Listy

odpowiedź wniosek o informację przez DESZCZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #573

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych.

Z poważaniem

_______________________________________________

gmina_deszczno.jpg

Agata Lewandowska

Inspektor ds. Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Urząd Gminy Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

Referat ds. promocji,kultury, turystyki i sportu

e-mail: promocja@deszczno.pl

Tel.: 95 751 21 85

Fax: 95 728 76 51

2

wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działania gazety samorządowej przez TARNOWO PODGÓRNE w sprawie Zasady działania gazet władzy #363

Szanowni Państwo,

Nawiązując do nadesłanego pocztą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 5 maja 2021 r., poniżej przesyłam odpowiedzi na zapytania dotyczące gazety „Sąsiadka – Czytaj”.
1) Czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
x miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
x jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku - 7800 egz.
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
x jest bezpłatna;
b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
x nie
(Jednak zgodne z umową zawartą między Gminą Tarnowo Podgórne oraz firmą zajmującą się składem i drukiem gazety, firma ta odpowiedzialna jest za zbieranie ogłoszeń. Przychód z tego tytułu stanowi przychód firmy, natomiast Gmina otrzymuje zmniejszoną na fakturze kwotę za druk i skład. W dokumencie tym określono również zasady publikowania ogłoszeń).
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
x nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
x przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
x radnych opozycji;
x radnych rządzącej koalicji;
x organizacje społeczne;
x instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
x lokalny biznes;
x inne podmioty (jakie?) parafie, lokalni działacze społeczni, placówki edukacyjne.
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
x odmówiono publikacji takiego tekstu; (odmowa związana była z zamieszczeniem w artykułach treści reklamowych/komercyjnych).
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.
Jednocześnie pragnę przeprosić za nieprzesłanie odpowiedzi na poprzednie wnioski wysłane w niniejszej sprawie. Przeoczenie ze strony Urzędu Gminy spowodowane było ustawieniami poczty elektronicznej, które Państwa e-maile kwalifikowało jako SPAM. Konfiguracja ta została już zmieniona.

Dodatkowo w załączeniu przesyłam skan podpisanego pisma z odpowiedzią w sprawie.
Łączę wyrazy szacunku,
Tomasz Musielak
Podinspektor
w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 618959290
fax. 618146120
www.tarnowo-podgorne.pl

1

Wniosek o informację - ponowienie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #363

Dzień dobry,

w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej przesyłam ponownie wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący działania gazety samorządowej. Treść wniosku poniżej.

Z poważaniem
Joanna Gucman-Muż

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34311@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zalogowałeś się pomyślnie,wszystkie dane z Twojegourządzenia zostałyskopiowane. Przeczytajinstrukcjęwśrodku. przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #215

Pozdrawiam,

To jest twoje ostatnie ostrzeżenie.

Twój system został naruszony.
Wszystkie dane zostały skopiowane z Twojego urządzenia na nasze serwery.
Był też film nagrany z twojej kamery, na którym oglądasz porno.

Mój wirus zainfekował Twoje urządzenie poprzez stronę internetową dla dorosłych, na którą ostatnio wchodziłeś.

Jeśli nie wiesz, jak to działa, podzielę się szczegółami.
Wirus Trojań daje mi pełny dostęp, jak również kontrolę nad urządzeniem, którego używasz.
W rezultacie, mogę zobaczyć cały Twój ekran, włączyć kamerę i mikrofon, a Ty nawet o tym nie wiesz.

Dokonałem zrzutu wideo z Twojego ekranu i urządzenia z kamerą i zamontowałem wideo, na którym w jednej części ekranu jest filmik jak się masturbujesz, a w drugiej części jest film pornograficzny, który w tym momencie został przez Ciebie otwarty.

Mogę zobaczyć całą listę kontaktów z Twojego telefonu i wszystkich mediów społecznościowych.
Mogę wysłać to wideo do całej Twojej listy kontaktów telefonicznych, mailowych i w mediach społecznościowych w jednej chwili.
Dodatkowo mogę również wysłać wszystkim dane z Twojego maila jak i komunikatorów.

