Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Read-Receipt: Wniosek o informację przez Jaworzno w sprawie Zasady działania gazet władzy #473

Wiadomość wysłana w dniu 30 listopada 2020 03:33:50 GMT-00:00 do jaworzno@um.jaworzno.pl o temacie „Wniosek o informację” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację przez SOCHACZEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #551

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@sochaczew.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 09:46.

Re: Fw: Wniosek o informację- odpowiedz przez KŁAJ w sprawie Zasady działania gazet władzy #695

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
d) miesięcznikiem

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 1500 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

--
Pozdrawiam,
Oliwia Bieda

Urząd Gminy w Kłaju
Kultura, Sport i Promocja
tel. 12 284 11 00 wew.28

Przeczytano: Wniosek o informację przez HACZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #421

Wiadomość przeczytano 2020-11-30 09:33:35

sprawa 34709 - odpowiedź przez Tarnów w sprawie Zasady działania gazet władzy #760

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udzielenie informacji publicznej, w
załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

Pozdrawiam serdecznie

Lucyna Bielatowicz

dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

tel. 14 688 24 77
e-mail: <mailto:l.bielatowicz@umt.tarnow.pl> l.bielatowicz@umt.tarnow.pl
<http://www.tarnow.pl/> www.tarnow.pl
<http://www.facebook.com/TarnowMojeM> www.facebook.com/TarnowMojeM
Tarnów - Polski Biegun CiepłaNiniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie dla
określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne informacje
poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo właściwym adresem
wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o
tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i trwale usunąć otrzymaną
wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie, przetwarzanie,
ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji w całości lub w
części jest zabronione i może być ono uznane za naruszające prawo.

Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych znajdują się na oficjalnej stronie miasta Tarnowa pod adresem
<https://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO>
https://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO

2

Wniosek o informację - Gmina Wadowice Górne przez WADOWICE GÓRNE w sprawie Zasady działania gazet władzy #635

Urząd Gminy w Wadowicach Górnych

39-308 Wadowice Górne 116

UG-OA.1431.54.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl

sprawa-34584@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na poniższe wystąpienie, informuję, że Gmina Wadowice Górne
na chwilę obecną nie prowadzi działalności wydawniczej o charakterze
"gazetowym".

Inspektor

Witold Sito

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:59 -0000
Nadawca: sprawa-34584@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-34584@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretarz@wadowicegorne.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34584@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informację przez LĘDZINY w sprawie Zasady działania gazet władzy #721

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@ledziny.pl> o 2020-11-30 04:34

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-30 09:37

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez GOŚCIERADÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #505

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@goscieradow.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŻERKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #562

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zerkow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 09:35.

Przeczytano: Wniosek o informację przez NOWINY (dawn. Sitkówka-Nowiny) w sprawie Zasady działania gazet władzy #497

Twoja wiadomość

Do: nowiny@nowiny.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 08:51.

Przeczytane: Wniosek o informację przez TOPÓLKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #554

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@topolka.pl> o 30.11.2020 04:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.11.2020 09:32

Przeczytano: Wniosek o informację przez GDÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #770

Twoja wiadomość

Do: urzad@gdow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 09:31.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Gdynia w sprawie Zasady działania gazet władzy #742

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umgdynia@gdynia.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

--

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miasta Gdyni Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod tym linkiem: http://gdynia.pl/bip/ochrona-danych-osobowych-2,7893/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-gdyni,524594

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez POŚWIĘTNE w sprawie Zasady działania gazet władzy #703

Twoja wiadomość

Do: ugposwietne@onet.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 09:24.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez JEDLNIA-LETNISKO w sprawie Zasady działania gazet władzy #531

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@jedlnia.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez SIERAKOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #646

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sierakowice@sierakowice.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

1

Przeczytane: Wniosek o informację przez Kraków w sprawie Zasady działania gazet władzy #755

Twoja wiadomość

Do: umk
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: poniedziałek, 30 listopada 2020 04:34:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: poniedziałek, 30 listopada 2020 09:05:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Fwd: Wniosek o informację przez GNIEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #528

Dzień dobry, poniżej odpowiedzi:
1. d
2.a
3. 800 egz./miesiąc
4. b
5. a
6.c
7. a,d,e,f
8. c

