Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Re: Wniosek o informację przez GNIEWINO w sprawie Zasady działania gazet władzy #453

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam.

Katarzyna Thiel
podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych
Urząd Gminy Gniewino

tel. +48 58 676 76 77
fax. +48 58 676 72 26

ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino

1

Re: Wniosek o informację przez GODZISZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #529

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek.
z poważaniem
Agnieszka Jaskowska
Urząd Gminy w Godziszowie
Godziszów Trzeci 121A
23-302 Godziszow

1

Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez Spytkowice (pow. wadowicki) w sprawie Zasady działania gazet władzy #620

Dzień dobry.
W odpowiedzi na Państwa prośbę o informację dotyczącą publikowania
naszej lokalnej gazety, pozwoliłam sobie w takiej formie uzupełnic
poniższe pytania.
Mam nadzieje , że jest to dozwolona forma.
Z wyrazami szacunku

Natalia Palarczyk
Urząd Gminy Spytkowice
powiat nowotarski

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:58 -0000
Nadawca: sprawa-34569@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-34569@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretarz@spytkowice.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
_*a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;*_
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
_*a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; *_
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

_*200 sztuk*_

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
_*a) jest bezpłatna;*_
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
_*b) nie*_.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
_*e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;*_
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

_*nie napływały *_

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_*c) żadne z powyższych.*_

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34569@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na informację publiczną przez PABIANICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #289

Dzień dobry,

poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 listopada 2020 r.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
_g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji._

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
_1200 nakładów_

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
_a) jest bezpłatna;_
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
_b) nie._

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;_
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
_g) inne podmioty (jakie?) - nie były nadsyłane
_

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

--
Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Pabianice
* kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@pabianice.gmina.pl
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji emaliowej, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
* Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
* posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;
* ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej przez WSCHOWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #315

Dzień dobry w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do
informacji publicznej.

Z poważaniem,

__________________

Aleksander Ziemek

Specjalista ds. mediów

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

tel. 65 540 86 95
<mailto:aleksander.ziemek@wschowa.pl> aleksander.ziemek@wschowa.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. Wiadomość
skierowana jest wyłącznie do adresata / adresatów określonych wyżej i
stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo,
proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, usunięcie a następnie
poinformowanie nadawcy o jej usunięciu. Rozpowszechnianie, kopiowanie,
ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie
informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest
zakazane.

------------------------------------------------------------------
Warte poznania: | <http://www.wschowa.pl/> www.wschowa.pl

P Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to
konieczne.
Think about the environment! Do not print this mail unless
necessary

2

Wniosek o informację publiczną dot. wydawanej gazety [Sprawa#KiP.1431.001.2020] przez PYSKOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #461

Dokumenty: KiP.KW-149/20
Znak sprawy: KiP.1431.001.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-e-001873/20
Wysłane przez: Adam Pikul (zastępstwo za Dominika Witkowska)
Tel. służbowy: 32 332-60-66
Miejsce urzędowania: pok. 255

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

3

Re: Wniosek o informację przez PRZEDBÓRZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #306

W załączeniu przesyłamy odpowiedź.
Prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości.

W dniu 2020-11-22 o 22:28, sprawa-34254@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Re: Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PAWŁOSIÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #687

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. przesyłam odpowiedź w
załączeniu.

Z poważaniem

Grzegorz Witko

Urząd Gminy Pawłosiów

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE OSTROWY w sprawie Zasady działania gazet władzy #288

--
INFORMACJA O POUFNOŚCI
Powyższa poczta jest poufna, przeznaczona tylko dla odbiorców poczty.
Jeśli nie ma Pana/Pani na liście adresatów, ani nie jest Pan/Pani
upoważniony(a) do przekazania tej poczty adresatowi, ta informacja nie
jest dla Pana/Pani. Otrzymał(a) Pan/Pani te pocztę omyłkowo, stąd nie
można wykorzystywać zawartych w niej informacji i plików. Poczty nie
można kopiować ani przekazywać nieupoważnionej osobie i należy ją
niezwłocznie usunąć.

