Listy

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #43

Dzień dobry,
W załączniku wymogi dotyczące czasopisma Kompres.
Pozdrawiam
Tomasz Hanaj
--
*Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice **w Piotrowicach*

Piotrowice 94a
23-107 Strzyżewice

tel: 81 562-80-74
www: ckip-piotrowice.eu
fb: facebook.com/ckip.piotrowice
tt: twitter.com/ckip_piotrowice
ig: instagram.com/ckip.piotrowice

Podziel się z nami opinią o nas! >Kliknij<
<https://g.page/ckip-piotrowice/review?rc>

czw., 21 sty 2021 o 10:14 <sprawa-33989@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

1

Odpowiedź na informację publiczną przez ROGOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #615

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Joanna Brzykca-Myszkowska
Podinspektor ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

1

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez GOŚCIERADÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #505

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl
Korzystając z poczty elektronicznej w kontaktach z Wójtem Gminy Gościeradów/Gminą Gościeradów/Urzędem Gminy Gościeradów wyrażają Państwo zgodę na tę formę komunikacji. Informujemy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed dostępem niepowołanych osób trzecich. Jednocześnie przypominamy, że w sieci publicznej zachowanie pełnego bezpieczeństwa obrotu informacji jest niemożliwe, dlatego zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z tej formy komunikacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu IP jest Wójt Gminy Gościeradów/Gmina Gościeradów/Urząd Gminy Gościeradów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@goscieradow.pl. Powyższe dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów (Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, tel. 15 838 11 05, e-mail: poczta@goscieradow.pl) oraz na stronie internetowej: www.bip.goscieradow.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

1

Re: Wniosek o informację przez SZASTARKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #652

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2021 r. informujemy, iż nie posiadamy regulaminu publikacji nadsyłanych do redakcji "Nowin Szastarskich" tekstów.
Odnośnie umieszczenia ogłoszeń i reklam w naszym czasopiśmie zostało wydane Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Szastarka z dnia 2 września 2015.

Redakcja Nowin Szastarskich

odpowiedź na wniosek dot. regulaminu przez CHRZĄSTOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #662

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź  na wniosek z dnia 20.01.2021 r.

Z poważaniem

--
Anna Kurc
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
tel. 774110417 wew.117
e-mail: ug@chrzastowice.pl
www.chrzastowice.pl

1

Re: Fwd: Wniosek o informację przez ŁĘCZYCE w sprawie Zasady działania gazet władzy #536

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam link do regulaminu:

http://bip.leczyce.pl/a,19024,zarzadzenie-nr-0050352015-wojta-gminy-leczyce-z-dnia-27042015-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-zamie.html

--
_Z poważaniem_
inż. Agnieszka Cierocka
Urząd Gminy Łęczyce
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce
tel. 58 674 46 36

REGULAMIN PUBLIKACJI TEKSTÓW W BIULETYNIE „GŁOS SIEDLISZCZA” przez SIEDLISZCZE w sprawie Zasady działania gazet władzy #617

Dzień Dobry

Z polecenia Pana Sekretarza - Tomasza Szczepaniaka, przesyłam w
załączniku Regulamin publikacji tekstów w biuletynie „Głos Siedliszcza”.

Jednocześnie informuję, że w/w regulamin jest dostępny również na
stronie internetowej: http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/585

*
*

--
Pozdrawiam
Rafał Przybylski
Urząd Miejski w Siedliszczu
tel. 825692184
www.siedliszcze.pl

1

Re: Fwd: Wniosek o informację przez POKÓJ w sprawie Zasady działania gazet władzy #584

Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniższą wiadomość e-mail przesyłam regulaminu
publikacji nadsyłanych do redakcji tekstów, dot. gazety "PRZEGLĄD -
informator Samorządowy Gminy Pokój".

W dniu 24.01.2021 o 19:04, UG Pokój - Joanna Ptaszek pisze:
--
Angelika Paluch
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
www.gminapokoj.pl
tel. 77 469 30 80 wew. 30
e-mail: a.paluch@gminapokoj.pl

1

Nie przeczytano: [SPAM] Wniosek o informację przez WIELICZKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #560

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@wieliczki.pl
Temat: [SPAM] Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

usunięto w dniu 25.01.2021 11:51.