Pozdrawiam

> ---------- Pierwotna wiadomość ----------
> Od: Patrycja Dziki <sekretariat@gniew.pl>
> Do: Anna Czyżewska <a.czyzewska@gok.gniew.pl>, s.jablonski@gok.gniew.pl
> Data: 30 listopada 2020 07:53
> Temat: Fwd: Wniosek o informację
>
>
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informację
> Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:53 -0000
> Nadawca: sprawa-34477@fedrowanie.siecobywatelska.pl mailto:sprawa-34477@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-34477@fedrowanie.siecobywatelska.pl mailto:sprawa-34477@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: sekretariat@gniew.pl mailto:sekretariat@gniew.pl
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> b) jest płatna.
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> b) nie.
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> c) żadne z powyższych.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34477@fedrowanie.siecobywatelska.pl mailto:sprawa-34477@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> http://www.siecobywatelska.pl
>
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>

polityka prywatności http://gokgniew.bip.gov.pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosciJFIF``"ExifMM*C C


"

}!1AQa"q2#BR$3br
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz

w!1AQaq"2B #3Rbr
$4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
?((((((((((((((((((((((((lll}*Ij~fXRXu}N|B緌Kv,N

7ةN/t>(HQFh(((((((((((((((((((((((h@Q@f((
(4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETw[jJK}
M/?d׿y^>y$M{ND5^u6CN

O~
X(G[A[ö38LG
NFI#!%I8V
?eK$C
i
V+L7:E(3ǯ㛨
VLorE1ΊŴ9
pD{=O0,
*B%G}F[
r)9T|)V,3|6FxN\=,:6VܡuPEXRM91SIx'S\參5G¶>=oRlv^.ƵM%@l꒱)̿jٳWh&>"h2ozhJɤY\E,;n?{Dj!>{;D/3fG~Qռy/$t4wMR^3j*o
*!
k&pt/.E)ZRm5ZN^Kt;Es]==mxw????xF?hSx-l][
{ujUvCd Cӱ?Gvu/
SodjWq]

^tV@()&b+~~
ޛ7|;
1W7|6zڅ$&Fĩom_Ϗ3
[
n}V
*Ҷ5kT-4̭$nqZ>RKi=osvOϦ-d*_toݫ׵O@u_|/|ɦ[1xSG֍߆n,gE
a)gf6(ز)kOwx7?eo
eּ b.v|"Xm
I
L:,!/?I4?<>ZqND~ݬU
1\w
hn
#R|AWk5&H֙q}2\nSI'%]fp%e#Sgwn˖OeiJ..BRQᕺIk޾>~
h?
uK/$|VٖKo
S^Ȟ\rr*lb1c~Zuχ?|/gVC5k(}r[|v
Z
"Q<etM~ßŪ|\욏\m[;[HdA
i{ߋ??oKJKcxfEe0MuQz
plM21,EnP\u.X5Ri&SQ1
5yI&e4?gڃ~<}ƚ
׀nψxVbFDjPC ? '6D?/oTUޙjڧn!Γe\L#)7]C}mTKW
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(#}]~V
kOK¸^
2?kzՈ

go-0~y
Gr@zңRm}N|f.ݑR_\>2[_B
kXɫΪ㩆NX
k9OGּ]o߄|_g'ɵhE
H0Ϸ98{xW9:nR
4I:뭺

QsΕ9F=%$~i^}
?VٳGޯ~
|z>#ͧM/ |$ggq$eI"Pćj:
ǚ~ ö

xQ:vþ"gc1D{w8
95bjwU!9EܳRQ][i$>蟖A2b_&t|WxkR!G;
dל^QO<b8)Q¬Wu-~{Oo
f5gM~Nڛ̾n6xr3~tZ+gl&< CT`ߎ>Oh<ld<'
͵+[W
3&oJ\4I6vN=XL7f8hc0U)iGdOɣ|ԹǏ/-m!Xmd@b+>.~՞;Ҿ1:^kk
]Jw^S
rZD`O|.+)sa+rfz^S/mm4@

'/?_k
ug't|iZd7H#qĉ
F#*w⋏Rmūh
60bS
ݰ
;~5Xʖ
|<*0IzCɭӥRJ)[[}hKY̗5%g
eʬ#R;4z $bTdpOPϋ8iM_z27ͫ\dK`mu
UH-bQpP$i5/>$Z<Vd;$Ne8
pN
_G4|UgwinƚG
DY/8m

`?B?ࢿT]Kg\|d5, UID;;vG\?hkug}VψWaG d[9+D~i4[M}gNkd)9sc|Z?otx~vᖟjYVG$;
òS?8SچGƞ0i࿂4kԮ* <ldI0g{(߰|Uw~zxȋ\<ag;to#/0NٲZ@PFOrwb3?_x?
9[_xLֱOl[y0_/'rCG|vQ~Ԓ/

