Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #518

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem,
Julia Chwała
Referat Organizacyjny
---------------------------------------------------------
Urząd Gminy w Bobrownikach
ul. Gminna 8 42-583 Bobrowniki
TERYT 2401042
tel. +48 32 287 78 87; +48 32 287 78 88
fax. +48 32 287 74 86
Web: http://www.bobrowniki.pl
BIP: http://bip.bobrowniki.pl
EBOI: http://ugbobrowniki.eboi.pl
---------------------------------------------------------
Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.
---------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobrowniki (Gminna 8, 42-583 Bobrowniki) dalej ADO.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
---------------------------------------------------------

1

Re: Wniosek o informację przez DOBRE w sprawie Zasady działania gazet władzy #629

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30.11.2020 r.

Z poważaniem

--
Krzysztof Staszak
Sekretarz Gminy Dobre

W dniu 30.11.2020 o 04:33, sprawa-34578@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Krzysztof Staszak
Sekretarz Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

1

Fw: Wniosek o informację przez SŁOŃSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #549

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem
Beata Sroka
sekretarz gminy Słońsk

2

Odp. na wniosek o informację publiczną przez ŚWIDNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #771

Świdnica, 14 grudnia 2020 r.

SRP.1431.55.2020

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie gazety
wydawanej przez samorząd gminy informuję, co następuje:

Ad. 1 – Odpowiedź lit. a
Ad. 2 – Odpowiedź lit.c
Ad. 3 - Odpowiedź – średni nakład w 2019 r. wynosił 6000 szt.
Ad. 4 - Odpowiedź lit. a
Ad. 5 - Odpowiedź lit. b
Ad. 6 - Odpowiedź lit. d
Ad. 7 - Odpowiedź - żadne z wymienionych w treści pytania podmioty nie
nadsyłały tekstów z prośbą o ich nieodpłatną publikację
Ad. 8 – Odpowiedź lit. c

Sporządził:
Janusz Waligóra Rzecznik Prasowy

Otrzymują:
1.Adresat
2.a/a

Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
facebook.com/UrzadGminySwidnica
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Odpowiedź na wniosek w trybie informacji publicznej przez PRUSZKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #509

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odp. na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

<http://www.pruszkow.pl/>

Sebastian Dziełak
Inspektor
Urząd Miasta Pruszkowa

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Referat ds. organizacji Urzędu Miasta
  <tel:+22%20%20%2073%2058%20787> +22 73 58 787
  <mailto:sebastian.dzielak@miasto.pruszkow.pl> sebastian.dzielak@miasto.pruszkow.pl
  <https://maps.google.com/?q=05-800+Pruszk%C3%B3w%2C+ul.+J%C3%B3zefa+Ignacego+Kraszewskiego+14%2F16> 05-800 Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
  <http://www.pruszkow.pl> www.pruszkow.pl

<https://www.facebook.com/miastopruszkow> <https://www.instagram.com/miastopruszkow_> <https://www.youtube.com/user/PKFPruszkow>

10

Wniosek o informację publiczną przez MĘCINKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #670

Dzień Dobry,

Przesyłam Państwu w załaczonym skanie odpowiedzi na informację publiczną.

Pozdrawiam

Rafał Kozioł
Urząd Gminy Męcinka

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34619@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-34619@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Gmina Chmielnik - odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez CHMIELNIK w sprawie Zasady działania gazet władzy #521

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam Adam Antosz

_____

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie,

przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak
również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne
niż zamierzony adresat.

Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera.

_____

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Chmielnik
reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą w Chmielniku pod adresem 36-016
Chmielnik 50

W sprawach wynikających ze wskazanej wyżej roli można się z nami kontaktować
w następujący sposób:

1. listownie: Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50
2. przez email: rodo@chmielnik.pl <mailto:rodo@chmielnik.pl>
3. telefonicznie: +48172296606

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia Państwa sprawy,
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
r. poz. 1000);
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r . poz. 1257 ze zm.);
4. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa o
archiwizacji dokumentów oraz zogdnie z obowiązującą w Firmie Instrukcją
kancelaryjną przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono czynności
w sprawie lub dłużej, w tym wieczyście, w przypadku skierowania
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wystąpienia lub wydania decyzji
administracyjnej.

