Listy

Re: Sesje zdalne przez OLSZYNA w sprawie Sesje zdalne #94

Dzień dobry

W załączeniu wysyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

W dniu 16.05.2022 o 11:06, sprawa-46837@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

*Sekretariat UM Olszyna*

----------------------------------------------
Urząd Miejski w Olszynie

ul. Wolności 6 59-830 Olszyna

tel/fax 75 7212050 e-mail: poczta@olszyna.pl

--------------------------------------------------

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Urzędu
Miejskiego w Olszynie i może zawierać informacje
służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub
otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde
nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej
informacji jest zabronione.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Olszynie jest Burmistrz Olszyny
Klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Olszynie pod dresem:
https://bip.olszyna.pl/m,503,ochrona-danych-osobowych.html

1

Sesje zdalne przez KONECK w sprawie Sesje zdalne #319

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16
maja 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 16 maja 2022 r.) Urząd Gminy w
Konecku przekazuje zestawienie wnioskowanych danych:

Ad 1. Sesje Rady Gminy Koneck odbywały się w trybie stacjonarnym w dnia
20 stycznia 2022 r., 3 marca 2022 r. i 22 kwietnia 2022 r.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Projekty uchwał nie są publikowane w BIP. Informacja publiczna,
która nie została udostępniona w BIP jest udostępniania na wniosek.

Ad. 4. Nie dotyczy.

Ad. 5a. Nie dotyczy.

Ad. 5b. Nie dotyczy.

Ad. 5c. Nie dotyczy.

Ad. 5d. Nie dotyczy.

Ad. 6. Nie.

Ad. 7. Nie dotyczy.

Ad. 8. Nie dotyczy.

Ad. 8a. Nie dotyczy.

Ad. 9. Nie dotyczy.

--
Pozdrawiam

Agata Janiak
Urząd Gminy w Konecku
tel. 54 2722302 w.17

Odpowiedż przez MROCZA w sprawie Sesje zdalne #346

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedz na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej wraz z klauzulą informacyjną.

Agnieszka Dulińska
Inspektor ds. Obsługi RM w Mroczy

1

Re: FW: Sesje zdalne przez SYCÓW w sprawie Sesje zdalne #193

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję
odpowiednio:

1. tegoroczne Sesje Rady Miejskiej w Sycowie odbywały się stacjonarnie 
w dniach 05.01, 27,01, 24.02,24.03, 31.03.28.04.

2. Nie

3. www.sycow.esesja.pl

4. Nie

5a. Nie dotyczy.

5b. Nie dotyczy.

5c. Nie dotyczy.

5d. Nie dotyczy

6. Nie

7. Nie dotyczy

8. Nie dotyczy

8a. Nie dotyczy

9. Nie

--

Z poważaniem

herb Sycowa
*Robert Dziergwa
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sycowie
*Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców
tel. +48 62 785 5135
e-mail: robert.dziergwa@sycow.pl
brm@sycow.pl

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Syców. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony
danych osobowych
mogą Państwo znaleźć na stronie.

W dniu 16.05.2022 o 10:09, sekretariat@sycow.pl pisze:
--

Z poważaniem

herb Sycowa
*Magdalena Książyk*

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców
tel. +48 62 785 5135
e-mail: brm@sycow.pl

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Syców. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony
danych osobowych
mogą Państwo znaleźć na stronie.

4

Odpowiedź na wniosek przez ŻNIN w sprawie Sesje zdalne #224

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

pozdrawiam

Łukasz Lisiecki
Główny specjalista ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Żninie
Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin
kontakt: 516 994 688
lub (+48) 52 30 31 301
l.lisiecki@gminaznin.pl

2

Odpowiedź przez WLEŃ w sprawie Sesje zdalne #124

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16 maja 2022 r.

