Listy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMNO w sprawie Sesje zdalne #282

RSO.BR.1431.6.2022.AK

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy Chełmno

Marcin Pilarski

1

Sesje zdalne przez BRZEG DOLNY w sprawie Sesje zdalne #158

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

z poważaniem

Katarzyna Jabłońska

Biuro Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: Sesje zdalne
Data: Mon, 16 May 2022 12:46:30 +0200
Nadawca: um@brzegdolny.pl
Adresat: brm@brzegdolny.pl, ezd@brzegdolny.pl

1

informacja publiczna przez DRAGACZ w sprawie Sesje zdalne #316

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

--
Z poważaniem,

Anita Sosnowska
Urząd Gminy Dragacz
Inspektor ds. obsługi rady
531-474-307

1

Sesje zdalne przez WĄPIELSK w sprawie Sesje zdalne #326

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wyjaśniamy, iż wszystkie żądane informacje zostały udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk, w tym zostały tam
zamieszczone nagrania sesji Rady Gminy Wąpielsk. W związku z powyższym
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
żądane informacje nie są udostępniane w trybie odpowiedzi na wniosek,
gdyż mają Państwo możliwość ich pozyskania bezpośrednio  z BIP.

Z poważaniem,

Milena Przybyła

Urząd Gminy w Wąpielsku

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez LUBAŃ w sprawie Sesje zdalne #43

Witam,
w załączeniu przesyłam pismo OR.1431.31.2022 stanowiące odpowiedź na
Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
__________________________________________________________________________________________

Pozdrawiam
*Kamila Dubis-Bagińska*

Inspektor, Wydział Organizacyjno-Prawny
tel. 75  646 44 06 :: mail: kamila.dubis@miastoluban.pl

<http://www.luban.pl/>

*Urz**ą**d Miasta Luba**ń* :: ul. 7 Dywizji 14 :: 59-800 Lubań ::
www.luban.pl <http://www.luban.pl/>
NIP: 613 15 68 359 :: REGON: 230821380 :: tel./fax 75 646 44 99 :: mail:
boi.um@miastoluban.pl

<https://www.facebook.com/lubieluban> <https://twitter.com/lubieluban>
<https://www.youtube.com/user/LCRLuban>
*UWAGA: *Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób
trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeżeli nie jest Pan/i
adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie,
kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze
jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy
oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

6

Informacja publiczna przez GRĘBOCICE w sprawie Sesje zdalne #129

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek z dn. 16.05.2022 r. (data
wpływu do tutejszego urzędu 17.05.2022 r.)
dot. informacji publicznej.

--
Malwina Sokolska
Podinspektor ds. Administracyjnych

Urząd Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
tel 76 8325315
_____________________________________________________________

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
www.bip.grebocice.com.pl

1

Odpowiedź na wniosek - Kamień Krajeński przez KAMIEŃ KRAJEŃSKI w sprawie Sesje zdalne #268

Dzień dobry, przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 maja 2022 r.

Z poważaniem

Izabela Turzynska

Urząd Miejski

w Kamieniu Krajeńskim

1

Fwd: informacja publiczna odnośnie odbywania Sesji Rady Gminy przez DOBRE w sprawie Sesje zdalne #300

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek dot. informacji publicznej
z dnia 16.05.2022 roku.

--
Pozdrawiam,
Małgorzata Chojnacka
Urząd Gminy Dobre
tel. 54/2850125 wew. 35
www.ugdobre.pl

1

RE: Sesje zdalne przez ZŁOTY STOK w sprawie Sesje zdalne #164

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 maja 2022 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w zakresie tegorocznych sesji rady gminy, informuję:

Ad. 1 W 2022 roku sesje odbywały się stacjonarnie z możliwością uczestnictwa radnych z wykorzystaniem połączenia zdalnego.

1. 19 stycznia 2022 r. - XXXIII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku – zdalnie uczestniczył 1 radny, pozostali stacjonarnie.
2. 24 luty 2022 r. - XXXIV sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.
3. 31 marca 2022 r. - XXXV sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.
4. 29 kwietnia 2022 r. - XXXVI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Ad. 2 19 stycznia 2022 r . podczas obrad na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku zdalnie uczestniczył 1 radny, pozostali stacjonarnie.

