Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

FW: Wniosek o informację Gmina Sitkówka-Nowiny przez NOWINY (dawn. Sitkówka-Nowiny) w sprawie Zasady działania gazet władzy #497

W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek informuję, że nastąpił błąd w odpowiedzi na pytanie nr 5).

Prawidłowa odpowiedź:

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak.

b) nie;

Marta Sowińska

Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu i Promocji

tel. +48 505 012 287, +48 41 347 50 60

e-mail: <mailto:redakcja@nowiny.com.pl> redakcja@nowiny.com.pl, <mailto:m.sowinska@nowiny.com.pl> m.sowinska@nowiny.com.pl

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

tel. +41 347-50-00, fax +41 347-50-11

e-mail: <mailto:nowiny@nowiny.com.pl> nowiny@nowiny.com.pl

<http://www.nowiny.com.pl/> www.nowiny.com.pl

e-puap: /kq1020hqrt/skrytka/kq1020hqrt/SkrytkaESP

Facebook: @gminasitkowkanowiny

Instagram: @gminasitkowkanowiny

3

Udostepnienie informacji publicznej przez SŁUBICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #402

Dzien dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informacje dotyczące Gazety
Słubickiej.

--
Z pozdrowieniami

Beata Bielecka
Rzecznik prasowy

Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1
mail:beata.bielecka@slubice.pl
tel. 95 737 20 21
kom. 501 048 663 lub 602 184 281
www.slubice.pl

2

Wniosek o informację Gmina Sitkówka-Nowiny przez NOWINY (dawn. Sitkówka-Nowiny) w sprawie Zasady działania gazet władzy #497

KSP.1431.3.2020.MS

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 30 listopada 2020 r. od Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska informuję:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.: 30 tys. egz. (2500 ezg./miesiąc).

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?): instytucje o szerszym zasięgu działania (np. Powiatowy Urząd Pracy, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Główny Urząd Statystyczny.);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Informację udostępnił Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Kultury, Sportu i Promocji, osobą odpowiadającą za treść i udostępnienie informacji jest Pani Marta Sowińska, informacja została udostępniona w dniu 2 grudnia 2020 r.

Marta Sowińska

Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu i Promocji

tel. +48 505 012 287, +48 41 347 50 60

e-mail: <mailto:redakcja@nowiny.com.pl> redakcja@nowiny.com.pl, <mailto:m.sowinska@nowiny.com.pl> m.sowinska@nowiny.com.pl

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

tel. +41 347-50-00, fax +41 347-50-11

e-mail: <mailto:nowiny@nowiny.com.pl> nowiny@nowiny.com.pl

<http://www.nowiny.com.pl/> www.nowiny.com.pl

e-puap: /kq1020hqrt/skrytka/kq1020hqrt/SkrytkaESP

Facebook: @gminasitkowkanowiny

Instagram: @gminasitkowkanowiny

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIzMTg0LjEzMDg4LjEwMzU0OTQyMTI3MjEyNjY1MTY1QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbiwgMzAgTm92IDIwMjAgMDM6MzM6NTEgLTAwMDB8bm93aW55QG5vd2lueS5jb20ucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXwwfD>

2

informacja publiczna przez WOJSŁAWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #446

Witam.

W załączniku odpowiedz na informację publiczną z dnia 30.11.2020

1

dot. wniosku o informację publiczną przez SIERAKOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #646

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na e-mail z dnia 30 listopada wysłany na adres
sierakowice@sierakowice.pl przesyłam informację na temat wydawanej przez
Gminę Sierakowice gazety "Wiadomości Sierakowickie":

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

d) miesięcznikiem;

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

Ad 1)

d) miesięcznik (w sezonie letnim - dwumiesięcznik); razem 11 wydań w ciągu
roku

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Ad 2)

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Ad 3)

500 egz. miesięcznie; łącznie 5500 egz. w ciągu roku

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;

b) jest płatna.

Ad 4)

b) jest płatna

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

a) tak;

b) nie.

Ad 5)

Gazeta publikuje bezpłatne ogłoszenia drobne, komunikaty, podziękowania,
kondolencje, a opłatę pobiera jedynie za publikację reklam.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Ad 6)

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

d) organizacje społeczne;

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).