/Z poważaniem/
/Marta Świętochowska
/
/-------------------------------
/
/Urząd Miasta i Gminy Wleń/ ///
Plac Bohaterów Nysy 7/ /
////59-610 Wleń/ // /tel. 75 7136 014/

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

1

Informacja publiczna - odpowiedź przez CHEŁMŻA w sprawie Sesje zdalne #329

SOR.1431.19.2022

                W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 maja br. poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane
pytania dotyczące sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej Chełmży.

Ad. 1.

10.03.2022 r. – sesja w trybie stacjonarnym

14.04.2022 r. - sesja w trybie stacjonarnym

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Porządek obrad, materiały sesyjne (w tym projekty uchwał) i
głosowania dostępne są na stronie posiedzenia.pl/chelmza. Odnośnik do
strony znajduje się w BIP w zakładce Projekty uchwał Rady – link:
https://www.bip.chelmza.pl/2722,projekty-uchwal-rady

Ad. 4. Nie dokonano zmiany Statutu Miasta Chełmży. Kwestie te zostały
uregulowane przez ustawodawcę, więc nie powielano w statucie zapisów
zawartych w akcie wyższego rzędu.

Ad. 5a. Jeśli sesje nie odbywały się w trybie stacjonarnym, były
przeprowadzane w formie korespondencyjnej. W związku z tym wyniki
głosowania były widoczne dla mieszkańców i radnych po sporządzeniu i
opublikowaniu protokołu.

Ad. 5b. Jeżeli sesje odbywały się w sposób korespondencyjny, nie było
możliwości bezpośredniego udziału w posiedzeniu i zabrania głosu przez
mieszkańców.

Ad. 5c. Zawiadomienia o sesjach publikowane są w BIP oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmży. W przypadku sesji korespondencyjnej
mieszkańcy mają możliwość wcześniejszego zgłoszenia wniosków bądź
zapytań na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ad. 5d. Posiedzenia odbywały się w formie korespondencyjnej, więc nie
było możliwości udziału mieszkańców w posiedzeniu w siedzibie urzędu.

Ad. 6. Posiedzenia komisji rady nie są transmitowane.

Ad. 7. Posiedzenia komisji odbywały się w formie korespondencyjnej, więc
nie było możliwości udziału mieszkańców w posiedzeniu w siedzibie urzędu.

Ad. 8. Nie dotyczy.

Ad. 8a. Nie dotyczy.

Ad. 9. Nie.

Sekretarz Miasta
Janusz Wilczyński

--
*KLAUZULA POUFNOŚCI*
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
Klauzula informacyjna na obsługę korespondencji przy użyciu
elektronicznych środków komunikacji
<https://www.bip.chelmza.pl/9819,klauzula-informacyjna-rodo?tresc=71628>
Urząd Miasta Chełmży
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Małgorzata Karpińska
bip@bip.chelmza.pl
tel. 56 639 23 43

1

Odpowiedź przez ŻARÓW w sprawie Sesje zdalne #51

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji
publicznej z dnia 16.05.2022r., na podany adres mailowy.

Z poważaniem

--
Agnieszka Szykowna
tel. 74 30 67 363

Urząd Miejski
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Żarowie,
58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych
(czytaj więcej: https://nowa.um.zarow.pl/bezpieczenstwo-w-gminie/n,65617,informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html)

1

odpowiedź na e-maila z dnia 16 maja 2022r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej. przez SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE w sprawie Sesje zdalne #257

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 16 maja 2022r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie odbioru.

