Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Re: FW: Wniosek o informację przez BOBROWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #392

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej,
w sposób żądany we wniosku tj. przesłanie odpowiedzi na wskazany adres
poczty
elektronicznej, e-mail: sprawa-34341@fedrowanie.siecobywatelska.pl

1) Wydawana przez Gminę Bobrowo gazeta jest kwartalnikiem.

2) Wydawana gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
online.

3) Średni nakład roczny w 2019 roku wyniósł 16 tys. egzemplarzy (1 numer
gazety jest w nakładzie ok. 4 tys.).

4) Gazeta, która wydawana jest w wersji papierowej jest bezpłatna.

5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

W przypadku pkt. 7 i 8 informuję, że w roku 2020 nie była wydawana
gazeta gminna.

--
Natalia Motylicka
pomoc administracyjna
Urząd Gminy Bobrowo
(56) 491 33 53

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl

Informacja publiczna SG.1431.59.2020 przez SŁOMNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #730

SG.1431.59.20203 grudnia 2020 roku

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa

*

**

**

**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
e-mailem w dniu 30 listopada 2020 roku Burmistrz Gminy Słomniki informuje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

*_d) miesięcznikiem; _*

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

*_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_*

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. *2000 egz. miesięcznie, 24000
egz. rocznie*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

*_a) jest bezpłatna;_*

b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

*_a) tak;_*

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;

*_c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;_*

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

*_mieszkańców,_*

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

*_d) organizacje społeczne;_*

*_e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);_*

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

*_c) żadne z powyższych._*

*__*

Reasumując, „Głos Słomnik. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy
Słomniki”jest miesięcznikiem wydawanym przez Urząd Miejski w Słomnikach.
Miesięcznik jest dostępny w wersji papierowej i on-line na stronie
Urzędu Miejskiego w Słomnikach, w ilości 2000 egzemplarzy. Gazeta jest
bezpłatna. Gazeta zamieszcza odpłatnie tylko ogłoszenia o charakterze
reklamowym. Reklamy są zamieszczane na podstawie cennika reklam i
zgodnie z regulaminem.

Nie istnieje szczegółowy regulamin publikowania tekstów nieodpłatnych,
jedynie zaproszenie do współpracy dla organizacji pożytku publicznego i
szkół na stronie internetowej z zakładce Głos Słomnik. O tym, czy jakiś
tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny.

W 2020 r. nadsyłane były teksty nieodpłatne od organizacji społecznych,
jednostek organizacyjnych Gminy Słomniki, instytucji samorządowych, od
mieszkańców.

W 2020 r. nie odmówiono publikacji żadnego tekstu nadesłanego do
redakcji gazety.

Z up. Burmistrza

--
/Z poważaniem/
*/Tomasz Ciałowicz/*
sekretarz gminy
<http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
tel. (12) 388-11-02
fax. (12) 388-21-02

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych -
https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,305530,dane-osobowe.html
------------------------------------------------------------------------
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
------------------------------------------------------------------------
Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.

1

odpowiedź na wniosek przez ŁADZICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #406

Dzień dobry,

Urząd Gminy Ładzice w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
dostępie do informacji publicznej z dnia 30.11.2020r.

Z poważaniem

Renata Ościk

Urząd Gminy Ładzice

tel. 44 684 08 95 w. 11

1

RE: Wniosek o informację przez JASTKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #506

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 listopada 2020 r.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Roczny nakład 8 000 szt. – 2000 szt/kwartał

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Andrzej Krak

Sekretarz Gminy Jastków

tel. 608048955 - mail: <mailto:andrzej.krak@jastkow.pl> andrzej.krak@jastkow.pl

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIzMjM0LjEzMDg4LjMzNzY2Mjk5NzMxNDE2ODUzNjdAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAzMCBOb3YgMjAyMCAwMzozMzo1MiAtMDAwMHxwb2N6dGFAamFzdGtvdy5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDB8MS5kNDgzYzgwNTRhYjljZjQ5MjA4YjQ5NTgwZGY1MDYwYw%3D%3D>

