Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach w sprawie Zasady działania gazet władzy #199

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach od 2018 r. nie jest wydawcą gazety.   Z poważaniem, Maja Wróbel Dyrektor  Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 2 11-410 Barciany tel./fax (089) 753 10 17 NIP 742-00-12-516, REGON 519536084 Dnia 7 grudnia 2020 11:51 sprawa-34145@fedrowanie.siecob napisał(a): Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34145@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:04.153784+00:00 z
> adresu gokbarciany@wp.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i
> Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji
> publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi >
> o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
> o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
> wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
> dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f)
> tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety,
> przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
> > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
> papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest dostępna
> zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja.
> Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w
> wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w >
> 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
> prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
> 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
> Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi > nam o
> zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin >
> zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
> jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
> istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
> ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo
> redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje
> regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
> > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
> zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
> zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane do
> redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są publikowane w
> gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w >
> 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
> prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
> odpowiedzi): mieszkańców, a) > przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. > biblioteki,
> szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
> > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
> o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
> kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego tekstu; b)
> nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych.
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie >
> elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
> zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
> Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji

Re: Wniosek o informację przez Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni w sprawie Zasady działania gazet władzy #232

Dzień dobry, wydawanie przez nas gazety zostało zakończone.

Pozdrawiam

W dniu 07.12.2020 o 11:36, sprawa-34178@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek RM.1431.102.2020.pdf przez CZARNA BIAŁOSTOCKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #717

Szanowni Państwo

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 30 listopada 2020
r.

Pozdrawiam

Bożena Kucharewicz

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa
14A

tel. 85-713-13-40, fax. 85-713-13-49, <http://www.czarnabialostocka.pl/>
www.czarnabialostocka.pl, <mailto:um@czarnabialostocka.pl>
um@czarnabialostocka.pl

Informacja Administratora - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca
zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu
Miejskiego w Czarnej Białostockiej pod adresem:

https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/ochronadanychosobowych/kla
uzula-informacyjna-ogolna-rodo-dla-klientow-urzedu-miejskiego-w-czarnej-bial
ostockiej.html

2

RE: Wniosek o informację przez KRAJENKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #595

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na przesłany drogą mailową wniosek o dostęp do informacji
publicznejprzesyłam odpowiedzi na pytania według kolejności, w jakiej
zostały zadane:

Ad 1. Wydawana przez nas gazeta jest kwartalnikiem.
Ad 2. Wydawana gazeta dostępna jest w wersji papierowej.
Ad 3. Łączny nakład roczny - 8800 egzemplarzy.
Ad 4. Gazeta jest bezpłatna.
Ad 5. Nie jest prowadzona sprzedaż ogłoszeń.
Ad 6. Nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie.
Ad 7. W roku 2020 do redakcji nadsyłane były teksty i materiały z prośba o
ich publikację od organizacji społecznych, instytucji lokalnych (szkół) oraz
jednostek organizacyjnych gminy.
Ad 8. Nie było sytuacji, w której odmówiono publikacji przesłanych tekstów,
materiałów.


Z wyrazami szacunku
Paweł Brzeziński

Urząd Gminy i Miasta Krajenka

_____

odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej przez WEJHEROWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #494

Dzień dobry,

 w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020
r. o udostępnienie informacji publicznej,

z poważaniem

Kancelaria Ogólna
Urząd Miejski w Wejherowie

1

informacja publiczna przez POLKOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #556

Dzień dobry
Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Lilla Żelem
Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

1

udostępnienie informacji publicznej przez GORLICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #733

Dzień dobry,

W załączniku dokument zawierający odpowiedzi do Państwa wniosku z dnia 30
listopada 2020r.

Z wyrazami szacunku

Anna Chmura-Bartko

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urząd Miejski w Gorlicach

tel. 18 355 12 59 wew 259

email: anna.chmura-bartko@um.gorlice.pl

2

FW: wniosek o informację publiczną przez JABŁONNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #586

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej gazety
"Wieści z Naszej Gminy" informuję:

Ad 1) c,

Ad 2) c,

Ad 3) w 2019 r. nakład wyniósł 8000 egzemplarzy,

Ad 4) a,

Ad 5) b,

Ad 6) d,

Ad 7) e,

Ad 7) c.

