Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

odpowiedź udostępnienie informacji publicznej przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #770

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 roku oraz klauzulę informacyjną RODO.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam,

Iwona Ruman

Urząd Gminy Gdów

2

dot. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAŃCUT w sprawie Zasady działania gazet władzy #806

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej
informuję:

1. Łańcucki Biuletyn Miejski, jedyna wydawana przez Miasto Łańcut
gazeta jest kwartalnikiem.

2. Wydawana przez nas gazeta jest dostępna zarówno w wersji
papierowej, jak i online.

3. Nakład w 2019 wyniósł 4x 5000 egzemplarzy.

4. Łańcucki Biuletyn Miejski jest bezpłatny.

5. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łańcuta istnieje możliwość
publikacji ogłoszeń.

6. Nie istnieje regulamin umieszczania nadsyłanych do redakcji
tekstów, a o tym, czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
zespół redakcyjny.

7. W 2020 roku nadsyłane były materiały przez: organizacje społeczne,
instytucje lokalne, osoby prywatne (materiały dotyczące historii miasta),
Społecznego Rzecznika Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.

8. Wszystkie teksty, które redakcja otrzymała w 2020 r. zostały
opublikowane.

Pozdrawiam

Agnieszka Kuźniar

Zastępca Kierownika

Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki

<mailto:a.kuzniar@um-lancut.pl> a.kuzniar@um-lancut.pl

tel. 17 249 04 07, 664 604 510

Urząd Miasta Łańcuta

Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

tel. 17 225 22 02, fax.17 225 20 21

<mailto:urzad@um-lancut.pl> urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl

Klauzula informacyjna RODO
<http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_06/BIPF58A9238B06F14Z/klauz_i
nfo_2019.pdf>

Odpowiedz - udostępnienie informacji publicznych przez DUSZNIKI-ZDRÓJ w sprawie Zasady działania gazet władzy #397

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznych, przesłanego
e-mailem w dniu 30.11, odpowiadam:

1. Wydawana przez nas gazeta Kurier Dusznicki jest d) miesięcznikiem
2. Wydawana przez nas gazeta Kurier Dusznicki jest c) wydawana w wersji
papierowej i jest dostępna online
3. Średni nakład w 2019 roku to 1000 sztuk/miesięcznie - wydanie
4. Gazeta jest dostępna a) bezpłatnie
5. Gazeta b) nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń
6. Odpowiedz e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty
bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
7. Nie wpłynęły takie prośby
8. C) żadne z powyższych

Pozdrawiam serdecznie,

Damian Bochnak

Kierownik Referatu Promocji Miasta

Tel. 74 869 76 60 wew. 85

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

<http://www.visitduszniki.pl/> www.visitduszniki.pl

<http://www.duszniki.pl/> www.duszniki.pl

1

Odp: FW: Wniosek o informację przez ZALESZANY w sprawie Zasady działania gazet władzy #683

Dzień dobry Odpowiedzi na pytania zaznaczono w poniższym wniosku Sebastian Nabrzeski Sekretarz Gminy Zaleszany Dnia 8 grudnia 2020 07:43 Sekretariat &lt;ug@zaleszany.pl&gt; napisał(a):     From: sprawa-34632@fedrowanie.siecob [mailto:sprawa-34632@fedrowani Sent: Monday, November 30, 2020 4:34 AM To: ug@zaleszany.pl Subject: Wniosek o informację   Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 1.000 egz. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34632@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedz na wniosek - Zbójno przez ZBÓJNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #389

Witam,
w załączeniu odpowiedź wraz z klauzulą informacyjną.

4

Re: Wniosek o informację przez Dom Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków i Gminna Biblioteka Publiczna w sprawie Zasady działania gazet władzy #238

Nakład: 1000 egz. W tym roku nakład jest mniejszy o połowę.

Pozdrawiam,
Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków
w Woli Gułowskiej

Re: Wniosek o informację przez Dom Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków i Gminna Biblioteka Publiczna w sprawie Zasady działania gazet władzy #238

> 7 grudnia 2020 11:35 sprawa-34184@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
>
>
> Szanowni Państwo,
> 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Gazeta jest kwartalnikiem. W tym roku jednak ukazał się tylko numer 1/2020 (styczeń-marzec) oraz połączony numer za 2. i 3. kwartał. Gazeta ukazuje się "z dołu", czyli jako opis tego, co się wydarzyło w danym okresie - na koniec danego okresu.

> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Tylko wersja papierowa.

> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> b) jest płatna.

Bezpłatna.

> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> b) nie.

Nie.

> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Nie ma regulaminu publikacji tekstów niezamawianych. Wszystkie zamawiane teksty są bezpłatne, pisane przez pracowników domu kultury, biblioteki, urzędu gminy, czasem okolicznych szkół.

> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).

Nie zdarzyło się, by ktokolwiek nadesłał tekst z prośbą o nieodpłatną publikację.

> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> c) żadne z powyższych.

Jw. - nie było tekstów.

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34184@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
> Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:06.198674+00:00 z > adresu muzeum@kleeberczycy.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy > o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) > wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) > dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f) > tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety, > przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana > > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji > papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest dostępna > zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja. > Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w > wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w > > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, > prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) > Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi > nam o > zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin > > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są > jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, > istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, > ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo > redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje > regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w > > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst > zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub > zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane do > redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są publikowane w > gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w > > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z > prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka > odpowiedzi): mieszkańców, a) > przewodniczącego/przewodniczącą > rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej koalicji; > d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. > biblioteki, > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego tekstu; b) > nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie > > elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie > zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko- > Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji

Pozdrawiam,
Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków
w Woli Gułowskiej

Korekta danych przez Gminna Biblioteka w Rokietnicy im. Marii Konopnickiej w sprawie Zasady działania gazet władzy #214

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam skorygowany wniosek dotyczący udzielenia informacji
publicznej. Korekta dotyczy pkt. 3 - nakład roczny gazety w 2019 r.

Z poważaniem,

Iwona Zielińska

Zespół Redakcyjny

Biblioteka Gminna

im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

1

Wniosek o informację przez LICHNOWY w sprawie Zasady działania gazet władzy #598

Lichnowy, dnia 08.12.2020 r.

SG 1431.41.2020

W odpowiedzi na państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Gminy Lichnowy w dniu 30.11.2020 r. , przekazuję
poniżej odpowiedź:

Ad.1. g) przerwa w wydawaniu - ostatni numer ( tylko jeden w roku)
wydano w 2017 r. Nasza gazeta ( a raczej biuletyn informacyjny)  gminna
wydawana jest w miarę potrzeb i posiadanych środków na jej wydanie.

Ad.2. c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej , jak i online,

Ad.3. w 2019 r. nie wydawaliśmy gazety,

Ad.4. a) gazeta jest bezpłatna,

Ad.5. b) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń,

Ad.6.  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo zespół redakcyjny; umieszczamy teksty
tylko nadesłane przez inne instytucje tj. jednostki podległe gminie,
instytucje państwowe itp., są to teksty dotyczące wykonywanych przez nie
zadań, ogłoszenia, informacje dla mieszkańców,

Ad.7. w 2020 r. nie wydawaliśmy gazety,

Ad.8. w 2020 r. nie wydawaliśmy gazety.

W dniu 01.12.2020 o 15:30, sekretarz@lichnowy.pl pisze:
--

/*Pozdrawiam*/

*/Anna Kunkel/
*/Sekretarz Gminy/*
*office(55) 271-27-23 (wew. 113)
emailsekretarz@lichnowy.pl*
*

*Urząd**Gminy Lichnowy*
ul. Tczewska 6
 82-224 Lichnowy

office55 271-27-23,
fax55 271-27-66
emailsekretariat@lichnowy.pl
Facebook
<https://facebook.com/https://www.facebook.com/gminalichnowy/>General
(Enter full link) <http://www.lichnowy.pl/asp/start,0>Newsletter (Enter
full link) <http://bip.lichnowy.pl/>

/Administratorem danych jest Wójt Gminy Lichnowy.  Podstawą
przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o
samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te
kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego
dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis
systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15
do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że
jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia
powyższych informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi
dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP w zakładce ochrona danych
osobowych lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Krzysztofem Pukaczewskkim iod@lichnowy.pl <mailto:iod@lichnowy.pl>./

