Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Wniosek o informację publiczną - ODPOWIEDZI - Gmina Września przez WRZEŚNIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #385

Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Ad.1
f) tygodnikiem

Ad.2
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

Ad.3
Średni nakład roczny w 2019 roku wynosił ok. 300 000 egzemplarzy.

Ad.4
a) jest bezpłatna

Ad.5
b) nie

Ad.6
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.

Ad. 7
Większość wymienionych przez Państwa podmiotów w 2020 roku przesyłała do redakcji gazety teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację.

Ad.8
Nie wszystkie materiały nadesłane do redakcji zostały zamieszczone w gazecie ze względu na ograniczoną liczbę stron, którą dysponujemy.

Z poważaniem,
Joanna Andrzejak
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

tel. 61 640 40 81
email: joanna.andrzejak@wrzesnia.pl

Re: Fwd: Wniosek o informację przez OSIEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #792

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

Ad.1) W Gminie Osiek wydawany jest Informator Osiecki, który jest
sporządzany w zależności od ilości materiału do publikacji.

Ad.2) Informator Osiecki jest wydawany w wersji papierowej, jak i
dostępny jest online.

Ad.3) Średni nakład wyniósł 840 egzemplarzy/wydanie.

Ad.4) Informator Osiecki jest dostępny bezpłatnie.

Ad.5) Informator Osiecki nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

Ad.6) Zasady jakie obowiązują przy tworzeniu Informatora Osieckiego:
artykuły powinny dotyczyć wydarzeń bądź zaleceń, które związane są z
mieszkańcami i miejscowościami w Gminie Osiek.

Ad.7) Artykuły do Informatora Osieckiego były przesyłane przez:
organizacje społeczne, biblioteki, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich,
sołtysów oraz Radnych.

Ad. 8) - żadne z powyższych.

---
Z poważaniem
Krystyna Sójka-Bednarska
Urząd Gminy Osiek
83-221 Osiek ul.Kwiatowa 30
tel. 58 5821281 wew. 19<
www.osiek.gda.pl
http://www.facebook.com/gminaosiekpomorskie
-------------------------
ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest
przeznaczona wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać
zastrzeżone, poufne lub uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś
zamierzonym odbiorcą, wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie,
rozpowszechnianie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o te
informacje jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym
odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę, usuń tę wiadomość i
zniszcz wszystkie jej kopie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy Osiek jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby by uzyskać
więcej informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
http://osiek.biuletyn.net/?bip=1&cid=197&bsc=N lub skontaktuj się z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@osiek.gda.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej. przez SŁUPCA w sprawie Zasady działania gazet władzy #367

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem
Buśkiewicz Wojciech
Podinspektor ds. Organizacji i Funkcjonowania Urzędu
--------------------------------
Urząd Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21 62-400 Słupca
tel. 63 277 27 27 w 205

1

IP.1431.159.2020 przez NYSA w sprawie Zasady działania gazet władzy #271

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 22 listopada 2020 r.

(IP 159)

Z wyrazami szacunku

Daria Jasińska

Pełnomocnik Burmistrza Nysy

ds. informacji publicznej

Urząd Miejski w Nysie

tel: +48 77 40 80 518

e.mail: d.jasinska@www.nysa.pl

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHORKÓWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #690

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, z dnia 30 listopada 2020 r.

Wioletta Klimek

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Tel. 13 43 869 44

<http://www.chorkowka.pl> www.chorkowka.pl

1

Odpowiedź dot. wydawnictwa urzędu w postaci gazety przez Częstochowa w sprawie Zasady działania gazet władzy #458

NA.1431.309.2020 KW.83207.2020 Odpowiedź dot. wydawnictwa urzędu w postaci gazety

2

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publ. przez WIELUŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #709

BB.1431.93.2020

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.11.2020 r. informuję co następuje:

1) G - Gmina Wieluń wydaje gazetę informacyjną w postaci Biuletynu
Informacyjnego Gminy Wieluń. Wydawnictwo ukazuje się nieregularnie, np. w
2019 r. nie ukazało się ani razu, w 2020 r. dotychczas 2 numery.

2) D - Wydania tegoroczne ukazały się wyłącznie w wersji papierowej,
wydania z lat ubiegłych były dostępne również elektronicznie.

3) W 2019 r. Biuletyn nie był wydawany.

4) A - jest bezpłatna

5) B - nie

6) D

7) E - zwyczajowo publikowane są informacje o działalności instytucji
kultury Gminy Wieluń.

8) C

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:urbaniakr@um.wielun.pl> urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.

Re: Wniosek o informację przez ŁASIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #748

Szanowni Państwo

W odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.11.2020 uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Łasinie _nie
wydaje_ żadnej gazety.

łączę pozdrowienia

podinspektor Katarzyna Filbrandt

Sekretariat UMiG Łasin

W dniu 2020-11-30 o 04:34, sprawa-34697@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Łasin z siedzibą w Łasinie, ul.Radzyńska 2, 86-320 Łasin, tel. 564665044, e-mail. umig@lasin.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi Państwa zapytań. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących
Państwu praw można uzyskać na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona danych osobowych.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników.
Dziękuję

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.47.2020 przez MIĘDZYCHÓD w sprawie Zasady działania gazet władzy #379

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek z
dnia 22 listopada 2020r. (wpływ do tut. Urzędu 23 listopada 2020 r.), (nasz
znak: RSO.1431.47.2020), poniżej przekazuję informacje których dotyczył ww.
wniosek.

Ad. 1 - d), g) - sporadycznie wydawany jest numer podwójny

Ad. 2 - c)

Ad. 3 - 1,5 tys.

Ad. 4 - a)

Ad. 5 - b)

Ad. 6 - d)

Ad. 7 - mieszkańców, a), d), e)

Ad. 8 - c)

Agata Ceglarek

Młodszy referent ds. obrony cywilnej,

ppoż. i informacji publicznej.

Tel: 95 748 8100 wew. (216)

e-mail: oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Wniosek o informację przez RYCHWAŁ w sprawie Zasady działania gazet władzy #547

Witam

W odpowiedzi na Państwa e-maila przesyłam wypełnioną ankietę z informację publiczną.

Pozdrawiam

Renata Grzelak

UGiM w Rychwale

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34496@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34496@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIzNDUyLjEzMDg4Ljc3Njc5MTgyMTgzMDMzOTAyODlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAzMCBOb3YgMjAyMCAwMzozMzo1NCAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEByeWNod2FsLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MH>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - [e-mail] Wniosek o informację [Sprawa#OA.1431.18.2020] przez PRZEWORNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #544

Dokumenty: OA.KW-0595/20
Znak sprawy: OA.1431.18.2020
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0341/20
Wysłane przez: Paulina Szpak

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Przeworno na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Paulina Szpak
Referent ds. promocji
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
tel. 74 8101 339, 536 996 390
I piętro pok. 21

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
----------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

1

RE: Wniosek o informację przez HACZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #421

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;Witam!
&nbsp;
Przesyłam&nbsp;informacje&nbsp;na&nbsp;wniosek&nbsp;z&nbsp;dnia&nbsp;30.11.2020&nbsp;r.
&nbsp;
 
&nbsp;
Pozdrawiam
&nbsp;
Marzena&nbsp;Macyk
&nbsp;
Urząd&nbsp;Gminy&nbsp;Haczów
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;

1

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁUŻNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #408

Urząd Gminy Łużna przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Paulina Kwaśniak-Karp

UG Łużna

1

Odpowiedź przez BROK w sprawie Zasady działania gazet władzy #520

Urząd Gminy Brok w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Wiktoria Ryba
Urząd Gminy Brok

1

odpowiedz Nowy Dwór Mazowiecki przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #399

Szanowni Państwo,

W zał. przekazuję odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedzi zamieszczone są
pod pytaniami.

Z poważaniem

Aneta Pielach-Pierścieniak
Inspektor w Kancelarii Burmistrza

Tel. (22) 512-22-03

_____

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 512-20-00
Fax (22) 512-21-01

<mailto:sekretariat@nowydwormaz.pl> sekretariat@nowydwormaz.pl
<http://www.nowydwormaz.pl/> www.nowydwormaz.pl

Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się pod adresem:
<http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=151401>
http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=151401 (Ctrl +
kliknięcie uruchamia łącze)

2

Wniosek o informację przez RUMIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #803

Dzień dobry,

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Anna Borys

Kierownik Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta w Rumi

Tel. 58 679 66 01

ankieta przez SKARSZEWY w sprawie Zasady działania gazet władzy #647

Witam serdecznie. Przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące
gazety samorządowej w Gminie Skarszewy