Read: Wniosek o informację przez Katowice w sprawie Zasady działania gazet władzy #810

Twoja wiadomość

Do: UrzadMiasta2
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 29 listopada 2020 15:34:08 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: 2 grudnia 2020 03:41:12 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

odpowiedź na wniosek przez ŁĘCZYCA w sprawie Zasady działania gazet władzy #282

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 22.11.2020 r.
Pozdrawiam, M. Karlikowska-Antosiak

--
Małgorzata Karlikowska-Antosiak
**

*Wydział Promocji, Kultury i Sportu*
Urząd Miejski w Łęczycy | ul. Konopnickiej 14 | 99-100 Łęczyca
telefon: +48 24 721-03-43 | fax: +48 24 721-03-01
mkarlikowska@leczyca.info.pl <mailto:mkarlikowska@leczyca.info.pl> |
www.leczyca.info.pl <http://www.leczyca.info.pl>

 Królewskie Miasto Łęczyca

-----
Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

2

Urząd Gminy w Milówce przez MILÓWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #700

W załączniku przesyłam odpowiedz na informację publiczną z 30.11.2020r.
Elżbieta Motyka

1

odpowiedź na wniosek przez DRUŻBICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #277

Dzień dobry

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia
22 listopada 2020 r., Urząd Gminy w Drużbicach poniżej udziela
odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania:

Ad.1.Wydawany przez Urząd Gminy biuletyn zazwyczaj wydawany jest 3 razy
do roku.

Ad.2. Biuletyn Gminy Drużbice dostępny jest zarówno w wersji papierowej
jak i elektronicznej.

Ad.3. Średni nakład roczny w 2019 r. - 3000 egzemplarzy.

Ad.4. Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Drużbicach jest bezpłatny.

Ad.5. Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

Ad.6. O umieszczaniu nadesłanych do redakcji tekstów decyduje wydawca.
Nie istnieje żaden spisany regulamin.

Ad.7. Tak, w 2020 r. do redaktora naczelnego Biuletynu Gminnego wpłynęły
teksty z prośbą o ich publikację. Materiały pochodziły od: organizacji
społecznych, lokalnych instytucji (szkoły, biblioteki) oraz radnych.

Ad.8. C – żadne z powyższych.

Pozdrawiam

Beata Bartosik

Urząd Gminy w Drużbicach

Re: wniosek o informację [Rejestr#INF.KW-000185.2020] [Sprawa#INF.1431.118.2020] przez OLSZTYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #542

Dokumenty: INF.KW-000185.2020
Znak sprawy: INF.1431.118.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-011907.2020
Wysłane przez: Piotr Stolarski

Dzień dobry.

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem.
Piotr Stolarski
Kierownik Referatu Informatyki
Urząd Gminy Olsztyn

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
--
Piotr Stolarski
Kierownik Referatu Informatyki
Urząd Gminy Olsztyn
tel. 34 3285 077 w. 25, tel. kom. 571 403 414
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nr PR.1431.60.2020 przez OŁAWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #527

PR.1431.60.2020

Sz. P. Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-34476@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34476@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 30.11.2020r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31) oraz ww. wnioskiem organ udziela odpowiedzi:

* Ad 1 – pkt b - Wydawany przez organ biuletyn informacji publicznej „Wieści Gminy Oława” jest kwartalnikiem.

* Ad 2 – pkt c - „Wieści Gminy Oława” wydawane są w wersji papierowej i online.

* Ad 3 – Nakład jednego numeru „Wieści Gminy Oława” – 1.500 egz.

* Ad 4 - pkt a - „Wieści Gminy Oława” są publikacją bezpłatną.

* Ad 5 – pkt b - Redakcja nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

* Ad 6 – pkt d - Nie istnieje regulamin umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje redaktor naczelny.