Ad. 3 Projekty uchwał w kadencji 2018 – 2023:

Link: <http://zlotystok.biuletyn.net/?bip=1&cid=1299&bsc=N> http://zlotystok.biuletyn.net/?bip=1&cid=1299&bsc=N

Ad. 4 Tak, w 2018 r. uchwałą nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 8 listopada 2018 r.

link: <http://zlotystok.biuletyn.net/?bip=1&cid=1295> http://zlotystok.biuletyn.net/?bip=1&cid=1295

Ad.5

a. Tak, radni widzą wyniki na tabletach i tablicy w sali gdzie są wyświetlane, a tym samym dostępne dla mieszkańców oraz są wyświetlane podczas transmisji on-line.
b. Posiedzenia odbywają się stacjonarnie.
c. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa zdalnego przez mieszkańca, istnieje możliwość uzyskania linka umożliwiającego uczestnictwo.
d. Tak.

Ad. 6 Nie.

Ad.7 Tak.

Ad. 8 Nie. Ad.8a Nie dotyczy

Ad. 9 Nie było skarg.

Podmiot udostępniający informację – Urząd Miejski w Złotym Stoku.

Osoba, która wytworzyła informację/odpowiada za treść informacji – Monika Marmura-Brysiak, Paweł Żurawiak.

Osoba, która udostępniła informację – Elżbieta Chłoń.

Data udostępnienia informacji – 27.05.2022 r.

Urząd Miejski w Złotym Stoku

Rynek 22

57-250 Złoty Stok

* Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

1

Re: Sesje zdalne przez ŁABISZYN w sprawie Sesje zdalne #343

Nawiązując do Państwa wniosku w załączeniu przekazuję odpowiedź.

z poważaniem

Marlena Szafrańska
Sekretarz Gminy Łabiszyn
Urząd Miejski w Łabiszynie
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn
tel. 52 38 44 052

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie dla określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne informacje poufne prawnie chronione.
Jeżeli nie jesteście Państwo właściwym adresem wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i trwale usunąć otrzymaną wiadomość.
Każde nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji w całości lub w części jest zabronione i może być ono uznane za naruszające prawo.

Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabiszyn pod adresem http://www.bip.labiszyn.pl

1

odpowiedź przez GOSTYCYN w sprawie Sesje zdalne #227

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

--
z wyrazami szacunku
Magdalena Renk
Biuro Obsługi Interesanta
tel. 52 33 67 310

1

FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROGOWO w sprawie Sesje zdalne #291

1

odpowiedź na informację publiczną przez BOLESŁAWIEC w sprawie Sesje zdalne #165

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 maja 2022 r. poniżej udzielam
odpowiedzi na złożone we wniosku pytania:

1. 26.01.2022 r. - sesja z wykorzystaniem połączenia zdalnego;

30.03.2022 r. - sesja z wykorzystaniem połączenia zdalnego;

25.05.2022 r. - sesja stacjonarna.

2. Nie
3. http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113632

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113894

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114114

4. Nie

5a. Tak

5b. Tak, aczkolwiek nie było takiego wniosku

5c. Po wcześniejszym złożeniu wniosku istnieje możliwość udostępnienia
pomieszczenia w siedzibie urzędu ze stanowiskiem komputerowym lub przesłanie
linku (nie było tego typu wniosków)

5d. Tak

6. Nie

7. Tak

8. Nie - nie wpłynął tego typu wniosek

8a. Nie dotyczy

9. Nie

Pozdrawiam

Małgorzata Zadora
Kierownik Referatu Organów Gminy Miejskiej
tel. 75 645 64 14

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje
przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać
informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo
jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić
niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość,
usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać
i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek
formie.

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LEŚNA w sprawie Sesje zdalne #83

Pozdrawiam,
Monika Martyniak
Inspektor ds. Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Leśnej
Rynek 19, 59-820 Leśna
tel: +48 75 7242882
@ biurorady@lesna.pl | https://www.lesna.pl/

2

Sesje zdalne - odpowiedź Gmina Strzelin przez STRZELIN w sprawie Sesje zdalne #172

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 maja 2022 r.