Ÿ}IdKu+$JL2p~|
_l
mi/.uxE8`FGS_zOڛ
K7/
Ԟ*Z|#R;sWqxmK32)S#ɍ#AEoN&JHtA
@AW#w|,>5xK_~%k~)Gs߃`<=ĩWq+I~^-?e'?
/*O}qh#?!%ڥɼW|"~"|Ma@[m>uo5xu[K,L,0&!
Y3<u
o
?gmri.Egj
˼NLvXͱe#S]g'įK?dU7|=q)$i>"E#3gwTT
{_)#ƥBH&EtEĺ
beP&Ix?o_#GNJdZAiýE^eoӭt.8mWo7'৊<OH|TWk?xw˫qr+,
}2òڰg?(Gs
cƞ"i
ⶁx3FW`"fMԝ6H_~3|Dо~*_GcKM%|<_,6#I
20
p?Z<7Oڇᧃ87</5@l6Z|$!q;muBOIg|XuKOk:
¿+)2 (
?J|T?|;=Vڍ.ځ[+I-(U_????yp29??`_
|?}
/$r
q |$yOnX
խ7
/O~zSpu&m[ODW,tvxL+.f]SiI g8'skf/ѡ_bBS>:>%״
b@do|G> ,sj
y^6\]@ޟQ
_
,^:/?<EFyqC4ow.
$l5?
^8k|x
<]2vEYX%żvt,K8;
`7{G~6
ů 5N|Ej
'ȷSA.2}7&5{3xNo;WC\
# 8i2
KgD&JDiE>z]d/5
lXXxO@SE=Ś\<g|¿%?N/Z/mCo|{ž#FKXM4I0#&@Q@Q@Q@Q@Q@Gq?Է8y$M{N^w/4^ӽz'-q?ŗ
EW4RCq_6Kx'ᇊ
6K=صݽ}Y!dEvw$ǧb
k
KnjO|EeqOyh议0O
4{82v5Wo=PxaEPEPEPE`C|'.O^g-]^\O/mkqdq@-‹xT}
[XbS`J¯=
<N+
]TӴYZ\k=Ƒ?
j^ -6lc1V]۔Q\~$h
J*}?Jɑ:A-&UH\E
|H((u5+)EeRpRXa
`!XJ(>"|D~V7.âhv^\//
)gmtPOoQC:IJ!ܮ5-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWʷvTω|=%cʞ ֦$J鍺@$yxno?!Uu
g8ldڀ^
&7{}wy
,pY)ڍikneu;(8>N=VI>n?9<?<G^k/Ҵb-
+x#
s_Ga&g{]#M
F8<A}T~M7#<dc8?HbC<ϻm+6c7ωƫJS\RwA>\aYwjEj
2՝`r0RFGѭ/ՎB̗3iQs
m˙U_J=w|}KIn.etj7vV*}şf

<qXPwֶ.7 e,kKj+pkχC8jج:SՔwk7tՓש
v/.b1sm$I|AE|_IPmPpv^Ir{Փ[džh
/^ZH#nWxO86Ř\Gj?٭con0-#=?յ|
NxXiVxZ_6_VN6׏Gึa+҅jn~mj~.SuޒUU%+-
{=wcu{]K{ѤγA(8D2=&@Z֟g
v>>vi1?)6'
+,n#|-ǩUMHTӝ(Ie۷m7_Z83-1nQO[4<W||NS<E躆u]+Av#IZHEe0F1רO~ Փ2iz7m!`C
PkM3????#)FoKmݤyܘ;N$
_>1G@UڶchZ-<Y[PCSg>wH<3MM;`9E>xq;t=j
W
hzDŽ~0xWcLi7+N#+pSxw׃<mxnwtK2fO@
t`X
ǀ^gXRJx-*]5C}G
bx,
,}.\,$e'=ZMo:=k8fqa>U)oX2ȾJaarkuK
tyWNJQM;
+-ojZ~Xb]Bk=5bkA.!,ǽ
"s\lz7>HG Ef'Ԯ
Kj7)Lj̢q}
QTW."4]Rÿ#n54XZvhv@
BP"3t+~?k^&~M+Wզ=XWvE1#zȠRkw|
hyxI&KNC