* Ad 7 – pkt d,e

* Ad 8 – pkt c

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 44 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej, jeśli nie jest Pani/Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą przesłanej wiadomości wraz za załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem tej wiadomości, jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione – zastrzeżenie to dotyczy zarówno samej wiadomości, jak i załączników do niej.

Pani/Pana dane, ujawnione w korespondenci, przetwarzamy w celu zrealizowania Pani/Pana sprawy, tj. przede wszystkim prowadzenia korespondencji w określonej sprawie. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oława z siedzibą - Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława. Dane posiadamy bezpośrednio od Pani/Pana lub z baz danych, do których dostęp mają pracownicy Urzędu Gminy Oława (w takiej sytuacji przetwarzamy je w zakresie niezbędnym do zrealizowania Pani/Pana sprawy). Dane przetwarzamy do czasu realizacji danej sprawy, a następnie archiwizujemy na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa UODO informacji o przetwarzaniu danych, a w zależności od sytuacji – do usunięcia danych (cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jeżeli podanie tych danych zostało udzielone na podstawie Pani/Pana zgody). Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej: <https://bip.gminaolawa.pl/m,729,ochrona-danych-osobowych.html> https://bip.gminaolawa.pl/m,729,ochrona-danych-osobowych.html.

3

Wniosek o informację - odpowiedź - gm. Polska Cerekiew przez POLSKACEREKIEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #611

Polska Cerekiew, 02.12.2020 r.

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

  W odpowiedzi na wiadomość e-mail z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie
udostępnienia informacji poniżej udzielam odpowiedzi:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
*_d) miesięcznikiem;_*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
*_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku: *_1000 egz._*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*_a) jest bezpłatna;_*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*_b) nie._*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
*_c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;_*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
*_d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
_*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
*_c) żadne z powyższych._*

--
Michaela Weirauch
Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
tel. 77/480 14 63
www.polskacerekiew.pl

Odpowiedź: Wniosek o informację przez BOBOWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #713

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
CKiPGB

1

PD: Wniosek o informację przez PIASECZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #794

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

20 000 egzemplarzy

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Pozdrawiam,

Agata Pośniak
Biuro Promocji i Kultury
ul. Sierakowskiego 11
05-500 Piaseczno

(22) 70 17 650

[cid:d0a8e7f7-e1be-45cd-8cc0-4288c101909d]

________________________________
Od: sprawa-34743@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-34743@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada 2020 04:34
Do: Poczta Urząd <urzad@piaseczno.eu>
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34743@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

RE: Wniosek o informację przez LELIS w sprawie Zasady działania gazet władzy #537

Dzień Dobry!

Przesyłam następujące informację dot. Gazety

1) C

2) C

3) 18 000

4) A

5) B

6) D

7) D, E

8) C

Z poważaniem

Iwona Dzięgielewska

-----------------------------------------------------------

URZĄD GMINY LELIS

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

tel. /29/ 746-90-11

fax. /29/ 649-90-00

www.lelis.pl <http://www.lelis.pl/>

www.bip.lelis.pl <http://www.bip.lelis.pl/>

Odpowiedź przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #280

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam plik z odpowiedziami, o które Państwo wnioskowali.

Marlena Kamińska
Rzecznik Prasowy
Referat Strategii Promocji i Rozwoju Miasta
42 211 15 52; kom. 535 147 742
m.kaminska@konstantynow.pl

[Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim]<https://bip.konstantynow.pl>

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
tel.: 42 211 11 73<tel:422111173>, 42 211 19 03<tel:422111903>
fax: 42 233 80 32<fax:422338032>
e-mail: sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
Biuletyn Informacji Publicznej<https://bip.konstantynow.pl>

"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>, kancelaria@konstantynow.pl<mailto:kancelaria@konstantynow.pl>, tel. 42 211 11 73<tel:422111173>
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie bip.konstantynow.pl.<bip.konstantynow.pl>
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl<mailto:iod@konstantynow.pl>."