Ad 7)

mieszkańców

d) organizacje społeczne;

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

g) inne podmioty (kluby sportowe).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.

Ad 8)

c) żadne z powyższych

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

--

Agnieszka Rybakowska-Król

"Wiadomości Sierakowickie"

ul. ks. B.Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 609 180 285

e-mail: <mailto:wiadomosci@sierakowice.pl> wiadomosci@sierakowice.pl

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.30

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

RE: Wniosek o informację przez ŁODYGOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #426

Witam,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 listopada br. informuję, że tut. Urząd nie wydaje gazety.

Z poważaniem

Sabina Kapłon

Referent ds. urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego

Referat Rozwoju Inwestycji i Promocji

Tel. 338630506

Urząd Gminy Łodygowice

Ul. Piłsudskiego 75

34-325 Łodygowice

Tel. 338630500

1

odpowiedź na pytania dotyczące Ziemi Sochaczewskiej przez SOCHACZEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #551

W odpowiedzi na Państwa pytania, zamieszczone w mailu z dnia 30 listopada,
wyjaśniam co następuje:

1) Wydawana przez UM gazeta jest dwutygodnikiem.

2) "Ziemia Sochaczewska" jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
online. Archiwum gazet znajduje się tu:
https://ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/archiwum.html?fbclid=IwAR0jQzUu-1iC0
ku7Otyv1JHaqdKw8hTW3VJ0JFpQ4n03QqkQazp_51mNf8s

3) Średni nakład roczny w 2019 roku to 5.000 egzemplarzy.

4) Gazeta jest bezpłatna.

5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6) W gazecie nie istnieje regulamin umieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny.

7) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłano teksty i materiały z prośbą o
ich nieodpłatną publikację. Teksty nadsyłały organizacje społeczne,
biblioteki, szkoły, prowadzone przez samorząd muzeum, współpracownicy
gazety.

8) W 2020 roku nie odmówiono publikacji. Ostatni taki przypadek miał miejsce
w grudniu 2019 roku, gdy przed Bożym Narodzeniem reprezentant jednego z
klubów w radzie miasta zwrócił się ustnie z pytaniem, czy klub może
zamieścić życzenia świąteczne. Odpowiedź była odmowna, gdyż od lat zasadą
jest, że gazeta drukuje tylko wspólne życzenia od burmistrza i całej rady
miasta (a zatem i od klubów radnych), od władz powiatu, a także od lokalnego
posła i od radnych zasiadających w sejmiku mazowieckim - zamieszkujących na
terenie Sochaczewa. Obecnie ziemia sochaczewska ma trzech radnych w sejmiku
reprezentujących PSL, PiS i Nowoczesną oraz posła wybranego z list PiS.
Każdorazowo z zapytaniem o chęć zamieszczenia bezpłatnych życzeń
bożonarodzeniowych i wielkanocnych redakcja zwraca się do w/w osób. Na
przestrzeni ostatnich lat tylko raz z oferty zamieszczenia życzeń nie
skorzystał radny sejmiku z Nowoczesnej.

Z poważaniem

Daniel Wachowski

Red. nacz. Ziemi Sochaczewskiej

Kierownik Referatu Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie

kom. 693-555-375

Bardzo proszę o potwierdzenie w mailu zwrotnym, że mój mail do Państwa
dotarł.

odpowiedź na wniosek o uip RPR.1431.5.2020.EG.2 przez ŻERKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #562

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Żerków w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej RPR.1431.5.2020.EG.2.

Pozdrawiam

Monika Marek

Urząd Miasta i Gminy Żerków

ul. Adama Mickiewicza 5

63-210 Żeków

tel. 62 740 30 24, fax. 62 740 36 27

e-mail: <mailto:sekretariat@zerkow.pl> sekretariat@zerkow.pl

<http://www.zerkow.pl> www.zerkow.pl

2

Read: Wniosek o informację przez ŻUKOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #405

Your message

To: Burmistrz Gminy Żukowo
Subject: Wniosek o informację
Sent: Monday, November 30, 2020 3:33:46 AM (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik

was read on Wednesday, December 2, 2020 10:33:37 AM (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik.