$3Og7????/`EXWN֬I$tB9YܯMd(>M⾃j_i+_GA,/
9`o>ɠͪ?fԶ2^h7DeL$Fᔜ@
5q>xS;9<#CcX}koBH%|]$^@Xz(8e//
G:;;X[<۞GVi%v=^Ff8
+袀
(
(
(
(
(
(
(
(
(
K}
IQoqI+?_iyc&{O[/V:*ڝE'~?>%i4?????έ4ewDա7̓G='9Fx*º_V4>
C"$b%w>hgHH:9TH(W8,#q[{i{v$
+sgizmƵG]5otrJ"mCpԂ"(>$WSP?
ž׼'J߂Ԗ;1$>e>]UwO;?%k>@*Xto]jPɴo"_6;Na<>?5~x
٧1<Rl?$H[KZY\3
>῀,|
|AhdkkkSuΣwss-ĺugas<ݴHc7<
8K#o"m;xÃD<2V~i߳g5(ܚȺ׋.ΩoQ{
Kk$qO"ȿgiT|Bֵ
JԼ7=R{o*hL
} :ǨƎ67q
?0njP蟴%~
6xgU}jᆩ$
֞(f%sY<PmYF'ԭ
|S:ǍO^uxJ kit{ b7Űa$A"FD/'>8SXxB|*ֲh%v,Zl7tZEopZl+ez\'şiw_3yz>mFzmQd-UxWa|Y}+Yݕ3Xwp:\Z0"8
6 wwڽΡέsngR_?j[>2+Nh`rZ(cfPYI~ؾ]oxO_a{h:._Z2F.;b[˲iv.;k+%|
>|7xjWz35zt6Oa8KJLٟɦ^X7{:=忆+]&+mW`Dp W}/-wvw:``}i.K+rI9#7Ϳ?f
9h~
U}g⥼~<5-fݓ %J????Av?
<{<;H'^g
g
x
0#.><6wҴ-2
>v.!Uā$M~}k_gm+hOxĚ
GJhWG"EI
>_߄ڷAmIJZN|%}YjZhHdFKt-*!>>]>
j <e.j§6ULkިDp:M
bIBo,ʵo?ٺi>
5}
)|?y$N
6;Ϙڤl߱\+3Þ|
A}ڂZA$
x
XIVʲ€9EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV
m6ӎ:|?Bg_y$~fn7ݢp,S&0_l&6W????&7υamKWoqī,zYu
cJ1^TٵhFwoKxyS[EW4SwI_q3O?zo
Y\m
pO
t%C+=a/~&I]WzodY>WI*u
Au%
`|f
muI]CN'#u9,

|
uo6ڎg7AxM s¿y ory'
a1>7RWO<ƣ*MKNh7gtӵkS̿spTM3E pnq_$F_
֡6
yfH<gko?;{7C,^y$Ď21 8
/(׀ xl~jk:i=S
$R1{#㑼0Zf2NKpCocNPJ땮ewkӍGW1g{ϓ|I_y1L(H]VS|'ߎo|;I&d,hvd*}|CE%GÝkڥkr4MsfG"zl
df?&5?

rq_t{uzyCNQW]4Ѧpp^*G.hVni
/s|jim;;
n$c>͢c`h3diYN^K>oqceyk^SgQ5XӻL#95?-ψڗįx]?P;O+H|1V N`8
g<=<b_]{?v]q<zԱxi։У?J_-^-cO"4wGO)6vm7o鵝N'ggVqo$3\3aג|qoz͆q4'F0
4Ă0Kzq^igQCƬ_$d{'}8:aX,T|$kml|"6C_AmX܋ynD{J
N|

#Tⷂa~1|&$sc02
:p
ƭ[ú^Xw^*T}_
P5䉬@ :Rt6xĚ4bAym$ZA#$zq_fYmn/pb$0M_v.WZ
VC>gaV7^]>_G%*eȃ~$<Jw`gqں7
ihU+ookH0UFoEY=eB* Et<_
kG]7MԵ4
&MdPD$q"' şmlgg$[áNxׅm[7jvY]V WrMEQGⷄ~
ZއFC"wAn`
#| Wz_x9[އ=M+]2e5'=
C8%yOpJUw1
UU
E~b@IលMi1<mIs{ǦpZ@6WήZCmpSYI|_W<_
SWr
/Kt[HlmnLXjeX",.uLw_'i?k _Z/1-g
agĐ,4bW^O4{Qn-!6y[cQolcآ
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
K}
IQoqI+?_iyc&{O[/V:(
,~\6/֭<ea4҈4
*߄_4~
K+K
=Ѿː9V#yg;xzOix~Meg#t_>xH#3EH?.
ZǹSEeM۵ޙQEq
˭{uGA
J`k&0$O