Wniosek w załaczeniu

________________________________________________

Z poważaniem

Mariola Kołdej Urząd Gminy Jabłonna

Inspektor ds. ul. Modlińska 152

Organizacyjnych i 05-110 Jabłonna

Informacji Publicznej tel: + 48 22 767 73 18

Zespół Prawny fax: + 48 22 774 38 34

www.jablonna.pl

Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione przeznaczone
wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej
adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie
zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo,
prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale
usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub
zapisane na dysku.

______

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jabłonna. Pani/Pana dane są
przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub a) RODO. Posiada
Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania
usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Kontakt z
Inspektorem Danych Osobowych: iod@jablonna.pl.

RODO Urząd Gminy Jablonna http://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/526/

1

RE: Wniosek o informację przez WÓLKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #816

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informuję, iż:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

5700 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

<http://www.wolka.pl/> www.wolka.pl

<mailto:emilia.sikorska@wolka.pl> emilia.sikorska@wolka.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: <http://bip.wolka.pl/wiadomosci/11462/wiadomosc/486789/klauzula_informacyjna__korespondencja_elektroniczna> http://bip.wolka.pl/wiadomosci/11462/wiadomosc/486789/klauzula_informacyjna__korespondencja_elektroniczna

1

Odpowiedż na wniosek o informacje publiczną. przez RZEPIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #741

Dzień dobry.

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Serdecznie pozdrawiam

Robert Antonik

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Tel.: 95 759 60 83, 604 912 679

Urząd Miejski w Rzepinie

Plac Ratuszowy 1

69-110 Rzepin

2

ankieta dotycząca Panoramy Osielsko przez OSIELSKO w sprawie Zasady działania gazet władzy #607

Przesyłam ankietę dotyczącą prasy.

Marek Manuszewski dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

1

ankieta dotycząca Panoramy Osielsko przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #607

Udostępnienie informacji publicznej przez GRUTA w sprawie Zasady działania gazet władzy #455

Witam . W załączeniu przesyłam pismo dotyczące udostępnienie informacji
publicznej.

/Z wyrazami szacunku
/ *
wz Daria Arndt

Sekretariat Urzędu Gminy Gruta*
sekretariat@gruta.pl <mailto:sekretariat@gruta.pl>
+48 564683121
------------------------------------------------------------------------
G+ <http://gruta.pl>
Urząd Gminy Gruta
Gruta 244, 86-330 Gruta
+48 564683121
gruta@gruta.pl <mailto:gruta@gruta.pl>
gruta.pl <http://www.gruta.pl>
https://www.facebook.com/gminagruta <https://www.facebook.com/gminagruta>

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na
stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1

/Ten adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą
zawierać informacje, które są chronione prawami własności
intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej
wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym
zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość./

1

udzielenie infromacji publicznej przez Bytom w sprawie Zasady działania gazet władzy #732

Dzień dobry!

W odpowiedzi na e-mail sprawa 34681 udzielam informacji:

1. "Rynek 7" jest
d) miesięcznikiem

2. Wydawana gazeta
c) jest dostępna w formie papierowej i online

3. Średni nakład miesięczny z 2019 roku wynosi 6 000 szt.

4. Gazeta
a) jest bezpłatna

5. Gazeta
b) nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

6.
f) Autorami tekstów w "Rynku 7" są pracownicy Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Teksty ukazują się w kilku stałych działach: rozmowa numeru, zielony Bytom, historyczny Bytom, pozarządowy Bytom, wyjątkowe miejsce oraz kalendarium wydarzeń. Redakcja co miesiąc bezpłatnie publikuje jednostronicowe ogłoszenia pięciu instytucji kultury, a także bezpłatnie ogłoszenia dot. kampanii społecznych, np. zastępcze rodzicielstwo, telefon dla seniora, segreguj odpady.
Do redakcji trafiają prośby o zamieszczenie informacji o wydarzeniach czy działaniach, nie teksty gotowe do publikacji. Informacje te są publikowane na łamach pisma, pod warunkiem że trafiają z odpowiednim wyprzedzeniem, na etapie opracowywania zawartości numeru, a przesłane treści mieszczą się tematycznie w wymienionych działach, a w przypadku materiałów graficznych - ich jakość odpowiada wymogom druku.