Odpowiedź na ankietę przez CHOCZEWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #522

1. d)
2. c)
3. 12.000 szt.
4. a)
5. b)
6. c)
7. d), e)
8. c)

pozdrawiam,
Redakcja

Odpowiedź na wniosek przez MIROSŁAWIEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #352

Dzień dobry

w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną.

--
Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------------
*Monika Kędzia*
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
*e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Mirosławiec
------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37,
78-650 Mirosławiec, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.:
67-25-95-042, adres e-mail: urzad@miroslawiec.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z
komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres
niezbędny do zakończenia komunikacji. W razie konieczności dane mogą być
udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji
powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne
jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LĘDZINY w sprawie Zasady działania gazet władzy #721

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Sonia Hachuła
Wydział Organizacyjny i Kadr
Urząd Miasta Lędziny
ul.Lędzińska 55
43-140 Lędziny
tel.(32) 216 65 11
fax.(32) 216 65 08

1

Re: Fwd: ***SPAM*** Wniosek o informację przez PŁOŚNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #633

S.1431.47.2020

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 roku, Urząd Gminy w Płośnicy informuje:

Ad. 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

Ad. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

Ad. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
1 000 sztuk

Ad. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;

Ad. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

Ad. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

Ad. 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

Ad. 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

W dniu 02.12.2020 o 10:26, urzad@plosnica.pl pisze:
--
Z uszanowaniem
Kamil Margalski
UG w Płośnicy

odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez GŁUCHOŁAZY w sprawie Zasady działania gazet władzy #577

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do
informacji publicznej

z poważaniem

--

Pozdrawiam
Piotr Wierzbicki

Sekretarz Miasta
tel. (77) 409 21 00, kom. 502 342 062
e-mail: sekretarz@glucholazy.pl <mailto: sekretarz@glucholazy.pl>

*Herb Gminy Głuchołazy     Urząd Miejski w Głuchołazach*
    ul. Rynek 15
    48-340 Głuchołazy
    tel. (77) 409 21 00, fax. (77) 409 21 01
www.glucholazy.pl <https://glucholazy.pl> Głuchołazy Miasto Orderu Uśmiechu

Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i
może zawierać informacje prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo tę wiadomość, prosimy o
poinformowanie nadawcy o tym fakcie i usunięcie wiadomości wraz z
załącznikami. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej
informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz. Dane
osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji.
Szczegóły na stronie BIP Gmina Głuchołazy
<http://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html>

3

odpowiedź na informację publiczną przez ŚWIERKLANIEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #477

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź nr OR.1431.66.2020 na wniosek złożony
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej wraz z klauzula informacyjną.

--

Sekretariat
*Urząd Gminy Świerklaniec *Tel.: 32 284 74 00

Logo - Świerklaniec gmina z widokiem

Informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Wójt Gminy Świerklaniec.
Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych tutajhttps://bip.swierklaniec.pl/m,689,ochrona-danych-osobowych.html.
Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej.
Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać, kopiować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.
O błędnym zaadresowaniu wiadomości proszę niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

2

Re: Wniosek o informację przez PYRZYCE w sprawie Zasady działania gazet władzy #346

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa maila dotyczącego wydawanej gazety, uprzejmie
informuję, że Gmina Pyrzyce nie wydaje na chwilę obecną żadnej gazety.

--
Pozdrawiam,
Aneta Mróz
Sekretariat Burmistrz Pyrzyc
Urząd Miejski Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
91 39 70 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

W dniu 2020-11-22 o 23:31, sprawa-34294@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

odpowiedź na wniosek - Gazeta Płońska przez PŁOŃSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #504

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z powaaniem

\---

Izabela Zabłocka
Kierownik Biura Promocji

Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

tel. 783000008
23 663 13 34

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez STOSZOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #622

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@stoszowice.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-12-02 09:54.

Odpowiedź na wniosek o inf publ przez PODKOWA LEŚNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #811

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 30.11.2020r.

