Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie1690
Kujawsko-Pomorskie1440
Lubelskie30
Lubuskie20
Łódzkie40
Małopolskie40
Mazowieckie50
Opolskie10
Podkarpackie10
Podlaskie20
Pomorskie20
Śląskie20
Świętokrzyskie40
Warmińsko-Mazurskie40
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie20

Listy

Udostępnienie Informacji publicznej przez BARCIN w sprawie Sesje zdalne #255
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BARCIN i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

1

Sesje zdalne przez LUBOMIERZ w sprawie Sesje zdalne #152
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBOMIERZ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry!

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 maja 2022 r. dot.
udostępnienia informacji publicznej w zakresie sesji Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz w roku 2022, Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu przesyła
żądaną informację.

Pozdrawiam

Mariola Laskowska
Biuro Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

2

Sesje zdalne przez LUBOMIERZ w sprawie Sesje zdalne #152
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBOMIERZ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry!

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 maja 2022 r. dot.
udostępnienia informacji publicznej w zakresie sesji Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz w roku 2022, Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu przesyła
żądaną informację.

--
Pozdrawiam

Mariola Laskowska
Biuro Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

2

Udostępnienie informacji publicznej przez TOPÓLKA w sprawie Sesje zdalne #265
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z TOPÓLKA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Re: Sesje zdalne przez OLSZYNA w sprawie Sesje zdalne #94
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z OLSZYNA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Sesje zdalne przez KONECK w sprawie Sesje zdalne #319
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KONECK i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Odpowiedż przez MROCZA w sprawie Sesje zdalne #346
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MROCZA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Re: FW: Sesje zdalne przez SYCÓW w sprawie Sesje zdalne #193
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SYCÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

4

Odpowiedź na wniosek przez ŻNIN w sprawie Sesje zdalne #224
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŻNIN i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Odpowiedź przez WLEŃ w sprawie Sesje zdalne #124
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WLEŃ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Informacja publiczna - odpowiedź przez CHEŁMŻA w sprawie Sesje zdalne #329
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CHEŁMŻA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź przez ŻARÓW w sprawie Sesje zdalne #51
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŻARÓW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji
publicznej z dnia 16.05.2022r., na podany adres mailowy.

Z poważaniem

--
Agnieszka Szykowna
tel. 74 30 67 363

Urząd Miejski
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Żarowie,
58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych
(czytaj więcej: https://nowa.um.zarow.pl/bezpieczenstwo-w-gminie/n,65617,informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html)

1

odpowiedź na e-maila z dnia 16 maja 2022r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej. przez SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE w sprawie Sesje zdalne #257
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Re: Sesje zdalne przez CZERNIKOWO w sprawie Sesje zdalne #231
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CZERNIKOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r. poniżej przesyłam odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:
>
> 1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
> podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
> a) Stacjonarnego - nie odbywały się,
> b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą
> sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
>
- Sesja XXXIV z dnia 19 stycznia 2022 r.- tryb zdalny,

- Sesja XXXV z dnia 23 lutego 2022 r. - tryb zdalny,

- Sesja XXXVI z dnia 30 marca 2022 r.- tryb zdalny

> c) Korespondencyjnego- nie dotyczy.
>
> 2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
> radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
> część łączyła się zdalnie?
>
      NIE ( za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Gminy, który łączył się
z Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy- reszta Radnych zdalnie)
>
> 3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
> każdą z ww. sesji.
>
        NIE MAMY

   4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany
statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach?
Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

        NIE

> 5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
> uczestniczących radnych i mieszkańców?
>
        NIE
>
> 5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
> zabrania głosu?
>
        TAK
>
> 5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
> się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
> tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.
>
        Wcześniejsze zgłoszenie
>
> 5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby
> mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
>
        TAK
>
> 6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
>
        NIE
>
> 7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
> mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?
>
        NIE
>
> 8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
> odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
>
        NIE DOTYCZY
>
>
>
> 8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
> uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
>
        NIE DOTYCZY
>
>
> 9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
> dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość)
> trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.
>
        NIE

Anna Kozakiewicz
Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo
tel.(54) 287-50-01, 883-689-561

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez MILICZ w sprawie Sesje zdalne #75
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MILICZ i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r., na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z
dnia 6 września 2001 r.(Dz. U z 2022 r. poz. 902t.j) w zakresie sesji
zdalnych Urząd Miejski w Miliczu udziela odpowiedzi w kolejności jak we
wniosku:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego- odp.:28.04.2022 r. i 12.05.2022 r.
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)-odp.
zdalnie:27.01.2022 r., 24.02.2022r. , 17.03.2022 r., 07.04.2022 r.
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?- odp. Nie było takich sytuacji.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.- odp. http:/bip.milicz.pl/m.397.komunikaty.html

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających odp. Nie  doszło do zmiany
statutu.

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?- odp. Nie

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?- odp. Mogą , ale po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku o
zabraniu głosu do Przewodniczącego Rady.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp-odp.
Mieszkańcy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w obradach sesji ,
mogą wziąć udział w obradach.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?- odp. Nie.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?- odp. Nie są 
transmitowane na żywo.

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?-odp. Istnieje
taka możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? odp. Nie było takiej sytuacji.

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?-odp. jak wyżej.

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.- odp. Nie
wpłynęły.

 Z wyrazami szacunku Dorota Marek.


Dorota Marek
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Miliczu

RE: Sesje zdalne przez INOWROCŁAW w sprawie Sesje zdalne #339
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z INOWROCŁAW i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Re: Fwd: Sesje zdalne przez ŚRODAŚLĄSKA w sprawie Sesje zdalne #160
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŚRODAŚLĄSKA i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

dot. sesji zdalnych przez MIĘDZYLESIE w sprawie Sesje zdalne #184
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MIĘDZYLESIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2022 r.

--
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie
Biuro Rady Miejskiej w Międzylesiu
Aleksandra Nalborczyk
pok. Nr 15 (II p.), tel.74 8 126 327 wew. 29

2

sesje zdalne przez OBORNIKI ŚLĄSKIE w sprawie Sesje zdalne #89
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z OBORNIKI ŚLĄSKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

1

Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez JELCZ-LASKOWICE w sprawie Sesje zdalne #156
Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

1

Sesje zdalne przez JEMIELNO w sprawie Sesje zdalne #153
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z JEMIELNO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Sesje zdalne #181
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KĄTY WROCŁAWSKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

2

Re: Sesje zdalne przez CZERNIKOWO w sprawie Sesje zdalne #231
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CZERNIKOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Re: Sesje zdalne - GM_Tłuchowo przez TŁUCHOWO w sprawie Sesje zdalne #325
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z TŁUCHOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

sesje zdalne - odpowiedź na wniosek przez JEŻEWO w sprawie Sesje zdalne #267
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z JEŻEWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie zdalnych sesji Rady Gminy Jeżewo.

Pozdrawiam

Joanna Kunek
Referat Administracji
Urząd Gminy Jeżewo
52 33 078 30

1