7.
d) e) f) g) prośby o zamieszczenie informacji trafiają do redakcji od organizacji społecznych, instytucji lokalnych, lokalnego biznesu, innych podmiotów, typu: aktywnych mieszkańców działających na rzecz miasta.

8.
c) Prośby o zamieszczenie informacji przychodzące po zakończeniu opracowywania zawartości numeru lub nie wpisujące się w tematykę działów nie są publikowane.

Z poważaniem,
Katarzyna Mołdawa
Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji
Urząd Miejski w Bytomiu
tel. 32 386 36 69

Odpowiedź dot. sprawy-34340 przez STASZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #391

W załączeniu przesyłam skan pisma dot. odpowiedzi na temat wydawanego
przez Gminę Staszów czasopisma samorządowego „Monitor Staszowski".

Pozdrawiam
Grzegorz Niziałek, insp.
tel. 15 864 83 92
Wydział Promocji i Informatyki
UMiG w Staszowie

1

FW: Wniosek o informację przez ZAKRZEW (woj. mazowieckie) w sprawie Zasady działania gazet władzy #640

Przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej
poniżej.

Odpowiedzi zostały zaznaczone kolorem czerwonym i podkreślone.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Średni nakład to 4800

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z pozdrowieniami

Urząd Gminy Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Tel. 48-610-51-22 fax. 48-610-51-43

_____

1

Odpowiedź na wniosek o udostęnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #495

IN.1431.69.2020.AW

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
niniejszym informuję, że

Ad. 1) Odpowiedź d) - miesięcznikiem

Ad. 2) Odpowiedź c) - jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
online

Ad. 3) Średni nakład roczny w 2019 roku to 1500 szt.

Ad. 4) Odpowiedź a) - jest bezpłatna

Ad. 5) Odpowiedź b) - nie

Ad. 6) Odpowiedź d) - nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
redakcji.

Ad. 7) Odpowiedzi d) i e) - organizacje społeczne i instytucje lokalne (np.
biblioteki, szkoły)

Ad. 8) Odpowiedź c) - żadne z powyższych.

Z poważaniem,

Albert Woźnica

Inspektor Ochrony Danych

tel. (25) 756 25 38

RE: Wniosek o informację przez DUSZNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #769

W odpowiedzi na poniższy wniosek, przesyłam poniżej wnioskowaną informację publiczną:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
Gazeta jest wydawana w zależności od posiadanych materiałów raz w miesiącu, lub raz na dwa miesiące (np. w okresie wakacyjnym wydanie lipiec-sierpień).

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Nakład każdego wydania to 2700 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

Gazeta jest biuletynem informacyjnym wydawanym przez Urząd Gminy Duszniki, który nie prowadzi działalności zarobkowej, nie przyjmuje płatnych ogłoszeń ani artykułów sponsorowanych.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

Teksty były przesyłane po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem naczelnym.

Z poważaniem

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

Inspektor ds. administracyjnych i ochrony danych osobowych

Urząd Gminy Duszniki

Te. 61 29 19 075 wew. 110

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie <http://www.duszniki.eu/ochrona-danych-osobowych> http://www.duszniki.eu/ochrona-danych-osobowych

odpowiedz na wniosek o informację przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #459

Dzień dobry,

 w odpowiedzi na wniosek z dnia 30 listopada br. w załączeniu przesyłam
skan dotyczący informacji na temat wydawanej przez samorząd gazety.

Pozdrawiam

Ewa Guzińska

Rzecznik prasowy

Urząd Gminy Słupsk

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Skaner @ UG Slupsk
Data: Thu, 10 Dec 2020 13:03:28 +0100
Nadawca: ksero@gminaslupsk.pl
Odpowiedź-Do: ksero@gminaslupsk.pl
Adresat: promocja@gminaslupsk.pl

Uwaga! Ta wiadomosc zostala wygenerowana automatycznie. Prosze na nia
nie odpowiadac.

