Listy

OA.1431.87.2020 przez RADKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #751

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo.

--
Marta Strzelec
Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1
57-420 Radków
tel. +48 74 873 50 41

1

OA.1431.87.2020 przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #751

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo.

--
Marta Strzelec
Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1
57-420 Radków
tel. +48 74 873 50 41

1

RE: odp na zapytanie publiczne watchdog przez ZBLEWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #447

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34396@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-34396@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by
nie zmieniać podanego adresu.

2

Odpowiedź na wniosek o informację przez Ostrołęka w sprawie Zasady działania gazet władzy #734

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam

--

2

udzielenie informacji publicznej przez MOCHOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #496

Anna Witkowska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Mochowie

Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo

tel. 24 276 33 33 wew. 223

kom. 531 501 375

1

Odpowiedź na zapytanie publiczne przez Zdunowski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #209

Odpowiedzi na zapytanie:

1) g) Gazeta nie ukazuje się regularnie. Zwykle 4 numery w ciągu roku, ale
też zdarza się więcej.

2) a)

3) Średni nakład jednego numeru w 2019 r. to 300 egz.

4) b)

5) a)

6) c)

7) a) b) c) d) e) f)

8) c)

Z poważaniem

Jolanta Szymanowska

dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury

ul. Rynek 1, 63-760 Zduny

tel. 62 722 08 09

kom. 511 870 070

e-mail: zok@zduny.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez USTKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #634

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wydawanie gazety.

Z poważaniem,

Agata Płotka
ref. ds. promocji Gminy i kultury
59 815 24 08
promocja@ustka.ug.gov.pl

1

Odpowiedź wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #411

Niżej przesyłam odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2020:

Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

2000 szt.

Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem,

Magdalena Hajda

Podinsp. ds. promocji, sportu, BiP,

monitoringu wizyjnego i sieci szerokopasmowej

Urząd Gminy w Krupskim Młynie

<http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1619&mod=site&id=1619> Klauzula informacyjna RODO

2

Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #726

Dzień dobry,

potwierdzam otrzymanie wiadomości.

Pozdrawiam
Katarzyna Witek

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: [SPAM] Wniosek o informację przez Zdunowski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #209

Szanowni Państwo,

Państwa wniosek znalazł się w spamie, który dziś przeglądałam.

Odpiszę jak najszybciej na Państwa zapytanie.

Z poważaniem

Jolanta Szymanowska

dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury

ul. Rynek 1, 63-760 Zduny

tel. 62 722 08 09

kom. 511 870 070

e-mail: zok@zduny.pl

RE: Wniosek o informację przez BRWINÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #395

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną w załączonym pliku (SKAN_PR.1431.1.2020.pdf).

---

Łączę pozdrowienia
- Mirosława Kosiaty

_____

cid:part1.04000408.01040808@brwinow.pl

Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Biuro Promocji (PR)

tel. 22 738 26 29, 22 738 26 18, e-mail: <mailto:promocja@brwinow.pl> promocja@brwinow.pl

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione. Osoba, która otrzymała wiadomość omyłkowo, proszona jest o jej skasowanie.

3

RE: Wniosek o informację przez TYMBARK w sprawie Zasady działania gazet władzy #658

Szanowni Państwo, poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania.

Z poważaniem

Kinga Urbańska

Podinspektor ds. komunikacji społecznej,
kultury i współpracy partnerskiej

URZĄD GMINY W TYMBARKU

34-650 Tymbark 49

tel. 18 33 25 637 (w. 29)

kom. 661 440 706
faks 18 33 25 632

1

Fwd: FW: Fwd: Wniosek o informację przez KONOPISKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #534

Przekazuje informacje z gminy Konopiska, pozdrawiam Halina Wolna

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdynia w sprawie Zasady działania gazet władzy #742

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta Gdyni 30 listopada 2020 r.

Pozdrawiam,

--

2

RE: Wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #411

_____

Wiadomość zaszyfrowana

Procedura postępowania:

1. przejdź do załącznika

2. wprowadź odpowiednie hasło bezpieczeństwa

3. treść wiadomości i załączniki znajdują się w pliku
CryptMail_data_godzina.pdf

Wymagane oprogramowanie:

Acrobat Reader do odczytu PDF
Można go pobrać: https://get.adobe.com/pl/reader/

Szyfrowana wiadomość: AES 256

_____

Chcesz zobaczyć w jaki sposób odszyfrować email kliknij na film:
http://www.plikcenter.pl/rodocrypt/public/Filmy/Jak_odszyfrowac_email.mp4

_____

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/ Sprawdź czy email nie
został zmieniony:

https://www.plikcenter.pl/A11192203B0C0ZKOMA221230SF9D3/rodocrypt/CheckSign/
index.php?md5=5fab6fef7fc34d52706368f2ae0fa856

1

[Hasło email] RE: Wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #411

_____

HASŁO DO ODSZYFROWANIA:

58300673

Uwaga! Chroń swoje hasło do wiadomości mailowej.
Nie przekazuj osobom trzecim!

