Listy

RE: Sesje zdalne przez KROŚNIEWICE w sprawie Sesje zdalne #12

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam,

Adam Mikołajczyk

Sekretariat Burmistrza Krośniewic

----

<mailto:burmistrz@krosniewice.pl> burmistrz@krosniewice.pl

tel. (24) 25-23-024

Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
NIP:775-11-21-423 REGON:000527865
<http://www.krosniewice.pl/> www.krosniewice.pl

Klauzula poufności

Ta wiadomość wraz z załącznikami zawarta w tej transmisji jest przeznaczona tylko dla określonego adresata. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Ty jesteś wskazanym odbiorcą, nie możesz kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią. Jeżeli otrzymałeś tę transmisję przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tą wiadomość.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice. Informacje szczegółowe zawarte zostały na stronie internetowej Urzędu.

4

informacja publiczna przez LUBICHOWO w sprawie Sesje zdalne #8

Dzień dobry,
w związku ze złożonym zapytaniem o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że:

1. Wszystkie sesje Rady Gminy Lubichowo (26.01.2022 r., 02.02.2022 r.,
09.02.2022r., 03.03.2022 r. i 30.03.2022 r.) odbyły się w trybie
stacjonarnym.

2. Na sesjach wszyscy radni przebywali stacjonarnie.

3. Projekty uchwał były dostępne w biurze rady.

4. Wszystkie sesje odbywają się stacjonarnie.

5a. nie dotyczy

5b. nie dotyczy

5c. nie dotyczy

5d. nie dotyczy

6. Posiedzenia komisji nie są transmitowane.

7. nie dotyczy

8. nie dotyczy
8a nie dotyczy
9. nie dotyczy

Pozdrawiam,

Ewelina Wylot

Inspektor ds. transportu, OSP, obsługi Rady Gminy, tel. 58 58 85 226 w.27

e-mail: <mailto:obsluga.rady@lubichowo.pl> obsluga.rady@lubichowo.pl

______________________________
ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest przeznaczona
wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać zastrzeżone, poufne lub
uprzywilejowane informacje. Jeśli Pan/Pani nie jest zamierzonym odbiorcą,
wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub podejmowanie
jakichkolwiek działań w oparciu o te informacje jest surowo zabronione.
Jeśli Pan/Pani nie jest zamierzonym odbiorcą, prosimy powiadomić o tym
nadawcę, usunąć tę wiadomość i zniszczyć wszystkie jej kopie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI: informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem
<http://lubichowo.pl/p,83,ochrona-danych-osobowych>
http://lubichowo.pl/p,83,ochrona-danych-osobowych oraz u wyznaczonego
Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem: <mailto:iod@lubichowo.pl>
iod@lubichowo.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RADŁÓW w sprawie Sesje zdalne #23

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wnosimy jak poniżej:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
Odp. tegoroczne posiedzenia Rady Gminy odbywały się stacjonarnie przy
zachowaniu reżimu sanitarnego w terminach: 19.012022, 23.02.2022,
30.03.2022.

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?

Odp. nie było takich sytuacji

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.

Odp. projekty uchwał przesyłane są do wiadomości Radnym i Sołtysom za
pomocą systemu RADA365. Przyjęte przez Rade Uchwały są dostępne pod
linkiem: http://bip.radlow.pl/225/249/rok-2022.html

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

Odp. nie dotyczy

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

Odp. Wyniki głosowania są od razu widoczne.

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

Odp. Nie było takiej sytuacji. Obrady sesji były stacjonarne.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

Odp. nie było takich sytuacji.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

Odp. nie było takich sytuacji.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

Odp. Nie

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

Odp. Nie było takich sytuacji

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

Odp. nie dotyczy

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

Odp. Nie dotyczy

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Odp. Nie było skarg ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

Sylwia Kus

Sekretarz Gminy

KALUZULA INFORMACYJNA

------------------------------------------------------------------------

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radłów, ul.
Oleska 3, 46-331 Radłów - dalej ADO. Kontakt z inspektorem ochrony
danych w Urzędzie Gminy w Radłów jest możliwy pod adresem e-mail :
iod@radlow.pl lun tel. 343599004 wew.218. Pani/Pana dane przetwarzane
będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną. Jeśli
kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza
to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w
celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła
uprawniającego ADO do kontaktu z Panią/Panem. Nie będziemy udostępniać
innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z
przepisu prawa, lub wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane nie będą
przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, ich
poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
nawiązania kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty
elektronicznej będzie zapisany w naszej bazie do momentu cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na jego przetwarzanie

1

informacja publiczna sesje zdalne przez OTWOCK w sprawie Sesje zdalne #40

Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 25 marca 2022 r.