1

Informacja dotycząca gazety. przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #165

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej przesyła informację :

--

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
_*d) miesięcznikiem;*_
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
*d)* inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie *:_jest dostępna w wersji
papierowej, a po miesiącu umieszczana w wersji on-line_*

*3*) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. _*- *__*1000 egz*__*.*_

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
_*b) jest płatna.*_

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
_*b) nie.*_

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*_
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
_*mieszkańców,*_
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
_*d) organizacje społeczne;*_
_*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*_
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_*c) żadne z powyższych.*_

Alicja Palka

Główny Specjalista

------------------------------------------------------------------------

*Gminy Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli*

ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

tel./fax: (32) 211-83-91, (32) 448-92-53

tel.: 512-237-423

e-mail: gok@gok.miedzna.pl <mailto:gok@gok.miedzna.pl>

www: www.gok.miedzna.pl <http://www.gok.miedzna.pl>

------------------------------------------------------------------------

Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata
i może zawierać informacje prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę
otrzymali Państwo tę wiadomość, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym
fakcie i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Kopiowanie,
ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody
jej nadawcy jest zabronione. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane
osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami
krajowymi. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej pod adresem: http://gok.miedzna.pl/rodo/
<http://gok.miedzna.pl/rodo/>

1

Re: Wniosek o informację przez Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy w sprawie Zasady działania gazet władzy #28

Dzień dobry

Przesyłam wypełnioną ankietę.

z poważaniem Ewa Wałdowska MiPBP w Brodnicy

W dniu 07.12.2020 o 12:52, sprawa-33974@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
>
> Szanowni Państwo,
>
> 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej
> treści:
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> *c) dwumiesięcznikiem;*
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> *c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
nakład 30 000
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> *a) jest bezpłatna;*
> b) jest płatna.
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> *b) nie.*
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> *d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
*brak*
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> *c) żadne z powyższych.*
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-33974@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy
> Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
>
> --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:54.564546+00:00 z >
> adresu biblioteka@biblioteka.brodnica.pl: > Na podstawie art. 61 >
> ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do >
> informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog >
> Polska wnosi > o udostępnienie następujących informacji > publicznych:
> 1) Prosimy o > informację, czy wydawana przez > Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; > b) kwartalnikiem; c)
> dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) > dwutygodnikiem; f)
> tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono > wydawanie > gazety,
> przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie > sytuacji. 2) Czy wydawana >
> przez Państwa gazeta: a) jest > dostępna tylko w wersji papierowej; b)
> jest > dostępna tylko > online; c) jest dostępna zarówno w wersji
> papierowej, jak i > > online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej
> opisanie. 3) Jeśli > gazeta jest > dostępna w wersji papierowej,
> prosimy o podanie > średniego nakładu rocznego w > 2019 roku. 4) Jeśli
> gazeta jest > dostępna w wersji papierowej, prosimy o > informację
> czy: a) jest > bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi >
> sprzedaż > ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane
> lub > > niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w
> gazecie? > Nie chodzi > nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a)
> tak, > istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, > w którym zawarte są jasne > kryteria przyjmowania tekstów
> do > publikacji; b) tak, istnieje regulamin > zamieszczania
> nadesłanych > do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie >
> umieszczony > decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
> redakcji; c) nie > > istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane
> teksty są zawsze > publikowane w > gazecie; d) nie istnieje regulamin,
> a o tym czy > jakiś tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo
> redaktor > naczelny lub zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin,
> a > nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są >
> publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; > 7)
> Czy w > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i >
> materiały z prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można >
> wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) > >
> przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; b) radnych opozycji; > c)
> radnych > rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) >
> instytucje lokalne (np. > biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; > g)
> inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli > w 2020 roku do redakcji > gazety
> nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa > w > pytaniu nr 7,
> to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) > odmówiono >
> publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej > odpowiedzi; c)
> żadne z > powyższych. Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji
> w formie > elektronicznej na adres: {{EMAIL}} > UWAGA: prosimy o to,
> by nie zmieniać podanego > adresu. Szymon > Osowski i Katarzyna
> Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z > zasadami reprezentacji