--
Z poważaniem,

Monika Marcinkowska
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
Tel: 71 392 19 71 w. 153

1

odpowiedź na wniosek z dnia 16.05.2022 przez SADKI w sprawie Sesje zdalne #292

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja 2022 r.

z poważaniem

--
Dorota Maćkowiak
Inspektor
Urząd Gminy w Sadkach
ul. Strażacka 11
89 - 110 Sadki
(52) 339 39 51

1

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez ŻUKOWICE w sprawie Sesje zdalne #71

Szanowni Państwo.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.05.2022r. .

Pozdrawiam.

Justyna Muchowska

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

tel. 76 831 42 21

Urząd Gminy Żukowice

Żukowice 148

67-231 Żukowice

cid:image001.png@01D79FD7.C8FEDD50

3

odpowiedź na wniosek z 16.05.2022 przez NIESZAWA w sprawie Sesje zdalne #327

Nieszawa, 27.05.2022 r.

B.1431.22.2022

Gmina Miejska Nieszawa

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

e-mail: sprawa-47070@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo

W związku z wnioskiem z 16.05.2022 r. o udostępnienie informacji
publicznej odpowiadam:

Ad.1. Sesje odbyły się w trybie stacjonarnym.

Terminy odbytych sesji: 26.01.2022 r., 21.02.2022 r., 28.03.2022 r.,
19.04.2022 r.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Link: https://nieszawa.rbip.mojregion.info/ .

Ad. 4. Nie.

Ad. 5a. Nie dotyczy.

Ad.5b. Nie dotyczy.

Ad. 5c. Nie dotyczy.

Ad. 5d. Nie dotyczy.

Ad. 6. Nie.

Ad. 7. Nie dotyczy.

Ad. 8. Nie dotyczy.

Ad. 8a. Nie dotyczy.

Ad. 9. Nie dotyczy.

Z poważaniem

Marek Ziemiński, sekretarz Gminy.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNICA w sprawie Sesje zdalne #54

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Irmina Januś

Główny specjalista ds. obsługi rady gminy

Rada Gminy Czernica

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3

55 - 003 Czernica

tel. kom. 603 402 385

3

Udostępnienie informacji publicznej - UG Skrwilno (21/2022) przez SKRWILNO w sprawie Sesje zdalne #294

Szanowni Państwo,

przesyłam udostępnioną informację publiczną.

--
Janusz Szmytkowski
sekretarz gminy
881 47 03 48

3

informacja publiczna przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI w sprawie Sesje zdalne #230

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przesyła odpowiedzi w ramach dostępu
do informacji publicznej:

Pytanie

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w
której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

Odpowiedź:

Tegoroczne sesje odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość.

Sesje odbyły się w dniach: 28.01.2022; 28.02.2022; 29.03.2022; 26.04.2022.

Pytanie

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część
łączyła się zdalnie?

Odpowiedź:

Nie było takich sytuacji.

Pytanie

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.

Odpowiedź
Linki do ogłoszeń/zawiadomień o zwołaniu sesji Rady Gminy publikowanych na
BIP przed każdą sesją wraz z materiałami i projektami uchwał:
http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/zawiadomienie-o-zwolaniu-xli-ses
ji-rady-gminy-aleksandrow-kujawski-w-dniu-28-stycznia-2022-r/
http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/zawiadomienie-o-zwolaniu-xlii-se
sji-rady-gminy-aleksandrow-kujawski-w-dniu-28-lutego-2022-r/
http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/zawiadomienie-o-zwolaniu-xliii-s
esji-rady-gminy-aleksandrow-kujawski-w-dniu-29-marca-2022-r/
http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/zawiadomienie-o-zwolaniu-xliv-se
sji-rady-gminy-aleksandrow-kujawski-w-dniu-26-kwietnia-2022-r/

Pytanie

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

Odpowiedź

Statut nie był zmieniany.

Pytanie

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?