_____

Chcesz zobaczyć w jaki sposób odszyfrować email kliknij na film:
http://www.plikcenter.pl/rodocrypt/public/Filmy/Jak_odszyfrowac_email.mp4

_____

Sprawdź czy email nie został zmieniony:

https://www.plikcenter.pl/A11192203B0C0ZKOMA221230SF9D3/rodocrypt/CheckSign/
index.php?md5=5fab6fef7fc34d52706368f2ae0fa856

Nadawca uczestniczy w programie:

bezpieczna poczta - uzyskaj szczegóły <https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/>

Re: Wniosek o informację przez Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku w sprawie Zasady działania gazet władzy #130

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostępie do informacji publicznej, w załączeniu przesyłamy odpowiedź.
 
Z wyrazami szacunku, 
Agnieszka Nanaszko
Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury
ul. Piłsudskiego 1
38-600 Lesko

1

informacja publiczna przez Bielsko-Biała w sprawie Zasady działania gazet władzy #469

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji
publicznej.

Z poważaniem
Agata Wolna
zastępca naczelnika
WYDZIAŁ PRASOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
redaktor naczelny
W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy
PEŁNA KULTURA

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOMŻA w sprawie Zasady działania gazet władzy #526

Urząd Gminy Łomża

WO.1431.65.2020

W załączeniu pismo Nr WO.1431.65.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. stanowiące
wraz z załącznikiem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r.

Artur Marek

inspektor

tel. (86) 473 73 43

Urząd Gminy Łomża

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a

18-400 Łomża

86 216 52 63

<http://www.gminalomza.pl/> www.gminalomza.pl

<http://www.fb.com/gminalomza> www.fb.com/gminalomza

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomża. Dane przetwarzane są
w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie
<http://gminalomza.pl/bip/index.php?k=763>
http://gminalomza.pl/bip/index.php?k=763 i w Regulaminie realizacji praw
osób, których dane dotyczą w Urzędzie Gminy Łomża.

3

Odpowiedź na informacje publiczną przez WŁODOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #808

Klauzula Poufności (CONFIDENTIAL CLAUSE) Ta wiadomość pocztowa i wszelkie
załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie
jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał
Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych "Administratorem Państwa danych
osobowych jest Gmina Włodowice, z siedzibą:

Urząd Gminy Włodowice, ul.Krakowska 26, 42-421 Włodowice, tel. (34)3153001.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione Pełna treść
klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:

https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat"

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych - Urząd Miejski w Strzegomiu przez STRZEGOM w sprawie Zasady działania gazet władzy #650

Witam!

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych.

Z poważaniem

Tomasz Wanecki

-----------------------------------------------------

Tomasz Wanecki

Zespół ds. kontaktów z mediami

Urząd Miejski w Strzegomiu

Rynek 38, 58-150 Strzegom

tel. 74 8560-588 fax. 74 8560-516

tomasz.wanecki@strzegom.pl

www.strzegom.pl

1

gazeta przez Legnica w sprawie Zasady działania gazet władzy #654

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku (tekstem pogrubionym):

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. – 5.000 egz. miesięcznie.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.

--------------------------------------------------------------------------------

ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu


Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

Fw: inf. publiczna przez ZAWADZKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #642

Dzień dobry

W załączniku znajduje się odpowiedź na Państwa zapytanie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Z poważaniem

Andżelika Luba

1

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach w sprawie Zasady działania gazet władzy #199

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach od 2018 r. nie jest wydawcą gazety.   Z poważaniem, Maja Wróbel Dyrektor  Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 2 11-410 Barciany tel./fax (089) 753 10 17 NIP 742-00-12-516, REGON 519536084 Dnia 7 grudnia 2020 11:51 sprawa-34145@fedrowanie.siecob napisał(a): Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34145@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego &gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:04.153784+00:00 z
&gt; adresu gokbarciany@wp.pl: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1 i
&gt; Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji
&gt; publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt;
&gt; o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
&gt; o &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
&gt; wydawana rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem; f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt; gazety,
&gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
&gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna sytuacja.
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
&gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w &gt;
&gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt; nam o
&gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin &gt;
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
&gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
&gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
&gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
&gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
&gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
&gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane do
&gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w &gt;
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
&gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej koalicji;
&gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
&gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
&gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
&gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b)
&gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
&gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
&gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
&gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami reprezentacji

Re: Wniosek o informację przez Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni w sprawie Zasady działania gazet władzy #232

Dzień dobry, wydawanie przez nas gazety zostało zakończone.

Pozdrawiam

W dniu 07.12.2020 o 11:36, sprawa-34178@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: