Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Wniosek o informację-gm.Osiek Mały przez OSIEK MAŁY w sprawie Zasady działania gazet władzy #336

Z poważaniem
Sekretarz Gminy - Anna Falborska
sekretarz@osiek-maly.pl

URZĄD GMINY OSIEK MAŁY
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
pow. kolski.
woj. wielkopolskie
TELEFON:(63) 262 41 70
FAX:(63) 262 41 71

www.osiek-maly.pl [2]

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.osiek-maly.pl

odp.na informację publiczną przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #788

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Pozdrawiam
Urząd Gminy Nieporęt
tel. (22) 767 04 00

URZĄD GMINY NIEPORĘT
Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt

tel. (22) 767 04 00
fax (22) 767 04 41
urzad@nieporet.pl <mailto:>
www.nieporet.pl <http://www.nieporet.pl>

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt. Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Gminę Nieporęt dostępna jest na stronie Urzędu Gminy Nieporęt (przejść do Klauzuli informacyjnej) <https://www.nieporet.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych> .

2

Wniosek o informację - Gmina Tuczna przez TUCZNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #292

Dzień dobr, w nawiązaniu do pisma z dnia 7 grudnia 2020 roku informuję: 1) W gminie Tuczna wydawana jest bezpłatna  publikacja Gmina Tuczna rzadziej niż trzy razy do roku ( w zależności od zebranego materiału, zazwyczaj ukazuje się 1 lub 2 razy w roku na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia). 2) Gazeta dostępna jest tylko w wersji papierowej. 3) W 2019 roku ukazała się w nakładzie 500 sztuk. 4) Jest bezpłatna. 5) Nie. 6) Informacje zbierane do publikacji są opisane przez mieszkańców, sołtysów, radnych, dyrektorów instytucji działających na terenie gminy. Dotyczą życia mieszkańców i wydarzeń jakie miały miejsce w gminie w danym roku.   7) Zbierane teksty i materiały są nieodpłatne. 8) Nie dotyczy. W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt.  Pozdrawiam Ewa Jarosiewicz  Dyrektor GBP w Tucznej tel. 83 3771035   501802604

Informacja publiczna przez KAŹMIERZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #321

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
<http://www.kazmierz.pl/> www.kazmierz.pl

1

odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez FROMBORK w sprawie Zasady działania gazet władzy #575

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam Państwu odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
__________________________
Barbara Chomacka
Sekretarz Gminy Frombork

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
tel. 55 244 06 65

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gazety przez MIASTECZKO ŚLĄSKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #724

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości na e-mail emiozga@miasteczko-slaskie.pl

1

RE: Wniosek o informację przez ŚWIERCZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #624

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie.

Z poważaniem,
Iwona Wilczyńska
Sekretarz Gminy

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel.77 419 61 70 wew. 25
fax. 77 419 61 84

<http://www.swierczow.pl/> www.swierczow.pl

DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH" - CHROŃ PLANETĘ, NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ

2

Re: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Bibllioteczno-Kulturalne w Wyszkach w sprawie Zasady działania gazet władzy #143

Witam Państwa. W odpowiedzi na Państwa pismo spieszę poinformować, że gazeta "Wieści Gminne" w 2020 roku zawiesiła swoje wydawnictwo. Ostatni egzemplarz ukazał się w czwartym kwartale 2019r. Była dostępna tylko w wersji papierowej. Nakład roczny gazety to 4000 egzemplarzy. Kwartalnik wydawany był bezpłatnie. Gazeta nie prowadziła sprzedaży ogłoszeń. Nie istniał regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty były w większości publikowane w gazecie.

Fw: Wniosek o informację przez MSZANA DOLNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #433

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Urząd Gminy Mszana Dolna informuje:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

d) miesięcznikiem;

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Obecnie gazetę „Nasza Gmina Mszana Dolna” wydaje się 5- 6 razy w roku.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

W 2019 roku było to 5 wydań po 600 egz. każdy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;

b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

a) tak;

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji ( w każdym wydaniu gazety drukowana jest informacja: „Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadsyłanych tekstów, ich wyboru do publikacji oraz opatrywania własnymi tytułami”).

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;tak

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

d) organizacje społeczne;tak

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);tak

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).tak (Centrum Edukacji Emka)

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): (pytanie do A. Petryckiej)

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;nie

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.


Pozdrawiam

Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna
Urząd Gminy Mszana Dolna
e-mail: gmina@mszana.pl
www: www.mszana.pl
tel: 183310009
fax: 185417187

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest Urząd Gminy Mszana Dolna z siedzibą ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.mszana.pl
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną pod adresem: gmina@mszana.pl.
Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie jej osobom nieupoważnionym.

Re: Wniosek o informację przez TARNAWATKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #445

Or.1431.15.2020.MS

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy Tarnawatka przesyła następujące
informacje:

ad1. Miesięcznik.

ad2. W wersji papierowej i online.

ad3. 800 egzemplarzy.

ad4. Bezpłatna.

ad5. Nie.

ad6.Nie istnieje regulamin, ale nadsyłane materiały są zawsze
publikowane w gazecie.

ad7. Szkoły.

ad.8 Żadne z powyższych

Marian Szałapski sekretarz gminy

W dniu 30.11.2020 o 04:33, sprawa-34394@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PRZEWORSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #545

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 30.11.2020 r.

Z poważaniem

Katarzyna Nagórny

Urząd Gminy Przeworsk

Referat promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

ul. Bernardyńska 1a

37 - 200 Przeworsk

tel. 16 648 73 97 w. 215

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - UG Gomunice przez GOMUNICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #295

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej ORG.1431.55.2020

Pozdrawiam

Anna Łuczak

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urzędu Gminy

ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

tel. (44) 685 02 45 wew. 263

e-mail: <mailto:luczaka@gomunice.pl> luczaka@gomunice.pl

Jeżeli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, proszę o jej
niezwłoczne usunięcie i zawiadomienie o tym nadawcy. Treść tej wiadomości
jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla wskazanych w niej adresatów.

Zabronione jest ujawnianie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej
informacji, bez zgody Administratora Danych Osobowych, przez osoby lub
podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie podlega
odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gomunice
reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
30, 97-545 Gomunice;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest korespondencyjnie pisząc
na adres Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97 545 Gomunice lub za
pomocą poczty elektronicznej e-mail: <mailto:iod@ug.gomunice.pl>
iod@ug.gomunice.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji
e-mail, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą
elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

- Podanie danych jest dobrowolne;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

1

odpowiedź na wniosek przez Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie w sprawie Zasady działania gazet władzy #231

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska,

w odpowiedzi na wniosek przysłany do Biblioteki Publicznej w Śremie w załączniku przedstawiamy odpowiedź.
Z poważaniem,

Jerzy Kondras

1

RE: Wniosek o informację przez ŻAGAŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #267

Dzień dobry,

W odpowiedzi na nadesłane przez Państwa pytania informuję, że Gmina Żagań o statusie miejskim nie wydaje własnej gazety czy biuletynu.

Z poważaniem

Agnieszka Zychla

Rzecznik Prasowy UM Żagań

rzecznik@um.zagan.pl

Tel. 68 477 10 55

RE: [SPAM] Wniosek o informację przez OBORNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #369

Urząd Miejski w Obornikach przesyła poniżej (podkreślenia) odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Barbara Talarek

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Urząd Miejski w Obornikach

ul. marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

tel.: 61 65 59 115,

tel. kom.: 607 783 327

RE: Wniosek o informację przez LUBASZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #333

Witam,

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczące wydawanego przez Samorząd Gminy Lubasz Biuletynu Informacyjnego.