Nie przeczytano: [SPAM] Wniosek o informację przez WIELICZKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #560

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@wieliczki.pl
Temat: [SPAM] Wniosek o informację
Wysłano: 16.12.2020 13:35

usunięto w dniu 25.01.2021 11:51.

odpowiedź na wniosek o informację przez Nasielski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #117

Witam,

przesyłam Państwu dodatkową informację na temat niepisanego regulaminu
publikacji tekstów nadsyłanych do naszej redakcji.

Pozdrawiam,

*Iwona Pęcherzewska*
*Życie Nasielska*
*Nasielski Ośrodek Kultury*
ul. Kościuszki 12
05-190 Nasielsk
tel. 23 691 23 43
www.noknasielsk.pl
facebook NOK <https://www.facebook.com/NasielskiOsrodekKultury/>
NIP 568-13-72-365

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Stronie Śląskie przez STRONIE ŚLĄSKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #444

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej
z Urzędu Miejskiego w Stroniu Ślaskim.

Z poważaniem
Agnieszka Gawron
Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

W dniu 2021-01-20 o 13:43, BOK UM Stronie Śląskie pisze:
--
Biuro Obsługi Rady Miejskiej
tel. (074) 811 77 46
rada.miejska@stronie.pl

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:
1.Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl
3.Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na e-maila.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7.Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9.W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.

2

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Gdynia w sprawie Zasady działania gazet władzy #742

Szanowni Państwo,

w przesłanej do Państwa - 11 grudnia 20220 r. - odpowiedzi zawarta była
treść regulaminu, na którego podstawie publikowane są ogłoszenia i
informacje w biuletynie Ratuszu:

„Materiały do bieżącego numeru (w jak najprostszej formie graficznej)
przyjmowane są pocztą elektroniczną wyłącznie do piątku poprzedzającego
edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy. Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania, redagowania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów, a
także zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia. Ze względu na
brak miejsca prosimy o maksymalne skracanie podziękowań (do 500 znaków).
Informujemy też, że nie publikujemy ogłoszeń komercyjnych, podziękowań
dla władz miasta, polityków (radnych, posłów i senatorów) oraz szefów
jednostek samorządowych, Straży Miejskiej i Policji. Informacje, które
przyjmujemy do „Ratusza”, powinny być zwięzłe, aktualne, poprawne
językowo, neutralne politycznie i pozbawione komentarzy.”.

Z poważaniem,

1

Re: Fwd: Wniosek o informację przez OSIEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #792

Dzień dobry.

Z związku z przesłanym zapytaniem informujemy, że nie posiadamy
regulaminu publikacji nadsyłanych tekstów.

---
Z poważaniem
Krystyna Sójka-Bednarska
Urząd Gminy Osiek
83-221 Osiek ul.Kwiatowa 30
tel. 58 5821281 wew. 19<
www.osiek.gda.pl
http://www.facebook.com/gminaosiekpomorskie
-------------------------
ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest
przeznaczona wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać
zastrzeżone, poufne lub uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś
zamierzonym odbiorcą, wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie,
rozpowszechnianie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o te
informacje jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym
odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę, usuń tę wiadomość i
zniszcz wszystkie jej kopie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy Osiek jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby by uzyskać
więcej informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
http://osiek.biuletyn.net/?bip=1&cid=197&bsc=N lub skontaktuj się z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@osiek.gda.pl

Re: FW: Wniosek o informację przez ŁOPUSZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #427

Dzień dobry Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do skierowanego w dniu 20 stycznia 2021 r. e - maila
wskazuję, że informacja, której dotyczy zakres Państwa e - maila,
została przekazana w odpowiedzi (pkt 6) z dnia 9 grudnia 2020 roku -
znak: KPOZSRW.1431.97.2020 na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska
Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji
publicznej skierowany drogą e – mailową w dniu 30 listopada 2020 roku.
---
Łączę wyrazy szacunku