Przysługują Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowanej władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informuję, że podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku nie podania ww.
danych organ nie będzie mógł zająć się Państwa sprawą.

_____

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/

1

Fwd: Wniosek o informację przez BOJSZOWY w sprawie Zasady działania gazet władzy #567

Dzień dobry, w załączeniu przekazuję odpowiedź na przesłany wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:55 -0000
Nadawca: sprawa-34516@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: l
Adresat: sekretariat@bojszowy.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34516@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2

odpowiedź naz wniosek o udzielenie informacji przez SZKLARSKA PORĘBA w sprawie Zasady działania gazet władzy #552

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sprawa 34501

Z poważaniem

Agnieszka Gwóźdź

Sekretarz Miasta

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

ul. Granitowa 2

58-580 Szklarska Poręba

Tel. 75 75 47 703

<http://www.szklarskaporeba.pl/>
cid:part1.A634E640.2A926E2F@szklarskaporeba.pl

2

RE: Wniosek o informację przez BORZECHÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #661

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 listopada 2020 r. udzielam odpowiedzi:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Z reguły wydawana przez Gminę Borzechów gazeta jest kwartalnikiem. Obecna sytuacja spowodowała, że w 2020 roku gazetka wydana była 1x.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Nakład roczny - 1200

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?)

W 2020 roku nie były nadsyłane teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34610@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

odpowiedź na wniosek przez CIECHOCINEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #511

Urząd Miejskie w Ciechocinku przesyła odpowiedź na wniosek.

--
*Renata Paczkowska
inspektor ds. organizacyjnych*

Biuro Organizacyjne
Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
tel. 54 416 18 00 wew 134
e-mail: or@ciechocinek.pl

1

Re: Wniosek o informację przez DĄBROWA TARNOWSKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #692

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że wydajemy
(nieregularnie) bezpłatny samorządowy przegląd Gminy Dąbrowa Tarnowska
"Wiadomości Dąbrowskie", który jest wydawnictwem promocyjnym Gminy
Dąbrowa Tarnowska.

/*Opowiadając na pytania:*/

Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
/*a) wydawnictwo wydawane rzadziej niż trzy razy do roku;*/

Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
/*a) wydawnictwo jest dostępne tylko w wersji papierowej; */

Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
/*- 15000 egz.*/

Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
/*a) wydawnictwo jest bezpłatne;*/

Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
/*b) nie !.*/

Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
/*Wydawnictwo jest materiałem promocyjnym Gminy Dąbrowa Tarnowska, w
którym zamieszczane są materiały tylko pisane i redagowane przez
pracowników Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nie zamieszczamy tekstów i
materiałów z zewnątrz.*/

Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
g) inne podmioty (jakie?).
/*Nie nadsyłano żadnych materiałów. Nie zamieszczamy tekstów i
materiałów z zewnątrz.*/

Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.
/*Nie zamieszczamy tekstów i materiałów z zewnątrz.*/

/*Z poważaniem,*/

/*Krzysztof Orwat*//*
*//*Kierownik Promocji, Kultury i Informatyzacji*//*
*//*Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej*/

W dniu 2020-11-30 o 04:34, sprawa-34641@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Kalety przez KALETY w sprawie Zasady działania gazet władzy #533

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

1. Wydawana w Kaletach gazeta samorządowa "Biuletyn Informacyjny Miasta
Kalety" jest miesięcznikiem.

2. Gazeta jest dostępna w wersji papierowej i online.

3. Średni roczny nakład w roku 2019 wynosił 700 egzemplarzy (miesięcznie).

4. Gazeta dostępna w wersji papierowej jest płatna symboliczną złotówkę.

5. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6. Nie istnieją zasady umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w
"Biuletynie". Nie ma regulaminu, ale nadesłane teksty są zazwyczaj
publikowane w gazecie.