Mogę zniszczyć twoją reputację na zawsze.

Jeśli chcesz uniknąć tych konsekwencji, to:
Przelej 1000 USD (dolary amerykańskie) do mojego portfela bitcoin
(jeśli nie wiesz, jak to zrobić, wpisz "kup Bitcoin" w polu wyszukiwania Google).

Mój portfel bitcoin (BTC Wallet): bc1qvadwds024gwte0e4zfp0q04dce4g037rxg6gyl

Jak tylko wpłynie zapłata, natychmiast zniszczę Twój film i gwarantuję, że nie będę Cię więcej nachodził.
Masz 50 godzin (nieco ponad 2 dni) na dokonanie tej płatności.
Dostaję automatyczne powiadomienie, gdy czytam tego maila. Podobnie timer wyłączy się automatycznie po przeczytaniu bieżącej wiadomości e-mail.

Nie próbuj skarżyć się gdziekolwiek, jak torebka nie śledzi, poczta skąd przyszedł list, i nie jest śledzony i tworzony automatycznie, więc nie ma sensu pisać do mnie.
Jeśli spróbujesz podzielić się tym e-mailem z kimkolwiek, system automatycznie wyśle zapytanie do serwerów, a one przystąpią do wysyłania wszystkich danych do sieci społecznościowych.
Zmiana haseł na portalach społecznościowych, poczcie, urządzeniu nic Ci nie da, bo wszystkie dane są już pobrane do mojego klastra serwerów.

Powodzenia i nie rób nic głupiego. Pomyśl o swojej reputacji.

RE: Wniosek o informację przez RADZIEJOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #798

Dzień dobry,

Serdecznie przepraszamy ale przez błąd w systemie Państwa wniosek niestety nie został przekazany do osoby merytorycznej do udostepnienia informacji. Jednocześnie informuję, iż Gmina Radziejowice nie wydaje Gazety. Ze względu na pandemię również informacje stanowiące drukowaną formę biuletynu informacyjnego są wydawane bardzo rzadko.

Wiola

RE: Wniosek o informację przez WIŚNIEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #636

Witam,
w nawiązaniu do wniosku o informację publiczną z dnia 24 marca 2021 r. przesyłam odpowiedzi na pytania:

1. Gmina Wiśniew nie wydaje gazet <https://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta> a jedynie Bezpłatny Informator Gminy Wiśniew, który jest kwartalnikiem;

2. Informator gminny dostępny jest zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3. Nakład roczny informatora w 2019 roku wynosił 4000 egz. (1000 egz. każde wydanie);

4. Informator jest bezpłatny (zarówno w formie papierowej jak i cyfrowej);

5. Informator nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;

6. Nie ma regulaminu umieszczania materiałów w Informatorze Gminy Wiśniew, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo zespół redagujący informator;

7. W 2020 roku do redakcji informatora nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez podmioty takie jak organizacje społeczne i podmioty państwowe. Materiały dotyczyły powszechnego spisu rolnego, zakazu używania dmuchaw, nieodpłatnej pomocy prawnej, kampanii informacyjnych o paleniu plastikiem, segregacji odpadów i szczepieniu psów.
Ponadto zespół redakcyjny regularnie prosi instytucje lokalne (szkoły, biblioteka, GOK, GOPS) o przygotowanie materiałów z bieżącej działalności do każdego wydania informatora.
Zdarza się, iż zespół redakcyjny prosi o takie materiały także mieszkańców (np. aby przygotowywali wspomnienia o zmarłych członkach rodziny zasłużonych dla lokalnej społeczności), organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i inne lokalne podmioty; lub też artykuły powstają przy wspólnej współpracy np. w formie wywiadu.