_______________________

Z poważaniem

Mirena Frosina

Kierownik Ref. Organizacyjnego

w Sępólnie Krajeńskim

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. (052) 389 42 21
<http://www.gmina-sepolno.pl/> www.gmina-sepolno.pl

_______________________

2

Re: Sesje zdalne przez CZERNIKOWO w sprawie Sesje zdalne #231

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r. poniżej przesyłam odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:
>
> 1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
> podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
> a) Stacjonarnego - nie odbywały się,
> b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą
> sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
>
- Sesja XXXIV z dnia 19 stycznia 2022 r.- tryb zdalny,

- Sesja XXXV z dnia 23 lutego 2022 r. - tryb zdalny,

- Sesja XXXVI z dnia 30 marca 2022 r.- tryb zdalny

> c) Korespondencyjnego- nie dotyczy.
>
> 2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
> radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
> część łączyła się zdalnie?
>
      NIE ( za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Gminy, który łączył się
z Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy- reszta Radnych zdalnie)
>
> 3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
> każdą z ww. sesji.
>
        NIE MAMY

   4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany
statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach?
Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

        NIE

> 5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
> uczestniczących radnych i mieszkańców?
>
        NIE
>
> 5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
> zabrania głosu?
>
        TAK
>
> 5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
> się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
> tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.
>
        Wcześniejsze zgłoszenie
>
> 5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby
> mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
>
        TAK
>
> 6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
>
        NIE
>
> 7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
> mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?
>
        NIE
>
> 8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
> odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
>
        NIE DOTYCZY
>
>
>
> 8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
> uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
>
        NIE DOTYCZY
>
>
> 9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
> dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość)
> trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.
>
        NIE

Anna Kozakiewicz
Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo
tel.(54) 287-50-01, 883-689-561

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez MILICZ w sprawie Sesje zdalne #75

Dzień dobry,

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.05.2022 r., na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z
dnia 6 września 2001 r.(Dz. U z 2022 r. poz. 902t.j) w zakresie sesji
zdalnych Urząd Miejski w Miliczu udziela odpowiedzi w kolejności jak we
wniosku:

1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego- odp.:28.04.2022 r. i 12.05.2022 r.
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję,
w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)-odp.
zdalnie:27.01.2022 r., 24.02.2022r. , 17.03.2022 r., 07.04.2022 r.
c) Korespondencyjnego

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
część łączyła się zdalnie?- odp. Nie było takich sytuacji.

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą
z ww. sesji.- odp. http:/bip.milicz.pl/m.397.komunikaty.html

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania
na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w
zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do
uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających odp. Nie  doszło do zmiany
statutu.

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla
uczestniczących radnych i mieszkańców?- odp. Nie

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością
zabrania głosu?- odp. Mogą , ale po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku o
zabraniu głosu do Przewodniczącego Rady.

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie
tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp-odp.
Mieszkańcy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w obradach sesji ,
mogą wziąć udział w obradach.

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy
uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?- odp. Nie.

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?- odp. Nie są 
transmitowane na żywo.

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by
mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?-odp. Istnieje
taka możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu.

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających
się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś
mieszkańcom uczestnictwa? odp. Nie było takiej sytuacji.

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?-odp. jak wyżej.

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu
obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.- odp. Nie
wpłynęły.

 Z wyrazami szacunku Dorota Marek.


Dorota Marek
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Miliczu

RE: Sesje zdalne przez INOWROCŁAW w sprawie Sesje zdalne #339

W załączeniu znajduję się odpowiedź na informację publiczną.

2

Re: Fwd: Sesje zdalne przez ŚRODAŚLĄSKA w sprawie Sesje zdalne #160

BRM.1431.1.2022

Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa wniosek, który wpłynął 16 maja 2022 roku o
udostępnienie informacji publicznej informuję, co następuje:
1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o

> podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej
> trybu:
> a) Stacjonarnego
> b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą
> sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia
> zdalnego)
> c) Korespondencyjnego
_Odp.: Poniższe sesje odbyły się w trybie stacjonarnym w następujących
terminach:_
_- 11 stycznia 2022 r._
_- 26 stycznia 2022 r._
_- 23 lutego 2022 r._
_- 2 marca 2022 r._
_- 30 marca 2022 r._
_- 13 kwietnia 2022 r._
_- 27 kwietnia 2022 r._

2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część

> radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
> część łączyła się zdalnie?
_Odp.: NIE_

