Listy

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez DRZYCIM w sprawie Sesje zdalne #280

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź do wniosku o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Karolina Daroń-Gorczyca

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy w Drzycimiu

ul. Podgórna 10

86-140 Drzycim

Tel. 52 3317 079 wew. 21

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych
jest:

Wójt Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć
na stronie:

www.drzycim.pl <http://www.drzycim.pl> lub www.bip.drzycim.pl
<http://www.bip.drzycim.pl>

1

Re: Sesje zdalne przez LUBRANIEC w sprawie Sesje zdalne #345

W załączeniu przesyłam odpowiedź na  wniosek z dn. 16.05.2022r.

Z poważaniem:
Jerzy Pawłowski
Sekretarz Gminy

1

informacja publiczna OA.1431.55.2022 przez POLKOWICE w sprawie Sesje zdalne #120

Dzień dobry

Przesyłam pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Joanna Kołtowska
_Inspektor ds. organizacyjnych_
ul. Rynek 1, pokój 309
59-100 Polkowice
tel. (+48) 76 724 97 18
e-mail: j.koltowska@gmina.polkowice.pl
www.polkowice.eu [1]

-------------------------

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
z Panią/Panem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polkowic.

Treść pełnej klauzuli informacyjnej, w tym informacja o przysługujących
Pani/Panu prawach, jest dostępna pod adresem
https://polkowice.eu/ochrona-danych-osobowych/

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są poufne i podlegają
ochronie prawnej. Jeśli otrzymał/-a ją Pan/Pani przez pomyłkę, proszę o
niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
Jakiekolwiek ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, bez zgody nadawcy, jest zabronione i może stanowić
naruszenie prawa.

Links:
------
[1] http://www.polkowice.eu

1

Re: Sesje zdalne przez ŁUBIANKA w sprawie Sesje zdalne #288

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publiczne.

1

RE: Sesje zdalne przez ZAKRZEWO w sprawie Sesje zdalne #303

W załączeniu przesyłam skan pisma RO.1431.81.2022.JB stanowiącego odpowiedź na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Jan Bąk

UG Zakrzewo,

2

Informacja publiczna przez JANOWIEC WIELKOPOLSKI w sprawie Sesje zdalne #216

W załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 16.05.2022
r.

Z poważaniem
Daria Czechowska

UM w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
TEL: 52 3023034 w.32
e-mail: <mailto:d.czechowska@um-janowiecwlkp.pl>
d.czechowska@um-janowiecwlkp.pl

www: <http://www.um-janowiecwlkp.pl/> www.um-janowiecwlkp.pl

BIP: <http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl/> www.janowiec.wlkp.bip.net.pl

1

sesje zdalne-odpowiedź przez OSIĘCINY w sprawie Sesje zdalne #322

W załączeniu Urząd Gminy w Osięcinach przesyła informacje nt.sesji zdalnych.

W odpowiedzi na informację publiczną z dnia 16.05.2022 r. Urząd Gminy w
Osięcinach informuje:

_Ad. pkt 1_

- XXXV sesja- obrady 10.03.22 r.- tryb stacjonarny;

- XXXVI sesja- obrady 1.04.2022 r.-tryb stacjonarny;

- XXXVII sesja- obrady 29.04.2022 r.-tryb stacjonarny;

- XXXVIII sesja- obrady 18.05.2022 r.-tryb stacjonarny.

_Ad. pkt 2_- nie

_Ad. pkt 3_

XXXV Sesja

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/serwis/47/003898f478a205b6.pdf

XXXVI Sesja

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/serwis/47/41f084e2e88b595d.pdf

XXXVII Sesja

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/serwis/47/6578657793af94ac.pdf

XXXVIII Sesja

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/serwis/47/c8273a463dcf74d2.pdf

_Ad. pkt 4- _nie

_Ad. pkt 5a_- nie (umieszczane są na stronie BIP po obradach sesji)

_Ad. pkt5b_- nie

_Ad. pkt5c_- nie odbywały się takie obrady

_Ad. pkt 5d-tak_

_Ad. pkt 6_- nie

_Ad. pkt 7-nie_

_Ad. pkt 8_- nie

_Ad. pkt 8a_-nie dotyczy

_Ad. pkt 9-nie wpłynęły_

Odp na inf publiczną przez WARLUBIE w sprawie Sesje zdalne #226

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odp na informacje publiczną.