Z poważeniem

Liliana Helwich

Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków

Urząd Gminy w Lubaszu

ul. Bolesława Chrobrego 37

64-720 Lubasz

Tel. 67 255 60 12

Tel kom. 502 784 236

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

8000 szt. rocznie

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34281@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34281@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-23 07:29:16.065219+00:00 z > adresu lubasz@wokiss.pl <mailto:lubasz@wokiss.pl> : > Twoja wiadomość Do: > lubasz@wokiss.pl <mailto:lubasz@wokiss.pl> Temat: Wniosek o informację > Wysłano: > 22.11.2020 23:31 odczytano w dniu 23.11.2020 08:27. <http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNzMzODExOTY2LjI3NzU0LjU4NzUwOTIxMDczMDgxMjMzMDdAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAwNyBEZWMgMjAyMCAxMDo0ODozOSAtMDAwMHxsdWJhc3pAd29raXNzLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1ODBkZjUwNjBj>

odpowiedź na wniosek przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #142

Dzień dobry.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej  przesyła odpowiedź na
pismo, które wpłynęło w dniu 07.12.2020 r.

z poważaniem Bożena Bieryło

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

tel. 515-950-103

adres e-mail: biuro@gok.turosnkoscielna.pl

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #558

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30 listopada 2020 roku.

---
Pozdrawiam
Paweł Romański
Urząd Miejski w Lipnie
Wydział Organizacyjny
tel. 54 288 42 52

1

Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu w sprawie Zasady działania gazet władzy #82

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl

Ze względu na problemy kadrowe wynikające z zachorowań epidemii
COVID-19, w odpowiedzi o dostępie do informacji publicznej, informuję:

Gazeta wydawana przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu
„Wiadomości Wiśnickie” ukazuje się:

1)trzy do czterech razy w roku (w zamyśle jest kwartalnikiem)

2)jest dostępna tylko w wersji papierowej, niemniej jednak z biegiem
czasu numery archiwalne w formie pdf zamieszczone są na stronie
internetowej moknowywisnicz.pl

3)gazeta ukazuje się w nakładzie 600 egz. (w skali roku 2019 = 1800 egz.)

4)gazeta jest odpłatna (cena jest zamieszczona na okładce gazety),

5)gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń,

6)istnieją zasady umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w
gazecie, nie ma regulaminu publikacji takich materiałów, ale o tym, czy
tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny w
porozumieniu z zespołem redakcji, (gazeta ma charakter kroniki
kulturalno-społecznej);

7)Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
_a) mieszkańców_,
b) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
c) radnych opozycji;
d) radnych rządzącej koalicji;
_e) organizacje społeczne;
f) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) lokalny biznes;_
h) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_c) żadne z powyższych._

Z poważaniem

Leszek Marszałek

W dniu 2020-12-07 o 12:17, sprawa-34028@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Leszek Marszałek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Wiśniczu
tel.: (14) 61 287 04
e-mail: mok@nowywisnicz.pl
www.moknowywisnicz.pl

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #43

Dzień dobry,

W związku z prośbą o udostępnienie informacji publicznej odpowiadamy na
pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

NIE

b) kwartalnikiem;

TAK

c) dwumiesięcznikiem;

NIE
d) miesięcznikiem;
NIE
e) dwutygodnikiem;
NIE
f) tygodnikiem;
NIE
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

NIE DOTYCZY

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
NIE
b) jest dostępna tylko online;
NIE
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
TAK
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

NIE DOTYCZY

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4800 egz. w przypadku 4 wydań. NA jedno wydanie przypada 1200 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;
TAK
b) jest płatna.

NIE

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
NIE praktykuje sprzedaży ogłoszeń.
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
Tak, są wytyczne dotyczące publikacji materiałów nadsyłanych do redakcji.
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;

j.w. Zazwyczaj większość artykułów jest publikowane, chyba, że przesłane
artykuły są zbyt archiwalne.

