Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Przeczytano: Wniosek o informację przez PUŁTUSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #726

Twoja wiadomość

Do: um@pultusk.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-11 13:02

odczytano w dniu 2020-12-11 14:22.

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #128

*ODPOWIEDŹ*

*na wniosek o udostępnienie informacji publicznej*

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej - na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., udzielając
odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje następujące
informacje:

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie wydaje raz na kwartał biuletyn
informacyjny o gminie Żyraków, tzw. kurier gminny:

Ad. 1) b) jest kwartalnikiem

Ad. 2) c) dostępna jest zarówno w wersji papierowej , jak i on-line

Ad. 3) średni nakład roczny w 2019 r. to 250 szt. na kwartał tj. ok. 1000
szt. rocznie

Ad. 4) a) jest bezpłatna

Ad. 5) b) nie

Ad. 6) d)

Ad. 7) d) e)

Ad. 8) c) żadne z powyższych

Z poważaniem,

Sylwia Muciek

Z poważaniem,

Sylwia Muciek

pon., 7 gru 2020 o 12:09 <sprawa-34074@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
tel. 14 68 12 819

OA.1431.87.2020 przez RADKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #751

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo.

--
Marta Strzelec
Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1
57-420 Radków
tel. +48 74 873 50 41

1

OA.1431.87.2020 przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #751

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo.

--
Marta Strzelec
Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1
57-420 Radków
tel. +48 74 873 50 41

1

RE: odp na zapytanie publiczne watchdog przez ZBLEWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #447

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34396@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-34396@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by
nie zmieniać podanego adresu.

2

Odpowiedź na wniosek o informację przez Ostrołęka w sprawie Zasady działania gazet władzy #734

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam

--

2

udzielenie informacji publicznej przez MOCHOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #496

Anna Witkowska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Mochowie

Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo

tel. 24 276 33 33 wew. 223

kom. 531 501 375

1

Odpowiedź na zapytanie publiczne przez Zdunowski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #209

Odpowiedzi na zapytanie:

1) g) Gazeta nie ukazuje się regularnie. Zwykle 4 numery w ciągu roku, ale
też zdarza się więcej.

2) a)

3) Średni nakład jednego numeru w 2019 r. to 300 egz.

4) b)

5) a)

6) c)

7) a) b) c) d) e) f)

8) c)

Z poważaniem

Jolanta Szymanowska

dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury

ul. Rynek 1, 63-760 Zduny

tel. 62 722 08 09

kom. 511 870 070

e-mail: zok@zduny.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez USTKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #634

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wydawanie gazety.

Z poważaniem,

Agata Płotka
ref. ds. promocji Gminy i kultury
59 815 24 08
promocja@ustka.ug.gov.pl

1

Odpowiedź wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #411

Niżej przesyłam odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2020:

Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

2000 szt.

Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem,

Magdalena Hajda

Podinsp. ds. promocji, sportu, BiP,

monitoringu wizyjnego i sieci szerokopasmowej

Urząd Gminy w Krupskim Młynie

<http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1619&mod=site&id=1619> Klauzula informacyjna RODO

2

Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #726

Dzień dobry,

potwierdzam otrzymanie wiadomości.

Pozdrawiam
Katarzyna Witek

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: [SPAM] Wniosek o informację przez Zdunowski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #209

Szanowni Państwo,

Państwa wniosek znalazł się w spamie, który dziś przeglądałam.

Odpiszę jak najszybciej na Państwa zapytanie.

Z poważaniem

Jolanta Szymanowska

dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury

ul. Rynek 1, 63-760 Zduny

tel. 62 722 08 09

kom. 511 870 070

e-mail: zok@zduny.pl

RE: Wniosek o informację przez BRWINÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #395

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną w załączonym pliku (SKAN_PR.1431.1.2020.pdf).

---

Łączę pozdrowienia
- Mirosława Kosiaty

_____

cid:part1.04000408.01040808@brwinow.pl

Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Biuro Promocji (PR)

tel. 22 738 26 29, 22 738 26 18, e-mail: <mailto:promocja@brwinow.pl> promocja@brwinow.pl

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione. Osoba, która otrzymała wiadomość omyłkowo, proszona jest o jej skasowanie.

3

RE: Wniosek o informację przez TYMBARK w sprawie Zasady działania gazet władzy #658

Szanowni Państwo, poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania.

Z poważaniem

Kinga Urbańska

Podinspektor ds. komunikacji społecznej,
kultury i współpracy partnerskiej

URZĄD GMINY W TYMBARKU

34-650 Tymbark 49

tel. 18 33 25 637 (w. 29)

kom. 661 440 706
faks 18 33 25 632

1

Fwd: FW: Fwd: Wniosek o informację przez KONOPISKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #534

Przekazuje informacje z gminy Konopiska, pozdrawiam Halina Wolna

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdynia w sprawie Zasady działania gazet władzy #742

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta Gdyni 30 listopada 2020 r.