3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed

> każdą z ww. sesji.
Odp.: Publikowany jest wykaz projektów uchwał na portalu informacyjnym
Środa Śląska w zakładce aktualności tj.:
_- 11 stycznia 2022 r._ -
https://srodaslaska.pl/aktualnosci/lii-sesja-rady-miejskiej/
_- 26 stycznia 2022 r._ - https://srodaslaska.pl/aktualnosci/13426/
_- 23 lutego 2022 r._ -
https://srodaslaska.pl/aktualnosci/liv-sesja-rady-miejskiej-w-srodzie-slaskiej/
_- 2 marca 2022 r._ -
https://srodaslaska.pl/aktualnosci/lv-sesja-rady-miejskiej-w-srodzie-slaskiej/
_- 30 marca 2022 r._ -
https://srodaslaska.pl/aktualnosci/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-srodzie-slaskiej/
_- 13 kwietnia 2022 r._ -
https://srodaslaska.pl/aktualnosci/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-srodzie-slaskiej/
_- 27 kwietnia 2022 r._ -
https://srodaslaska.pl/aktualnosci/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-srodzie-slaskiej/

4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków

> porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany
> statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach?
> Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.
_Odp.: Nie prowadzono_

5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą

> środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu
> widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?
Odp.: _Nie prowadzono (natomiast obrady są transmitowane na żywo
(internetowo) i wykazy głosowań są od razu widoczne zarówno dla radnych
będących na sali, jak i dla mieszkańców oglądających obrady)_

5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą
środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać
udział z możliwością zabrania głosu?
Odp.: _Nie prowadzono _

5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach
odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość -
prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie,
opublikowany link itp.
Odp.: _Nie prowadzono_

5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby
mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
Odp.: _Nie prowadzono _

6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
Odp.: _NIE_

7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą
środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna
możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania
głosu?
Odp.: _Nie odbywają się _

8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
Odp.: Nie odbywają się

8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
Odp.:_ Nie odbywają się_

9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na
odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby
skarg.
Odp.: _Nie odbywają się_

Pozdrawiam

Beata Wysocka
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
tel. 71 39 60 762
e-mail: brm@srodaslaska.pl

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 39 60 715
fax. 71 317 34 05
e-mail: um@srodaslaska.pl
www.srodaslaska.pl [3]

W dniu 2022-05-23 11:09, Adrianna Cegielska napisał(a):

> -------- Wiadomość oryginalna --------
> Temat: Sesje zdalne
> Data: 2022-05-16 11:07
> Od: sprawa-46903@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Do: um@srodaslaska.pl
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie
> informacji publicznej w następującym zakresie:
>
> 1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
> podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej
> trybu.
> a) Stacjonarnego
> b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą
> sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia
> zdalnego)
> c) Korespondencyjnego
>
> 2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część
> radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a
> część łączyła się zdalnie?
>
> 3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
> każdą z ww. sesji.
>
> 4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
> porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany
> statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach?
> Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.
>
> 5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu
> widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?
>
> 5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać
> udział z możliwością zabrania głosu?
>
> 5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość -
> prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie,
> opublikowany link itp.
>
> 5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby
> mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
>
> 6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
>
> 7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna
> możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania
> głosu?
>
> 8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
> odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
>
> 8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do
> uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
>
> 9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
> dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na
> odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby
> skarg.
>
> Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-46903@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
> członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl [1] | www.informacjapubliczna.org [2]
> NIP 5262842872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Beata Wysocka
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
tel. 71 39 60 762
e-mail: brm@srodaslaska.pl

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 39 60 715
fax. 71 317 34 05
e-mail: um@srodaslaska.pl
www.srodaslaska.pl [3]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Środy Śląskiej;
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez
e-mail: iod.um@srodaslaska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia
komunikacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania
usunięcia ze zbioru
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych,
do ich sprostowania;
7. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa
Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub
rozporządzenie;

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.informacjapubliczna.org
[3] http://www.srodaslaska.pl

dot. sesji zdalnych przez MIĘDZYLESIE w sprawie Sesje zdalne #184

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2022 r.