1

Re: Fwd: Wniosek o informację przez BORONÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #412

Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, poniżej
przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

1) g) Biuletyn Informacyjny Gminy Boronów jest wydawany w zależności od
potrzeb.
2) c)
3) 6 tys. egzemplarzy
4) a)
5) b)
6) c)
7) a), d) e)
8) c)

Ewa Stefanik
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Oświaty
Urząd Gminy Boronów
34 3539 100

Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez CHOCIWEL w sprawie Zasady działania gazet władzy #374

Dzień dobry,

przesyłam, w załączniku, odpowiedź na wniosek (informacja publiczna)
dot. gazety.

Pozdrawiam,

Daniel Wieczorkiewicz
UM Chociwel
tel. 91 5791129

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Chociwla.
Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na
stronie
www.chociwel.pl <https://chociwel.pl/informacje/rodo>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Sun, 22 Nov 2020 22:31:26 -0000
Nadawca: sprawa-34322@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-34322@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: urzad@chociwel.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34322@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację przez ZIELONKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #739

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30.11.2020 r.

Z poważaniem,

Małgorzata Danielewicz

UM Zielonka

------------------------------------------------------------------------

herb <https://www.zielonka.pl>

Urząd Miasta Zielonka


Email:um@zielonka.pl <mailto:um@zielonka.pl>

Telefon:+48 22 761 39 00, +48 22 761 39 13

Fax:+48 22 761 39 89

Adres:05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5

“Like <https://www.facebook.com/Zielonka.Miasto>WWW.ZIELONKA.PL
<http://www.zielonka.pl>

NIP Miasta Zielonka:125-133-48-16
NR KONTA:59 1020 1026 0000 1302 0260 8149

W dniu 30.11.2020 o 04:34, sprawa-34688@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Informacja publiczna - Gmina Knyszyn przez KNYSZYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #719

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
30.11.2020r. Urząd Miejski w Knyszynie informuje:

Ad. 1 d) miesięcznik

Ad. 2. c) jest dostępna w wersji papierowej, jak i online

Ad. 3 3300

Ad. 4 b) jest płatna

Ad. 5 a) tak

Ad. 6 d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji

Ad.7 e) szkoły; g) osoby prywatne

Ad.8 c) żadne z powyższych

Z poważaniem

Urszula Citkowska

Urząd Miejski w Knyszynie

ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

Tel. 85 727 99 86

Administratorem danych osobowych jest Gmina Knyszyn reprezentowana przez
Burmistrza. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w
tym celu przetwarzania i przysługujących prawach znajduje się na stronie
Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Knyszynie pod adresem:
<http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/>
http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/

2

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej ROV.1431.50.2020 przez ŻUKOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #448

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.11.2020r. udzielam odpowiedzi na zadane w treści Wniosku pytania, przekazując następujące informacje.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. / 1200 egzemplarzy

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;/ Teksty opracowywane są przez pracowników Urzędu Gminy

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?). / Do Urzędu Gminy nie wpłynęły teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Pozdrawiam.

Justyna Muchowska

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Żukowice

Żukowice 148

67-231 Żukowice

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIyOTE0LjEzMDg4Ljk0OTU1NDU3MzU3NDcwMjg2NTNAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAzMCBOb3YgMjAyMCAwMzozMzo0OSAtMDAwMHxnbWluYUB6dWtvd2ljZS5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDB8MS5kNDgzYzgwNTRhYjljZjQ5MjA4YjQ5NTgwZGY1MDYwYw%3D%3D>

1

odpowiedź przez KĘTY w sprawie Zasady działania gazet władzy #423

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 roku w trybie dostępu do informacji publicznej.
Z poważaniem,
[cid:image001.jpg@01D6C959.8B865FC0]

Ewelina Jura-Bączek
Sekretarz Gminy Kęty
Email:ewelina.baczek@kety.pl

2

Informacje o wydawanej gazecie przez PAWONKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #793

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam informacje na temat wydawanej przez urząd gazety.

Z poważaniem

Katarzyna Koza

Sekretariat Urzędu Gminy

1

FW: odp. na Wniosek o informację przez MIĘDZYZDROJE w sprawie Zasady działania gazet władzy #368

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na złożony wniosek. Odpowiedzi zaznaczone są kolorem czerwonym.

Sekretariat Godlewska