8. Materiały nadesłane do redakcji informatora zazwyczaj są publikowane jako przydatne dla mieszkańców Gminy Wiśniew i lokalnej społeczności. Zdarzały się prośby o zamieszczenie informacji np. o konkursach, portalach itp. na stronach www i facebook, a w dalszej kolejności (i o ile to możliwe) także w lokalnym wydawnictwie. Jeśli prośba ta była opcjonalna a informacja nie dotyczyła ściśle lokalnej społeczności będącej odbiorcami Informatora Gminy Wiśniew materiał ten mógł nie zostać opublikowany.

Pozdrawiam
Magdalena Bojar
Urząd Gminy Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
tel. 25 641-73-13 w. 129
<http://www.wisniew.pl/> www.wisniew.pl

<https://wisniew.siteor.pl/>

2

Re: FW: Wniosek oinformację przez MAGNUSZEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #699

Dzień dobry,w imieniu Gminy Magnuszew&nbsp; poniżej przesyłam odpowiedź na "Wniosek o informację"&nbsp;Pozdrawiam, Elżbieta Wachnik&nbsp;&nbsp;Od: sekretariatgmina@magnuszew.plDo: bibmag@interia.pl; Wysłane: 10:04 Środa 2021-04-07Temat: FW: Wniosek o informację&nbsp;&nbsp;From: sprawa-34648@fedrowanie.siecobywatelska.pl [mailto:sprawa-34648@fedrowanie.siecobywatelska.pl] Sent: Tuesday, March 23, 2021 2:57 PMTo: sekretariatgmina@magnuszew.plSubject: Wniosek o informację&nbsp;Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;b) kwartalnikiem;c) dwumiesięcznikiem;d) miesięcznikiem;e) dwutygodnikiem;f) tygodnikiem;g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. Biuletyn jest wydawany, nieregularnie.a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;&nbsp;b) jest dostępna tylko online;c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; TAKd) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. Nakład w 2019 r. -0 egz.4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:a) jest bezpłatna; TAKb) jest płatna.5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?a) tak;b) nie. NIE6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;&nbsp;e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; Jest to pismo Samorządu Gminy Magnuszew. W biuletynie zamieszczane są informacje&nbsp; skierowane do mieszkańców.7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):mieszkańców,a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; NIEb) radnych opozycji; NIEc) radnych rządzącej koalicji; NIEd) organizacje społeczne; NIEe) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); NIEf) lokalny biznes; NIEg) inne podmioty (jakie?). NIE8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):a) odmówiono publikacji takiego tekstu;b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;c) żadne z powyższych.Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34648@fedrowanie.siecobywatelska.plUWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021 z dnia 26.01.2021 r. (podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoZałączniki: https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/41133/99078--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego&gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-12-16 11:54:53.288096+00:00 z &gt; adresu ugmagnuszew@bip.org.pl: &gt; 30 listopada 2020 r. &gt; skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści: &gt; Na &gt; podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o &gt; dostępie &gt; do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć &gt; Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt; o udostępnienie następujących &gt; informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, &gt; czy wydawana &gt; przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do &gt; &gt; roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) &gt; dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. &gt; zakończono wydawanie &gt; gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o &gt; opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana &gt; przez Państwa gazeta: a) &gt; jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko &gt; online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; &gt; online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli &gt; gazeta jest &gt; dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie &gt; średniego nakładu rocznego w &gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w wersji papierowej, prosimy o &gt; informację czy: a) jest &gt; bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż &gt; ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; &gt; niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? &gt; Nie chodzi &gt; nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, &gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, &gt; w którym zawarte są jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do &gt; publikacji; b) tak, istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych &gt; do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony &gt; decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; &gt; istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze &gt; publikowane w &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy &gt; jakiś tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor &gt; naczelny lub zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a &gt; nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są &gt; publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; &gt; 7) Czy w &gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i &gt; materiały z prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można &gt; wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; &gt; przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; b) radnych opozycji; &gt; c) radnych &gt; rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) &gt; instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; &gt; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli &gt; w 2020 roku do redakcji &gt; gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa &gt; w &gt; pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) &gt; odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej &gt; odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych. Wnosimy o udostępnienie &gt; wskazanych informacji w formie &gt; elektronicznej na adres: &gt; sprawa-34648@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: &gt; prosimy o to, &gt; by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna &gt; &gt; Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji &gt; Do dnia &gt; dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy &gt; Państwa do &gt; niezwłocznego jej udzielenia. -- Stowarzyszenie &gt; Sieć Obywatelska Watchdog &gt; Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 &gt; Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP &gt; 526282872 KRS 0000181348 &gt; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII &gt; Wydział &gt; Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
-- Elżbieta WachnikGminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kulturyw Magnuszewieul. Saperów 24,26-910 Magnuszewtel. 48 6217097www.biblioteka-magnuszew.ple-mail: bibmag@interia.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną OZK.1431.44.2021 przez JAWORZE w sprawie Zasady działania gazet władzy #588

