Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury „Browar B.” w sprawie Zasady działania gazet władzy #26

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, iż Centrum Kultury "Browar B." nie wydaje gazet.

Pozdrawiam

W dniu 2020-12-07 o 12:52, sprawa-33972@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Luiza Luczkowska
Specjalista ds. obsługi
Centrum Kultury "Browar B."
tel. 54 427-02-30

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury Izabelin w sprawie Zasady działania gazet władzy #99

Witam,
oto odpowiedzi na Państwa pytania:
1d, 2c, 3- ok.2000 szt, 4 a, 5a, 6c (teksty nie mogą być obraźliwe itd),
7e,f,g (mieszkańcy),8c

pozdrawiam
Julia Winkler
Centrum Kultury Izabelin

pon., 7 gru 2020 o 12:09 <sprawa-34045@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Gmina Bedlno przez BEDLNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #293

1

Przeczytano: [SPAM] Wniosek o informację przez Gminna Biblioteka w Rokietnicy im. Marii Konopnickiej w sprawie Zasady działania gazet władzy #214

Twoja wiadomość

Do: biuro@bibliotekarokietnica.pl
Temat: [SPAM] Wniosek o informację
Wysłano: 07.12.2020 11:26

odczytano w dniu 07.12.2020 14:42.

Re: Wniosek o informację przez Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie w sprawie Zasady działania gazet władzy #23

Witam
Przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.1 - b
Ad.2 - c
Ad.3 - 7000 szt
Ad.4 - b
Ad.5 - a
Ad.6 - d
Ad.7 - d, e
Ad.8 - c
Przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi.
Pozdrawiam
Iwona Wajer
kierownik d/s org - adm ZPK

Odpowiedź na informację publiczną przez MUSZYNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #604

Dzień dobry

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam odpowiedź wniosek o informację
publiczną.

Z poważaniem

Arkadiusz Cycoń

____________________________________

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31

tel. +48 (18) 4725922

fax +48 (18) 4777921

<mailto:acycon@muszyna.pl> acycon@muszyna.pl

<http://www.muszyna.pl/> www.muszyna.pl

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji
pisemnej/email, których zakres może zawierać: imię i nazwisko, adres, email,
telefon, informujemy, że treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO
znajduje się na głównej stronie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
<http://www.muszyna.pl/> http://www.muszyna.pl/ lub pod bezpośrednim
linkiem: <http://muszyna.pl/pl/2007/0/klauzula-informacyjna.html>
http://muszyna.pl/pl/2007/0/klauzula-informacyjna.html. Niniejsza wiadomość
wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione.
Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie
ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo
adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o usunięcie
wszelkich kopii tej wiadomości oraz o powiadomienie o tym fakcie nadawcy
wiadomości.

1

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku w sprawie Zasady działania gazet władzy #130

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **bdk_lesko@poczta.onet.pl** o godzinie **2020-12-07 12:08:25**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-12-07 14:24:12**
o treści:

Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o
następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

wniosek o informację przez Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy w sprawie Zasady działania gazet władzy #28

Dzień dobry

Uprzejmie informuję że przesłana przez Państwa informacja dotarła
dzisiaj do nas po raz pierwszy.

Z poważaniem

Paweł Stanny

dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego
Łyskowskiego w Brodnicy

Re: Wniosek o informację - OR.1431.54.2020 przez ADAMÓW (pow. zamojski) w sprawie Zasady działania gazet władzy #273

Urząd Gminy Adamów w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. wydawania gazety udziela poniżej odpowiedzi na zadane
pytania.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić iż brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie
spowodowany był panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem
pracownika odpowiedzialnego za powyższe zagadnienia.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) kwartalnikiem;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
*g) inna opcja*, np. zakończono wydawanie gazety, *przerwa w wydawaniu*.
Prosimy o opisanie sytuacji.

*W chwili obecnej w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną
związaną z koronawirusem,  wstrzymany został na czas pandemii wydruk
gazety,  kwartalnik zamieszczany jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy. *

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
*d*) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. *W chwili obecnej tylko online.*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*W 2019 roku nakład wynosił - 4400 egz. (4 kwartały po 1100 szt.)*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

*NIE BYŁO *

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

W dniu 2020-12-07 o 11:12, sprawa-34221@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Re: Wniosek o informację przez SULECHÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #290

Przekazałam treść wniosku do wydziału merytorycznego który udzieli
odpowiedzi na Państwa wniosek.

