Listy

wniosek o informację przez CHEŁM ŚLĄSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #691

Witam,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Celina Ganobis

Sekretarz Gminy

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #621

Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.
Pozdrawiam
--

===================================================
Robert Dobek
Inspektor
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 20
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
www.stolno.com.pl <http://www.stolno.com.pl>
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomośćpocztowa i wszelkie załączone do niej pliki sąpoufne i
podlegająochronie prawnej.
Jeżeli nie jesteśjej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymałPan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszęo
niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================

KLAUZULA ZGODY

1.Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowosekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub
601941666 lub 500157824

2.Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl <mailto:iodo@stolno.com.pl>

Szczegóły na www.bip.stolno.com.pl <www.bip.stolno.com.pl>

1

odpowiedz na wniosek przez PUCHACZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #510

--
Katarzyna Wójcik-Kęcik
Sekretarz Gminy Puchaczów

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012
NIP: 713-10-45-716, REGON: 000550143

---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.

1

Re: Wniosek o informację przez JANOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #587

Witam,
w załęczeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Paczyńska
Sekretarz Gminy
e-mail: sekretarz@janowo.pl <mailto:sekretarz@janowo.pl>
tel. +48 89 650 40 04

Urząd Gminy Janowo
13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14
tel. +48 89 626 44 80
fax +48 89 626 44 80 wewn. 100
www.janowo.pl <http://www.janowo.pl>

Niniejsza wiadomość została wysłana automatycznie i jest przeznaczona
wyłącznie dla zamierzonego adresata i może zawierać informacje o
charakterze poufnym. W razie stwierdzenia, że nie jesteś zamierzonym
adresatem, prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość.

W dniu 30.11.2020 o 04:33, sprawa-34536@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #758

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta w dniu 30 listopada 2020r.

Z poważaniem

Ilona Rosłaniec

Inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

e-mail: <mailto:sekretariat@umminskmaz.pl> ilona.roslaniec@umminskmaz.pl

cid:image001.jpg@01D4620F.B4C18580

2

Gmina Łopuszno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOPUSZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #427

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na skierowany drogą e – mailową
wniosek o udostępnienie informacji publicznej Stowarzyszenia Sieć
Obywatelska Watchdog Polska we wskazanym w treści przedmiotowego wniosku
zakresie.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego e - maila.

---
Łączę wyrazy szacunku

Damian Rozmus

inspektor ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony
zdrowia, sportu i rekreacji oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi
w Urzędzie Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
tel. 41) 382 12 43, e - mail: damian.rozmus@lopuszno.pl oraz
gmina@lopuszno.pl

1

Fwd: Prośba o udzielenie odpowiedzi na informację publiczną przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej w sprawie Zasady działania gazet władzy #58

/Dzień dobry,/
/W związku z zapytaniem przesłanym do UG Dobra i przekazaniem nam po raz
kolejny tej samej ankiety i nformujemy, że już odpowiadaliśmy na Państwa
zapytanie i przesyłamy poniżej kopie odpowiedzi./
/Z poważaniem//
//Urszula Palka Ranosz //
//GOK Dobra/

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Wniosek o informację
Data: Wed, 18 Nov 2020 12:33:00 +0100
Nadawca: Dyrektor GOK <dyrektor@gok.gminadobra.pl>
Firma/Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
Adresat: sprawa-34004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--
Urszula Palka Ranosz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
34-642 Dobra 490
18 3330239
kom.604245135

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Prośba o udzielenie odpowiedzi na informację publiczną
Data: Wed, 9 Dec 2020 09:05:51 +0100
Nadawca: sekretarz@gminadobra.pl
Adresat: Urszula Palka-Ranosz <dyrektor@gok.gminadobra.pl>

Proszę o udzielenie do sieci obywatelskiej Watchdog Polska informacji
publicznej wg załączonego zapytania.

