:urzad@zawidow.eu> urzad@zawidow.eu | <http://www.zawidow.eu/>
www.zawidow.eu

pl. Zwycięstwa 21/22 | 59-970 Zawidów

Urząd Miejski w Zawidowie

1

Sesje zdalne - odpowiedź przez NOWA WIEŚ WIELKA w sprawie Sesje zdalne #235

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na e-mail z dnia 16 maja 2022 r.

Szymon Giżycki

Inspektor ds. obsługi organów Gminy i obsługi Informatycznej

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

tel. 52 320 68 45

1

Postanowienie Z.1431.41.2022 przez WIELKA NIESZAWKA w sprawie Sesje zdalne #348

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam postanowienie Z.1431.41.2022 o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wszczętej na wniosek o dostępie do
informacji publicznej.
Z poszanowaniem

Aleksandra Tonderys

Sekretariat Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

tel. 56 678-10-93 , tel/fax 56 678-12-12

sekretariat@wielkanieszawka.pl <mailto:sekretariat@wielkanieszawka.pl>

KLAUZULA POUFNOŚCI:

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteście Państwo prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Kontaktując się z nami wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty
elektronicznej - wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu obsługi korespondencji
z Państwem, jest to tzw. działanie wyraźnie potwierdzające.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: Administratorem danych
osobowych jest Urząd Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany przez Wójta
Gminy. Można się z nim kontaktować
w następujący sposób:

1. listownie na adres: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165
Cierpice

2. e-mail: <mailto:zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl>
zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

3. telefonicznie: 56 678 12 12
więcej informacji na stronie:
<https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/463/5571/klauzula-rodo-obsluga-kores
pondencji-przy-uzyciu-elektronicznych-srodkow-komunikacji>
https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/463/5571/klauzula-rodo-obsluga-koresp
ondencji-przy-uzyciu-elektronicznych-srodkow-komunikacji

1

odp.informacja publiczna przez CHOJNÓW w sprawie Sesje zdalne #178

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedź na informację publiczną w zakresie obrad Rady Gminy
Chojnów.

Ad 1.

01.02.2022 za pomocą środków porozumiewania na odległość,

3.03.2022 za pomocą środków porozumiewania na odległość,

14.04.2022 za pomocą środków porozumiewania na odległość,

29.03.2022 stacjonarna,

26.04.2022 stacjonarna,

27.05.2022 stacjonarna.

Ad 2.

Nie było takich sytuacji.

Ad 3.

Projekty uchwał nie są publikowane na stronie BIP.

Ad 4.

Nie doszło do zmiany statutu w zakresie obrad.

Ad 5a

Wyniki głosowania podaje przewodniczący Rady, radni głosują przez
podniesienie ręki, protokół głosowania imiennego jest sporządzony po sesji.

Ad 5b.

Tak mieszkańcy mogą brać udział w zdalnych posiedzeniach rady z możliwością
zabrania głosu.

Ad. 5c.

Przesłany link do obsługi obrad.

Ad 5d.

Jest taka możliwość.

Ad 6.

Posiedzenia transmisji komisji nie są transmitowane.

Ad 7,8,8a.

Nie dotyczy.

Ad 9.

Do rady nie wpłynęły skargi dotyczące zdalnego obradowania.

Z poważaniem

Jolanta Marciniszyn
Sp. ds. obsługi Rady Gminy i wyborów

<mailto:j.marciniszyn@gmina-chojnow.pl> j.marciniszyn@gmina-chojnow.pl
tel.: 76/81 88 502 wew. 64

<http://gmina-chojnow.pl/ugchojnow-stopka/m2.jpg>
<http://gmina-chojnow.pl/ugchojnow-stopka/m1.jpg>

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez DĄBROWA w sprawie Sesje zdalne #298

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej dot. sesji rady.

Z wyrazami szacunku

Bogna Wojtal
Urząd Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa
Biuro Rady Gminy w Dąbrowie
tel.52 315 32 16 w.14
664 672 332
535 123 318
fax.315 32 01

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA w sprawie Sesje zdalne #228

Poniżej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.

Odp. 1

Wszystkie sesje rady gminy w roku 2022 odbywały się stacjonarnie w urzędzie gminy.

1. 23 luty 2022 r.
2. 30 marca 2022 r.
3. 13 kwietnia 2022 r.
4. 27 kwietnia 2022 r.
5. 18 maja 2022 r.

Odp. 2 Nie

Odp. 3 Projekty uchwał nie są publikowane przed sesją.

Odp. 4 Nie dotyczy

Odp. 5a-5d Nie dotyczy

Odp. 6. Nie

Odp. 7 Nie dotyczy

Odp. 8 Nie dotyczy

Odp. 9 Nie dotyczy

Pozdrawiam

Sylwia Suduł-Tyloch

inspektor ds. obsługi rady gminy i jej organów

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

ul. Handlowa 7, 87 - 134 Zławieś Wielka

tel. (56) 674-13-17

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIECIE w sprawie Sesje zdalne #264

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Karolina Kruczkowska

Urząd Miejski w Świeciu

Wydział Organizacyjny

Ul. Wojska Polskiego 124

86 - 100 Świecie

Tel. 52 33 32 312

e-mail. kruczkowska@swiecie.eu

1

odpowiedź na wniosek przez CIECHOCINEK w sprawie Sesje zdalne #251

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

--
Z poważaniem
Renata Paczkowska
inspektor ds. organizacyjnych
Urząd Miejski w Ciechocinku
tel. 54 281 86 34
e-mail: or@ciechocinek.pl

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#BR.1431.3.2022] przez PRZEWORNO w sprawie Sesje zdalne #115

Dokumenty: BR.KW-0053/22
Znak sprawy: BR.1431.3.2022
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0315/22
Wysłane przez: Marzena Brzozowska - Łukasiewicz

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
----------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

1