1

Odp. na wniosek przez POŚWIĘTNE w sprawie Zasady działania gazet władzy #703

IP.1431.90.2020

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r.

M. Zagórska

Urząd Gminy Poświętne

1

RE: Wniosek o informację przez WOLIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #382

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostepnienie informacji publicznej w sprawie wydawania gazety, ilości nakładu, częstotliwości, zamieszczania ogłoszeń w gazecie itp. uprzejmie informuję, iż Gmina Wolin nie wydaje gazety (pismo w załączeniu).

Z poważaniem,

Ewa Deląg

Sekretarz Gminy

e-mail: sekretarz@gminawolin.pl <mailto:sekretarz@gminawolin.pl>

telefon: 516 179 516

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolina.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia lub z innych przyczyn przewidzianych przepisami prawa.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2

Odpowiedź na wniosek 1431.44 przez BĘDZINO w sprawie Zasady działania gazet władzy #358

1) G) Gazeta jest kwartalnikiem. Ostatni numer opublikowano we wrześniu
2019 r. Obecnie nie są publikowane kolejne numery.

2) C)

3) ok. 3000 szt.

4) a)

5) b)

6) d)

7) nie dotyczy

8) c)

Pozdrawiam,

Mateusz Dębowski

Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

NIP Gminy: 499 05 35 735

Tel. +48943162539

@: m.debowski@bedzino.pl <mailto:m.debowski@bedzino.pl>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KÓRNIK w sprawie Zasady działania gazet władzy #331

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dot. gazety "Kórniczanin".

Pozdrawiam

Redakcja Kórniczanina

--
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (zwanego dalej RODO) informuje Pana/Panią, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Kórnik, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO: w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
Posiada Pan/Pani w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem abi@umig.kornik.pl
W celu zapoznania się z całym obowiązkiem informacyjnym proszę odwiedzić naszą stronę: https://bip.kornik.pl/kornikm/bip/ochrona-danych-osobowych.html

1

Odpowiedz na informację publiczną przez CIECHANÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #773

W załączeniu przesyłam odpowiedz na informację publiczną z dnia
30.11.2020 r.
--
Pozdrawiam
Dorota Filipowicz
Urząd Gminy Ciechanów
Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Ciechanów ul Fabryczna
8, 06-400 Ciechanów.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych dostępnych jest na
stronie internetowej https://gminaciechanow.pl/cms/26250/rodo

1

wniosek od dostęp do informacji publicznej przez ŻUKOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #405

Szanowni Państwo w załączniku przesyłam odpowiedzi na pytania przesłane dnia 30 listopada br.

--
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Lewna
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Koordynator Zespołu Promocji Gminy
Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 48
tel.: (58) 685 83 68
fax.: (58) 685 83 30
[cid:image001.jpg@01D6CA3D.CE7EF190]<http://www.zukowo.pl/>
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie www.bip.zukowo.pl<https://www.bip.zukowo.pl/> umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA (INFORMATION CLAUSE)
Administratorem danych osobowych jest Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie, więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html
The Data Controller is Gmina Zukowo, with its registered office in Zukowo. You can find more information here: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html
KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

2

FW: Wniosek o informację przez PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #796

Dzień dobry.

Poniżej przedstawiam odpowiedź na informację publiczną z dnia 30 listopada 2020 r.:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: b) kwartalnikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.: 6 000 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? b) nie;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): c) żadne z powyższych.

Z poważaniem,

Dorota Opałka

---------------------------------

Sekretarz Miasta

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdański

tel. +48 58 775 99 38

fax +48 58 682 34 51

<http://www.pruszcz-gdanski.pl/> www.pruszcz-gdanski.pl

„Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: <mailto:iod@pruszcz-gdanski.pl> iod@pruszcz-gdanski.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.”

Informacja publiczna przez TARNÓW OPOLSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #681

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30.11.2020 r.