**

*Anna Mańka*

*Sekretarz*

*Urząd Gminy Dobra*

Dobra 233, 34-642 Dobra

tel. 18 333 00 20 wew. 111
e-mail: anna.manka@gminadobra.pl <mailto:anna.manka@gminadobta.pl>

**

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Gminy Mniów przez MNIÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #671

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30.11.2020r. informuję:

1) b

2) c

3) średni nakład 2000 sztuk

4) a

5) b

6) d

7) d, e, f, g - Powiatowy Urząd Pracy

8) c

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NAMYSŁÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #541

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. o
udostępnienie informacji publicznej w sprawie gazety gminnej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

Wioletta Jachym

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Namysłowie

ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

tel. 77 419-03-19, fax 77 410-03-34

www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu/> , www.bip.namyslow.eu
<http://www.bip.namyslow.eu/>

_________________________________

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów
reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować
poprzez:

- korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

- adres e-mail: <mailto:urzad.miejski@namyslow.eu>
urzad.miejski@namyslow.eu,

- numer telefonu: +48 77 419-03-00.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Pana Jana Hołowacza, z
którym można się skontaktować poprzez:

- korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

- adres e-mail: <mailto:iod@namyslow.eu> iod@namyslow.eu,

- numer telefonu: + 48 77 419-03-51.

Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych
osobowych, znajdzie Pani/Pan w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie -
<https://namyslow.eu/5136/3758/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-p
rzez-urzad-miejski-w-namyslowie-klauzula-informacyjna-rodo.html> RODO.

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znak Or.1431.75.2020 z dnia 30.11.2020 przez KUNÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #785

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony drogą e-mailową wniosek o
udostępnienie informacji publicznej znak Or.1431.75.2020 z dnia
30.11.2020 r. dot. wydawanego kwartalnika w Gminie Kunów.

pozdrawiam

Paulina Ogłaza

1

Odpowiedź na wniosek o informację przez SOŚNICOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #619

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
1500 szt.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?). osoby prywatne

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

_________________________

Anna Wocławek
Inspektor ds. promocji

Urząd Miejski w Sośnicowicach

ul. Rynek 19

44-153 Sośnicowice

tel. (32)335-86-33

Informacja publiczna Tczew przez TCZEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #468

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej.

Z poważaniem
Małgorzata Mykowska
rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Tczewie
pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew
tel. 58 77 59 320

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
Pani/Pana dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie, prosimy udać się na stronę internetową:

https://tczew.pl/email-ochrona-danych-osobowych/

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRELÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #407

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Radosław Struczyk
Informatyk
=========================
Urząd Gminy w Drelowie
ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów
Tel. (83) 372 32 33, Fax.: (83) 372 00 37
E-mail: radoslaw.struczyk@drelow.pl

1

Gmina Pajęczno przez PAJĘCZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #304

Odpowiadając na zadane pytania:

1. Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

Gmina Pajęczno była wydawcą pisma "WIADOMOŚCI Z PAJECZAŃSKIEGO RATUSZA" do
roku 2019 kiedy to została zmieniona nazwa na "PAJĘCZNO.PL" z określeniem
jako kwartalnik.

Jednakże od momentu tej zmiany wydawanie pisma nie zostało podjęte i żaden
jego numer nie ukazał się.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - nie było

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

1

FW: Wniosek o informację przez DĄBRÓWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #768

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo dotyczące udostępnienia informacji publicznej.

Lidia Sikorska-Księżnik

Starszy Inspektor do spraw promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

tel. (29) 642-82-58

IParter - Pokój nr 1

<mailto:lidia.sikorska@dabrowka.net.pl> lidia.sikorska@dabrowka.net.pl | <http://www.dabrowka.net.pl/> www.dabrowka.net.pl

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce reprezentowany przez Wójta Gminy Dąbrówka. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie w siedzibie Administratora i na stronie <https://www.dabrowka.net.pl/RODO> https://www.dabrowka.net.pl/RODO.

2

FW: Informacja publiczna przez MOGILANY w sprawie Zasady działania gazet władzy #603

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r. przesłany do Urzędu Gminy Mogilany
za pomocą poczty elektronicznej w dniu 30 listopada 2020 r.