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.
You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

1

Wniosek o informację przez NOWA SŁUPIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #605

Sprawa ROSS.1431.76.2020
W załączeniu odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Mariusz Trepka
Treść niniejszej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla jej adresatów. W razie pomyłkowego przesłania Państwu tej wiadomości, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy przez wysłanie odpowiedzi zwrotnej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze bez zgody nadawcy jest zabronione i może być karalne. Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji mailowej z Państwem jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia. Państwa dane są przetwarzane w celu wynikającym z prowadzonej komunikacji elektronicznej. Informujemy, że Państwa identyfikacja przez administratora nie jest możliwa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo uzyskać od naszego Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem: iod@nowaslupia.pl.

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-30 04:33
Od: sprawa-34554@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: sekretarz@nowaslupia.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
2000 egzemplarzy
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można
wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).
Nie były nadsyłane

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-34554@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
z zasadami reprezentacji --
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2

Odpowiedz przez RACIĄŻ w sprawie Zasady działania gazet władzy #814

Poniżej zamieszczam odpowiedzi Państwa pytania.

Wydawana przez nas gazeta jest miesięcznikiem, jest dostępna zarówno w
wersji papierowej, jak i online, jest bezpłatna oraz nie prowadzi sprzedaży
ogłoszeń. Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji. W
2020r. publikowane były teksty na prośbę przewodniczącej rady gminy oraz
instytucji lokalnych (szkoły). Nigdy nie odmówiono publikacji oraz nie miało
miejsca nie udzielenie żadnej odpowiedzi.

Pozdrawiam

Anna Dumińska-Kierska- Sekretarz Gminy Raciąż

(bez tematu) przez ŚWIERKLANY w sprawie Zasady działania gazet władzy #678

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem

--------------------------------------------------------------------------------
Barbara Zientek
Stanowisko: Kierownik Referatu
Referat Rozwoju i Promocji Gminy
Tel.: 324327531
e-mail: rip@swierklany.pl

Urząd Gminy Świerklany
ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany
Tel.: 324327500
e-mail: ug@swierklany.pl

Ochrona danych osobowych - dowiedz się, w jaki sposób Urząd Gminy Świerklany przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdż na stronę: Klauzula informacyjna dot. korespondencji prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej (e-mail)

--------------------------------------------------------------------------------

1

odpowiedź na wniosek przez Orla w sprawie Zasady działania gazet władzy #470

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 30.11.2020 r.
--
Z poważaniem
Mariola Kubajewska
inspektor Urzędu Gminy Orla

2

Re: Wniosek o informację przez BIELSK PODLASKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #712

Szanowni Państwo

Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Przesyłam odpowiedź Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski Tamary Koryckiej na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 30 listopada 2020 roku.

Z poważaniem

Krzysztof Jankowski

UM Bielsk Podlaski

Tel. 85 731-81-43

W dniu 2020-11-30 o 04:34, sprawa-34661@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Re: Wniosek o informację przez RAKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #799

Dzień dobry

Poniżej odpowiedź do wniosku o informację publiczną z dnia 2020-11-30.

*Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi*.

Z poważaniem

Dariusz Jóźwik
Urząd Gminy Raków

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) **kwartalnikiem**;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
*g) inna opcja*, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.
W 2020 r. nie wydano numeru. Planowany jest numer świąteczny.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
*a) **jest dostępna tylko w wersji papierowej**; *
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*1200 egz.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*a) tak;*
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

--

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Urząd Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy w Rakowie zwanym dalej Administratorem.
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego
bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
5. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

Informacja publiczna przez LESZNOWOLA w sprawie Zasady działania gazet władzy #425

Szanowni Państwo,

sprawa-34374@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:stuczynski@kul.lublin.pl>

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o nr kanc. SPO.1431.26.124.2020.SZ.