Z poważaniem

Kamila Marendowska

UG Warlubie

1

Re: Sesje zdalne przez OSIĘCINY w sprawie Sesje zdalne #322

W odpowiedzi na informację publiczną z dnia 16.05.2022 r. Urząd Gminy w
Osięcinach informuje:

_Ad. pkt 1_

- XXXV sesja- obrady 10.03.22 r.- tryb stacjonarny;

- XXXVI sesja- obrady 1.04.2022 r.-tryb stacjonarny;

- XXXVII sesja- obrady 29.04.2022 r.-tryb stacjonarny;

- XXXVIII sesja- obrady 18.05.2022 r.-tryb stacjonarny.

_Ad. pkt 2_- nie

_Ad. pkt 3_

XXXV Sesja

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/serwis/47/003898f478a205b6.pdf

XXXVI Sesja

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/serwis/47/41f084e2e88b595d.pdf

XXXVII Sesja

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/serwis/47/6578657793af94ac.pdf

XXXVIII Sesja

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/serwis/47/c8273a463dcf74d2.pdf

_Ad. pkt 4- _nie

_Ad. pkt 5a_- nie (umieszczane są na stronie BIP po obradach sesji)

_Ad. pkt5b_- nie

_Ad. pkt5c_- nie odbywały się takie obrady

_Ad. pkt 5d-tak_

_Ad. pkt 6_- nie

_Ad. pkt 7-nie_

_Ad. pkt 8_- nie

_Ad. pkt 8a_-nie dotyczy

_Ad. pkt 9-nie wpłynęły_

W dniu 2022-05-16 o 11:08, sprawa-47065@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

sesje zdalne przez KOWALEWO POMORSKIE w sprawie Sesje zdalne #342

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam informację dotyczącą formy odbywania tegorocznych
sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

M. Chądzyńska

--
Biuro Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim
tel. 56 475 65 31

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZKLARSKA PORĘBA w sprawie Sesje zdalne #116

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 16.05.2022 r.

1

Odpowiedź na inf. publiczną przez KŁODZKO w sprawie Sesje zdalne #173

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej - sesje zdalne.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

1

odpowiedź na wniosek przez KSIĄŻKI w sprawie Sesje zdalne #320

Dzień dobry
Urząd Gminy Książki w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący zdalnych sesji i komisji rady gminy.

Anna Dębczyńska
Urząd Gminy Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki
tel. (56) 68-88-167 w. 37

--------------------------------------------------------------------
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

KLAUZULA ZGODY
Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Książki. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, e-mailowo: sekretariat@gminaksiazki.pl, telefonicznie: 56 68 88 167
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo.ug@gminaksiazki.pl
szczegóły na bip.gminaksiazki.pl
--------------------------------------------------------------------

1

odp. na wniosek przez GĄSAWA w sprawie Sesje zdalne #310

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16.05.2022 r.

Magdalena Burzyńska

--
*Magdalena Burzyńska*
referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
tel. 52 303 62 26
Urząd Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

1

odp. na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez RADWANICE w sprawie Sesje zdalne #99

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam scan pisma będący odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Daria Ciosek
St. Ds. kadr i sekretariatu

daria.ciosek@radwanice.pl
www.radwanice.pl
tel. +48 76 831 14 78

Pomyśl o środowisku – nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

1

Sesje zdalne przez KOWARY w sprawie Sesje zdalne #111

Dzień dobry,
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.05.2022r.
Z poważaniem
Izabela Górczyk

1

Fwd: Fw: Fwd: Sesje zdalne przez None w sprawie Sesje zdalne #57

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fw: Fwd: Sesje zdalne
Data: Wed, 25 May 2022 11:37:20 +0200
Nadawca: Alina Bednarek <a.bednarek@gromadka.pl>
Adresat: Tomasz Matyjewicz <t.matyjewicz@gromadka.pl>

W odpowiedzi na poniższego maila informuję:

Ad.1 sesje Rady Gminy Gromadka jakie odbyły się w 2022r. , wszystkie w
trybie stacjonarnym:

- XLI w dniu 28.01.2022r.

- XLII w dniu 25.02.2022r.

- XLIII w dniu 24 marca 2022r.

- XLIV w dniu 21.04.2022r.

Ad.2.  NIE

Ad.3. .Nie ma takiego linku. Publikuje się już podjęte uchwały.

Ad.4. NIE

Ad.5a.  sesje są transmitowane w internecie i wyniki głosowań są
widoczne na ekranie, poza tym przewodniczący Rady Gminy /przewodniczący
obrad odczytuje wyniki głosowań w każdej sprawie, na bieżąco.

Ad.5b. sesje nie odbywały się na odległość .

Ad.5c.Nie było takiej sytuacji, ponieważ nie było sesji odbywających się
na odległość Mieszkańcy mają możliwość osobiście na sesji zabrać głos w
danej sprawie po wcześniejszym zgłoszeniu tego do przewodniczącego obrad
lub złożyć swoją sprawę na piśmie do Rady Gminy.

