Listy

Sesje zdalne - odpowiedź przez NOWA WIEŚ WIELKA w sprawie Sesje zdalne #235

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na e-mail z dnia 16 maja 2022 r.

Szymon Giżycki

Inspektor ds. obsługi organów Gminy i obsługi Informatycznej

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

tel. 52 320 68 45

1

Postanowienie Z.1431.41.2022 przez WIELKA NIESZAWKA w sprawie Sesje zdalne #348

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam postanowienie Z.1431.41.2022 o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wszczętej na wniosek o dostępie do
informacji publicznej.
Z poszanowaniem

Aleksandra Tonderys

Sekretariat Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

tel. 56 678-10-93 , tel/fax 56 678-12-12

sekretariat@wielkanieszawka.pl <mailto:sekretariat@wielkanieszawka.pl>

KLAUZULA POUFNOŚCI:

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteście Państwo prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Kontaktując się z nami wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty
elektronicznej - wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu obsługi korespondencji
z Państwem, jest to tzw. działanie wyraźnie potwierdzające.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: Administratorem danych
osobowych jest Urząd Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany przez Wójta
Gminy. Można się z nim kontaktować
w następujący sposób:

1. listownie na adres: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165
Cierpice

2. e-mail: <mailto:zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl>
zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

3. telefonicznie: 56 678 12 12
więcej informacji na stronie:
<https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/463/5571/klauzula-rodo-obsluga-kores
pondencji-przy-uzyciu-elektronicznych-srodkow-komunikacji>
https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/463/5571/klauzula-rodo-obsluga-koresp
ondencji-przy-uzyciu-elektronicznych-srodkow-komunikacji

1

odp.informacja publiczna przez CHOJNÓW w sprawie Sesje zdalne #178

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedź na informację publiczną w zakresie obrad Rady Gminy
Chojnów.

Ad 1.

01.02.2022 za pomocą środków porozumiewania na odległość,

3.03.2022 za pomocą środków porozumiewania na odległość,

14.04.2022 za pomocą środków porozumiewania na odległość,

29.03.2022 stacjonarna,

26.04.2022 stacjonarna,

27.05.2022 stacjonarna.

Ad 2.

Nie było takich sytuacji.

Ad 3.

Projekty uchwał nie są publikowane na stronie BIP.

Ad 4.

Nie doszło do zmiany statutu w zakresie obrad.

Ad 5a

Wyniki głosowania podaje przewodniczący Rady, radni głosują przez
podniesienie ręki, protokół głosowania imiennego jest sporządzony po sesji.

Ad 5b.

Tak mieszkańcy mogą brać udział w zdalnych posiedzeniach rady z możliwością
zabrania głosu.

Ad. 5c.

Przesłany link do obsługi obrad.

Ad 5d.

Jest taka możliwość.

Ad 6.

Posiedzenia transmisji komisji nie są transmitowane.

Ad 7,8,8a.

Nie dotyczy.

Ad 9.

Do rady nie wpłynęły skargi dotyczące zdalnego obradowania.

Z poważaniem

Jolanta Marciniszyn
Sp. ds. obsługi Rady Gminy i wyborów

<mailto:j.marciniszyn@gmina-chojnow.pl> j.marciniszyn@gmina-chojnow.pl
tel.: 76/81 88 502 wew. 64

<http://gmina-chojnow.pl/ugchojnow-stopka/m2.jpg>
<http://gmina-chojnow.pl/ugchojnow-stopka/m1.jpg>

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez DĄBROWA w sprawie Sesje zdalne #298

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej dot. sesji rady.

Z wyrazami szacunku

Bogna Wojtal
Urząd Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa
Biuro Rady Gminy w Dąbrowie
tel.52 315 32 16 w.14
664 672 332
535 123 318
fax.315 32 01

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA w sprawie Sesje zdalne #228

Poniżej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.

Odp. 1

Wszystkie sesje rady gminy w roku 2022 odbywały się stacjonarnie w urzędzie gminy.

1. 23 luty 2022 r.
2. 30 marca 2022 r.
3. 13 kwietnia 2022 r.
4. 27 kwietnia 2022 r.
5. 18 maja 2022 r.

Odp. 2 Nie

Odp. 3 Projekty uchwał nie są publikowane przed sesją.