7

Odpowiedź przez ZABÓR w sprawie Zasady działania gazet władzy #707

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem

Iwona Adamiak
Podinspektor ds. promocji

Urząd Gminy Zabór

tel. 68 321 83 00
fax. 68 321 83 01
e-mail: <mailto:iwona.adamiak@gminazabor.pl> iwona.adamiak@gminazabor.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych jest Wójt Gminy Zabór. Podstawą przetwarzania danych
są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel
przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę
prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie
umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach
art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych, chyba że jest
warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych
informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w
urzędzie, na stronie BIP lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim: <mailto:pukaczewski@hotmail.com>
pukaczewski@hotmail.com.

2

Re: Odpowiedź na wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie w sprawie Zasady działania gazet władzy #92

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych informuję:
1. Wydawane przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie czasopismo – „Nowa Gazeta Żabnieńska” jest dwumiesięcznikiem.
2. Gazeta jest dostępna tylko w wersji papierowej.
3. Średni nakład roczny w 2019 roku wyniósł 3600 egzemplarzy.
4. Gazeta jest płatna.
5. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.
6. Nie istnieje regulamin publikacji nadesłanych tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.
7. W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez organizacje społeczne i instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły).
 
8. Nadesłane w 2020 roku do redakcji gazety teksty i materiały nigdy nie pozostały bez odpowiedzi, nie odmówiono także ich publikacji.
Z poważaniem
Marta Warias
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie

Przeczytano: Wniosek o informację przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w sprawie Zasady działania gazet władzy #154

Twoja wiadomość

Do: biuro@kultura.malbork.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-07 11:19

odczytano w dniu 2020-12-08 10:08.

Wniosek oinformację przez Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu w sprawie Zasady działania gazet władzy #171

Szanowni Państwo,w odpowiedzi na wniosek z 16 listopada 2020 r.&nbsp;o udostępnienie informacji publicznych&nbsp;odsyłam ankietę z zaznaczonymi odpowiedziami dotyczącymi naszego pisma:1) Prosimy o
informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o
opisanie sytuacji.2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; (dotyczy to
aktualnego wydania; co kwartał aktualizujemy archiwum udostępnione na stronie
internetowej)
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
Nakład jednego wydania wynosi 500 sztuk, w roku wydajemy 11
numerów4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o
tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin,
ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d)
nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d)
organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?)

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.--Marta Kobędza-Krain
redaktor naczelna miesięcznika samorządowego "TWG Kurier"
tel. 609 860 425

Polityka prywatności i klauzula informacyjna RODO art.13.
http://www.gok-tworog.pl/gok/polityka-prywatnosci

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik lub odbiorca niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Odbiorca lub czytelnik korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękuję.

Odpowiedz na wniosek o informację publiczna przez LUBOCHNIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #428

Dzień dobry,

w odpowiedzi na email z dnia 30 listopada informuje, że Gmina Lubochnia od
2019 nie wydaje żadnej gazety.

Z poważaniem

Joanna Seliga

Odp: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy w sprawie Zasady działania gazet władzy #195

Witam, wiadomość wpadła do spamu, dlatego nie było odpowiedzi. Przesyłam informację, zgodnie z wnioskiem. Jolanta Adamska Kierownik MGBP w Pierzchnicy ------------------------------ Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy ul. Kard.S.Wyszyńskiego 5 26-015 Pierzchnica tel:41-353-82-14 nip:655-16-20-233 regon: 290016648


Dnia 7 grudnia 2020 11:51 sprawa-34141@fedrowanie.siecob napisał(a):


Szanowni Państwo,

16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34141@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872

-- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

&gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:03.970008+00:00 z
&gt; adresu biblioteka_pierzchnica@wp.pl: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1
&gt; i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji
&gt; publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt;
&gt; o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
&gt; o &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
&gt; wydawana rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem; f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt; gazety,
&gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
&gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna sytuacja.
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
&gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w &gt;
&gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt; nam o
&gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin &gt;
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
&gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
&gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
&gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
&gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
&gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
&gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane do
&gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w &gt;
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
&gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej koalicji;
&gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
&gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
&gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
&gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b)
&gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
&gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
&gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
&gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami reprezentacji