F}A<3)t/(f?gMk0
5}j@߃]Ӊ
.g7(ҠIA<1Vzďt׆χWvZ{XYYI4;%noހh}oOƖ8ԼCigwWzn9|$k6
G}+
] r)B~_`>1J*
&~
#FPکD6}9c1|L@>袿<[K̿~k~,}nIvqe
RlxU97kΊ
Vo1.oCuX!y>|?cr20I革VYH>ꢾo<wmk"Z_ɾ>1VMP)rahW|KA)Sc5|}qċ
|qb{Eirm{(%
gb<ĴǣZxwZZxᆱֈM[ٜE2NEȔJTy
mߤ㻏|0ֵ }?xWKk
.S
h`,VV<FT+j??/ !cڇ-W^FU{W"ѓN!
3Rq6FV/eu
,3xoO?8$J{Y$OlL\y
#,X
}E~k;h
t
i;PuwluK}BI'Gu|X@gW2E/v'?>]xBTм1]WDN
AV^7%ERS*5o
.4?~ ~
]Cšk?%hrj
mIy
$q
8pS2lghž4|
KjiڅxY0+KO$V_!j!?<]|^[}rW$6^U<U7es
,̗kƊ-̑]B^78v~.xޓ
^MKJ
0h\\$".|(
):}ހ(((((((((((y|jZRmsYGh[[IHfߔgS\s'Qd&vLS4W"<<rOzY^+ BM{DWecࣾ(6l5{+ך0G`qk'K+N[
CX.[kkRenH1"gMGlV?r0G
F*K]*wo
y-ij~d}ɮVcT_(J-cFlfI<wȑ: 69C T_5
>Etkfԭtb4&*
*cb6\g>mIӑyEmy[[o
dZ[h.$\1t'qS8隹fyo"յ
]ϘoZi:֮84uY>#L5soϔwy?p.kl]OFmi4i6gX.ElTх{>
[Qbdqs``v^KK6
K:]@,=G` t?:
^_6vR4Ͳ
2ȥKBs(#h5{I;Pt}QѐCErݩ@e5e4&Mi0^HUf*2@} O,6m+Ȏ(Uy':tRt.쯵We/
miMYdΡxV?m|8U坯RH4{yYY$ƫUKC5ƅgv̨<JWGN
¡|
ͯ6~yLT
 =Ezrí/}^jjy]Ϙ|-zxZnä{x^Ky\[**DFž1BUK
5Zdd2kǹZ+oT $ft֒=ڡeq{ӯ<P43iz|?Y-u<U_OybrƑ$vp<J2&,@-?SWY@ī
qUEU*|ܵwF.5KS,vv,(<ךh~^
4k\?4K#|)ך~3*
elfUb[mF-~< #uwqǭژN-
ZHE{7[
di|DZGrE5?`kn0{q?pS
|=Ni7uoiM:١nE3Co%h5
w
Wj;yL3[<HG%t1%{
@۴5_
[4K{ ^7
2eˌſωVƐh+Ŧ'QqH|?._4ݷfN~Z
AW_mW4
ykxUL/-VR;I6;+nJ]>L/hQ7+Ѯ
Zx|

7Lp[k
ľ*?-ơ_-GW^91EqmD1,0p<ͿnK|[ncrl&('j/
Ut=KP?FVEXr) \?ů~9O}o

!NuFFEcmeowfwHz h|=O<a
jĞyِ&KQ/6dvk'gZ-"Shqq_[^^
2m؎%B$վ
o^g᩵omM3¾QS[xY#IY&D;ÿ/K"{54{JdiFZrFX*\,Α[7_sW
(ߊ.YL3/;d 
@c[-\Af^+ԵK|کЛĺlioX..b"
$eDUUJ/
ֲxC_G
xMEɋI!y{di|P\Zv>7/?(AMoy;.I$Kn&T5+UO#|W'fnGPzX}ə*+
0;&^-h
'V~
/VԮη{ib֋kY'X/O
Yٯq-TV^<֠%h}$}e!ж7sE4O]>6
.Hiܭ8G#`_%f}iz՟k!fG%,on,
.cWI+kWxJKU"X<Ay7VzL!E/$IO|g
~y/
[tV쒛y$hz#
ISAc]{
mP9-NܴsNR˵Gq337~k_

ω
OX-`7[ͨIl$8ʘkxC!Qõy߲O3znxCMWix!K{sHk;FwX%%ǜ!O1Q;?~s?A|)jpAV(LӚ
67 >
3( /isOEx
+ ~</E6sG
0O#H~}
1(/@7:/ft
OO<PD
36ʻRZ46|~|-uo JmyK͉8%]= /f苗
_.