Odpowiedź

Wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych po oddaniu
przez nich głosu, natomiast nie są widoczne dla mieszkańców oglądających
transmisję.

Pytanie

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się
za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej
sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

Odpowiedź:

Zainteresowani mieszkańcy udziałem w posiedzeniach zdalnych byli proszeni o
zgłaszanie się w formie telefonicznej do Biura Rady Gminy celem uzgodnienia
formy uczestnictwa.

Pytanie

5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na
odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w
posiedzeniu w siedzibie urzędu?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

Odpowiedź.

Nie

Pytanie

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa?

Odpowiedź

Nie

Pytanie

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

Odpowiedź

Nie było takich sytuacji.

Pytanie

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące
zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania?
Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Odpowiedź:

Nie.

---

Z pozdrowieniami

Beata Kostrzewska
insp. ds. kadr i rady gminy

Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. <tel:%2B48%2054%20282%2020%2059> +48 54 282 20 59 w. 41, fax
<tel:%2B48%2054%20282%2020%2031> +48 54 282 20 31
NIP: 891-156-02-80
<http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/> www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

--Gmina Aleksandrów Kujawski--
inwestuj mieszkaj wypoczywaj

"Najbardziej przyjazna gmina w województwie kujawsko-pomorskim" wg
plebiscytu 'Mała ojczyzna 2012' dziennika Rzeczpospolita

Lider Wspierania Przedsiębiorczości 2013. Srebrna pieczęć Izby
Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Certyfikat Euro Renoma 2015 (European Register of Reputables)

Certyfikat ISO 9001:2008 dla administracji publicznej

Certyfikat ISO 9001:2008 z zakresu realizacji zadań administracji
samorządowej oraz zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji
rządowej świadczonych przez Urząd Gminy

Certyfikat ISO 9001:2015 z zakresu realizacji zadań administracji
samorządowej
oraz zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej
świadczonych przez Urząd Gminy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez GRUDZIĄDZ w sprawie Sesje zdalne #311

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 maja 2022 r.

-----------------------------------------------------

Z poważaniem

Katarzyna Gorkowska

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

tel. 56 45 11 113

Urząd Gminy Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86 - 300 Grudziądz

1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: BKS.I.1431.170.2022 przez Bydgoszcz w sprawie Sesje zdalne #240

Bydgoszcz, dnia 26 maja 2022 r.
BKS.I.1431.170.2022

Pani
Katarzyna Batko-Tołuć
Pan
Szymon Osowski
e-mail: sprawa-46983@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-46983@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wystosowany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie jn. Urząd Miasta Bydgoszczy wyjaśnia, iż:

1. Tegoroczne sesje Rady Miasta Bydgoszczy odbywały się w następującej formie:

XLIX Sesja RM Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2022 r. - sesja w zdalnym trybie obradowania,

L Sesja RM Bydgoszczy w dniu 23 lutego 2022 r. - sesja w zdalnym trybie obradowania,

LI Sesja RM Bydgoszczy w dniu 1 marca 2022 r. - stacjonarnie,

LII Sesja RM Bydgoszczy w dniu 30 marca 2022 r. - stacjonarnie,

LIII Sesja RM Bydgoszczy w dniu 20 kwietnia 2022 r. - stacjonarnie,

LIV Sesja RM Bydgoszczy w dniu 27 kwietnia 2022 r. - stacjonarnie,

LV Sesja RM Bydgoszczy w dniu 25 maja 2022 r. - stacjonarnie.

2. W tegorocznych obradach sesji nie zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie.

3. Projekty uchwał są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej tylko w danym miesiącu, tydzień przed daną sesją. W dalszej kolejności, w przypadku ich uchwalenia, przechodzą do zakładki uchwały.
Link do projektów uchwał Rady Miasta Bydgoszczy:
Zbiór aktów: Projekty-uchwał-Rady-Miasta-Bydgoszczy - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)<https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/tabBrowser/bags/3793/Projekty-uchwa%C5%82-Rady-Miasta-Bydgoszczy>
Link do zbioru uchwał Rady Miasta Bydgoszczy:
Zbiór aktów: Zbiór-uchwał-Rady-Miasta-Bydgoszczy - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)<https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/tabBrowser/bags/100/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miasta-Bydgoszczy>

4. W związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, nie doszło do zmiany statutu Miasta Bydgoszczy w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach.