Odp. 4 Nie dotyczy

Odp. 5a-5d Nie dotyczy

Odp. 6. Nie

Odp. 7 Nie dotyczy

Odp. 8 Nie dotyczy

Odp. 9 Nie dotyczy

Pozdrawiam

Sylwia Suduł-Tyloch

inspektor ds. obsługi rady gminy i jej organów

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

ul. Handlowa 7, 87 - 134 Zławieś Wielka

tel. (56) 674-13-17

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIECIE w sprawie Sesje zdalne #264

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Karolina Kruczkowska

Urząd Miejski w Świeciu

Wydział Organizacyjny

Ul. Wojska Polskiego 124

86 - 100 Świecie

Tel. 52 33 32 312

e-mail. kruczkowska@swiecie.eu

1

odpowiedź na wniosek przez CIECHOCINEK w sprawie Sesje zdalne #251

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

--
Z poważaniem
Renata Paczkowska
inspektor ds. organizacyjnych
Urząd Miejski w Ciechocinku
tel. 54 281 86 34
e-mail: or@ciechocinek.pl

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#BR.1431.3.2022] przez PRZEWORNO w sprawie Sesje zdalne #115

Dokumenty: BR.KW-0053/22
Znak sprawy: BR.1431.3.2022
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0315/22
Wysłane przez: Marzena Brzozowska - Łukasiewicz

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
----------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

1

Urząd Miejski w Chojnowie przez CHOJNÓW w sprawie Sesje zdalne #176

1

Odpowiedź na informację publiczną przez BYTOŃ w sprawie Sesje zdalne #297

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r., Urząd Gminy Bytoń przesyła w załączniku odpowiedzi na
pytania.

Z poważaniem,

Sekretariat Urzędu Gminy Bytoń

1

odpowiedź - sesje zdalne przez None w sprawie Sesje zdalne #218

Dzień dobry w załączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną.
Z poważaniem
Magdalena Sujka
starszy inspektor
ds. obsługi organów gminy
tel. 54 253 05 12

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYŃSK w sprawie Sesje zdalne #247

*Pani*

*KatarzynaBatko-Tołuć*

*Pan *

*Szymon Osowski*

*Członkowie Zarządu*

*Stowarzyszenia Sieć*

*Obywatelska Watchdog Polska*

W załączeniu przekazujęodpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

 Sekretariat

Urząd Gminy Ryńsk

ul. Mickiewicza 21

87-200 Wąbrzeźno

1

odpowiedz na wniosek przez WĘGLINIEC w sprawie Sesje zdalne #205

Sek.1431.24.2022

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1) Wszystkie tegoroczne sesje Rady Miejskiej Węglińca odbywały się w trybie
stacjonarnym (sesje odbyły się w dniach: 28.01.2022, 24.02.2022, 18.03.2022,
31.03.2022, 08.04.2022)

2) Tak, w czasie tegorocznych sesji część radnych przebywała w sali
sesyjnej, a część łączyła się zdalnie.

3) Projekty uchwał przed sesją dostępne sią pod linkiem:
<https://portal.posiedzenia.pl/WEGLINIEC>
https://portal.posiedzenia.pl/WEGLINIEC?

4) Link do statutu gminy i jego zmian:
<http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/getFile?id=196489>
http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/getFile?id=196489

5a) Posiedzenia Rady prowadzone są i transmitowane przez program
posiedzenia.pl, który umożliwia przekazywanie wyników głosowania na bieżąco
(zaraz po zakończonym głosowaniu), zarówno radnym jak i mieszkańcom.

5b) Posiedzenia Rady Gminy nie odbywały się tylko za pomocą środków
porozumienia na odległość, ale stacjonarnie, a mieszkańcy mogli składać
pisemne zapytania.

5c) Na stronie Urzędu zamieszczane jest z wyprzedzeniem zawiadomienie o
planowanych obradach, co daje mieszkańcom możliwość złożenia pisemnego
zapytania (lub przez e-mail), które zostanie odczytane przez
Przewodniczącego podczas posiedzenia. Na stronie Urzędu zamieszczany jest
link do transmisji obrad Rady.

5d) Możliwość uczestnictwa.

6) Nie.

7) Wszystkie posiedzenia komisji odbywały się stacjonarnie.

