Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Odpowiedź na wniosek o informację przez SIERADZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #737

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji.

Z wyrazami szacunku

Michał Sitarek

--

2

Wniosek o informację przez MIELNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #256

Mielno, dnia 4 grudnia 2020 r.

OA.1431.56.2020.2

Do:

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 listopada 2020 (data wpływu do Urzędu 23 listopada 2020 ), poniżej udzielam odpowiedzi na Państwa pytania: (kolor czerwony) :

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem; - TAK
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; - TAK
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. – 30 000 tys.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna; TAK
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie. NIE

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; TAK:

Nasza gazeta jest bezpłatnym biuletynem informacyjnym, noszącym tytuł : “Życie Gminy”. Biuletyn jest redagowany przez Rzecznika Prasowego Urzędu przy pomocy pracowników innych referatów oraz instytucji gminnych. Wydawcą gazety jest Urząd Miejski w Mielnie.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

odp. pyt. 7: Wszystkie instytucje gminne wysyłają nam materiały drogą mailową na zasadach współpracy.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

odp. pyt. 8 : Wszystkie instytucje gminne wysyłają nam materiały drogą mailową na zasadach współpracy.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34204@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z poważaniem

Krzysztof Szpakiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 46
Mielno.pl | Facebook
Instagram | Youtube

2

Odpowiedź - udostępnienie informacji publicznej przez ZDUŃSKA WOLA w sprawie Zasady działania gazet władzy #630

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Landwehr

Kierownik Referatu Promocji w Urzędzie Gminy Zduńska Wola
tel.: (43)825-33-74
e-mail: <mailto:karolina.landwehr@ugzw.pl> karolina.landwehr@ugzw.pl

_____

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
zakładce ochrona danych osobowych.

_____

2

Gmina Korytnica przez KORYTNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #593

Dzień Dobry

Urząd Gminy w Korytnicy w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznych.

Z poważaniem

Jadwiga Kaim

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Korytnica

Tel. 25 66 12 256

1

udzielenie informacji publicznej przez Jastrzębie-Zdrój w sprawie Zasady działania gazet władzy #493

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informację.

Pozdrawiam.

Kamila Sadowska-Lasyk
Referent - Wydział Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej
T: +48 32 47 85 339 | | E: kslasyk@um.jastrzebie.pl
Urząd Miasta | al.Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska
www.jastrzebie.pl

6

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez TOSZEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #465

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Piotr Kalinowski

UM Toszek

--

2

Odpowiedź na wniosek udip WO.1431.73.2020 przez BEŁCHATÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #710

W załączeniu znajduje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta Bełchatowa w dniu
30.11.2020 r.

Stopka email
Urząd Miasta Bełchatowa
Wydział Organizacyjny

tel. 44/733 51 95
e-mail: organizacyjny@um.belchatow.pl
<mailto:organizacyjny@um.belchatow.pl>
Miasto Bełchatów

97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 1
e-mail: um@belchatow.pl <mailto:um@belchatow.pl>

tel. +48 44 733 51 37, +48 44 733 51 50
fax +48 44 733 51 40
www.belchatow.pl <http://www.belchatow.pl>
<http://facebook.com/belchatow><http://naszaklasa.pl/belchatow>
<http://twitter.com/belchatow><http://youtube.com/miastobelchatow>
Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
wykasować wiadomość.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

2

Wniosek o udostępnienie informacji publicznych - biuletyn [Sprawa#S.1431.00064.2020] przez RADLIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #462

Dokumenty: S.KW.00167.2020
Znak sprawy: S.1431.00064.2020
Rej. koresp. wych.: RKW.008625.2020
Wysłane przez: Piotr Absalon

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Piotr Absalon
Sekretarz Miasta Radlin
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

2

Re: Wniosek o informację przez WOLA UHRUSKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #313

Wola Uhruska, dnia 04.12.2020 r.
RG.1431.43.2020
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 500 szt.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): Nie były nadsyłane
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem
Ewa Zalewska
Biuro Rady Gminy
Wola Uhruska

odpowiedź na zapytanie o informację publiczną przez KOSTRZYN nad Odrą w sprawie Zasady działania gazet władzy #309

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na zapytanie o informację publiczną,
dotyczącą gazety lokalnej "Samorządny Kostrzyn".

Karolina Kunt

1

udostępnienie informacji publicznej przez RYDUŁTOWY w sprawie Zasady działania gazet władzy #728

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam podpisaną i zeskanowaną odpowiedź na złożony
przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.11.2020 r.

2

Odpowiedź na wniosek udop przez GNIEWKOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #585

Dzień dobry,

przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z 30 listopada 2020 r.

Alicja Magdowska

Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Gniewkowie

ul. 17 Stycznia 11

88-140 Gniewkowo

tel.(52) 35 430 08

T a wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne, podlegają

ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym adresatem,

jakiekolwiek jej ujawnianie, reprodukcja, dystrybucja lub inne

rozpowszechnianie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy

przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i

usunięcie otrzymanej wiadomości.