Renata Trzpil

Biuro Rady Miasta
tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 305 lub 22 779 28 02,
e-mail: <mailto:radamiasta@otwock.pl> radamiasta@otwock.pl

<http://www.otwock.pl/> Urząd Miasta Otwocka
05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5

2

Odpowiedź na informację publiczną przez KARPACZ w sprawie Sesje zdalne #37

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam
Anna Paciejewska
Główny specjalista ds. Rady Miejskiej
---
Gmina Karpacz - Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 648
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: anna.paciejewska@karpacz.eu
www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.eu
www.facebook.com/UMKarpacz

1

Odpowiedź - Sesje zdalne przez SIECHNICE w sprawie Sesje zdalne #10

W załączeniu odpowiedź.

Beata Gadzińska

Sekretariat

Urząd Miejski w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

tel. 71 786 09 01

2

informacja publiczna przez ALWERNIA w sprawie Sesje zdalne #29

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam skan informacji publicznej dotyczący sposobu
prowadzenia posiedzeń Sesji.

Pozdrawiam.

Jadwiga Świerczek

Inspektor ds. administracyjnych i współpracy z jednostakmi pomocniczymi.

Urząd Miejski w Alwerni

ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7

32-566 Alwernia

tel. 12 283 11 15 w. 203

2

FW: Sesje zdalne przez Gorzów Wielkopolski w sprawie Sesje zdalne #1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Poniżej linki zawarte w piśmie:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/1/archiwum/Projekty_uchwal/

Z poważaniem
Kinga Pawlikowska

1

Gmina Słupno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SŁUPNO w sprawie Sesje zdalne #27

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej. Na adres wskazany we wniosku
[sprawa-46754@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-46754@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

Z wyrazami szacunku,

Emilia Adamkowska

Biuro Rady i Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słupnie

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

tel. 24 2679588

Emilia Sławińska

Sekretariat
Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno
tel. 24 267-95-60

1

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej - Sesje zdalne przez WĄGROWIEC w sprawie Sesje zdalne #18

Wnioskodawcy:

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

Szanowni Państwo,

odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
zakresie sesji zdalnych przesyłam w załączeniu. Uprzejmie proszę o
_zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi_.

Z poważaniem

Piotr Korpowski

Wydział Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta

Tel. +48 67 26 80 305 lub 332

Fax. +48 67 26 20 325

Email:
rzecznik@wagrowiec.eu
p.korpowski@wagrowiec.eu

Urząd Miejski w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15a

62-100 Wągrowiec

Tel. +48 67 26 21 522

Fax. +48 67 26 20 325

Email: miasto@wagrowiec.eu

www.wagrowiec.eu

Logo Wągrowca

W dniu 2022-03-25 o 11:26, Urzad Miejskiw Wągrowcu pisze:

1

RE: Sesje zdalne przez ŁOMAZY w sprawie Sesje zdalne #16

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Z poważaniem,

Agnieszka Horaczyńska

Inspektor ds. organizacyjnych,

kadr, obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Łomazy

Plac Jagielloński 27

21-532 Łomazy

tel. 83 341 70 03

www.lomazy.pl

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomazy. Dane są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i będą przechowywane przez okres określony w przepisach archiwalnych. Odbiorcami danych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy, pracownicy firm zewnętrznych, z którymi podpisano umowy powierzenia oraz podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia udzielonej zgody, a w przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych prawo do wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych (iod@lomazy.pl <mailto:iod@lomazy.pl> ) lub organu nadzorczego.