Pozdrawiam

MK

W dniu 2020-12-07 o 10:41, sprawa-34238@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOJNÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #766

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Katarzyna Burzmińska

Podinsp. ds. administracyjnych i promocji

Urząd Miejski w Chojnowie

Wydział Organizacyjny
Pl. Zamkowy 1

59-225 Chojnów

Tel. (76) 8186 - 683

1

RE: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej w sprawie Zasady działania gazet władzy #88

Dzień Dobry! W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

1500 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Waldemar Sztogrin

Dyrektor GCKiCz

w Jodłowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 25B, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Jodłowa pod numerem 1, NIP 8721819616 REGON 850478522

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - gckicz.rodo@interia.pl <mailto:gckicz.rodo@interia.pl> ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Re: Wniosek o informację przez SULECHÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #290

Proszę nastopnym razem abyście Państwo kierowali wnioski o udzielenie
informacji publicznej na adres um@sulechow.pl ponieważ w przypadku
długotrwałej absencji chorobowej e-mail są przypisane dla danego
pracownika i nie mają pozostali pracownicy możliwości wglądu skrzynki
pocztowej. Oficjalny e-mail podany jest na stronie BIP

Pozdrawiam

Magdalena Klucznik

W dniu 2020-12-07 o 10:41, sprawa-34238@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #165

Twoja wiadomość

Do: gok@gok.miedzna.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 07.12.2020 11:54

odczytano w dniu 07.12.2020 13:52.

RE: Wniosek o informację przez ŁAGIEWNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #4

W związku z poniższym meilem dokonaliśmy przeglądu skrzynki .

Owszem nie otrzymali państwo meila z odpowiedzią na wniosek z dnia 16.11.2020r. ale to dlatego iż Państwa meil został potraktowany jako spam . Dzięki Państwa ingerencji postaramy się odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem

Katarzyna Ziętek

Informacja przez BOGATYNIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #744

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

--

Pozdrawiam.

------------------------------------------------------------------------
*Marcin Woroniecki*
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
59-920 Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1
Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji
tel. (+48) 75 77 25 283
Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd
Miasta i Gminy w Bogatyni <http://bogatynia.pl/content/view/full/75830>

1

Gmina Sianów odpowiedź przez SIANÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #354

Szanowni Państwo,
odpowiadając na pytanie z 22 listopada 2020 r.:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

d) miesięcznikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
2500 szt

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty weryfikowane
są przez Redaktora, rzadko nie są publikowane;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,

d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

c) żadne z powyższych.

Pozdrawiam Milena Szczepańska Zakrzewska

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34302@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy
Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁAGIEWNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #4

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-16 22:23

odczytano w dniu 2020-12-07 13:27.

RE: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu w sprawie Zasady działania gazet władzy #170

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam informację zwrotną.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
Dwumiesięcznik wydawany jest w nakładzie 700 szt. (każdorazowo)

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34116@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:02.744428+00:00 z > adresu dk@kulturasuszec.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy > o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) > wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) > dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f) > tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety, > przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana > > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji > papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest dostępna > zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja. > Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w > wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w > > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, > prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) > Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi > nam o > zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin > > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są > jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, > istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, > ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo > redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje > regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w > > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst > zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub > zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane do > redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są publikowane w > gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w > > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z > prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka > odpowiedzi): mieszkańców, a) > przewodniczącego/przewodniczącą > rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej koalicji; > d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. > biblioteki, > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego tekstu; b) > nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie > > elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie > zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko- > Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji <http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNzMzODM4NzkzLjk0NzUuOTU3NjU5NTI5MDc1MjM5MTcxM0BmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxNb24sIDA3IERlYyAyMDIwIDEwOjUzOjA3IC0wMDAwfGRrQGt1bHR1cmFzdXN6ZWMucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXwwfDEuZDQ4M2M4MDU0YWI5Y2Y0OTIwOGI0OTU4MGRmNTA2MGM%3D>