--
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie
Biuro Rady Miejskiej w Międzylesiu
Aleksandra Nalborczyk
pok. Nr 15 (II p.), tel.74 8 126 327 wew. 29

2

sesje zdalne przez OBORNIKI ŚLĄSKIE w sprawie Sesje zdalne #89

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa maila z dnia 16.05.2022 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej sesji zdalnych.

Z poważaniem:

Ewa Śliwińska

Biuro Rady

Gmina Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

tel. 71/ 310-35-19 wew. 430

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:
- Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Obornik Śląskich
- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie:http://www.oborniki-slaskie.pl

1

Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez JELCZ-LASKOWICE w sprawie Sesje zdalne #156

W odpowiedzi na mail z dnia 16.05.2022 r. przesyłam w załączeniu odpowiedź
na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej.

Pozdrawiam

Marta Lorenc

Biuro Rady Miejskiej

w Jelczu -Laskowicach

tel. 71/381-71-31

mail: um.biurorady2@jelcz-laskowice.pl

1

Sesje zdalne przez JEMIELNO w sprawie Sesje zdalne #153

Dzień dobry,

Gmina Jemielno w załączeniu przesyła odpowiedź dotyczącą informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Urząd Gminy Jemielno

LogoIrena

KLAUZULA:

Ochrona Danych Osobowych Natalia Ratajewska, ul. Kościuszki 39b 64-130
Rydzyna jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby się z nami
skontaktować możesz napisać list na adres siedziby lub e-mail na adres :
<mailto:ochronadanychosobowych24@gmail.com>
ochronadanychosobowych24@gmail.com. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie w celach związanych z działalnością firmy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Sesje zdalne #181

Iwona Tatarek

Tel. +48 71 390 72 14

<mailto:monika.makowska@katywroclawskie.pl>
monika.makowska@katywroclawskie.pl

<mailto:biuroprasowe@katywroclawskie.pl> biuroprasowe@katywroclawskie.pl

Urząd Miasta i Gminy Katy Wrocławskie

Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Tel: +48 71 390 72 00

e-mail: <mailto:urzad@katywroclawskie.pl> urzad@katywroclawskie.pl

____________________________________________

<https://www.katywroclawskie.pl/> WWW <http://bip.katywroclawskie.pl/>
BIP
<https://www.facebook.com/Gmina-K%C4%85ty-Wroc%C5%82awskie-629419713877947/?
ref=page_internal> FB

____________________________________________

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie z siedzibą ul. Rynek 1 w Kątach Wrocławskich. Informacje na
temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych,
przysługujących uprawnień oraz warunków skorzystania z nich znajdują się na
stronie <http://www.katywroclawskie.pl/rodo>
www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub
<http://www.bip.katywroclawskie.pl/> www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka
Ochrona Danych Osobowych RODO). Zapytania w sprawie przetwarzania danych
osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub pocztą
elektroniczną na adres email <mailto:rodo@katywroclawskie.pl>
rodo@katywroclawskie.pl

2

Re: Sesje zdalne przez CZERNIKOWO w sprawie Sesje zdalne #231

W dniu 16.05.2022 o 11:08, sprawa-46974@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie
> informacji publicznej w następującym zakresie:
>
> 1. b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość
>
- Sesja XXXIV z dnia 19 stycznia 2022 r.- tryb zdalny,