Z poważaniem,

Marek Walczak

Kierownik Referatu Spraw

Organizacyjnych i Pracowniczych

UG Lesznowola

1

Pismo odpowiedź na wniosek inf. publ. ROiN.1431.73-2.2020.PD od UG Jedlnia-Letnisko 02-12-2020 przez JEDLNIA-LETNISKO w sprawie Zasady działania gazet władzy #531

--
Pozdrawiam
*Piotr Dąbrowski*

*Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko*

ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko

tel. +48 48 384 84 70 wew.206

tel. +48 48 38 63 206

piotr.dabrowski@jedlnia.pl*
*

www.jedlnia.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż Państwa adres e-mail oraz
inne dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko w celu realizacji ustawowych
zadań urzędu. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania
Państwa danych zawarte są na stronie jedlnia.pl
<http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=331&strona=1>*
*

**

**

*<http://www.jedlnia.pl>*

1

Odpowiedź na korespondencję nr UM.1150587.2020<br />Wniosek o informację przez Gliwice w sprawie Zasady działania gazet władzy #503

Numer korespondencji : UM.1151363.2020
Numer sprawy : BPM.1431.35.2020

**Szanowni Państwo**

**Szymon Osowski**

**Katarzyna Batko-Tołuć
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska**

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na przesłane pytania. Zgodnie z wnioskiem,
odpowiedź zostaje udzielona w formie elektronicznej na adres:
sprawa-34452@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

f) **tygodnikiem**.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

c) **jest dostępna zar owno w wersji papierowej, jak i online**.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego
nakładu rocznego w 2019 roku.

**W 2019 r. ukazało się 47 wydań gazety, każdorazowo w nakładzie 33 tys.
egzemplarzy**.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) **jest bezpłatna.**

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

b) **nie**.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstow w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstow
płatnych.

d) **nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zesp oł redakcji**.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańcow,

d) **organizacje społeczne** ;
e) **instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)** ;
f) **lokalny biznes**.


8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
ktorych mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):

a) **odm owiono publikacji takiego tekstu**.

Jednocześnie informuję, że redaktor naczelny często decyduje się na publikację
nadesłanych materiałow, ktore dotyczą ważnych faktow z życia miasta i jego
mieszkańcow.

**Z poważaniem**

**Katarzyna Chwastek**

**Zastępca Naczelnika**

**Biura Prezydenta Miasta**

**Urząd Miejski w Gliwicach**

Oryginalny temat wiadomości: Wniosek o informację
\---------------------------------------------------------------------------


Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o
opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarowno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego
nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstow w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstow
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstow, w
ktorym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstow do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstow, ale
o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny
lub zespoł redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespoł redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańcow,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
ktorych mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmowiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34452@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie
zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji\--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Odpowiedź na informację publiczną - Gmina Narol przez NAROL w sprawie Zasady działania gazet władzy #434

OR.1431.29.2020 Narol, dnia 02.12.2020 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przekazuję poniżej odpowiedzi:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
*a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; (jeden raz w roku - GONIEC
NAROLSKI - bezpłatne pismo Ziemi Narolskiej)*
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
*a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; *
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.*(średni nakład ok. 1000 egz.)*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; *NIE - w czasopiśmie tym
publikowane są najważniejsze wydarzenia z życia Gminy Narol w roku*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).*(Teksty w czasopiśmie pisane są przez
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Narol w uzgodnieniu z Burmistrzem)*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych.*

--

*Daniel Lomber
*/Sekretarz/

/tel: 16 63 17 086 wew. 24
kom: 698 649 806
e-mail: sekretarz@narol.pl
/

Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel: 16 63 17 086, 16 63 17 087
e-mail: urzad@narol.pl
www.narol.pl <http://www.narol.pl>

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”) *informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. *

Klauzula informacyjna RODO. <https://narol.itl.pl/RODO.pdf>