Katarzyna Krzempek
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

e-mail: <mailto:kasia@kulturasuszec.pl> kasia@kulturasuszec.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
NIP: 651-001-02-65
tel. 32 212 44 91 wew. 21
e-mail: <mailto:dk@kulturasuszec.pl> dk@kulturasuszec.pl

<http://www.kulturasuszec.pl/> www.kulturasuszec.pl
<https://www.facebook.com/GOKSuszec> www.facebook.com/GOKSuszec
<https://www.instagram.com/gok_suszec> www.instagram.com/gok_suszec

Kanał na <https://www.youtube.com/channel/UCLtDkOcfw4lngqbFKr_CTvQ> YouTube

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu ul. Ogrodowa 22, 42-267 Suszec; NIP 651-001-02-65

Jeżeli chce Pan/Pani zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, w tym również wnieść sprzeciw i/lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać stosowną wiadomość na adres: <mailto:iodo@kulturasuszec.pl> iodo@kulturasuszec.pl

Re: Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie w sprawie Zasady działania gazet władzy #153

Dzień dobry,

Przepraszamy, że tak późno odpowiadamy, ale Pani dyrektor, która zajmuje się jako wydawca gazety przebywała na kwarantannie.

1) D - miesięcznikiem
2) C - jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online
3) 9600
4) B - jest płatna
5) A - tak
6) B - tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji
7) D/E - organizacje społeczne / instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)
8) C - żadne z powyższych

Serdecznie pozdrawiam,
Bibliotekarz

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie
ul. Sambora 5A
83-130 Pelplin
tel. 58 536 33 43
mob. 609 929 809

Dorota Sakowska
Dyrektor

Re: Wniosek o informację przez Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku w sprawie Zasady działania gazet władzy #130

Dzień Dobry,
Niestety przeoczyliśmy maila w pierwszym terminie tj, 16 listopada 2020 roku. Jesteśmy w trakcie remontu budynku, przenosiliśmy się do innej siedziby, mieliśmy chwilowe problemy z internetem. Jeśli jest taka możliwość odpiszemy Państwu do końca tygodnia. 
 
Z poważaniem, 
Agnieszka Nanaszko
Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury
ul. Kościuszki 7; 38-600 Lesko  (tymczasowy adres siedziby na okres remontu)

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁAGIEWNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #4

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-07 13:00

odczytano w dniu 2020-12-07 13:21.

Re: Wniosek o informację przez Ośrodek Kultury w Będzinie w sprawie Zasady działania gazet władzy #183

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych
informujemy, że 16 listopada 2020 r. nie wpłynął do nas żaden
wniosek.Wobec powyższego uznajemy dzisiejszą datę za datę wpływu wniosku
i udzielimy odpowiedzi w terminie ustawowym.

pozdrawiam
Beata Fonik
Kierownik Działu Animacji

Odp: Wniosek o informację przez ZADZIM w sprawie Zasady działania gazet władzy #303

W załączniku odpowiedź na złożony przez Państwa Wniosek Pozdrawiam Bożena Karasińska

Dnia 7 grudnia 2020 11:55 sprawa-34251@fedrowanie.siecob napisał(a):Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34251@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji __

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

-- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

&gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-22 21:28:33.130779+00:00 z
&gt; adresu ug_zadzim@wp.pl: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji
&gt; RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji publicznej,
&gt; stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt; o
&gt; udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o
&gt; &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana
&gt; rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem; f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt; gazety,
&gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
&gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna sytuacja.
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
&gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w &gt;
&gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt; nam o
&gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin &gt;
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
&gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
&gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
&gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
&gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
&gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
&gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane do
&gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w &gt;
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
&gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej koalicji;
&gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
&gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
&gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
&gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b)
&gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
&gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
&gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
&gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami reprezentacji

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERWONAK w sprawie Zasady działania gazet władzy #475

Dzień Dobry,
przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 listopada br. (WO.1431.104.2020).

Z poważaniem,

Aldona Lewandowska
podinspektor
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
tel. 61 654 42 76
Urząd Gminy Czerwonak [ http://www.czerwonak.pl/ | www.czerwonak.pl ]

ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
Godziny przyjęć klientów: tel.: 61 654 42 04
fax: 61 812 02 70
pn. 9:00 - 17:00, wt.-pt. 7:30 - 15:00

2