Z poważaniem

Edyta Mączeńska

Urząd Gminy Mogilany

ul. Rynek 2

32-031 Mogilany

tel. 12 270 10 13 wew. 8

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, (RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem
Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Mogilany z siedzibą w Rynek 2,
32-031 Mogilany. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych odo.dmarek@onet.pl. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się
na stronie internetowej Administratora: http://mogilany.pl/rodo w zakładce
RODO.

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość.

1

Re: Wniosek o informację przez SŁOPNICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #442

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
listopada 2020 r. Urząd Gminy Słopnice uprzejmie informuje, iż:

1. Gazeta wydawana jest rzadziej niż trzy razy do roku.

2. Jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i onilne.

3. Średni nakład wynosi 1000 egz.

4. Gazeta jest bezpłatna.

5. Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6. Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji, ponadto
gazeta służy do informowania mieszkańców gminy o aktualnościach i
wydarzeniach z jej życia.

7. W 2019 roku nadesłano tekst z organizacji społecznych.

8. Odpowiedź „c”: Żadne z powyższych.

Bardzo proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.

--
*Z poważaniem, *

*Katarzyna Curzydło*

/_______________/

/

Urząd Gminy Słopnice
34-615 Słopnice 911 /

/tel. 18 33 26 200/

/NIP 737-14-10-411
ePUAP:/ugslopnice/skrytka
/_/www.slopnice.pl/ <http://www.slopnice.pl/>_

W dniu 2020-11-30 o 04:33, sprawa-34391@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

RE: Wniosek o informację przez GŁÓWCZYCE w sprawie Zasady działania gazet władzy #664

Gmina Główczyce wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny pn. „Wieści gminne” (jako informator gminny).

Ad. 1

Kwartalnik

Ad. 2

Odp. c)

Ad. 3

2 tys. egzemplarzy

Ad. 4

Odp. a)

Ad. 5

Odp. b)

Ad. 6

Biuletyn zawiera tylko informacje z działalności Wójta, urzędu gminy, rady gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Ad. 7

Odp. e)

g) Gminny Ośrodek Kultury

Ad. 8

Odp. c)

Z poważaniem

Urząd Gminy Główczyce

ul. Kościuszki 8

76-220 Główczyce

NIP 8392145446

Joanna Lipczyńska

Sekretarz Gminy Główczyce

Tel: 59 811 49 75

Kom: 537210033

Email: <mailto:r.teterka@glowczyce.pl> j.lipczynska@glowczyce.pl

tel. +48 59 811 60 10

fax + 4859 811 61 59

<mailto:ug@glowczyce.pl> cid:image003.jpg@01D6747E.1A6C8830 <http://ug.glowczyce.ibip.pl/public/?id=2505> cid:image004.png@01D6747E.1A6C8830 <https://glowczyce.dt.pl/> cid:image005.png@01D6747E.1A6C8830 <https://www.facebook.com/glowczyce> cid:image006.jpg@01D6747E.1A6C8830 <https://glowczyce.dt.pl/kontakt/> Telephone Background PNG | PNG Mart

8

Sprawa 34298 przez DOBRA w sprawie Zasady działania gazet władzy #350

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 7 grudnia 2020 roku
informuję co następuje:

Urząd Gminy Dobra nie wydaje żadnej gazety.

Lokalna gazeta pn. "Dobrzańskie wieści" wydawana jest przez jednostkę
organizacyjną Gminy tj. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.

W związku z powyższym państwa wniosek został przekazany wg właściwości do
GOK celem udzielenia odpowiedzi.