--

„Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są
poufne i podlegają prawnej ochronie. Niniejsza korespondencja jest
przeznaczona wyłącznie dla Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej
adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji jest niedozwolone. Jeżeli nasza
korespondencja została Państwu doręczona omyłkowo prosimy o usunięcie
jej oraz o niezwłoczny kontakt .Każda osoba, której dane dotyczą może
skorzystać z przysługujących jej praw wynikających z RODO. Zapraszamy do
zapoznania się informacjami z zakresu ochrony danych osobowych na
stronie internetowej bip.podkowalesna.pl w zakładce RODO oraz z Polityką
Prywatności.

2

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK przez GNIEWOSZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #420

/Witam serdecznie,/

/w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej w
załączniku przesyłam stosowną informację./

/Pozdrawiam,/
/Konieczna Agnieszka/
/////Sekretariat/

Urząd Gminy Gniewoszów
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
tel. (48) 621 50 03, fax. (48) 621 50 46

1

RE: Wniosek o informację przez JASIENICA ROSIELNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #778

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej uprzejmie informuje, że obecnie nie jest wydawana gazeta przez tutejszy urząd. W 2017 roku wydano ostatni kwartalnik, który był bezpłatny w wersji papierowej.

Z poważaniem

Anna Fic

Sekretarz Gminy

Odp: Wniosek o informację przez WODYNIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #638

OKR.1431.60.2020

W odpowiedzi na e-mail z dnia 30.11.2020 r. Gmina Wodynie udziela odpowiedzi na zadane we wniosku pytania:

Ad. 1
Odp g) gazeta wydawana jest trzy razy do roku

Ad. 2
Odp. c)

Ad. 3
Odp: trzy tysiące egzemplarzy.

Ad. 4
Odp. a)

Ad. 5
Odp. b)

Ad. 6
Odp. d)

Ad. 7
Odp. d), e)

Ad. 8
Odp. c)

Z poważaniem,

Marlena Paczek
Zastępca Wójta
Urząd Gminy Wodynie
tel. 602 630 333

Odpowiedz Gmina Opatów na zapytanie w trybie informacji publicznej przez OPATÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #501

Gmina Opatów w odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 61 ust. 1 i
Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, przesyła następujące informacje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
*Gazeta wydawana jako kwartalnik.*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

*jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*roczny nakład 4000 egz.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
* jest bezpłatna;*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

*nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

*nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie jeśli dotyczą Opatowa i jego mieszkańców *

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
*mieszkańców,*
*przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;*
*organizacje społeczne;**
**instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
* inne podmioty parafie.
*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

*żadne z powyższych.*

*
*

*Z poważaniem
*

*Jarosław Czub UMiG Opatów
*

RE: Wniosek o informację przez RAJCZA w sprawie Zasady działania gazet władzy #704

Dzień dobry.

Jako redaktor naczelny naszej gazety gminnej, przesyłam odpowiedzi na pytania ( poniżej zaznaczone)

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

3000egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; ze względu na brak wolnego miejsca w bieżącym wydaniu
c) żadne z powyższych.

Pozdrawiam.

Alicja Owczarzy

Biuro Projektów i Rozwoju

Urząd Gminy Rajcza

Ul. Górska 1

34-370 Rajcza

Tel. 33/8643155 w. 33 lub 504-209-511

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu Gminy Rajcza w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

Lub pod bezpośrednim adresem http://www.rajcza.pl/ochrona-danych-osobowych-1.html

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34653@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzI0Mjg3LjEzMDg4LjEzMTc3NzY0MjkzNzQ0MzI5NzM2QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbiwgMzAgTm92IDIwMjAgMDM6MzQ6MDIgLTAwMDB8dWdyYWpjemFAcmFqY3phLmNvbS5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDB8MS5kNDgzYzgwNTRhYjljZjQ5MjA4YjQ5NTgwZGY1MDYwYw%3D%3D>

1

FW: Wniosek o informację przez BIELINY w sprawie Zasady działania gazet władzy #566

Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania.
Z poważaniem,
Agnieszka Kopacz
Urząd Gminy Bieliny
Tel. 41/3025094

1