Ad.5d. Nie, brak warunków lokalowych.

Ad. 6. NIE.

Ad.7. Nie było takiej sytuacji.

Ad.8. Nie odbywały się posiedzenia na odległość.

Ad.9. Nie było skarg.

Gromadka , dn. 25.05.2022 r. Alina Bednarek insp. ds obsługi Rady gminy i OC

W dniu 2022-05-17 o 08:03, Tomasz Matyjewicz pisze:
--
Alina Bednarek
insp. ds obsługi Rady Gminy i Obrony Cywilnej
tel. 75 3067 122, 75 73 82 452(453)
fax 75 73 82 472

od.na udostępnienie informacji publicznej przez JANIKOWO w sprawie Sesje zdalne #234

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo na wniosek o
udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Barbara Smolik
UM w Janikowie
Biuro Rady Miejskiej
tel. 52 35 14 412

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo.
Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie: Klauzula
<http://bip.janikowo.bipgmina.pl/wiadomosci/11454/wiadomosc/457025/klauzula_
informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_n> informacyjna

1

odpowiedź na pismo przez SZUBIN w sprawie Sesje zdalne #317

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam:

--
<http://www.szubin.pl>
*Aleksandra Łuczak * Referat Organizacyjny i Promocji
Urząd Miejski w Szubinie

tel. (52) 391-07-30 <tel:%2852%29%20391-07-30>

www.szubin.pl <http://www.szubin.pl>
Facebook <https://www.facebook.com/szubinpl> Instagram
<https://www.instagram.com/szubin.pl/> YouTube
<https://www.youtube.com/channel/UCQEeZ0EnwtTjkttfNSbJD0w/featured>

5

Udostępnienie Informacji publicznej przez BARCIN w sprawie Sesje zdalne #255

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o zwrotne potwierdzenie odbioru.

Z poważaniem

D. Skrzyńska

Urząd Miejski w Barcinie

1

Sesje zdalne przez LUBOMIERZ w sprawie Sesje zdalne #152

Dzień dobry!

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 maja 2022 r. dot.
udostępnienia informacji publicznej w zakresie sesji Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz w roku 2022, Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu przesyła
żądaną informację.

Pozdrawiam

Mariola Laskowska
Biuro Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

2

Sesje zdalne przez LUBOMIERZ w sprawie Sesje zdalne #152

Dzień dobry!

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 maja 2022 r. dot.
udostępnienia informacji publicznej w zakresie sesji Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz w roku 2022, Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu przesyła
żądaną informację.

--
Pozdrawiam

Mariola Laskowska
Biuro Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

2

Udostępnienie informacji publicznej przez TOPÓLKA w sprawie Sesje zdalne #265

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 maja 2022 r. przekazuję w załączniku informację.

Z poważaniem
Ewelina Waszak
Urząd Gminy Topólka

1

Re: Sesje zdalne przez OLSZYNA w sprawie Sesje zdalne #94

Dzień dobry

W załączeniu wysyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

W dniu 16.05.2022 o 11:06, sprawa-46837@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

*Sekretariat UM Olszyna*

----------------------------------------------
Urząd Miejski w Olszynie

ul. Wolności 6 59-830 Olszyna

tel/fax 75 7212050 e-mail: poczta@olszyna.pl

--------------------------------------------------

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Urzędu
Miejskiego w Olszynie i może zawierać informacje
służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub
otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde
nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej
informacji jest zabronione.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Olszynie jest Burmistrz Olszyny
Klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Olszynie pod dresem:
https://bip.olszyna.pl/m,503,ochrona-danych-osobowych.html

1

Sesje zdalne przez KONECK w sprawie Sesje zdalne #319

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16
maja 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 16 maja 2022 r.) Urząd Gminy w
Konecku przekazuje zestawienie wnioskowanych danych:

Ad 1. Sesje Rady Gminy Koneck odbywały się w trybie stacjonarnym w dnia
20 stycznia 2022 r., 3 marca 2022 r. i 22 kwietnia 2022 r.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Projekty uchwał nie są publikowane w BIP. Informacja publiczna,
która nie została udostępniona w BIP jest udostępniania na wniosek.

Ad. 4. Nie dotyczy.

Ad. 5a. Nie dotyczy.

Ad. 5b. Nie dotyczy.

Ad. 5c. Nie dotyczy.

Ad. 5d. Nie dotyczy.

Ad. 6. Nie.

Ad. 7. Nie dotyczy.

Ad. 8. Nie dotyczy.

Ad. 8a. Nie dotyczy.

Ad. 9. Nie dotyczy.

--
Pozdrawiam

Agata Janiak
Urząd Gminy w Konecku
tel. 54 2722302 w.17