Anna Mańka

Sekretarz

Urząd Gminy Dobra

Dobra 233, 34-642 Dobra

tel. 18 333 00 20 wew. 111
e-mail: <mailto:anna.manka@gminadobta.pl> anna.manka@gminadobra.pl

1

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku w sprawie Zasady działania gazet władzy #216

Witam,   W odpowiedzi na wniosek informujemy, iż: 1. a gazeta jest wydawana 3 lub 4 razy w roku 2. a 3. nakład jednorazowy gazety wynosi 1000 szt., a więc rocznie jest to od 3000 szt. do 4000 szt. 4. a 5. b 6. d 7. i 8. W  2020 roku nie nadesłano żadnego tekstu z prośbą o nieodpłatną publikację w gazecie Pozdrawiam, Magdalena Tomaszewska Dnia 8 grudnia 2020 08:35 GOK Wierzbinek &lt;gok.wierzbinek@gmail.com&gt; napisał(a): --- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informację Data: Mon, 07 Dec 2020 10:43:22 -0000 Nadawca: sprawa-34162@fedrowanie.siecob Odpowiedź-Do: sprawa-34162@fedrowanie.siecob Adresat: gok.wierzbinek@gmail.com Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o
następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących
informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w
wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o
zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów
do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są
zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można
wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej na adres: sprawa-34162@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego
wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego &gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:05.048454+00:00
z
&gt; adresu gok.wierzbinek@gmail.com : &gt; Na podstawie art. 61
ust. 1 i
&gt; Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do
informacji
&gt; publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
wnosi &gt;
&gt; o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1)
Prosimy
&gt; o &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
&gt; wydawana rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b)
kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem;
f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt;
gazety,
&gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy
wydawana
&gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest
dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna
sytuacja.
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
&gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu
rocznego w &gt;
&gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest
płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b)
nie. 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt;
nam o
&gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje
regulamin &gt;
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym
zawarte są
&gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b)
tak,
&gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów,
&gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje
każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w
&gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś
tekst
&gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub
&gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane
do
&gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są
publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w
&gt;
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z
&gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt;
przewodniczącego/przewodnicz &gt; rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej
koalicji;
&gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt;
biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8)
Jeśli
&gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały,
&gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
wybrać
&gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego
tekstu; b)
&gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
&gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by
nie
&gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna
Batko-
&gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami
reprezentacji

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURZĘTNIK w sprawie Zasady działania gazet władzy #645

Dzień dobry ,

w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 30-11-2020r.
--
Z poważaniem
Alicja Kreńska
Urząd Gminy Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
tel. 56 47 405 15

1

Odpowiedź na wniosek przez BOGUCHWAŁA w sprawie Zasady działania gazet władzy #714

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Proszę o potwierdzenie otrzymania.

Z poważaniem

Karolina Wilk

Biuro Rady Miejskiej i Burmistrza

telefon: 17 87-55-204

Email: <mailto:k.wilk@um.boguchwala.pl> k.wilk@um.boguchwala.pl

cid:image001.jpg@01CD806A.324E66A0

Urząd Miejski w Boguchwale przetwarza dane osobowe zgodnie
z RODO, więcej szczegółów na stronie Internetowej:
<http://www.boguchwala.pl/> www.boguchwala.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: <mailto:iod@boguchwala.pl>
iod@boguchwala.pl

2

Wniosek o informację-gm.Osiek Mały przez OSIEK MAŁY w sprawie Zasady działania gazet władzy #336

Z poważaniem
Sekretarz Gminy - Anna Falborska
sekretarz@osiek-maly.pl

URZĄD GMINY OSIEK MAŁY
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
pow. kolski.
woj. wielkopolskie
TELEFON:(63) 262 41 70
FAX:(63) 262 41 71

www.osiek-maly.pl [2]

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.osiek-maly.pl

odp.na informację publiczną przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #788

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Pozdrawiam
Urząd Gminy Nieporęt
tel. (22) 767 04 00

URZĄD GMINY NIEPORĘT
Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt

tel. (22) 767 04 00
fax (22) 767 04 41
urzad@nieporet.pl <mailto:>
www.nieporet.pl <http://www.nieporet.pl>

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt. Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Gminę Nieporęt dostępna jest na stronie Urzędu Gminy Nieporęt (przejść do Klauzuli informacyjnej) <https://www.nieporet.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych> .

2