8) W przypadku obrad bez udziału publiczności, mieszkańcy mogli składać
wcześniej pisemne zapytania lub przesyłać je przez e-mail.

9) Do organów gminy nie wpłynęły żadne skargi dotyczące zdalnego trybu
obradowania.

Justyna Bogdanowicz

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec

Wydział Społeczno - Administracyjny

Podinspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

tel. 75 77 11 437 wew. 28

Re: ***SPAM*** Sesje zdalne przez PAPOWOBISKUPIE w sprawie Sesje zdalne #315

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
poniżej przekazuję odpowiedzi na zawarte w nim pytania:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.

*_a) Stacjonarnego - 21.03.2022, 12.04.2022, 05.05.2022_*

b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą
sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)

c) Korespondencyjnego

*Rada Gminy Papowo Biskupie nie obradowała w trybie zdalnym.
Wszystkie Sesje odbywały się stacjonarnie, z zachowaniem reżimu
sanitarnego.*

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?

*Nie, takie sytuacje nie miały miejsca, Rada obradowała stacjonarnie.*

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.

*Projekty uchwał nie były publikowane. Radni otrzymują materiały
wraz z zawiadomieniem o Sesji.*

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

*Nie dotyczy, Rada Gminy Papowo Biskupie obradowała wyłącznie
stacjonarnie*

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

*nie dotyczy*

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

*nie dotyczy*

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

*Nie ustalono, ze względu na stacjonarne obrady*

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

*nie dotyczy*

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

*Posiedzenia komisji nie są transmitowane.*

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

*Nie dotyczy, komisje również odbywały się stacjonarnie.*

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

*nie dotyczy*

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

*nie dotyczy*

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

*Nie wpłynęły skargi*

Z poważaniem
Aleksandra Szymańska
Urząd Gminy Papowo Biskupie

odpowiedź na informację publiczną przez DOBRCZ w sprawie Sesje zdalne #304

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej..

Z poważaniem

Sylwia Marciniak

Urząd Gminy w Dobrczu

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

Tel. 523648048

s.marciniak@dobrcz.pl

2

Re: Sesje zdalne przez LEGNICKIE POLE w sprawie Sesje zdalne #112

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

W dniu 2022-05-16 o 11:06, sprawa-46855@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Natalia Sromecka
Sekretariat Gminy Legnickie Pole
Urząd Gminy w Legnickim Polu
tel. 76 858 28 10
www.legnickiepole.pl <www.legnickiepole.pl>

---

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole
z siedzibą: 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera
1. W Urzędzie Gminy został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się przez e-mail:iod@centrumbip.pl
<iod@centrumbip.pl>. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na
stronie internetowej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem:
http://www.legnickiepole.pl/ochrona-danych-osobowych.html
<http://www.legnickiepole.pl/ochrona-danych-osobowych.html> oraz w
sekretariacie Urzędu Gminy w Legnickim Polu.

1

Sesje zdalne przez KIJEWO KRÓLEWSKIE w sprawie Sesje zdalne #286

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

RSO.1431.17.2022.AŻ

Pani Katarzyna Batko-Tołuć,
Pan Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
za pośrednictwem e-maila, zgodnie z art. 13 ust. 1, w związku z art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z pózn zm.) udzielamy odpowiedzi
na zadane pytania:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

*28.02.2022 r. – stacjonarnie*

**

*30.03.2022 r. – stacjonarnie *

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie? - *NIE *

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji. -

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających. - *NIE DOTYCZY*

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? - *NIE DOTYCZY*

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? *- NIE DOTYCZY *

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. - *NIE
DOTYCZY *

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? *- NIE DOTYCZY *

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? - *TAK*

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? *- NIE DOTYCZY*

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? *- NIE DOTYCZY *

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?*- NIE DOTYCZY *

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. - *NIE DOTYCZY *

--
Biuro Rady Gminy Kijewo Królewskie
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
tel. 56 686-70-56

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał(a) Pan(i) niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

---------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie,
e-mailowourzadgminy@kijewo.pl, telefonicznie 56 686-70-56.