7. W roku 2020 do redakcji nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich
bezpłatną publikację. Teksty przysłali mieszkańcy, radni rządzącej
koalicji, Biblioteka, Dom Kultury.

8. W roku 2020 nie było sytuacji, aby choć raz odmówiono publikacji tekstu,
który został przysłany do redakcji.

Z wyrazami szacunku
Jacek Lubos
Redaktor naczelny "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety".

Łebski Biuletyn Informacyjny przez ŁEBA w sprawie Zasady działania gazet władzy #535

Dzień dobry,
Przesyłam odpowiedzi na pytania:
1. c
2.c
3. Każdy numer gazety w roku 2020 jest wydawany w nakładzie 700 egz.
poza sezonem, wydanie wakacyjne w roku 2020- 1500 egz., w roku 2019
nakład gazety poza sezonem 1000 egz., a wydanie wakacyjne- 2500 egz.
4. a - jest bezpłatna
5. b
6. d
7. e- teksty i materiały są nadsyłane przez Bibliotekę Miejską w Łebie i
Szkołę Podstawową i są nieodpłatnie publikowane
8.c
Pozdrawiam serdecznie,
Marta Jarosińska

--
--
Pozdrawiam,
Marta Jarosińska
podinspektor ds.promocji i turystyki w Łebie
marta.jarosinska@leba.eu
tel.kom: +48 519 400 707
Urząd Miejski w Łebie
ul.Kościuszki 90
84-360 Łeba

.....................................................................
Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Jeżeli nie jesteś
jej adresatem lub otrzymałeś ją omyłkowo, prosimy o jej usunięcie.
Realizując obowiązek informacyjny z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (RODO) na stronie
http://bipleba.nv.pl/umleba,m,499,ochrona-danych-osobowych-rodo.html,
umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa
danych osobowych

odpowiedź na pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #781

Szanowni państwo,

Odpowiadając na Państwa pytanie skierowane do nas dn. 30 listopada 2020r.,
dot. wydawanego przez gminę Kąty Wrocławskie informatora gminnego, przesyłam
odpowiedź - w załączeniu.

Ilona Migacz

główny specjalista ds. promocji gminy i spraw organizacyjnych

Gmina Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

<mailto:or@katywroclawskie.pl> or@katywroclawskie.pl

<http://www.katywroclawskie.pl/> www.katywroclawskie.pl

tel. 71 390 72 20

fax. 71 390 71 63

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie z siedzibą ul. Rynek 1 w Kątach Wrocławskich. Informacje na
temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych,
przysługujących uprawnień oraz warunków skorzystania z nich znajdują się na
stronie <http://www.katywroclawskie.pl/rodo>
www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub
<http://www.bip.katywroclawskie.pl/> www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka
Ochrona Danych Osobowych RODO). Zapytania w sprawie przetwarzania danych
osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub pocztą
elektroniczną na adres email <mailto:rodo@katywroclawskie.pl>
rodo@katywroclawskie.pl

1

odpowiedź informacja publiczna przez MEŁGIEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #489

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30 listopada 2020 r.,na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 695.) Urząd Gminy Mełgiew w załączeniu przekazuje odpowiedź.

    W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (RODO) zgodnie z art. 13ust. 1
i ust 2 RODOUrząd Gminy Mełgiew w załączeniu przekazuje klauzulę
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Z poważaniem

*Paulina Cimek*
Urząd Gminy Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

2

FW: Wniosek o informację przez Kraków w sprawie Zasady działania gazet władzy #755

Dzień dobry,

w odpowiedzi na korespondencję, Wydział Komunikacji Społecznej przesyła informacje w załączeniu.

Z poważaniem

Iwona Tyczka

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Referat ds. Organizacyjnych

+48 12 616 18 34
Iwona.Tyczka@um.krakow.pl<mailto:Iwona.Tyczka@um.krakow.pl>

[cid:image002.png@01D51073.B17E1010]

Urząd Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
tel.: +48 12 616 13 60, fax: +48 12 616 17 11
e-mail: ks.umk@um.krakow.pl<mailto:ks.umk@um.krakow.pl>
www.krakow.pl<http://www.krakow.pl/>

3

Odpowiedź na informację publiczną przez NIECHLÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #787

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 30
listopada 2020 r.