/?
7_ሼc
trX#Dd0A7wmboqŻC_/
?%Fad@/vy$^c
(oxV~_oBk'ב]4k"p<GQ8
Ŗzݏki~AinB fYSw&
q3
|D+X4ඎYujL2+wF@~xփ-h6w77`!&^HV
IF6h'w
MA~_ړ>,a.Ӯcut/&"iJ?bZ^
x{Qlwkmi[47뚧
kៃ|'z%&.G5
),!2I\3A65S\ko/^,nY|/+:;ci$Ѥh˯DFy/ώ
x:?ß>WCOs<HLK1^y`hm
;K{߳~z4
#mSR+K\ȱB#0
ct_(7u'[}
C>1nWUu
tr>Yz+JP
?Ck|9PYl\Ky/lo!|mi{<be/9]xԘ>@Js #O
_
\k%fX]B0,"q~
:7xvm
.
Xnp.%
I"p[0
iox6`צ>
/P~ɹ7峝<35xg]c΃qO<Y4Z
:-,K>ݨHJGä|S^
^*|'\im)k\sm5q
IĘ~-хyX>ծxnYҮnP忆dž=
~D޻`~|S~6|>Ke+76sF
L9uFOZ+~_zмӢa-37F,U?]/A}btTw[jJK}
M/?d׿y^5K5;W
Yz(%{U׬m=KԶ0%#`g\{EWf6by^GF9gwr{x
k
<kTҭA
f!' T<U}ZλU9A*`ܽZkZ;Y!5WR0AVh<_~]5MSᯀu
OE\zk

H-
$yjB+V?>|BOE|}%sxhXk^?pnyWݷv4P;O]G4ᯀt=;׫j-ծí$ae8

`@9Gs!|)2fcOn_3<_8m<$3zEho'Mݗ>'
;ZZ#dB e
L{H1ҷ~
^
.Ta6yIʏc6Ji6(?
ׁu/݋
Pmnbn&Wd;^O>_|B

_Ql=7{<ݷvTP1 ֱ_ñH,ڢtcmp*ޗ-Ant
Iow
8㷟zmVʀG b(d/,~=O
NUzԊ6Ȱ"`8qN{49Is

x
[YWbɸ4Y&;oNzyEr:;u
xJQeҠ{;;8JlIo+
5W
 'W[]a4b

zqEr3x{ú>?
OI:
J<gѢ)$8v
?>'-ft[#,.6y$O
1 &(OÛ_w> |'cv.+(gKtA%U8]lf
O
Go%YFcp\ϝ̼EoQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Gq?Է8y$M{N^w/4^ӽz'Q-q?ŗ
EPb|Kmà`fOk?Ilg?ڃ|
ggk{
xDr;t+,|ry۳<o?wѿi?h:~a%@-d

sH#&|*~
xz,>M
,;
Ē~<WL4(7WN3ٳcuោ(,f=[ɀ\
 pAӎdPztGoZKg3DFI$1AU
~{_'7ǯ
\x
Z)<7hr.$\X\arl"r;_{MhԴK0̑Ff
N4F;+I|<<4mo-g
V 
:}Y[݈6٤1,_+G3۹|ڿ-|qIⷌzާ^|
"u
fֺe1 5
Y
Ѽk
}huƮ#۝Q|
+];<$`!ǭ V6>>/{x?CK$'D%֞~Ncul fpt^,' xGkkHҧ+YmXFmqu9N)>'>/I_97$sxVHtF5cuq"G#l`iɯ^K=Mt{-V--u!f9|_I&3"2]?@k{OxK[CV~zZ$DaP"H?@䩬`~C5yW
r26@
/";[~n -߇_-#%iKiQ<q
$`y
Fu\Ihz$zxFx?W66_}$}C#U-3r|O><?o|<{χvvjz]ŋ^jAtn-eO߼h, 1ș5_Lm?]J4=?E/-QџI3KZKv+
JX0i_wƯ|
/?oux}*h.VVH7Var67<U~^,wyx^irj1k<S;]fAe~?u'2=;ZMWo
M5Z^j
ss$w]I)ʭ
G%56S2п&.5^mf_:̏i
٥2 ۫#Dl@-?|YCxZ
sPXcvh
8Gl=rjf<E|B????Ϩ#BӿLz|QcanJY oUyI};gLom[Wz*}+c
O~|Ej>}]#/h{y5̳4B{ymJ
ɠv0,#/O9t]r_Gucm=+(&,W
ZF[_<aB]K?fZFoƺHA˸yaI%ܚγ{q}g
Χpp=ē_=~fUkN~[]7&.%^O'̊3DR3aO?ǎ]7|i.y߉bŽ5YCon1k,yUgw+h7Df4V=[\ih72^ahs"Ŀd+evb"[:_ďj
u9tWI
:
`U~ϊ
.Du}Cv6Df7Qm
3JR~1bM;Oxgڇ͟<A*#[#p+jЙaȱ3u|u{?u/
|6Zچya"=Ԋ&6?EBL;ycM'I_x_>!5
NEb2ZAomG"*