2

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej nr SE.1431.17.2022.MM Sesje zdalne - Gmina Pozezdrze przez POZEZDRZE w sprawie Sesje zdalne #22

W załączeniu, odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem:

mgr Magdalena Mieczkowska

Inspektor ds. obsługi Rady, działalności gospodarczej i rolnictwa | Urząd
Gminy w Pozezdrzu |

Witryna sieci Web: <http://www.pozezdrze.pl/> http://www.pozezdrze.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: bip.pozezdrze.pl

Telefon: 87 427 90 06 w. 38 |

ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

_____

Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami
oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

_____

1

odpowiedź na wniosek OrA.1431.18.2022.MC przez REWAL w sprawie Sesje zdalne #25

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego – wszystkie Sesje Rady Gminy Rewal w roku 2022 odbyły się stacjonarnie. :

* 27.01.2022 r.

* 28.02.2022 r.

* 31.03.2022 r.

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie? Nie

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji. – nie dotyczy

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających. - Nie

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców? – nie dotyczy

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu? – w 2022 roku posiedzenia Rady Gminy nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. – wcześniejsze zgłoszenie

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? – w 2022 roku posiedzenia odbywały się jedynie stacjonarnie.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? – nie

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? – w 2022 roku nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa? - nie

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? – nie dotyczy

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. - nie

z poważaniem

Magdalena Czaplińska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

tel. 91 38 49 020

„Informacja o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal - http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 „

------------------------------

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Rewal dotycząca danych osobowych

Administratorem danych jest Wójt Gminy Rewal. Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP <http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520> http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - email: <mailto:iod@rewal.pl> iod@rewal.pl

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTY0ODIwMzc4ODIxLjQyODc4LjIwODU4Njk3MzUzMjM1NDQyOUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxGcmksIDI1IE1hciAyMDIyIDEwOjIzOjA4IC0wMDAwfHVnQHJld2FsLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NG>

1

Re: Sesje zdalne przez Płock w sprawie Sesje zdalne #5

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej
podaję odpowiedzi na poszczególne pytania:

Pyt 1 – terminy tegorocznych sesji - 27.01,2022 r. (1a i b), 24.02.2022
r. (1 a i b), 31.03.2022 r. (1 a i b).

Pyt 2 – tak.

Pyt 3 – linki do projektów uchwał
https://nowybip.plock.eu/uchwala/wGtn0USB
<https://nowybip.plock.eu/uchwala/wGtn0USB>,
https://nowybip.plock.eu/uchwala/DsG1ZT0x,
https://nowybip.plock.eu/uchwala/GnwrPNXB
<https://nowybip.plock.eu/uchwala/GnwrPNXB>.

Pyt 4 – nie doszło do zmiany Statutu.

Pyt 5a – tak są widoczne od razu.

Pyt 5b – tak mogą.

Pyt 5c – tradycyjnie poprzez swoją obecność na sesji lub telefonicznie
pod numer telefonu, który jest podany do zawiadomienia o sesji.

Pyt 5d – tak.

Pyt 6 – na chwilę obecną tak.

Pyt 7 – tak jest taka możliwość.

Pyt 8 – nie zdarzyło się.

Pyt 8a - ----

Pyt 9 – nie wpłynęły.

Z poważaniem

Beata Cała

W dniu 25.03.2022 o 10:41, sprawa-46732@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

------------------------------------------------------------------------

<http://plock.eu/rd/> <http://plock.eu/rd/>

Beata Cała
Dyrektor
Wydział Obsługi Rady Miasta

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
tel.: 24 367 15 63
e-mail: beata.cala@plock.eu <mailto:beata.cala@plock.eu>
www.plock.eu

odpowiedź przez ŻARY w sprawie Sesje zdalne #19

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 25.03.2022r.

Magdalena Witchen

Inspektor

e-mail: <mailto:magdalena.witchen@um.zary.pl> magdalena.witchen@um.zary.pl

tel. 68 470 83 05

Urząd Miejski w Żarach

pl. Rynek 1 – 5

68 - 200 Żary

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu http://www.bip.zary.pl/system/obj/13035_Obowiazek_informacyjny.pdf oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Podstawa prawna: art. 13 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119/1)

4

Odpowiedź na wniosek z dnia 25.03.2022 r. przez POKRZYWNICA w sprawie Sesje zdalne #351

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej
informujemy, że:

Ad. 1.

Wszystkie sesje rady odbyły się w formie stacjonarnej.

Ad. 2.

Nie było takich sytuacji.

Ad. 3.