5. W przypadku, gdy obrady Sesji Rady Miasta Bydgoszczy odbywały się w trybie zdalnym, mieszkańcy mogli brać czynny udział w posiedzeniach Sesji Rady Miasta Bydgoszczy zgodnie z § 6, ust. 12 Regulaminu Rady Miasta Bydgoszczy, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały NR LXIV/1348/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1993).

"Osoba zainteresowana wystąpieniem obywatelskim, zamierzająca przedstawić Radzie sprawę szczególnie ważną, przedstawia Przewodniczącemu dokument zawierający poparcie udzielone przez co najmniej 10 mieszkańców Miasta Bydgoszczy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, popierających potrzebę wystąpienia. Lista osób popierających wystąpienie obywatelskie zawierająca imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, oraz podpisy jest sporządzona zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Osoba zainteresowana wystąpieniem obywatelskim przedstawia Przewodniczącemu jego skrócony opis co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem sesji. Przewodniczący po zapoznaniu się z opisem, dokonuje oceny ważności sprawy dla mieszkańców, zawiadamia osobę zainteresowaną i Radnych o uwzględnieniu wystąpienia obywatelskiego w porządku obrad wskazując czas wystąpienia lub zawiadamia o odmowie i jej przyczynach, informując
o tym fakcie radnych. Z chwilą zawiadomienia osoby zainteresowanej o uwzględnieniu wystąpienia podczas sesji, Przewodniczący przekazuje kopię skróconego opisu wystąpienia obywatelskiego Prezydentowi".

Mieszkańcy zainteresowani wystąpieniem obywatelskim podczas Sesji Rady Miasta Bydgoszczy odbywającej się za pomocą środków porozumiewania na odległość, po spełnieniu powyższych wymogów, mogli otrzymać link drogą mailową od pracowników Biura Rady Miasta Bydgoszczy, za pomocą którego możliwa była instalacja stosownego oprogramowania, dzięki czemu zainteresowany mieszkaniec mógł uczestniczyć w obradach.

Dla mieszkańców chcących wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, po spełnieniu powyższych wymogów, w Urzędzie Miasta Bydgoszczy zostało wydzielone stosowne pomieszczenie z komputerem dla osób, które chciały zabrać głos w dyskusji a nie dysponowały odpowiednim sprzętem bądź miały problemy techniczne.

6. Posiedzenia komisji Rady Miasta Bydgoszczy nie są transmitowane.

7. Jeśli posiedzenia komisji Rady Miasta Bydgoszczy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość dostęp do posiedzeń komisji odbywa się na zasadzie skierowania prośby drogą mailową przez mieszkańca do Biura Rady Miasta Bydgoszczy o przesłanie linku na daną komisję.

8. Podczas posiedzeń komisji Rady Miasta Bydgoszczy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość nie zdarzyło się, by odmówiono mieszkańcowi zabrania głosu w dyskusji podczas Sesji Rady Miasta Bydgoszczy lub komisji, tym samym, nie wykazano żadnych kryteriów odmowy.

9. Podczas zdalnego trybu obradowania do organów gminy nie wpłynęła żadna skarga związana z pracą zdalną.

Łączę wyrazy szacunku,
Edyta Świerczek
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl<mailto:bip@um.bydgoszcz.pl>

[Untitled]
________________________________

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-46983@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-46983@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

1

informacja publiczna przez Jelenia Góra w sprawie Sesje zdalne #126

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie

z poważaniem

--
Leszek Wierzbicki, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji
Pozarządowych, Główny specjalista Urząd Miasta Jelenia Góra, S. Okrzei
10, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 754 9860

1

informacja publiczna przez Jelenia Góra w sprawie Sesje zdalne #126

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie

z poważaniem

--
Leszek Wierzbicki, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji
Pozarządowych, Główny specjalista Urząd Miasta Jelenia Góra, S. Okrzei
10, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 754 9860

1