.Hgff?
ěTkM{68ed$ TT3PtK{u^
M6r\nyX2\s?
[?d
x/NE};:ZV60/-ws1A
Fp+>#ie^ҬKfgKoŒ攐,
+|izO|C{ķZ߈5mE
t
QF1 ,{՟rվ,q?M7τthT.
i,FRb0?FUpѤogo{_
?n7$ڄ6"d-yl}j ۢi0VUQ
hwK)a絫jP${CQuPջ
vR-W>8)xԅ{!r眀|-dž~
h
֦yؼU
[XtQj/#<j-S
XV,GSO/cԼ?+7_Vu Ҏfh _(3D
j?NZ
?]
QV;ԭleyOm1Y2`.ݏ
~
j:㋽21x8MD2
:Y%sC}hzv]X-FyW~J3W_?m|Ѭ|e[5?hךnQ~ף?/Rv ~S(>
5"ZԗPS}5 HBJƛ#d`
͌ה xᮃs&u5
PKI
s
#Hw#
/__w'xGO׼sM.
ĺĶue
ڍ+P>Z*(i<O?\~;"ֵM÷ ҼEXGhe㶷1NyeXɉKs/>u[u/k͢K4F9&y.U\`@{>i.nd1Wxe!@~>&|<X^4OZ:q
i7Io{K`-(#Qi^O߄
u߳~6xEm'????k-ow[C
Ŝ#5 V!eXbӬ<Iqy_Ʊz
{;_^ijhm+Ve,.-3n+1Qj/:'x9uY\ϫkRI^ Ӥ
a":x_mfmjE????V\)#y5
虙c`JOW>6[ZxKÞ44I<Aw9mB5KX%0%-rI'[_K^~,G<U/T[.]hIr%ЖH?>Y$es#a@
a+CMr=.Z

|KŽ6\A2ʕ(J)ǭ˯<{CKEυ><GqinyHi60S0o٫Ivqڞk6uC\hFKXY"iAިde&6&?+uůu7mA5+RK.+5{xXwQ׸xeߌ'[~0u(G]:kk}Yg\}ز{vU*vk]~Z[j^.$WxLM#YT_6+Zb6
#0@DHfUJC;xV]
]I[.d
)19ZAU nO~1^jZM/串 7![BDơc_9'f
~΅>
k
30CL\i.e$s@*|tfok/BxIC{}<.{<N[c
|Lk<׎5_KM:\R[]&V{8뵕0sif}+~ož2l~ҵ
j0#f[Y.w$'p@ʥv|x=V&kCVdKbw2Ou9#{$qj0;z(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
k
ˏQN9x"Z,}C54
.ne
????
I<֣?5"(&3EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE(5/*4=#/*4=#r}(gO֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}6/*4=#/*4=#r}(֧}63[Ɵ
t^n!ukhٳB8ύx"F1z@3A\\"yIY%QH(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+_8?a/&<ERIg=]\Koq
E+Hf3+'0O8
@
'\&~S7t]:
6L+pF22+ǝʀ
ފe_
|Jlpw_l{<VM~d0ǽ~%OGភZ
^7^x~n]mo+3nq
(
%4!QUamkyc^6
EX((+k
=:gm?Ǟ$ow1xVYyu"mV,saH
 8+[~閶Z|='RWMq#1fAQ?]śm>
xEǞm\i.#[qndC
2o6E~%wèi߳/<cl|E}$
Q-$$T\nPH >m
AhF(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9