Projekty uchwał nie są publikowane.

Ad. 4. - Ad. 5a,b,c,d

Nie dotyczy.

Ad. 6.

Posiedzenia komisji nie są transmitowane.

Ad. 7 - Ad. 9.

Nie dotyczy.

--
Z poważaniem
Katarzyna Mordka
Biuro Rady Miejskiej
Gmina Koprzywnica
tel.: 15 847 70 61

Odpowiedź na informację publiczną przez KRASNOPOL w sprawie Sesje zdalne #7

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25 marca 2022 r. (data wpływu do UG – 25.03.2022 r., l.dz 1450.
Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Pozdrawiam

--
Aleksandra Stankiewicz
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Urząd Gminy Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel.: (87) 516-40-10

1

Pismo dot. Sesji Rady Miejskiej w Żukowie przez ŻUKOWO w sprawie Sesje zdalne #13

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam skan pisma znak OR.1431.6.2022 z dnia 1 kwietnia 2022r. dot. Sesji Rady Miejskiej w Żukowie.

Pozdrawiam serdecznie,
Patrycja Potracka
Inspektor
Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
tel.: (58) 685 83 27
fax.: (58) 685 83 30
[cid:image001.jpg@01D845B9.81F0AE10]

KLAUZULA INFORMACYJNA (INFORMATION CLAUSE)
Administratorem danych osobowych jest Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie, więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html
The Data Controller is Gmina Zukowo, with its registered office in Zukowo. You can find more information here: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html
KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OLECKO w sprawie Sesje zdalne #9

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Sylwia Barszczewska

Referent w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru

E-mail: brm@um.olecko.pl

Tel.: 87 520 20 38

---------------------------------------------------------------

2

Sesje zdalne przez DOBRE MIASTO w sprawie Sesje zdalne #35

Og.1431.34.2022 KW.818.2022 Sesje zdalne

1

odpowiedź na wniosek z dnia 25 marca 2022 r. przez DOBRE MIASTO w sprawie Sesje zdalne #35

Katarzyna Kadziewicz

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

ul. Warszawska 14

11-040 Dobre Miasto

tel. 89 615 10 64

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie
jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo
wzbronione. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, nadawcy w przypadku pomyłkowego otrzymania tej wiadomości i
usunięcie jej z komputera. Ponadto odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość
oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Urząd Miejski w Dobrym Mieście
nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek
wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia sprawnego
kontaktu i załatwienia sprawy za pomocą poczty e-mail jest Burmistrz Dobrego
Miasta. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się tu
<http://bip.dobremiasto.com.pl/10039/Ochrona_Danych_Osobowych/>
http://bip.dobremiasto.com.pl/10039/Ochrona_Danych_Osobowych/.

2

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (PiKS-VII.1431.122.2022)+ klauzula RODO przez Kielce w sprawie Sesje zdalne #3

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na zapytania dotyczące zdalnych sesji
Rady Miasta.

--
Z wyrazami szacunku

Monika Olbratowska

Stanowisko ds. Dostępu do Informacji Publicznej
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Telefon: (41) 36 76 250
Adres e-mail: monika.olbratowska@um.kielce.pl

URZĄD MIASTA KIELCE [1]

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest
Prezydent Miasta Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych
osobowych możecie Państwo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail
iod@um.kielce.pl
Więcej informacji odnośnie do Polityki prywatności oraz swoich prawach
możecie Państwo uzyskać
na stronie http://rodo.kielce.eu

Links:
------
[1] http://www.um.kielce.pl

2

Odpowiedź - informacja publiczna - sesje zdalne -gmina Ryglice przez RYGLICE w sprawie Sesje zdalne #26

Witam

W odpowiedzi  na zadane pytania w trybie udostępnienia informacji
publicznej Biuro Rady Miejski w Ryglicach w załączeniu przesyła odpowiedź.

Pozdrawiam.
Elżbieta Witek.
biurorady@ryglice.pl

1

Odpowiedź na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej. przez BARTOSZYCE w sprawie Sesje zdalne #31

Witam,

odpowiedź znajduję się w załączniku.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez Kielce w sprawie Sesje zdalne #3

Twoja wiadomość

Do: bip@um.kielce.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:41

odczytano w dniu 29.03.2022 12:59.