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adresiod@jumi2012.pl

Szczegóły nawww.bip.kijewo.pl

Fwd: odpowiedź na wniosek - sesje zdalne przez TRZEBNICA w sprawie Sesje zdalne #132

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja 2022 roku

Z poważaniem

--
Urząd Miejski w Trzebnicy
Jadwiga Mirowska

Biuro Rady

Urząd Miejski w Trzebnicy p.74
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. (71) 388-81-74,
fax. (71) 722-78-56
bip.trzebnica.pl <http://bip.trzebnica.pl/>
trzebnica.pl <http://trzebnica.pl/>
Herb i logo Gminy Trzebnica <http://trzebnica.pl/>
------------------------------------------------------------------------
Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że przetwarza dane osób fizycznych
zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr
119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz o prawach, z jakich Państwo mogą korzystać w tym
zakresie, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Trzebnica.
<http://bip.trzebnica.pl/4121/1067/ochrona-danych-osobowych.html>
<http://bip.trzebnica.pl/4121/1067/ochrona-danych-osobowych.html>

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LUBIN w sprawie Sesje zdalne #119

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

pozdrawiam
Z poważaniem
Artur Jędrak
Biuro Rady Gminy

Email: jedrak@ug.lubin.pl
tel. (76) 84 03 150

Urząd Gminy w Lubinie, 
ul. Księcia Ludwika I  3 
59-300 Lubin

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug.lubin.pl/
http://www.ug.lubin.pl/
----------
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Lubin.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami,
zawartymi w zakładce Inspektor Ochrony Danych Osobowych
na stronie internetowej http://www.bip.ug.lubin.pl/

1

ankieta.docx przez KOWAL w sprawie Sesje zdalne #238

1

Informacja publiczna przez GRĘBOCICE w sprawie Sesje zdalne #129

Dzień dobry.
Przesyłam ponownie odpowiedź na Informację publiczną, ponieważ w piątek
miałam problem z pocztą.

Proszę o potwierdzenie otrzymania.

--
Malwina Sokolska
Podinspektor ds. Administracyjnych

Urząd Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
tel 76 8325315
_____________________________________________________________

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
www.bip.grebocice.com.pl

1

Odpowiedź na pismo przez MYSŁAKOWICE w sprawie Sesje zdalne #67

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 16.05.2022 r.

Z poważaniem

Marta Nieckarz

Biuro Rady Gminy Mysłakowice Tel. 75 64 39 996

Urząd Gminy Mysłakowice

ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

KLAUZULA POUFNOŚCI

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy
Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice. Niniejsza wiadomość jest
przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać
informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości
prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą
elektroniczną pod adresem: <mailto:boi@myslakowice.pl> boi@myslakowice.pl

Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie
jej osobom nieupoważnionym.

1

odpowiedź na informacje publiczną przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #78

Diana Timoftiewicz-Żak - Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
tel. +48 75 7817666
[www.swieradowzdroj.pl](http://www.swieradowzdroj.pl)


Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wprowadzanymi zmianami
przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób Urząd
Miasta Świeradów-Zdrój korzysta z Państwa danych: 1. Administratorem Pani/a
danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą w Urząd
Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój,
reprezentowany przez Rolanda Marciniaka. 2. W sprawach związanych z Pani/a
danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych jest Oskar
Manowiecki, e-mail: [iod@lesny.com.pl](mailto:iod@lesny.com.pl). 3\. Pana/Pani
dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które
Pan/Pani zamówił(a). 4. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu
umożliwienia obsługi. 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 pkt b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych. 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIEROSZÓW w sprawie Sesje zdalne #186

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam
Anna Maślankiewicz
Referat Organizacyjny
tel. 74 3030 070

Urząd Miejski w Mieroszowie
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

1

Fwd: Fwd: Sesje zdalne przez ROJEWO w sprawie Sesje zdalne #252

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy Rojewo w dniu 16 maja 2022 r. za pośrednictwem
poczty elektronicznej przesyłam w załączniku odpowiedź.

Z poważaniem,

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Sesje zdalne
Data: Mon, 16 May 2022 13:57:04 +0200
Nadawca: Wiesława Piechowska <rojewo@rojewo.pl>
Adresat: rolny@rojewo.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Sesje zdalne
Data: Mon, 16 May 2022 09:08:09 -0000
Nadawca: sprawa-46995@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-46995@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: rojewo@rojewo.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie
informacji publicznej w następującym zakresie:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-46995@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1