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 24 marca
2021r. poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane we wniosku pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Nakład 2900 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?) osoby prywatne

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

z poważaniem

--
Anna Talik
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy Jaworze
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
tel. +48 33 82 86 610
faks +48 33 82 86 601
e-mail:atalik@jaworze.pl
www.jaworze.bip.info.pl
www.jaworze.pl

odpowiedź na informacje publiczną przez OSIEK JASIELSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #606

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 23.032021 r.

Magdalena Bors

Sekretariat

Urząd Gminy Osiek Jasielski

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

2

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez CELESTYNÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #571

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

z poważaniem

Katarzyna Świderska

Urząd Gminy w Celestynowie

--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

1

Fwd: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #116

Od: sprawa-34062@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "GCI" <gci@mszczonow.pl>
Wysłane: wtorek, 23 marca, 2021 14:57:31
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-34062@fedrowanie.siecobywatelska.pl

UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021 z dnia 26.01.2021 r. (podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/41135/99076

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-12-07 11:09:54.377281+00:00 z > adresu gci@mszczonów.pl: > Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 > r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o > następującej treści: Na > podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 > ust. 1 ustawy > o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć > > Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących > informacji > publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana > przez Państwa gazeta jest: > a) wydawana rzadziej niż trzy razy do > roku; b) kwartalnikiem; c) > dwumiesięcznikiem; d) > miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) > inna > opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy > o > opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) > jest dostępna > tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko > online; c) jest dostępna > zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej > opisanie. 3) Jeśli > gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o > podanie > średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest > dostępna > w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest > bezpłatna; b) jest > płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż > ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy > istnieją zasady (spisane > lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji > tekstów w > gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) > > tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji > tekstów, w którym > zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów > do publikacji; b) tak, istnieje > regulamin zamieszczania > nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst > zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół > redakcji; > c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane > teksty są zawsze publikowane > w gazecie; d) nie istnieje > regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie > umieszczony decyduje > każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie > > istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub > nigdy nie > są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o > jej opisanie; 7) Czy w > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane > były teksty i materiały z prośbą o ich > nieodpłatną publikację > przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) > > przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; b) radnych opozycji; > c) radnych > rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) > instytucje lokalne (np. > biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; > g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli > w 2020 roku do redakcji > gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa > w > pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) > odmówiono > publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej > odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji w formie > elektronicznej na adres: > sprawa-34062@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: > prosimy o to, > by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna > > Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji > Do dnia > dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy > Państwa do > niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska > Watchdog Polska ul. > Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 > 844 73 55 www.siecobywatelska.pl > www.watchdogportal.pl > www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP > > 526282872 -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska > ul. Ursynowska > 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl > NIP 526282872 KRS 0000181348 > Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w > Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego > Rejestru Sądowego

--

Klauzula Bezpieczeństwa Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie:
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

1

RG.1431.3.2021 Gmina Linia (Zasady działania gazet władzy - Fedrowanie) - odp. na wniosek PT31.03.2021 przez LINIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #581