|i;ZzƏk"_I+H[1#XlB

`ďxG]N#p
aaW b 7
+x)q_xƏy_Wn{!2vltRųZo3KC
ağ
~MƖXxvfouo

 hd~
ҫp}E~l߈c۫ᆩxCosjf1zL
k{fd'ux
Rku)w2DR@6_i
Ծq[^e{e6prII;A0I'?eO9;-k
+\sI Ey
1DUHc<Z?j?)RGW~G'dbP9Q@v?z(SVSҟo@v
y?ZHߎ3|*R֬Axxfǩ_
'>
tЖ:<5>k7MhM67rz
{g›{pI
#;d`
=G<`MaExNº\%['0V)bVd]wBZ_e]
OOL,|H
Ym4XzltU..f<]75
eϋnn҂c{-ַ#&Rf>?ٟO죩x?<3Vnqw{sP-ml[sBw

VjPi?
|JԬm
wZŝ3Cm$
!bI8濤~ȟJMg}xOދK
7Wzx#5ܒK
H'?uc<+O
$????xB+ws)If@f
_ܶL^='k$'{eцu"85hKs
p<#[f^״o'l?xvm.|։eV4d|Eb!N@ rl7~z$fh>:3--/4}aGf+"*#vd
|<}{__N ~4x\h<Cs6 xYS|il3cprig_ l?Rm-Jյ]R(KuD#ʑXGn^ǩ]Dwqʇ0ub)xcMlfc)]y'dJ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((N;$Iψo>
|tl@????>5q#X\;"
??iڃ~ }N&VMsf[o*gAiw@ ~9EQ[?i7~gm}cyAqmq)aFRe#ǟ_/ୟGٷ᭯;趚5Ae_ZƄđDF8`x⧍k?/P^2N汤$
-]jyZPr'?1WĞ
h1fe.hc<R&¤:Ko4?
|_|%U6%I,Xh
3Ka/|[
6 FYZZ\
\$d9lxԿkۓGKsA
>DVņiikY$7ʑП>?2'cþ$ӛPEv
0H"ub#sS㯂~$x=K?ZV
J'2cw)j$I!>#][5]/]Q37UK+1{$;xR+|K`C/AOXڜ
!ԦXΛ]"5
Idcq
oR|Q|uxs6Rc[x
d܌rk+;c
?j*ҵ=#ßn"dD)6ytgsč'#o/$gC>Y/Rs.NM)<f
[Y<5L|!^ 75
;<;kG7hCpӠ™q||Rt7>3>C,D#M\;@+~'RQ:oυ^;+?`)>23W
0|yjV5ZŦJ1r#Bpv1Ư~
g'֝x%
R-")4s"LNQ7eRx
qw.S0C4 %
yW.r迲|G
S]uKn Ű׀'×iSCo]CMn[HS2ȯ(=/ؗd[ wۡ|]8n`լ,J(M08Ӟp
[p}d}ğV{@Y4z%W5|sx~O#*7x9ߋ?O|i|Nmo~Ѩx{75g=6>v0dx

Q7o5O
vG~WuQV.
R#ܿ(3WR*H>ѯ~֭厏
0X5 
X?O
W7K/P:Y7@W?l
?<sK<=g6O2k) Xٰ"H_{EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez RADZIEJOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #798

Twoja wiadomość

Do: urzad@radziejowice.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 09:04.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ZABÓR w sprawie Zasady działania gazet władzy #707

Twoja wiadomość

Do: ugzabor@gminazabor.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 09:01.

Przeczytano: Wniosek o informację przez DUSZNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #769

Twoja wiadomość

Do: urzad@duszniki.eu
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 09:00.

ankieta "Przegląd Dąbrowski" przez Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej w sprawie Zasady działania gazet władzy #184

1. D

2. C

3. 35 tys.

4. A

5. A

6. D

7. D, E

8. C

Michał Syska

red. nacz. "Przeglądu Dąbrowskiego"

Przeczytano: Wniosek o informację przez NIEPORĘT w sprawie Zasady działania gazet władzy #788

Twoja wiadomość

Do: urzad@nieporet.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 08:56.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Tarnów w sprawie Zasady działania gazet władzy #760

Twoja wiadomość

Do: umt@umt.tarnow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 08:31.

Przeczytano: Wniosek o informację przez MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #495

Twoja wiadomość

Do: gmina@minskmazowiecki.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 08:56.