--
Z poważaniem
Aleksandra Dąbrowska
Referent ds. promocji
Urząd Gminy Niechlów
e - mail: a.dabrowska@niechlow.pl
tel: 65/544-32-46

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy Niechlów.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami
zawartymi w zakładce RODO, na stronie internetowej www.niechlow.pl

1

Informacja publiczna przez LUBLINIEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #723

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam informację dotyczącą gazety samorządowej "Nowiny
Lublinieckie".

Pozdrawiam

--
Marta Kopyto

Biuro Burmistrza - Wydział Dialogu Społecznego
Urząd Miejski w Lublińcu
42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
tel 34 3530-100 w. 190
e-mail: ngo4@lubliniec.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne informacje.
Zakazane jest przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie
tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę te informacje prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIONKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #400

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gazety samorządowej “Nad Zagożdżonką” przekazuję poniższe odpowiedzi:
1 a
2 c
3 Jednorazowy nakład to 3 000 egzemplarzy
4 a
5 b
6 d
7 d e
8 c

Z poważaniem,
Alina Gola
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Pionki

wniosek o informację | Oświęcim przez Oświęcimskie Centrum Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #85

witam serdecznie,

w nawiązaniu do maila ponaglającego z 7 grudnia informujemy, że odpowiedź na
zapytanie o informacje publiczną została przez nas przesłana 30 listopada na
adres podany w mailu | odpowiedź została przesłana z adresu gzo@ock.org.pl

--
pozdrawiam
Adam Kuta
zastępca dyrektora
adam.kuta@ock.org.pl

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24
32-600 Oświęcim
(33) 842-57-82, 842-44-63
<http://ock.org.pl/home-8.html> www.ock.org.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z
prowadzoną korespondencją jest Oświęcimskie Centrum Kultury z siedzibą w
Oświęcimiu (32-600) przy ul. Śniadeckiego 24. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji
oraz w celach z niej wynikających. Informacje o zasadach przetwarzania i
ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej dla
osób kontaktujących się w zakładce <http://ock.org.pl/rodo-4864.html> RODO
na stronie www.ock.org.pl

odp na wniosek o udostepnienie informacji publiznej przez CZORSZTYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #417

Witam serdecznie,

W załączeniu odpowiedź na Państwa zapytanie.

| poważaniem

Aneta Markus

St. specj. ds. promocji

1

PF.1431.2.2020 przez WOJNICZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #738

Dzień dobry,

Przesyłam do Państwa odpowiedz odnośnie zapytania z dnia 30.1.2020 r..

Z poważaniem,

2

Wniosek o informację przez Nowy Sącz w sprawie Zasady działania gazet władzy #790

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania z dnia 30 listopada 2020.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Z założenia Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza miał być kwartalnikiem. W związku z sytuacją jaka ma miejsce w 2020 roku (COVID), publikacja Biuletynu została wstrzymana na okres kilku miesięcy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku realizacja będzie zgodna z założeniami.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Średni nakład Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza w 2019 roku wyniósł 30 tysięcy egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Teksty umieszczane w Biuletynie są tworzone oraz umieszczane przez pracowników Biura Prasowego i Promocji Urzędu Miasta Nowego Sącza.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

Teksty umieszczane w Biuletynie są tworzone oraz umieszczane przez pracowników Biura Prasowego i Promocji Urzędu Miasta Nowego Sącza.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34739@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34739@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pozdrawiam
Jakub Pędzich
Biuro Prasowe i Promocji UM

1

RE: Wniosek o informację - odpowiedź przez KOCHANOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #424

SE.1431.63.2020 Kochanowice, dnia 11.12.2020 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, dotyczący podania informacji o wydawanej przez samorząd gazety, przesyłam poniżej wnioskowane dane.

Z poważaniem

Andrzej Domagała