1

Informacja z Urzędu Gminy Zembrzyce przez ZEMBRZYCE w sprawie Zasady działania gazet władzy #643

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.11.2020 r. w załączeniu przesyłam
informację

z Urzędu Gminy Zembrzyce.

z poważaniem
Danuta Smyrak

z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

2

inf. publ. Watchdog gazeta przez SUCHA BESKIDZKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #464

Dzień dobry.
Odpowiadając na pismo przesłane mailem przekazuję informacji dotyczące gazety samorządowej.
Z poważaniem
Zbigniew Maryon
Sekretarz Gminy

1

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie w sprawie Zasady działania gazet władzy #210

Dzień dobry, odpowiadając na Państwa zapytanie chciałbym zaznaczyć, że zdarza się, iż wiadomości mailowe trafiają czasem automatycznie do &#34;zakładek&#34;, do których użytkownik skrzynki mailowej zagląda rzadko, stąd zwłoka w odpowiedzi. Proszę o wyrozumiałość w tym względzie. Przedstawiam poniżej odpowiedzi na Państwa pytania, zachowując ich porządek. 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: g) inna opcja - gazeta Samorząd nie ma stałego terminu publikacji, zwykle ukazuje się raz na dwa miesiące 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: d) inna sytuacja: gazeta wychodzi w wersji papierowej, ale z uwagi na pandemię - rozpoczęliśmy w tym roku także publikację w wersji online, nie ma decyzji, czy będzie to utrzymane po odwołaniu pandemii 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 2400 sztuk 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: b) jest płatna - TAK 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): TAK d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); g) inne podmioty: m.in. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, POLICJA, mieszkańców,  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): c) żadne z powyższych. Maciej Frąckowiak Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie www.facebook.com/GOKiS.Kleszcz www.kleszczewo.pl Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu prowadzenia korespondencji    w związku z prowadzoną działalnością.   Dnia 7 grudnia 2020 11:44 sprawa-34156@fedrowanie.siecob napisał(a): Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34156@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego &gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:04.748417+00:00 z
&gt; adresu kultura.kleszczewo@wp.pl: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1 i
&gt; Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji
&gt; publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt;
&gt; o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
&gt; o &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
&gt; wydawana rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem; f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt; gazety,
&gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
&gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna sytuacja.
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
&gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w &gt;
&gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt; nam o
&gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin &gt;
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
&gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
&gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
&gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
&gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
&gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
&gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane do
&gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w &gt;
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
&gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej koalicji;
&gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
&gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
&gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
&gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b)
&gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
&gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
&gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
&gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami reprezentacji

Wysyłanie wiadomości e-mail: doc20201208094223053677 przez PACZKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #609

--
Z poważaniem
Joanna Bodyk
Urząd Miejski w Paczkowie
tel. 77 431 67 91 wew. 102

1

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie w sprawie Zasady działania gazet władzy #92

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **ckzabno@onet.pl** o godzinie **2020-12-07 12:16:00**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-12-08 09:30:08**
o treści:

Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o
następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

DOTYCZY O ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez KORSZE w sprawie Zasady działania gazet władzy #694

Witam serdecznie,

w odpowiedz na wniosek z 30 listopada br dotyczący udostępnieni
informacji publicznej przesyłamy w załączeniu odpowiedzi na poszczególne
pytania.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Pozdrawiam,
Sobiecka Kinga
Urząd Miejski w Korszach
ul.Mickiewicza 13
11-430 Korsze

tel.89 754 01 55

1

informacja przez SIEDLEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #361

Dzień dobry,

W dniu 30.11.2020r. została do Państwa wysłana informacja dotycząca
skierowanego do nas wniosku ( wniosek z dnia 22.11.2020r.)

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

przesłano odpowiedź na błędny adres email

Gmina Oborniki Śląskie przez OBORNIKI ŚLĄSKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #498

Witam
Przesyłam odpowiedź na zapytanie o informację publiczną.