- Sesja XXXV z dnia 23 lutego 2022 r. - tryb zdalny,

- Sesja XXXVI z dnia 30 marca 2022 r.- tryb zdalny

> 2. NIE ( za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Gminy, który łączył się z
> Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy- reszta Radnych zdalnie)
>
> 3. NIE MAMY
>
> 4. NIE
>
> 5a. NIE
>
> 5b. TAK
>
> 5c. wcześniejsze zgłoszenie
>
> 5d.TAK
>
> 6. NIE
>
> 7. NIE
>
> 8. NIE DOTYCZY
> 8a NIE DOTYCZY
>
> 9. NIE
>
> Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-46974@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
> członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
> NIP 5262842872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
--
Anna Kozakiewicz
Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo
tel.(54) 287-50-01, 883-689-561

Re: Sesje zdalne - GM_Tłuchowo przez TŁUCHOWO w sprawie Sesje zdalne #325

Tłuchowo, dnia 18-05-2022 
 
 
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
 
 
 
Odpowiadając na pytania zawarte we wniosku:
 
 
1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
a) Stacjonarnego   (16.02.2022 ; 29.03.2022; 26.04.2022) 
b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
c) Korespondencyjnego 2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?  - Takie sytuacje nie miały miejsca 3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.   - http://tluchowo.nowoczesnagmina.pl/?a=3424 - http://tluchowo.nowoczesnagmina.pl/?a=3505 - http://tluchowo.nowoczesnagmina.pl/?a=3508
4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.  - Nie dokonywano zmian w Statucie Gminy 
5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?  - Nie odbywały się sesje przy użyciu środków porozumiewania na odległość  
5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu? - Nie odbywały się sesje przy użyciu środków porozumiewania na odległość   5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp. - Nie odbywały się sesje przy użyciu środków porozumiewania na odległość   5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu? - Nie odbywały się sesje przy użyciu środków porozumiewania na odległość   6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane? - Nie, posiedzenia Komisji nie są transmitowane 7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu? - Nie odbywały się posiedzenia komisji przy użyciu środków porozumiewania na odległość   8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa? - Nie odbywały się posiedzenia komisji przy użyciu środków porozumiewania na odległość  
8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy? - Nie odbywały się sesje przy użyciu środków porozumiewania na odległość  
9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg. - Nie odbywały się sesje przy użyciu środków porozumiewania na odległość – nie wpłynęły żadne skargi dotyczące trybu obradowania z poważaniem Dariusz Meller Sekretarz Gminy Tłuchowo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

sesje zdalne - odpowiedź na wniosek przez JEŻEWO w sprawie Sesje zdalne #267

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie zdalnych sesji Rady Gminy Jeżewo.

Pozdrawiam

Joanna Kunek
Referat Administracji
Urząd Gminy Jeżewo
52 33 078 30

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja 2022 r. przez RADOMIN w sprawie Sesje zdalne #301

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja 2022r.

Pozdrawiam

--
Katarzyna Szpejankowska
Inspektor ds. obsługi organów gminy i sekretariatu

Urząd Gminy Radomin
533 308 749
56 683 75 22

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek przez JEDLINA-ZDRÓJ w sprawie Sesje zdalne #180

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 maja br. o
udostępnienie informacji publicznej.

Krystyna Szemiel

UM Jedlina - Zdrój

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 17 maja 2022 r. przez GOLUB-DOBRZYŃ w sprawie Sesje zdalne #258

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17 maja 2022 r.
Pozdrawiam

Anita Leszczyńska-Dębiec

_Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
mogą być prawnie chronione. __Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla
adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. __O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować jej
nadawcę i usunąć wiadomość. _
_Urząd Gminy Golub-Dobrzyń nie może zagwarantować, że dołączone do
wiadomości pliki są wolne od wirusów lub innego szkodliwego kodu, i nie
odpowiada za ewentualne szkody spowodowane ich używaniem. __Urząd Gminy
Golub-Dobrzyń zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkiej
komunikacji e-mail przeprowadzanej__ za pośrednictwem jej sieci
komputerowych_

2

(bez tematu) przez BOGATYNIA w sprawie Sesje zdalne #168

1