Damian Rozmus

inspektor ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony
zdrowia, sportu i rekreacji oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi
w Urzędzie Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
tel. 41) 382 12 43, e - mail: damian.rozmus@lopuszno.pl oraz
gmina@lopuszno.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 20.01.2021 r. przez TYCZYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #655

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam skan odpowiedzi wraz z regulaminem.
Z poważaniem,

--
Joanna Włoch-Dłurzej
Urząd Miejski w Tyczynie
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn
Urząd Miejski w Tyczynie przetwarza Państwa dane osobowe.
Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://bip.tyczyn.pl/OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH

3

RE: Wniosek o informację przez KOSTRZYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #366

Szanowni Państwo

Regulamin nadsyłania tekstów znajduje się na stronie internetowej wydawcy gazety, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pod poniższym linkiem: https://kostrzyn-mgok.pl/wp-content/uploads/2020/02/REGULAMIN-PRZYJMOWANIA-PUBLIKACJI.pdf

Z wyrazami szacunku

Ł u k a s z S z a ł

Zastępca Kierownika
Wydział Oświaty, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

tel. 61 8178 565 w. 22; kom. 601 513 451

sport@kostrzyn.wlkp.pl <mailto:sport@kostrzyn.wlkp.pl> <http://www.kostrzyn.wlkp.pl/> www.kostrzyn.wlkp.pl

Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: <mailto:inspektor@rodo-krp.pl> inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: <http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pl_miesz.asp?typ=14&menu=633&strona=1> http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pl_miesz.asp?typ=14&menu=633&strona=1

3

Re: Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #43

Dzień dobry,

tak, chodzi nam o wytyczne.

Pozdrawiam
Joanna Gucman-Muż

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

regulamin biuletynu przez HERBY w sprawie Zasady działania gazet władzy #422

--
Pozdrawiam
Sekretarz Gminy Herby
Elżbieta Machoń
tel. 34 3574080 wew. 14

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Herby, z siedzibą:
Urząd Gminy Herby,
ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, tel. (+48 34) 35 74 080, e-mail:
gmina@herby.pl
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam
udostępnione.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:
https://www.herby.pl/ochrona-danych-osobowych/

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Nasielski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #117

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres nok@noknasielsk.nazwa.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

regulaminu wydawanej prasy Gmina Ślemień przez ŚLEMIEŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #705

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
CCF21012021

1

Re: Wniosek o informację przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie w sprawie Zasady działania gazet władzy #121

Dzień  dobry.

Przez pomyłkę dołączyłam inny Regulamin. W załączeniu właściwy.
przepraszam za utrudnienia - Edyta Kus-Mokrzycka.

W dniu 21.01.2021 o 09:51, sok pisze:

1

Re: Wniosek o informację przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie w sprawie Zasady działania gazet władzy #121

Dzień dobry.

Przesyłam w załączeniu Regulamin zamieszczania materiałów w środkach
masowego przekazu redagowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w
Cmolasie. Nadmieniam, że Redakcja czuwa nad zgodnością treści
zamieszczanych artykułów z profilem wydawnictwa. Z poważaniem - Edyta
Kus-Mokrzycka Dyrektor SOK w Cmolasie.

Redakcja czuwa nad zgodnością treści zamieszczanych artykułów z profilem
wydawnictwa

W dniu 20.01.2021 o 12:44, sprawa-34067@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odp: Wniosek o informację przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w sprawie Zasady działania gazet władzy #197