Pozdrawiam

Katarzyna Jarczewska

Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich

tel. 71 310 35 19 wew. 424

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:
- Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Obornik Śląskich
- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie:http://www.oborniki-slaskie.pl (http://www.oborniki-slaskie.pl/)

1

Re: Wniosek oinformację przez Dom Kultury w Tuchowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #89

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
Szanowni Państwo, Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Pzesyłamy odpowiedź na zapytanie z dnia 16 listopada 2020 r.

1) Informacje, o wydawanej przez Dom Kultury gazecie Kurier Tuchowski: ODPOWIEDZI NA PYTANIA
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 24000 egz
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): nie
mieszkańców,&nbsp;&nbsp;a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): nie dotyczy
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.
Janusz Kowalski Dyrektor Domu Kultury w Tuchowie
Ul. Chopina 10 33-170 Tuchów
e-mail: tuchowkultura@interia.pl tel 14 6525436
www.dktuchwo.plOd: sprawa-34035@fedrowanie.siecobywatelska.plDo: tuchowkultura@interia.pl; Wysłane: 11:26 Poniedziałek 2020-12-07Temat: Wniosek o informacjęSzanowni Państwo,

16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;b) kwartalnikiem;c) dwumiesięcznikiem;d) miesięcznikiem;e) dwutygodnikiem;f) tygodnikiem;g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;b) jest dostępna tylko online;c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:a) jest bezpłatna;b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?a) tak;b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):mieszkańców,a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;b) radnych opozycji;c) radnych rządzącej koalicji;d) organizacje społeczne;e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);f) lokalny biznes;g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):a) odmówiono publikacji takiego tekstu;b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34035@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.--Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872

--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

&gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:57.890346+00:00 z
&gt; adresu tuchowkultura@interia.pl: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1 i
&gt; Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji
&gt; publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt;
&gt; o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
&gt; o &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
&gt; wydawana rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem; f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt; gazety,
&gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
&gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna sytuacja.
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
&gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w &gt;
&gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt; nam o
&gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin &gt;
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
&gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
&gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
&gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
&gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
&gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
&gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane do
&gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w &gt;
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
&gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; przewodniczącego/przewodniczącą
&gt; rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej koalicji;
&gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
&gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
&gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
&gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b)
&gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
&gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
&gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
&gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami reprezentacji

-- ===========================Z pozdrowieniamiDOM KULTURY W TUCHOWIEUL. CHOPINA 1033 - 170 TUCHÓWtel. (014) 65 25 436e-mail: tuchowkultura@interia.plhttps://www.facebook.com/it.tuchow/https://www.facebook.com/kinopromien/kuriertuchowski@interia.plNIP: 873-21-58-118REGON: 850341148

Re: Wniosek o informację przez PORONIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #612

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie
informuję:

Ad. 1)

Wydawane przez nas czasopismo jest dwumiesięcznikiem.

Ad. 2)

Wydawane przez nas czasopismo jest dostępne tylko w wersji papierowej.

Ad. 3)

Średni nakład roczny w 2019 roku wyniósł 2000 egzemplarzy.

Ad. 4)

Czasopismo jest bezpłatne.

Ad. 5)

Czasopismo nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

Ad. 6)

Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji, aczkolwiek
nadesłane teksty są zwyczajowo publikowane w czasopiśmie.

Ad. 7)

W 2020 roku były nadsyłane teksty i materiały od mieszkańców,
przewodniczącego rady gminy, radnych gminnych, organizacji społecznych,
instytucji lokalnych.

Ad. 8)

Żadne z powyższych.

--

Z poważaniem,
*Mateusz Łękawski*
Kierownik
Gminnego Centrum Informacji i Promocji
*tel. 18 207 42 98*
*www.poronin.pl / fb.com/GminaPoronin*
LOGO Gmina Poronin

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Poroninie,
ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
wykonania umowy/umów, której jest Pan/i stroną, podjęcia działań na
Pana/i żądanie lub na podstawie udzielonej zgody.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 lit. a, b, c i e RODO
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/i danych osobowych
dostępne są na stronie Urzędu www.poronin.pl <http://www.poronin.pl/>
lub pod adresem e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

1