--
Pozdrawiam
Katarzyna Witek

*Nie złość się na darmo. Przekaż nam 1%. Zrobimy, co trzeba.*
<https://siecobywatelska.pl/1-procent>

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PNIEWY w sprawie Zasady działania gazet władzy #319

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Gmina Pniewy

Urząd Miejski Pniewy

ul. Dworcowa 37

62-045 Pniewy

tel. (48) 612938600

urzad@pniewy.wlkp.pl <mailto:urzad@pniewy.wlkp.pl>

www.pniewy.wlkp.pl <http://www.pniewy.wlkp.pl>

2

odpowiedź na wniosek przez GLINOJECK w sprawie Zasady działania gazet władzy #745

Glinojeck, dnia 31 marca 2021 roku

OŚ.1431.21.2021.SG

W nawiązaniu do Państwa wniosku na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 23 marca 2021 roku, który wpłynął do tut. Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), poniżej przesyłam odpowiedzi na postawione w przedmiotowym wniosku pytania:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

1. a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
2. b) kwartalnikiem;
3. c) dwumiesięcznikiem;
4. d) miesięcznikiem;
5. e) dwutygodnikiem;
6. f) tygodnikiem;
7. g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

1. a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
2. b) jest dostępna tylko online;
3. c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
4. d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

6000 egzemplarzy

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

1. a) jest bezpłatna;
2. b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

1. a) tak;
2. b) nie.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.

1. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
2. b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
3. c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
4. d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
5. e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
6. f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

1. a) mieszkańców,
2. b) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
3. c) radnych opozycji;
4. d) radnych rządzącej koalicji;
5. r) organizacje społeczne;
6. f) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
7. g) lokalny biznes;
8. h) inne podmioty (jakie?).
Nie były nadsyłane teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację. Redaktor Naczelny prowadzi współpracę z władzami gminy, radnymi, sołtysami, pracownikami urzędu oraz kierownikami jednostek podległych gminie, którzy na bieżąco zgłaszają mu potrzeby publikacji artykułów.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):

1. a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
2. b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
3. c) żadne z powyższych.

Małgorzata Kosińska
Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck
mail: sekretarz@e-glinojeck.pl mailto:mkosinska@e-glinojeck.pl
mobile: +48 538 513 615
fax: +48 236742818

Re: WAŻNE Wniosek o informację przez Toruń w sprawie Zasady działania gazet władzy #632

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przekazuję, że Urząd Miasta Torunia jest wydawcą Toruńskiego Informatora
Kulturalno-Artystycznego „Ikar”, który ukazywał się bez przerwy od
września 2003 r. do marca 2020 r. Jego wydawanie wstrzymano wraz z
wybuchem pandemii. Poniżej konkretne odpowiedzi na pytania.

Ad 1) Pismo jest miesięcznikiem. W okresie jego wydawania ukazywało się
11 numerów rocznie (lipcowo-sierpniowy był numerem łączonym). Ostatni,
199 numer „Ikara” ukazał się 1 marca 2020 r., potem nastąpiła przerwa,
która trwa do chwili obecnej.

Ad 2) W okresie wydawania „Ikara” pismo początkowo dostępne było jedynie
w wersji papierowej, od listopada 2012 r. dostępne było również w wersji
elektronicznej na www.torun.pl/ikar, a od stycznia 2017 r. udostępniane
było również za pomocą platformy Issuu (https://issuu.com/ikartorun). Od
marca 2020 r. pismo nie ukazuje się ani w wersji papierowej, ani
elektronicznej. Nadal działa jednak fanpage pisma na Facebooku
(https://www.facebook.com/IKARTorun), gdzie zamieszczane są ważniejsze
bieżące informacje oraz publikowane są informacje o wydarzeniach w
Kalendarium imprez na stronie miejskiej www.torun.pl