[](http://kisgniewkowo.pl/strona-84-rodo.html)

1

udostępnienie informacji przez DOBRZANY w sprawie Zasady działania gazet władzy #343

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek.

1. Wydawany przez Gminę Dobrzany periodoyk jest kwartalnikiem.

2. Jest dostępny w zarówno w wersji papierowej, jak i online.

3. Nakład kwartalnika to 800 szt.

4. Gazeta jest bezpłatna.

5. W gazecie nie jest prowadzona sprzedaż ogłoszeń.

6. Nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie.

7. Kwartalniku były umieszczane teksty nadesłane przez Szkołę,
Bibliotekę, Sołtysów sołectw, czy organizacje społeczne.

8. Do tej pory nadsyłane teksty były zawsze publikowane.

--
Pozdrawiam,
Piotr Fidler
podinspektor ds. promocji i kultury
Urząd Miejski w Dobrzanach
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
tel. 91 5620 201 wew. 20

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŁOSOSINA DOLNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #668

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
30.11.2020r., informuję iż Gmina Łososina Dolna nie prowadzi ( nie
wydaje ) własnej gazety, co za tym idzie nie jesteśmy w stanie udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku o informację publiczną.

Z poważaniem

--
**
Obsługa Sekretariatu Wójta Gminy
------------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Łososina Dolna
Łososina Dolna 300, 33-314
tel. +48 18 444 80 02
www.lososina.pl | ug@lososina.pl
godziny urzędowania: Pn: 8:00 - 17:00 | Wt-Cz: 7:00 - 15:00 | Pt: 7:00 -
14:00
------------------------------------------------------------------------
Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o środowisku
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana. Wgląd w treść wiadomości
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju wykorzystanie, przez osobę lub podmiot nie będący
adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją
omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie jej z komputera.
RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
<https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,m,305710,ochrona-danych-osobowych.html>

Re: Wniosek o informację przez PĘPOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #360

W odpowiedzi na nadesłany przez Państwa w dniu 22 listopada 2020 r.
wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam informacje
dotyczące pisma samorządowego "Wieści Pępowa".

1) Wydawana przez gminę Pępowo gazeta jest (b) kwartalnikiem.

2) Wydawana przez gminę Pępowo gazeta (c) jest dostępna zarówno w wersji
papierowej, jak i online - z tym, że wersja online jest udostępniana w
archiwum gazet na stronie internetowej gminy kilka tygodni po ukazaniu
się wydania papierowego.

3) Nakład każdego z wydań "Wieści Pępowa" w 2019 roku to 900 egzemplarzy
(4 wydania x 900 egz.).

4) Gazeta "Wieści Pępowa" (b) jest płatna - przy czym opłata od lat nie
zmienia się i wynosi 1 zł.

5) Gazeta "Wieści Pępowa" (a) prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6) (f) "Wieści Pępowa" są pismem uspołecznionym, w którym publikują nie
tylko przedstawiciele urzędu gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych (szkół podstawowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej), ale też działacze społeczni, kulturalni,
sportowi, regionaliści, przedstawiciele policji, pszczelarze... Nie
istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są publikowane w
gazecie; w 30-letniej historii pisma przypadki odmowy publikacji
zdarzały się sporadycznie (o czym decydował zespół redakcyjny), a w
ostatnich kilkunastu latach - ani razu.

7) W 2020 roku do redakcji "Wieści Pępowa" nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: mieszkańców (na
ich prośbę nieodpłatnie publikujemy też nekrologi), (d) organizacje
społeczne, (e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); (f) lokalny
biznes; (g) inne podmioty: organizacje pozarządowe, miejscowe koło
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, policja, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, miejscowe koło Polskiego Związku
Pszczelarzy i inne. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku
naszej gazety najczęściej to redakcja zabiega o pozyskanie nowych
współpracowników, nie odwrotnie.

8) W 2020 roku do redakcji "Wieści Pępowa" nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7 i ani razu nie odmówiono
publikacji tekstu, każdorazowo udzielano pozytywnej odpowiedzi (czyli
odpowiedź c) żadne z powyższych).

Z poważaniem

--
Jagoda Kowalewska

inspektor ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców
rzecznik prasowy
redaktor naczelny "Wieści Pępowa"

Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. 655 736 305, 655 736 308
fax. 655 736 032

Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
się z nami skontaktować, można napisać list na adres: Urząd Gminy
Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub e-mail na adres:
kas5@poczta.onet.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
celach związanych z działalnością urzędu, a także przez okres
przedawnienia roszczeń.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #726

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek.
Bardzo proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.
Z poważaniem
Jadwiga Bednarczyk-Ponichtera
Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 72 60

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku
z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu wymiany informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem
za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego od Pani/Pana
w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu
z Panią/Panem (art. 6 ust.1 lit.a RODO). Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie www.pultusk.pl. w zakładce RODO.

