Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #376

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34324@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #380

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34328@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #284

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34232@fedrowanie.siecobywatelska.pl

UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #283

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34231@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #292

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34240@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#ZO.1431.0640.2020] przez Siemianowice Śląskie w sprawie Zasady działania gazet władzy #513

Dokumenty: ZO.KW.1416.2020
Znak sprawy: ZO.1431.0640.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-email-010676/20
Wysłane przez: Olimpia Ludwikowska

Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Olimpia Ludwikowska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
--
W przypadku kontynuacji korespondencji w aktualnej sprawie prosimy nie usuwać znaku sprawy z tematu wiadomości.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

2

Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #291

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34239@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #290

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34238@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
__

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #287

Szanowni Państwo,

22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FW: FW: Wniosek o informację przez ZŁAWIEŚ WIELKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #454

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Paulina Zakierska

Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

Urząd Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 674 13 41

+48 509 600 102

herb-oryginal-napis mały do poczty

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty
elektronicznej - wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w
celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedziby: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka,
e-mailowo: u@zlawies.pl, telefonicznie: 56 674 13 11
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając
e-mail na adres: iod@zlawies.pl
szczegóły na bip.zlawies.pl

3

wniosek o informacje przez JASŁO w sprawie Zasady działania gazet władzy #580

Dzień dobry,

Przesyłam do Państwa informacje dotyczące gazety wydawanej przez Gminę
Jasło.

1)Gazeta wydawana przez Gminę Jasło jest kwartalnikiem.

2) Jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

3) Nakład roczny to 8000 egzemplarzy w roku 2019 ( na kwartał wydajemy 2000
szt.)

4) Gazeta wydawana w wersji papierowej jest bezpłatna.

5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6) Odpowiedź d

7) W 2020 roku nie mieliśmy tekstów i materiałów z prośbą o ich nieodpłatną
publikacje.

Z poważaniem

Ewelina Gliwa

odpowiedź na informację publiczną przez CHRZĄSTOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #662

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30.11.2020 o
udzielenie informacji publicznej.

z poważaniem

--
Anna Kurc
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
tel. 774110417 wew.117
e-mail: ug@chrzastowice.pl
www.chrzastowice.pl

1

odpowiedź przez KOZIEGŁOWY w sprawie Zasady działania gazet władzy #594

Dzień dobry,

W związku z zapytaniem informuję, że ostatni numer Biuletynu "Nasza Gmina"
wydawanego przez Gminę i Miasto Koziegłowy ukazał się w styczniu 2018 r.
Radni Gminy i Miasta Koziegłowy podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania
gazety i informowaniu mieszkańców o tym, co się dzieje w gminie poprzez
stronę internetową www.kozieglowy.pl <http://www.kozieglowy.pl> , profil
Gmina i Miasto Koziegłowy na Facebooku oraz poprzez system informacji
smsapi. W projekcie budżetu na 2021 r. nie zostały uwzględnione fundusze na
wydawanie Biuletynu "Nasza Gmina".

Z poważaniem

Wioleta Szymczyk

Referat Promocji i Rekreacji

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

Plac Moniuszki 14

42-350 Koziegłowy

tel. 34 314 12 19 wew. 113

e-mail: <mailto:um@kozieglowy.pl> um@kozieglowy.pl

<mailto:wioleta.szymczyk@kozieglowy.pl>
wioleta.szymczyk@kozieglowy.pl

P Zanim wydrukujesz... pomyśl o środowisku!

Uwaga:
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do
tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej
wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i
może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie
wiadomości bez otwierania załączników.

Attention:
This email is intended solely for the addressee. Access to this email by
anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any
disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken
in reliance on it, is prohibited and may be illegal. Please inform the
sender by replay transmission and delete the message without opening the
attachments.

2

osp. na wniosek o udpst. inf. publ.z dnia 30.11.2020 przez NOWOGRODZIEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #789

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 30.11.2020 r.

Pozdrawiam

Agnieszka Lenart

Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

tel. 75 7380669, 75 7380660

<http://www.nowogrodziec.pl/> www.nowogrodziec.pl

Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla
wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości,
nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o
natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej
ujawnienie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w
związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku., informuję, że: 1. Administratorem podanych przez Państwa danych
osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca 2. Z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail
<mailto:iod@nowogrodziec.pl> iod@nowogrodziec.pl ; 3. Podane przez Państwa
dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4. Podane przez Państwa
dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego; 5. Podane przez
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez
czas niezbędny do realizacji zawartych umów lub przez cza, który wynika z
przepisów prawa; 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7.Posiadają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 8. Podanie przez Państwa
danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób składających Wnioski w trybie Ustawy o dostępie do informacji
publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane
dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca
z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; <mailto:urzad@nowogrodziec.pl>
urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) -
iod@nowogrodziec.pl

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

- dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku
o dostęp do informacji publicznej,

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy
z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji publicznej (tekst jednolity
Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami).

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy
administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają
dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.

Podstawę przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu organowi
stanowi art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zmianami).

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia
danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia
przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa).

- W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w
szczególności przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami). Niepodanie
wymaganych prawem danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana skargi. W
pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

2

Wysyłanie wiadomości e-mail: sieć obywatelska - odpowiedz przez ZELÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #307

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 23 listopada 2020 r.