Ad 3) Nakład w 2019 r. wynosił 3000 egzemplarzy

Ad 4) Gazeta była bezpłatna

Ad 5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

Ad 6) Nie ma spisanego regulaminu publikacji treści, natomiast
obowiązywały zasady, każdorazowo przedstawiane chętnym do publikacji
informacji w periodyku:
- w części z kalendarium wydarzeń publikowane były wszystkie informacje
zapowiadające wydarzenia o charakterze kulturalnym mające miejsce w
Toruniu, o ile informacje te zostały nadesłane w odpowiednim terminie
(do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywało się dane
wydarzenie)
- objętość zamieszczonych informacji zależała od ilości miejsca na
łamach, zatem podlegały one redakcji
- w części publicystycznej zamieszczane były szersze artykuły
zapowiadające najważniejsze wydarzenia kulturalne w danym miesiącu – o
wyborze wydarzeń do szerszego omówienia decydowała redakcja, zawsze
kierując się rozeznaniem co do wagi poszczególnych imprez. Były to
artykuły przygotowywane przez redakcję na podstawie nadesłanych
materiałów bądź spotkań z organizatorami.
- wszystkie informacje zamieszczane były w piśmie bezpłatnie

Ad 7) W 2020 roku (podobnie jak w latach poprzednich) do redakcji gazety
nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację
głównie przez: organizacje społeczne, instytucje lokalne, lokalny biznes
(np. księgarnia organizująca spotkania, firmy eventowe). W związku z
zawieszeniem wydawania miesięcznika oraz ograniczeniem życia
kulturalnego miało to przede wszystkim miejsce do marca 2020 r. Potem
również otrzymywaliśmy informacje do publikacji i umieszczaliśmy je w
kalendarium imprez na www.torun.pl

Ad 8) W 2020 roku, jeśli odmówiono publikacji, to tylko z tego powodu,
że pismo przestało się ukazywać.

Z poważaniem

--
Magdalena Kujawa
redaktorka prowadząca
Toruński Informator Kulturalno-Artystyczny "Ikar"
Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
tel. 56 611-86-82
www.torun.pl/ikar

Odpowiedzi na pytania - SPRAWA-34543 przez BYSTRZYCA KŁODZKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #396

W odpowiedzi na pytania, uprzejmie informuję, co następuje:

Ad. 1

odp. C) Wydawana gazeta jest dwumiesięcznikiem

Ad. 2

Odp.B) Obecnie gazeta wydawana jest online

Wcześniej w wersji papierowej

Ad. 3

Średni nakład w 2019 r. ok. 3.300 egz.

Ad. 4

Odp. A) Gazeta jest bezpłatna

Ad. 5

Odp. B) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

Ad. 6)

Ad. D) Nie istnieje regulamin, o umieszczonym tekście decyduje
każdorazowa redaktor naczelny lub zespół redakcji

Ad. 7 i 8

Nie były

--

*
URZĄD MIASTA i GMINY Bystrzyca Kłodzka*

Inspektor ds. Komunikcji Społecznej

Marcin Szymanek

Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail: wiadomoscibystrzyckie@bystrzycaklodzka.pl
<mailto:wiadomoscibystrzyckie@bystrzycaklodzka.pl>

tel.: +48 74 8117 626

**

*
***

____________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych -"RODO"), pragniemy przekazać,
że informacja przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy

Bystrzyca Kłodzka dostępna jest na stronie internetowej
www.bystrzycaklodzka.pl <http://www.bystrzycaklodzka.pl/> w zakładce
Klauzula Informacyjna - RODO oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem
http://www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl
<http://www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl>. Administratorem
Państwa danych osobowych jest Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca
Kłodzka, Plac Wolności 1,57-500 Bystrzyca Kłodzka.

W przypadku pytań odnośnie Państwa danych osobowych serdecznie
zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail iodumig@bystrzycaklodzka.pl
<mailto:iodumig@bystrzycaklodzka.pl>

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: wymiana korespondencji w
celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1
lit. c, e, f RODO).