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miasta i Gminy Sanniki przez Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach w sprawie Zasady działania gazet władzy #102

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

1000 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

f) nie istnieje regulamin, ale teksty publikowane w gazecie redagowane
są przez osobę pracująca w Urzędzie, nie każdy może podesłać tekst o
konkretne informację, które mają się pojawić zwracamy się do
poszczególnych osób.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

g) W 2020 roku nie była publikowana gazeta

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

Nie publikowana była gazeta w 2020 roku

Z poważaniem
Karolina Czarkowska
Urząd Miasta i Gminy Sanniki
tel. 24 277 78 10

RE: Wniosek o informację przez SZTUM w sprawie Zasady działania gazet władzy #653

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam odpowiedź na postawione pytania:

Pytanie nr 1

1)Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Odpowiedź

Wydawany przez nas Informator Sztumski jest dwumiesięcznikiem

Pytanie nr 2

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Odpowiedź

Wydawany przez nas Informator Sztumski jest dostępny w wersji papierowej i online (plik PDF)

Pytanie nr 3

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Odpowiedź

Nakład w 2019 r. wyniósł łącznie 18 tys. szt.

Pytanie nr 4

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

Odpowiedź

Informator Sztumski jest bezpłatny

Pytanie nr 5

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

Odpowiedź

Informator Sztumski nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

Pytanie nr 6

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Odpowiedź

Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.

Pytanie nr 7

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

Odpowiedź

W 2020 r. nie były nadsyłane teksty lub materiały z prośbą o ich nieodpłatna publikację.

Pytanie nr 8

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Odpowiedź

Nie dotyczy.

Pozdrawiam,
-----------------------------------------------------------
Lucyna Szymańska
Inspektor ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
tel. (55) 640 63 87, faks (55) 640 63 00
<http://www.sztum.pl/> www.sztum.pl

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazywane nam za pośrednictwem mediów elektronicznych lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Urzędu jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Z Administratorem można skontaktować się: <mailto:burmistrz@sztum.pl> burmistrz@sztum.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: <mailto:iod@sztum.pl> iod@sztum.pl

P Zanim wydrukujesz tę wiadomość proszę rozważ jaki to może mieć wpływ na środowisko.

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości są przeznaczone jedynie do użytku przez adresata.
Wiadomość może zawierać Informacje poufne, zastrzeżone, objęte tajemnicą zawodową, których ujawnianie jest zabronione zgodnie z obowiązującym prawem.
Jeśli czytelnik wiadomości nie jest jej właściwym odbiorcą, nie ma prawa do jej rozpowszechniania i powielania.

W przypadku otrzymania wiadomości przez pomyłkę należy natychmiast powiadomić nadawcę telefonicznie i odesłać wiadomość pocztą.

1

udzielenie informacji w trybie udostępnienia informacji publicznej przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #480

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony 30 listopada br.

--

Jagoda Has
Zastępca Wójta Gminy Kęsowo

/Telefon: +48 690900791/

------------------------------------------------------------------------
Gmina Kesowo - Herb *Urząd Gminy w Kęsowie*
Adres: ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
Adres e-mail: kesowo@kesowo.pl <mailto:kesowo@kesowo.pl>
Strona internetowa: www.kesowo.pl <http://kesowo.pl>
Telefon: +48 523344091
Faks: +48 523344022
Adres epuap: /kesowo/skrytkaESP

------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W –
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w
Kęsowie. Może się z nim Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11,
89-506 Kęsowo, poprzez pocztę elektroniczną na ades:
kesowo@kesowo.pl <mailto:kesowo@kesowo.pl> lub telefonicznie pod
numerem +48 523344091.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został
także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres
inpektordanychosobowych@gmail.com
<mailto:inpektordanychosobowych@gmail.com>
3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem
oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach
szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania
decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania
wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne.
Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy
zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych,
może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma
Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i
informować o niej drogą elektroniczną.
9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

2

Odp. na wniosek o informację publiczną przez JAWORZYNA ŚLĄSKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #779

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Tomasz Strzałkowski

Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska

strzalkowski@jaworzyna.net

2