Z poważaniem
Renata Lodczyk
Biuro Rady Miejskiej w Zelowie

1

Fw: Odpowiedź- informacja publiczna przez TRZEBIATÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #347

1

Odpowiedź- informacja publiczna przez TRZEBIATÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #347

Pozdrawiam,
Mariusz Śliwa

1

dot. Wniosku o informację przez LIMANOWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #485

W odpowiedzi na Państwa Wniosek informujemy, że:

1) Wydawany przez Urząd Gminy Limanowa Biuletyn Informacyjny "Wiadomości
Gminne" wydawany jest zazwyczaj trzy razy w roku. Wyjątkiem był rok 2019
- gazeta wydana została tylko raz woku (w miesiącu grudniu) i
analogicznie jest w roku bieżącym.
2) Biuletyn Informacyjny "Wiadomości Gminne" wydawany jest w formie
papierowej, a jego wersja w formie online udostępniana jest także na
stronie internetowej gminy Limanowa (plik pdf).
3) Nakład roczny gazety - numeru wydanego w 2019 roku to 5000
egzemplarzy.
4) Biuletyn Informacyjny "Wiadomości Gminne" jest bezpłatny.
5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.
6) Nie ma spisanych zasad dot. zamieszczania tekstów. To jakie teksty są
zamieszczane w gazecie uzależnione jest od objętości gazety (ilości
stron)oraz rangi ważności danej informacji.
7) W 2020 gazeta wydana zostanie tylko w grudniu (numer jest w trakcie
przygotowania). Nie wpłynęła żadna prośba o nieodpłatną publikację
tekstu.
8) W 2020 roku nie było prośby o publikację tekstu. Nadmieniamy jednak,
że w latach ubiegłych gdy sytuacje takie miały miejsce (były to prośby o
publikację ze strony takich podmiotów jak szkoły prowadzone przez gminę
czy biblioteka gminna) to wówczas takie teksty były zamieszczane.

Pozdrawiamy,

Kinga Górlińska-Leśniak
Urząd Gminy Limanowa
Wydział Kultury i Promocji
18 263 00 34

Udostępnienie informacji publicznej przez TOPÓLKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #554

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przysyłam odpowiedzi na postawione pytania

Z poważaniem
Ewelina Waszak

1

Odpowiedź na informację publiczną przez DAMASŁAWEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #524

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną dotyczącą gminnej
gazetki.

Z poważaniem,

Maria Chojnacka
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
tel. (67) 26-86-327, fax. (67) 26-13-627
m.chojnacka@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl
<http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/>

Administratorem danych jest Urząd Gminy Damasławek reprezentowany przez
Wójta Gminy Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel:
67-26-13-611 Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z
ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza
te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego
dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów
informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz
wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać
dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą
przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać
wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W
razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się
z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie
<http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004>
http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004 lub skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Pukaczewskim:
<mailto:pukaczewski@hotmail.com> pukaczewski@hotmail.com

1

RE: Wniosek o informację przez OŻARÓW MAZOWIECKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #750

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania – poniżej zaznaczone na żółto:

W razie wątpliwości proszę o kontakt:

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik

Gł. spec. ds. społecznych

Wydział Spraw Społecznych

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel. 22 731 32 57

e-mail: <mailto:j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl> j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

Re: Wniosek przez CIECHOCINEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #511

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) *miesięcznikiem;*
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) *jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online*;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. *12.000 egzemplarzy*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) *jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) *nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) *nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) *organizacje społeczne;*
e) *instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) *żadne z powyższych*.

--

1

Odpowiedź do Watchdog przez ADAMÓW (pow. łukowski) w sprawie Zasady działania gazet władzy #255

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jolanta Biaduń

1

Odpowiedź na maila z dnia 30.11.2020 przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #801

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 listopada 2020 roku pragnę
udzielić odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. 1. Informuję, że
wydawana przez Urząd Miejski gazeta „Szydłowiec – informacje z miasta i
gminy” jest kwartalnikiem. 2. Dostępna jest zarówno w formie papierowej
jak i elektronicznej. 3. W 2019 roku średni nakład wersji papierowej to
3000 sztuk. 4. Wydawnictwo Urzędu Miejskiego jest bezpłatne. 5. Nie
prowadzimy sprzedaży ogłoszeń. 6. Nie istnieje regulamin umieszczania
nadsyłanych tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji. 7. W 2020
roku w kwartalniku publikowane były teksty ze szkół, organizacji
społecznych i lokalnych instytucji takich jak szkoły itp. 8. Nie było
takiej sytuacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, pozdrawiam

Michał Szymkiewicz,

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

udostępnienie informacji publicznej przez ORZYSZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #631

Dzień dobry,

w załączeniu wysyłam informację publiczną

--
Agata Borchet
T.: 600 902 895
E.: agata.borchet@um.orzysz.pl

logo

Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Rynek 3
T.: 87 307 09 30, 87 307 09 40
F.: 87 307 09 50
E.: um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl
W.: http://www.orzysz.pl ; http://www.um.orzysz.pl ;
http://www.bip.orzysz.pl

TUVR_4c_60mm

chron_srodowisko

4