Listy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUTÓW w sprawie Sesje zdalne #6

Witam serdecznie.

Odpowiadając na skierowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 25.03.2022r., uprzejmie informuję:

Ad.1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego - najbliższa sesja 31.03.2022r.
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w
której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) - za
pośrednictwem aplikacji TEAMS 27.01.2022r. oraz 24.02.2022r.
c) Korespondencyjnego - nie było.

Ad.2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część
łączyła się zdalnie? - nie było takich sytuacji.

Ad.3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z
ww. sesji - projekty uchwał nie są publikowane na BIP-ie urzędu. Są dostępne
w formie elektronicznej w Biurze Rady oraz w aplikacji TEAMS.

Ad.4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających - trwają prace komisji ds.
opracowania zmian w statucie MiG Bierutów.

Ad.5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? - oczywiście.

Ad.5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? - oczywiście, jeśli zostanie to wcześniej zgłoszone do Biura
Rady.

Ad.5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. - po
wcześniejszym zgłoszeniu lub przesłaniu linku do spotkania.

Ad.5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu? - oczywiście.

Ad.6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? - oczywiście.

Ad.7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? - oczywiście, jeśli
zostanie to zgłoszone przewodniczącemu rady i odpowiednio zorganizowane.

Ad.8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? - nie było takiej sytuacji.

Ad.8a. Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? - nie było w związku z
brakiem takich sytuacji.

Ad.9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg - nie było takich skarg.

PozdrawiamJ

Opis: herb

Monika Raczyńska Inspektor ds. Obsługi Rady

Urząd Miejski w Bierutowie ul. Moniuszki 12

tel. 71/314 62-51 wew.34 fax. 71/314 64 32

Niniejsza wiadomość jest skierowana do Państwa wyłącznie w celu
korespondencji z Urzędem Miejskim w Bierutowie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa ( Urząd
Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów ). Dane osobowe
przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań gminy i nie są
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W
każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub usuwania danych
osobowych, do "bycia zapomnianym", do ograniczenia przetwarzania i do
przenoszenia danych oraz do sprzeciwu.

1

Re: Fwd: Sesje zdalne przez SZCZAWNICA w sprawie Sesje zdalne #17

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Tomasz Ciesielka

Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

W dniu 2022-03-25 o 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica pisze:
--
Z poważaniem
Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
tel: 690 058 030 , 18 262 22 03 wew. 33

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel. 18 262 22 03. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych :iod@szczawnica.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stroniewww.szczawnica.pl.

2

RE: Sesje zdalne przez ŁOWICZ w sprawie Sesje zdalne #38

W odpowiedzi na Państwa pytania poniżej udzielam odpowiedzi.

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego- 1 sesja
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)- 2 sesje
c) Korespondencyjnego- 0

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie? – tak, 1 Radny w marcu 2022r.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.
Projekty uchwał na L Sesja Rady Miejskiej – 24 marca 2022 r.
http://www.lowicz.eu/L_Sesja_Rady_Miejskiej_w_Lowiczu_-__24__marca_2022_r,3844
Projekty uchwał na XLIX Sesja Rady Miejskiej – 24 luty 2022 r.
http://www.lowicz.eu/XLIX_Sesja_Rady_Miejskiej_w_Lowiczu_-_24_lutego_2022_r_,3839
Projekty uchwał na XLVIII Sesja Rady Miejskiej – 22 stycznia 2022 r.
http://www.lowicz.eu/XLVIII_Sesja_rady_Miejskiej_w_Lowiczu_-_20_stycznia_2022_r,3821

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.- Nie.

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?- Nie.

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?- Tak, mogą.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. – mieszkaniec zgłasza Przewodniczącemu Rady chęć wzięcia udziału w obradach i udostępniany jest link.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?- Tak.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?- Nie.

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?- Istnieje taka możliwość.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa? – Nie.

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?- Nie dotyczy.

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.- Nie.
Pozdrawiam

Jadwiga Kardjalik
Biuro Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Łowiczu
Pl. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
tel.(0-46) 830 91 11
e-mail: jadwiga.kardjalik@um.lowicz.pl<mailto:jadwiga.kardjalik@um.lowicz.pl>
www.lowicz.eu<http://www.lowicz.eu/>
[Opis: cid:image001.jpg@01CBC90E.8E46C980]

2

odpowiedź na wniosek przez BODZECHÓW w sprawie Sesje zdalne #33

Dzień Dobry.
W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej poniżej znajdują się odpowiedzi na pytana, zamieszczone w w/w wniosku.