Z wyrazami szacunku

Wioletta Polańska

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

1

FW: Wniosek o informację przez ŁOMAZY w sprawie Zasady działania gazet władzy #487

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek

Z poważaniem,

Agnieszka Horaczyńska

Inspektor ds. organizacyjnych,

kadr, obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Łomazy

Plac Jagielloński 27

21-532 Łomazy

tel. 83 341 70 03

www.lomazy.pl

-------- Wiadomość oryginalna --------

Temat:

Wniosek o informację

Data:

2020-11-30 04:33

Od:

sprawa-34436@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34436@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Do:

ug@lomazy.pl <mailto:ug@lomazy.pl>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: <mailto:sprawa-34436@fedrowanie.siecobywatelska.pl> sprawa-34436@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
<http://www.siecobywatelska.pl> www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3

Odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r., znak. RBI.1431.96.2020.ASt o udostępnienie informacji publicznej przez JEDLICZE w sprawie Zasady działania gazet władzy #665

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r.,
znak. RBI.1431.96.2020.ASt o udostępnienie informacji publicznej.

--
/

*Sekretariat*

Urząd Gminy Jedlicze
tel. 13 44 847 10

Ta wiadomość zawiera informacje poufne lub zastrzeżone i jest
przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby lub podmiotu. Jeśli nie
jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej
rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować, oraz wykorzystywać zawartych
tutaj informacji. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej
wiadomości i usunięcie jej z komputera. Z powodu możliwego
przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub
niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty
elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego
nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia
występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
prosimy żądać wersji drukowanej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L
Nr119/1), zwane dalej RODO informujemy że administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Burmistrz Gminy Jedlicze z siedzibą w Jedliczu,
ul. Rynek 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 9 ust.2 RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

/

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŚCIERADÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #505

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl

1

RE: Wniosek o informację przez WADOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #761

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Wioleta Kuś

Sekretariat Burmistrza Wadowic

Tel: 33 873 18 16

e-mail: wkus@wadowice.pl

Urząd Miejski w Wadowicach

Pl. Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

Tel: 33 873 18 11

e-mail: um@wadowice.pl

2

RE: Wniosek o informację przez WADOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #761

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej pracy zdalnej.

Z wyrazami szacunku,

Wioleta Kuś

Sekretariat Burmistrza Wadowic

Tel: 33 873 18 16

e-mail: wkus@wadowice.pl

Urząd Miejski w Wadowicach

Pl. Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

Tel: 33 873 18 11

e-mail: um@wadowice.pl

1

RE: Wniosek o informację przez WADOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #761

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Wioleta Kuś

Sekretariat Burmistrza Wadowic

Tel: 33 873 18 16

e-mail: wkus@wadowice.pl

Urząd Miejski w Wadowicach

Pl. Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

Tel: 33 873 18 11

e-mail: um@wadowice.pl

Wniosek o informację przez SZASTARKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #652

Witamy,
Redakcja „Nowin Szastarskich” z Gminy Szastarka przesyła odpowiedzi na przesłany przez państwa wniosek:

Ad. 1
g) Gazeta jest kwartalnikiem ale wyjątkowo w tym roku wydana była tylko dwa razy z powodu braku materiałów.

Ad. 2
c)

Ad. 3
Średni nakład roczny to 750 sztuk

Ad. 4
a)

Ad. 5
a)

Ad. 6
b)

Ad. 7
d)
e)

Ad. 8
c)

Pozdrawiamy
Monika Kaczkowska-Nizińska
Redakcja Nowin Szastarskich

Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

Re: Wniosek o informację przez JEJKOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #666

Urząd Gminy Jejkowice w odpowiedzi na wniosek:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
*X g) Gminny informator wydawany kwartalnie, z uwagi na pandemię wstrzymano
w 2020r. wydawanie.*.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*X c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*ok. 1000 szt.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*X a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*X b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
*X c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;*
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
*X g) Wydawcą jest Urząd Gminy, publikujemy informacje z życia gminy oraz
informacje przekazywane przez szkołę, przedszkole, bibliotekę i OPS, z
uwagi na pandemię wstrzymano wydawanie w 2020r.*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

*nie dotyczy*

Joanna Warło-Wolny
Urząd Gminy Jejkowice

pon., 30 lis 2020 o 04:34 <sprawa-34615@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):