Pozdrawiam,

--

2

RE: Wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #411

_____

Wiadomość zaszyfrowana

Procedura postępowania:

1. przejdź do załącznika

2. wprowadź odpowiednie hasło bezpieczeństwa

3. treść wiadomości i załączniki znajdują się w pliku
CryptMail_data_godzina.pdf

Wymagane oprogramowanie:

Acrobat Reader do odczytu PDF
Można go pobrać: https://get.adobe.com/pl/reader/

Szyfrowana wiadomość: AES 256

_____

Chcesz zobaczyć w jaki sposób odszyfrować email kliknij na film:
http://www.plikcenter.pl/rodocrypt/public/Filmy/Jak_odszyfrowac_email.mp4

_____

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/ Sprawdź czy email nie
został zmieniony:

https://www.plikcenter.pl/A11192203B0C0ZKOMA221230SF9D3/rodocrypt/CheckSign/
index.php?md5=5fab6fef7fc34d52706368f2ae0fa856

1

[Hasło email] RE: Wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #411

_____

HASŁO DO ODSZYFROWANIA:

58300673

Uwaga! Chroń swoje hasło do wiadomości mailowej.
Nie przekazuj osobom trzecim!

_____

Chcesz zobaczyć w jaki sposób odszyfrować email kliknij na film:
http://www.plikcenter.pl/rodocrypt/public/Filmy/Jak_odszyfrowac_email.mp4

_____

Sprawdź czy email nie został zmieniony:

https://www.plikcenter.pl/A11192203B0C0ZKOMA221230SF9D3/rodocrypt/CheckSign/
index.php?md5=5fab6fef7fc34d52706368f2ae0fa856

Nadawca uczestniczy w programie:

bezpieczna poczta - uzyskaj szczegóły <https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/>

Re: Wniosek o informację przez Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku w sprawie Zasady działania gazet władzy #130

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostępie do informacji publicznej, w załączeniu przesyłamy odpowiedź.
 
Z wyrazami szacunku, 
Agnieszka Nanaszko
Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury
ul. Piłsudskiego 1
38-600 Lesko

1

informacja publiczna przez Bielsko-Biała w sprawie Zasady działania gazet władzy #469

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji
publicznej.

Z poważaniem
Agata Wolna
zastępca naczelnika
WYDZIAŁ PRASOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
redaktor naczelny
W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy
PEŁNA KULTURA

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOMŻA w sprawie Zasady działania gazet władzy #526

Urząd Gminy Łomża

WO.1431.65.2020

W załączeniu pismo Nr WO.1431.65.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. stanowiące
wraz z załącznikiem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r.

Artur Marek

inspektor

tel. (86) 473 73 43

Urząd Gminy Łomża

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a

18-400 Łomża

86 216 52 63

<http://www.gminalomza.pl/> www.gminalomza.pl

<http://www.fb.com/gminalomza> www.fb.com/gminalomza

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomża. Dane przetwarzane są
w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie
<http://gminalomza.pl/bip/index.php?k=763>
http://gminalomza.pl/bip/index.php?k=763 i w Regulaminie realizacji praw
osób, których dane dotyczą w Urzędzie Gminy Łomża.

3

Odpowiedź na informacje publiczną przez WŁODOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #808

Klauzula Poufności (CONFIDENTIAL CLAUSE) Ta wiadomość pocztowa i wszelkie
załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie
jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał
Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych "Administratorem Państwa danych
osobowych jest Gmina Włodowice, z siedzibą:

Urząd Gminy Włodowice, ul.Krakowska 26, 42-421 Włodowice, tel. (34)3153001.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione Pełna treść
klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:

https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat"

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych - Urząd Miejski w Strzegomiu przez STRZEGOM w sprawie Zasady działania gazet władzy #650

Witam!

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych.

Z poważaniem

Tomasz Wanecki

-----------------------------------------------------

Tomasz Wanecki

Zespół ds. kontaktów z mediami

Urząd Miejski w Strzegomiu

Rynek 38, 58-150 Strzegom

tel. 74 8560-588 fax. 74 8560-516

tomasz.wanecki@strzegom.pl

www.strzegom.pl

1

gazeta przez Legnica w sprawie Zasady działania gazet władzy #654

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku (tekstem pogrubionym):

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. – 5.000 egz. miesięcznie.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.

--------------------------------------------------------------------------------

ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu


Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

Fw: inf. publiczna przez ZAWADZKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #642

Dzień dobry

W załączniku znajduje się odpowiedź na Państwa zapytanie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Z poważaniem

Andżelika Luba

1