1. Każda z tegorocznych sesji Rady Gminy Bodzechów ( tj. 21.01.2022 r., 09.02.2022 r., 04.03.2022 r). odbyła się w trybie stacjonarnym.

2. Nie było takich sytuacji

3. W BIP Urzędu Gminy Bodzechów publikowane są uchwały, które zostały uchwalone na sesji Rady Gminy.

4. Tak jak wspomniano w punkcie 1 sesje Rady Gminy odbyły się w trybie stacjonarnym.

5a –

5b –

5c –

5d –

6. Posiedzenia komisji Rady Gminy nie są transmitowane.

7. –

8. -

8a. –

9. –

Pozdrawiam
Ewa Maj

Telefon: (41) 265-38-38, 265-27-45

E-mail: e.maj@ugb.pl

Urząd Gminy Bodzechów

ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.
E-mail: urzad@ugb.pl
Fax: (41) 265-54-40

1

FW: Odpowiesz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BAKAŁARZEWO w sprawie Sesje zdalne #30

1

Odpowiesz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BAKAŁARZEWO w sprawie Sesje zdalne #30

Dzień dobry

Urząd Gminy Bakałarzewo w załączniku odpowiada na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 25 marzec 2022 r. (data wpływu do Urzędu).

_

Z poważaniem,

Dorota Brogowska

Urząd Gminy Bakałarzewo

ul. Rynek 3

Tel: 87 569 40 23 W.113

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPOCZNO w sprawie Sesje zdalne #39

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 25 marca 2022r. dot. sesji.

Z poważaniem

_____

Bogumiła Kędziora
Inspektor

Biuro Rady Miejskiej w Opocznie

Gmina Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. /+ 48 44/ 786 01 09, fax. /+48 44/ 786 01 11

<http://www.opoczno.pl/> www.opoczno.pl
<http://bip.opoczno.pl/> bip.opoczno.pl

_____

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie chrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z
udostępnioną na stronie internetowej: <http://bip.opoczno.pl/rodo>
http://bip.opoczno.pl/rodo informacją na temat przetwarzania przez Urząd
Miejski w Opocznie danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna. Dane
przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych.

2

Odp. Sesje zdalne przez Siedlce w sprawie Sesje zdalne #11

Dzień dobry,

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na postawione pytania:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie
informacji publicznej w następującym zakresie:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie
daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w
której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) Hybrydowo
(zdalnie i stacjonarnie)
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych
przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła
się zdalnie? TAK

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z
ww. sesji. https://bip.siedlce.pl/index.php?type=4
<https://bip.siedlce.pl/index.php?type=4&name=bt75&func=selectsite&value%5B0
%5D=mnu20&value%5B1%5D=2>
&name=bt75&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu20&value%5B1%5D=2#

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na
odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie
regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał
zmieniającej/zmieniających. NIE

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców? TAK

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu? NIE

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie i za zgodą przewodniczącego rady,
opublikowany link itp.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania
na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu? TAK

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? TAK

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? TAK

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom
uczestnictwa? NIE

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? - nie dotyczy

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. NIE WPŁYNĘŁY SKARGI

Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-46738@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-46738@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl> |
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z poważaniem

Adam Zabijak

Sekretarz Miasta

Urząd Miasta Siedlce

Skwer Niepodległości 2

08-110 Siedlce

Tel. 25-7943744

sekretarz@um.siedlce.pl <mailto:sekretarz@um.siedlce.pl>

*************************************************************

Uwaga!

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention!

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or entity
other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Potwierdzenie otrzymania: Sesje zdalne przez POZEZDRZE w sprawie Sesje zdalne #22

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@pozezdrze.pl
Temat: Sesje zdalne
Data: 2022-03-25 11:23

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Odpowiedź na wniosek o udxielenie informacji publicznej Gmina Lniano przez LNIANO w sprawie Sesje zdalne #14

Dzień dobry.

W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia
25 marca 2022 w sprawie sposobu obradowania rady gminy przesyłam w
załączeniu odpowiedź na wskazany wniosek.

Pozdrawiam
Mariola Zdziarska
Podinspektor ds. obsługi organów gminy,

kultury i sportu

Urząd Gminy w Lnianie

ul. Wyzwolenia 7

86 - 141 Lniano

tel. +48 509 462 975
email: <mailto:promocja@lniano.pl> promocja@lniano.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych
jest: Wójt Gminy Lniano - Zofia Topolińska. Dodatkowe informacje dotyczące
ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie:
<http://www.bip.lniano.pl/?cid=294> link

2

Przeczytano: Sesje zdalne przez SIECHNICE w sprawie Sesje zdalne #10

1

Re: FW: Sesje zdalne przez PIASTÓW w sprawie Sesje zdalne #41

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25
marca 2022 r. informuję następująco:

Ad. 1. 25 stycznia – b, 1 marca – b.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3.

https://bip.piastow.pl/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt

https://bip.piastow.pl/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt

Ad. 4. Nie.

Ad. 5a. Tak.

Ad. 5b. Tak.

Ad. 5c. Po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w obradach,
zainteresowany mieszkaniec otrzymywał link i kody dostępu do zdalnego
posiedzenia.

Ad. 5d. Nie.

Ad. 6. Nie.

Ad. 7. Tak.

Ad. 8. Nie.

Ad. 9. Nie.

Z poważaniem

 --
Anna Ponder
Kierownik Biura
Rady Miejskiej w Piastowie
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów
tel. 22 770 52 35

W dniu 25.03.2022 o 12:15, Urząd Miejski w Piastowie pisze:
--
Anna Ponder
Kierownik Biura
Rady Miejskiej w Piastowie
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów
tel. 22 770 52 35

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez LUBICHOWO w sprawie Sesje zdalne #8

Twoja wiadomość

Do: ug@lubichowo.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:20

odczytano w dniu 25.03.2022 13:30.

Przeczytano: Sesje zdalne przez PIASTÓW w sprawie Sesje zdalne #41

Twoja wiadomość

Do: umpiastow@piastow.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 2022-03-25 11:29

odczytano w dniu 2022-03-25 12:15.

Przeczytano: Sesje zdalne przez SIECHNICE w sprawie Sesje zdalne #10

Twoja wiadomość

Do: biuro@umsiechnice.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:20

odczytano w dniu 25.03.2022 12:06.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez RADŁÓW w sprawie Sesje zdalne #23

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@radlow.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez KARPACZ w sprawie Sesje zdalne #37

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kancelaria@karpacz.eu.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Sesje zdalne przez ŻARY w sprawie Sesje zdalne #19

Twoja wiadomość

Do: miasto@zary.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:22

odczytano w dniu 25.03.2022 11:53.

Przeczytane: Sesje zdalne przez ŁOWICZ w sprawie Sesje zdalne #38

Twoja wiadomość

Do: Agnieszka Anyszka
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: piątek, 25 marca 2022 11:29:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: piątek, 25 marca 2022 11:51:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Sesje zdalne przez ŻARY w sprawie Sesje zdalne #19

Twoja wiadomość

Do: miasto@zary.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:22

odczytano w dniu 25.03.2022 11:39.

Przeczytano: Sesje zdalne przez KROŚNIEWICE w sprawie Sesje zdalne #12

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@krosniewice.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:21

odczytano w dniu 25.03.2022 11:39.

Przeczytano: Sesje zdalne przez BIERUTÓW w sprawie Sesje zdalne #6

Twoja wiadomość

Do: bierutow@bierutow.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:20

odczytano w dniu 25.03.2022 11:35.

Przeczytano: Sesje zdalne przez BAKAŁARZEWO w sprawie Sesje zdalne #30

Twoja wiadomość

Do: urzad@bakalarzewo.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:29

odczytano w dniu 25.03.2022 11:35.

Przeczytano: Sesje zdalne przez DOBRE MIASTO w sprawie Sesje zdalne #35

Twoja wiadomość

Do: urzad.miasta@dobremiasto.com.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:29

odczytano w dniu 25.03.2022 11:35.

Przeczytano: Sesje zdalne przez ALWERNIA w sprawie Sesje zdalne #29

Twoja wiadomość

Do: urzad@alwernia.pl
Temat: Sesje zdalne
Wysłano: 25.03.2022 11:29

odczytano w dniu 25.03.2022 11:33.