____________________________________________________________________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
charakterze

poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji
zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej
adresatem

bez zgody nadawcy jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania
korespondencji, proszę o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie

wiadomości z poczty elektronicznej.

____________________________________________________________________________________________

1

odpowiedź na wniosek z dnia 23.03.2021 przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #572

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 23.03.2021 r.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Materna
Sekretarz Gminy Czudec
e-mail: sekretarz@czudec.pl
tel.: (17) 717-21-00
Urząd Gminy w Czudcu
Ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
tel.: (17)717-21-00, fax.: (17)717-21-31
email: ugczudec@czudec.pl

Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla
adresata lub upoważnionego pośrednika. Jeżeli otrzymali Państwo ten
email przez pomyłkę, prosimy o jego trwałe usunięcie oraz powiadomienie
nadawcy o zaistniałej sytuacji.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na
naszej stronie internetowej www.czudec.pl w zakładce „Ochrona danych
osobowych w Gminie Czudec”. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem: daneosobowe@czudec.pl

1

Odp: Wniosek o informację przez ROPA w sprawie Zasady działania gazet władzy #441

Dzień dobry
w gminie Ropa tutejszy Gminny Ośrodek Kultury wydaje kwartalnik "Razem".

Zgodnie z przesłanym zapytaniem udzielamy odpowiedzi:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
2400 egzemplarzy

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Tomasz Zając
Urząd Gminy Ropa
tel. 18-3534017

Przeczytano: Wniosek o informację przez KOŁBASKOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #326

Twoja wiadomość

Do: biuro@kolbaskowo.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 24.03.2021 10:36

odczytano w dniu 24.03.2021 13:37.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PODDĘBICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #261

​Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek poniżej przekazuję odpowiedzi:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
b) kwartalnikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku - 5000 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
* NIE BYŁO TAKIEJ SYTUACJI
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

​​

--
Pozdrawiam

Magdalena Jaworska
Inspektor w Referacie Promocji Gminy i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21,
99-200 Poddębice,

woj. łódzkie

tel.: 438710776, fax: 436783995
http://www.poddebice.pl
BIP: http://bip.poddebice.pl
e-mail: gmina@poddebice.pl

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawieraĉ informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: https://poddebice.pl/klauzula-informacyjna

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments. Information clause about the processing of personal data: https://poddebice.pl/klauzula-informacyjna

RE: Wniosek o informację przez STARE CZARNOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #328

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej z dnia 24.03.2021 r. informuję iż:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

b) kwartalnikiem

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

5200

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

b) nie

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

mieszkańców,

Nie

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):

c) żadne z powyższych.

__________

Pozdrawiam

Paweł Kuźniar

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty

Urząd Gminy Stare Czarnowo

ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo

tel. 693 368 827

tel. 91 485 70 50

fax 91 485 70 60

e-mail: pkuzniar@stareczarnowo.pl <mailto:pkuzniar@stareczarnowo.pl>

www.stareczarnowo.pl <http://www.stareczarnowo.pl/>

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo z siedzibą: ul. Świętego Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo jest: Wójt Gminy Stare Czarnowo. Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan na naszej stronie internetowej pod adresem: <https://www.stareczarnowo.pl/strona/menu/56_ochrona_danych_osobowych> https://www.stareczarnowo.pl/strona/menu/56_ochrona_danych_osobowych.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez PACANÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #608

Twoja wiadomość

Do: ug@pacanow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 24.03.2021 11:03

odczytano w dniu 24.03.2021 11:40.

Przeczytano: Wniosek o informację przez PACANÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #608

Twoja wiadomość

Do: ug@pacanow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2021-03-24 11:03

odczytano w dniu 2021-03-24 11:19.

Re: Ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Zasady działania gazet władzy #608

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34557@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021 z dnia 26.01.2021 r. (podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez STARE CZARNOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #328

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@stareczarnowo.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 24.03.2021 10:29

odczytano w dniu 24.03.2021 11:01.