----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: dorota.sobotka@pultusk.pl [mailto:dorota.sobotka@pultusk.pl]
Data: 2020-11-30 15:16:15
Do: jadwiga.bednarczyk-ponichtera@pultusk.pl [mailto:jadwiga.bednarczyk-ponichtera@pultusk.pl]
Temat: FW: FW: Wniosek o informację

Z wyrazami szacunku
Dorota Sobotka
Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji
-----------------------------------------------------
Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 72 69

----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: Patrycja Kazimierczak - Sekretarz Miasta Pułtusk sekretarz@pultusk.pl [mailto:sekretarz@pultusk.pl]
Data: 2020-11-30 13:03:46
Do: dorota.sobotka@pultusk.pl [mailto:dorota.sobotka@pultusk.pl]
Temat: FW: Wniosek o informację

Pozdrawiam
mgr inż. Patrycja Kazimierczak
Sekretarz Miasta Pułtusk
***************************************************
***************************************************

1

FW: odpowiedź na wniosek przez ŁĄCK w sprawie Zasady działania gazet władzy #452

Szanowni Państwo,

Ad. 1 Gmina Łąck wydaje Gazetę Łącką 2 razy w roku.

Ad. 2 Wydawana przez nas gazeta jest w wersji papierowej

Ad. 3 W 2019 roku średni nakład roczny gazety wyniósł 1500 szt.

Ad. 4 Gazeta jest bezpłatna

Ad. 5 Gazeta nie prowadzi sprzedaży

Ad. 6 Nie mamy opracowanych zasad umieszczania nadsyłanych tekstów

Ad. 7 W 2020 roku na dzień odpowiedzi Gmina Łąck nie wydawała Gazety

Ad. 8 W 2020 roku na dzień odpowiedzi Gmina Łąck nie wydawała Gazety

Z poważaniem

Agnieszka Woźniak

Sekretarz Gminy Łąck

FW: odpowiedź na wniosek przez ŁĄCK w sprawie Zasady działania gazet władzy #452

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej FZP.1431.88.2020 przez BIAŁA PODLASKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #259

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Rafał Walczuk

UG Biała Podlaska

1

odpowiedź na wniosek przez ULAN-MAJORAT w sprawie Zasady działania gazet władzy #301

W załączeniu pismo - odpowiedź na wniosek.

mgr Stanisław Durka

Sekretarz Gminy

Ulan-Majorat

Gmina Ulan-Majorat

www.ulanmajorat.pl <http://www.ulanmajorat.pl/>

2

Odpowiedz na udostepnienie informacji publicznej - gmina Bralin przez BRALIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #820

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Gmina Bralin ustosunkowała się do odpowiedzi i informuje:

odp. 1 - c) gazeta jest dwumiesięcznikiem

odp. 2 - c) gazeta jest dostępna w wersji papierowej i online

odp. 3 - średni nakład roczny 12 000 szt. w 2019r.

odp. 4 -a)gazeta jest bezpłatna

odp. 5 -b) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

odp.6 - c) i d) nie istnieje regulamin ale zwyczajowo nadsyłane teksty są
zawsze publikowane, o umieszczeniu tekstu decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcyjny

odp.7 - a)przewodniczący rady gminy, d) organizacje społeczne, e)
instytucje lokalne oraz inne podmioty np.: Policja

odp.8 - c) żadne z powyższych

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanego maila

Pozdrawiam,

Justyna Rojkiewicz

Urząd Gminy Bralin

Tel 62 78 11 206

e-mail: <mailto:justyna.rojkiewicz@bralin.pl> justyna.rojkiewicz@bralin.pl

Wiadomość przeznaczona dla osoby/podmiotu będącego jej adresatem. Zakazane
jest przetwarzanie informacji przez osoby/podmioty inne niż zamierzony
adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o jej
usunięcie. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Bralin. Dane
Osobowe zostały pozyskane w celu realizacji niniejszej przesyłki, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Za bezpieczeństwo danych
odpowiada Inspektor Ochrony Danych: iod@valven.pl

odpowiedź na informacje publiczna przez ŁAGÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #786

Dzień Dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
odnośnie miesięcznika Nasza Gazeta Łagowska w załączeniu przesyłam
odpowiedź.

Z poważaniem

--
/*Anna Kędziora
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
Tel. (41) 343 70 54 wew. 313
*/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(zwanejdalejRODO) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul.
Rynek 62, 26-025 Łagów informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Łagowie zwanym dalej Administratorem;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za
prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się
pracodawcy w sprawach służbowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym
odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa; 5. Dane osobowe
Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez
okres zatrudnienia Pani/Pana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łagowie
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie rodzi żadnych
konsekwencji wynikających z niepodania danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób
zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych
osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

1

Odpowiedź na wniosek - Gmina Pielgrzymka przez PIELGRZYMKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #502

Dzień dobry.

Przesyłam pismo w załączeniu.

Z poważaniem

Emilia Włodarczyk

Urząd Gminy Pielgrzymka

1