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;

nie dotyczy

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

nie dotyczy

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;

nie dotyczy

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

nie dotyczy

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

TAK

b) radnych opozycji;
NIE
c) radnych rządzącej koalicji;
NIE
d) organizacje społeczne;
TAK
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
TAK
f) lokalny biznes;

NIE
g) inne podmioty (jakie?).

TAK- osoby prywatne. Pasjonaci

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
NIE
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
NIe
c) żadne z powyższych.

TAK

Mamy nadzieję, że odpowiedzi rozwiały Państwa ewentualne wątpliwości. W
razie niejasności prosimy o kontakt.

Pozdrawiam

Tomasz Hanaj
--
*Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice **w Piotrowicach*

Piotrowice 94a
23-107 Strzyżewice

tel: 81 562-80-74
www: ckip-piotrowice.eu
fb: facebook.com/ckip.piotrowice
tt: twitter.com/ckip_piotrowice
ig: instagram.com/ckip.piotrowice

Podziel się z nami opinią o nas! >Kliknij<
<https://g.page/ckip-piotrowice/review?rc>

pon., 7 gru 2020 o 12:36 <sprawa-33989@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy w sprawie Zasady działania gazet władzy #64

Dzień
dobry, W
odpowiedzi na otrzymany wniosek o informację - przesyłamy
stosowne odpowiedzi: Ad1 b)
kwartalnikiem Ad2 c)
jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online Ad3 Roczny
nakład w 2019 r. - ok. 3 tys. egzemplarzy Ad4 b)
jest płatna Ad5 a)
tak Ad6 d)
nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji Ad7 a)
przewodniczącego/przewodni rady gminy d) organizacje społeczne e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły) Ad8 c)
żadne z powyższych Redakcja
gazety Gorczańskie Wieści tel. 18 33 23 082

Dnia 7 grudnia 2020 12:34 sprawa-34010@fedrowanie.siecob napisał(a):Szanowni Państwo,

16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34010@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872

-- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

&gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:56.442357+00:00 z
&gt; adresu gokkamienica@wp.pl: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1 i
&gt; Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji
&gt; publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt;
&gt; o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
&gt; o &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
&gt; wydawana rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem; f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt; gazety,
&gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
&gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna sytuacja.
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
&gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w &gt;
&gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt; nam o
&gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin &gt;
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
&gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
&gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
&gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
&gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
&gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
&gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane do
&gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w &gt;
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
&gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej koalicji;
&gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
&gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
&gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
&gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b)
&gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
&gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
&gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
&gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami reprezentacji

Re: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach w sprawie Zasady działania gazet władzy #96

jeśli chodzi o pytanie 5
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Wolny
od wirusów. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

pon., 7 gru 2020 o 18:13 Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach <
centrum.sulbiny@gmail.com> napisał(a):

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Wolny
od wirusów. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Odpowiedź na informację publiczną przez ROGOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #615

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Joanna Brzykca-Myszkowska
Podinspektor ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŁYSE w sprawie Zasady działania gazet władzy #685

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r. (data wpływu 30.11.2020 r.).

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

--
Agnieszka Poławska
Urząd Gminy Łyse
tel. 29 7725027 w. 37

-------- Wiadomość oryginalna --------

TEMAT:
Pd: Wniosek o informację

DATA:
2020-12-02 08:50

OD:
ug_lyse@wp.pl <ug_lyse@wp.pl>

DO:
promocja <promocja@gminalyse.pl>

Dnia 30 listopada 2020 04:34 sprawa-34634@fedrowanie.siecobywatelska.pl
napisał(a):

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBICZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #819

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że nie wydajemy własnej gazety .

Z poważaniem

Anna Kosakowska

Urząd Gminy Zbiczno

--
Z poważaniem,
Anna Kosakowska
Urząd Gminy Zbiczno
---
Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.
---
Ogólna klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej --> Manu przedmiotowe --> Ochrona danych osobowych