Listy

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez Tarnobrzeg w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #1487

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 07:12

usunięto w dniu 08.04.2022 13:39.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez SAMBORZEC w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #1985

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@samborzec.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 06:14

usunięto w dniu 28.02.2022 14:21.

Przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez HAJNÓWKA w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #1540

Twoja wiadomość

Do: gmina@gmina-hajnowka.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 07:13

odczytano w dniu 18.06.2021 10:41.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez ŚWIERKLANY w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #1887

Twoja wiadomość

Do: ug@swierklany.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 06:14

usunięto w dniu 02.11.2020 09:43.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez CIEPIELÓW w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #996

Twoja wiadomość

Do: gmina@ciepielow.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 07:11

usunięto w dniu 07.09.2020 05:27.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez ŁAŃCUT w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #1432

Twoja wiadomość

Do: urzad@um-lancut.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 2020-04-30 07:12

usunięto w dniu 2020-08-05 09:41.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez ŁAŃCUT w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #1432

Twoja wiadomość

Do: urzad@um-lancut.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 07:12

usunięto w dniu 05.08.2020 09:41.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez NOWE w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #255

Twoja wiadomość

Do: nowe@gminanowe.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 2020-04-30 07:09

usunięto w dniu 2020-06-24 12:25.

Nieprzeczytane: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez MARKI w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #1096

Twoja wiadomość

Do: sekretariat
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30 kwietnia 2020 07:11:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 8 czerwca 2020 08:19:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez DĘBLIN w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #337

Twoja wiadomość

Do: poczta@um.deblin.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 07:09

usunięto w dniu 18.05.2020 20:28.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez KOTLIN w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #2205

Twoja wiadomość

Do: ug@kotlin.com
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 2020-04-30 07:17

usunięto w dniu 2020-05-11 13:09.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez GRYBÓW w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #826

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug.grybow@pro.onet.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez WIELKA WIEŚ w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #950

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@wielka-wies.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 2020-04-30 07:11

odczytano w dniu 2020-05-06 10:21.

Przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez SADKOWICE w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #735

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminasadkowice.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 07:10

odczytano w dniu 06.05.2020 10:21.

Nie przeczytano: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19. przez NOWE w sprawie Webinarium - samorząd po COVID-19 #255

Twoja wiadomość

Do: nowe@gminanowe.pl
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 30.04.2020 07:09

usunięto w dniu 06.05.2020 10:14.