Dzień Dobry, Uprzejmie informuję, iż podczas udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania nastąpiła pomyłka w pkt. 6. Rozmawiałem telefonicznie z redaktorem naczelnym Gazety Suchedniowskiej i dowiedziałem się, że regulamin publikacji tekstów nigdy nie został opracowany, a tym samym nie istnieje. Z poważaniem, Kamil Garbala ______________________________ Suchedniowski Ośrodek Kultury &#34;Kuźnica&#34; tel. 41/ 25 43 094 wew. 23 e-mail: sok.kuznica@wp.pl www.kuznica-suchedniow.com www.kuznica-suchedniow.com ______________________________ Dnia 20 stycznia 2021 12:42 sprawa-34143@fedrowanie.siecob napisał(a): Szanowni Państwo, w nawiązaniu do przesłanej nam odpowiedzi na wniosek dotyczący wydawanej przez Państwa prasy, prosimy o przesłanie na adres sprawa-34143@fedrowanie.siecob regulaminu publikacji nadsyłanych do redakcji tekstów. Z poważaniem Joanna Gucman-Muż -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego &gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-17 12:05:27.001452+00:00 z
&gt; adresu sok.kuznica@wp.pl: &gt; Szanowni Państwo, Przesyłam poniżej
&gt; odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania &gt; dotyczące &amp;#34;Gazety
&gt; Suchedniowskiej&amp;#34;: 1. d) miesięcznikiem 2. c) jest &gt; dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i online na stronie
&gt; www.suchedniow.pl &gt; www.suchedniow.pl 3. Średni roczny nakład w
&gt; 2019 r. wyniósł ok. 7200 &gt; egzemplarzy. 4. a) jest bezpłatna 5.
&gt; a) tak 6. b) tak, istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych
&gt; do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony
&gt; decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji 7. a) &gt;
&gt; przewodniczącego/przewodnicz rady gminy;     b) radnych opozycji;
&gt;   c) &gt; radnych rządzącej koalicji;     d) organizacje społeczne;
&gt;     e) instytucje &gt; lokalne (np. biblioteki, szkoły). 8. c) żadne
&gt; z powyższych. Z wyrazami &gt; szacunku, Kamil Garbala
&gt; ______________________________ Suchedniowski Ośrodek &gt; Kultury
&gt; &amp;#34;Kuźnica&amp;#34; tel. 41/ 25 43 094 wew. 23 e-mail: &gt;
&gt; sok.kuznica@wp.pl www.kuznica-suchedniow.com Dnia 16 listopada
&gt; 2020 22:25 &gt; sprawa-34143@fedrowanie.siecob napisał(a): Na
&gt; podstawie art. 61 ust. 1 i &gt; Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
&gt; o dostępie do informacji publicznej, &gt; stowarzyszenie Sieć
&gt; Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie &gt; następujących
&gt; informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana &gt;
&gt; przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do
&gt; roku; b) &gt; kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d)
&gt; miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; &gt; f) tygodnikiem; g) inna
&gt; opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w &gt; wydawaniu.
&gt; Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
&gt; &gt; a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna
&gt; tylko online; &gt; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
&gt; online; d) inna sytuacja. &gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli
&gt; gazeta jest dostępna w wersji papierowej, &gt; prosimy o podanie
&gt; średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest &gt;
&gt; dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest
&gt; bezpłatna; b) &gt; jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż
&gt; ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) &gt; Czy istnieją zasady (spisane lub
&gt; niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji &gt; tekstów w
&gt; gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a)
&gt; &gt; tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
&gt; tekstów, w którym &gt; zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów
&gt; do publikacji; b) tak, istnieje &gt; regulamin zamieszczania
&gt; nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst &gt; zostanie
&gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
&gt; redakcji; &gt; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane
&gt; teksty są zawsze publikowane &gt; w gazecie; d) nie istnieje
&gt; regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje
&gt; każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie &gt;
&gt; istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
&gt; nigdy nie &gt; są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o
&gt; jej opisanie; 7) Czy w &gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane
&gt; były teksty i materiały z prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację
&gt; przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt;
&gt; przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c)
&gt; radnych &gt; rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e)
&gt; instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes;
&gt; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w &gt; 2020 roku do redakcji
&gt; gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w &gt;
&gt; pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a)
&gt; odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej
&gt; odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych. Wnosimy o udostępnienie
&gt; wskazanych informacji w formie &gt; elektronicznej na adres:
&gt; sprawa-34143@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, &gt; by nie
&gt; zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć -
&gt; &gt; członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --
&gt; Stowarzyszenie Sieć &gt; Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska
&gt; 22/2 | 02-605 Warszawa &gt; www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS
&gt; 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. &gt; Warszawy w Warszawie, XIII
&gt; Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp: Wniosek o informację przez Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie w sprawie Zasady działania gazet władzy #141

Dzień dobry, przesyłam regulamin wydawania czasopisma. Pozdrawiam Małgorzata Ostrowska Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie tel. 87 6412069

Dnia 20 stycznia 2021 12:20 sprawa-34087@fedrowanie.siecob napisał(a):Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanej nam odpowiedzi na wniosek dotyczący wydawanej przez Państwa prasy, prosimy o przesłanie na adres sprawa-34087@fedrowanie.siecob regulaminu publikacji nadsyłanych do redakcji tekstów.

Z poważaniem Joanna Gucman-Muż

-- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

&gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-17 07:53:14.562431+00:00 z
&gt; adresu bibliotekaszt@wp.pl: &gt; W odpowiedzi na państwa zapytanie
&gt; informuję, że: Nasz Sztabiński Dom wydawany &gt; przez Centrum
&gt; Biblioteczno-Kulturalne jest miesięcznikiem, dostępnym tylko w &gt;
&gt; wersji papierowej. Średni nakład w 2019 roku wynosił 500 egz.
&gt; Czasopismo jest &gt; bezpłatne. Prowadzimy sprzedaż ogłoszeń.
&gt; Istnieje regulamin zamieszczania &gt; nadesłanych do redakcji
&gt; tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony &gt; decyduje
&gt; każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; Wszystkie
&gt; artykuły &gt; zamieszczane są nieodpłatnie. Raz w roku stali
&gt; korespondencji otrzymują &gt; upominek rzeczowy Małgorzata Ostrowska
&gt; Centrum Biblioteczno-Kulturalne w &gt; Sztabinie tel. 87 6412069
&gt; Dnia 16 listopada 2020 22:25 &gt; sprawa-34087@fedrowanie.siecob
&gt; napisał(a): Na podstawie art. 61 ust. 1 i &gt; Konstytucji RP i art.
&gt; 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, &gt;
&gt; stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
&gt; udostępnienie &gt; następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
&gt; o informację, czy wydawana &gt; przez Państwa gazeta jest: a)
&gt; wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) &gt; kwartalnikiem; c)
&gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; &gt; f)
&gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety,
&gt; przerwa w &gt; wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy
&gt; wydawana przez Państwa gazeta: &gt; a) jest dostępna tylko w wersji
&gt; papierowej; b) jest dostępna tylko online; &gt; c) jest dostępna
&gt; zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. &gt;
&gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji
&gt; papierowej, &gt; prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019
&gt; roku. 4) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w wersji papierowej,
&gt; prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) &gt; jest płatna.
&gt; 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. &gt; 6)
&gt; Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
&gt; do &gt; redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
&gt; umieszczania tekstów &gt; płatnych. a) tak, istnieje regulamin
&gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji &gt; tekstów, w którym zawarte
&gt; są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; &gt; b) tak,
&gt; istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
&gt; ale o &gt; tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
&gt; redaktor naczelny lub &gt; zespół redakcji; c) nie istnieje
&gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są &gt; zawsze publikowane
&gt; w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś &gt; tekst
&gt; zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
&gt; zespół &gt; redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do
&gt; redakcji teksty bardzo &gt; rzadko lub nigdy nie są publikowane w
&gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej &gt; opisanie; 7) Czy w
&gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i &gt; materiały z
&gt; prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka &gt;
&gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady
&gt; gminy; b) &gt; radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d)
&gt; organizacje społeczne; e) &gt; instytucje lokalne (np. biblioteki,
&gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne &gt; podmioty (jakie?). 8)
&gt; Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były &gt; teksty i
&gt; materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
&gt; wybrać &gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego
&gt; tekstu; b) nie udzielono &gt; żadnej odpowiedzi; c) żadne z
&gt; powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych &gt; informacji w
&gt; formie elektronicznej na adres: sprawa-34087@fedrowanie.siecob &gt;
&gt; UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon
&gt; Osowski i &gt; Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
&gt; zasadami reprezentacji -- &gt; Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
&gt; Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 &gt; Warszawa
&gt; www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy
&gt; dla &gt; m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
&gt; Krajowego Rejestru &gt; Sądowego

2