Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Przeczytane: Wniosek o informację przez BROK w sprawie Zasady działania gazet władzy #520

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@brok.pl> o 2020-11-30 04:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-30 08:50

Przeczytano: Wniosek o informację przez RADGOSZCZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #797

Twoja wiadomość

Do: urzad@radgoszcz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 08:56.

Przeczytano: Wniosek o informację przez MILÓWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #700

Twoja wiadomość

Do: ugmilowka@milowka.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 08:54.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez JEDLICZE w sprawie Zasady działania gazet władzy #665

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@jedlicze.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

RE: Wniosek o informację przez ŁĘCZNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #467

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedź na państwa pytania.

1. Odpowiedź g )- W 2020 roku wydano tylko 1 numer naszej gazety "Biuletyn Informacyjny' Wynika to z rozwoju pandemii. Zwyczajowo gazeta jest kwartalnikiem.

2. c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

3. Średni nakład to 8 tysięcy sztuk

4. a) jest bezpłatna;

5. b) Nie prowadzimy sprzedaży ogłoszeń

6. d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7. Nie przesyłano tekstów z prośbą o publikacje. Wynikało to z "zawieszenia" gazety

Z poważaniem,

Grzegorz Kuczyński

Rzecznik Prasowy

Urząd Miejski w Łęcznej

Tel. 81 535 86 04

Mobil. 510995977

Przeczytano: Wniosek o informację przez BISKUPICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #659

Twoja wiadomość

Do: ug@biskupice.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 08:36.

Przeczytano: Wniosek o informację przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #516

Twoja wiadomość

Do: rzepiennik@rzepiennik.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 08:43.

Przeczytano: Wniosek o informację przez BRWINÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #395

Twoja wiadomość

Do: brwinow@brwinow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 08:37.

RE: Wniosek o informację przez KOLONOWSKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #747

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 listopada br., informuję, jak następuje:

1) Gazetka "Colonnowska" wydawana jest zwykle w ok. 8-10 egzemplarzach w ciągu roku.
(częstotliwość wydawania nie jest określona). W związku z sytuacją epidemiczną, wydawanie "Colonnowskiej" w bieżącym roku jest mocno ograniczone.
2) Gazetka "Colonnowska" jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.
3) Średni nakład w 2019 roku wyniósł 700 egzemplarzy.
4) Gazetka "Colonnowska" jest bezpłatna.
5) Gazetka "Colonnowska" nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.
6) Nie istnieje regulamin publikacji tekstów w gazetce, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.
7) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez podmioty, z którymi gmina współpracuje:
Np. Związek Międzygminny "Czysty Region", Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów".
8) Teksty wskazane w pkt. 7) zostały/zostaną opublikowane.

Z poważaniem,

Anna Szaton-Mrowiec
referent ds. obsługi władz gminy
tel. 77 461 11 40 w. 27

Przeczytano: Wniosek o informację przez WÓLKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #816

Twoja wiadomość

Do: wolka@bazagmin.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 08:26.

Przeczytano: Wniosek o informację przez OŁAWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #527

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminaolawa.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 07:42.

Przeczytano: Wniosek o informację przez NOWOGRODZIEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #789

Twoja wiadomość

Do: urzad@nowogrodziec.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 08:39.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez RYDUŁTOWY w sprawie Zasady działania gazet władzy #728

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@rydultowy.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez SMĘTOWO GRANICZNE w sprawie Zasady działania gazet władzy #675

Twoja wiadomość

Do: ug@smetowograniczne.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 08:35.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KRASNYSTAW w sprawie Zasady działania gazet władzy #490

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 08:38.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez CHOCZEWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #522

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@choczewo.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez LIPOWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #698

Twoja wiadomość

Do: uglipowa@tenit.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 08:35.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KUNÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #785

Twoja wiadomość

Do: urzad@kunow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020.11.30 04:34

odczytano w dniu 2020.11.30 08:34.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez HERBY w sprawie Zasady działania gazet władzy #422

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@herby.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez KLUCZE w sprawie Zasady działania gazet władzy #481

Twoja wiadomość

Do: klucze@gmina-klucze.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 08:32.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez ŁADZICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #406

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ladzice@ladzice.gminyrp.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez LEGIONOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #479

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kancelaria@um.legionowo.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

-----------------------------
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań
w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem,
jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji , który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest
o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

1

Fwd: Wniosek o informację przez GOLUB-DOBRZYŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #530

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poniższego maila informuję, że gazeta "Wieść Gminna" nie
jest już wydawana. Ostatni numer pojawił się na koniec lipca 2020 r. i
na chwilę obecną nie ma planów wznowienia wydawania tego tytułu.

W związku z tym proszę o informację czy odpowiadanie na poniższe pytania
jest zasadne?

Pozdrawiam,
Patryk Skorski

W dniu 2020-11-30 o 08:23, UG Golub-Dobrzyń pisze:
--

Pozdrawiam
test Patryk Skorski

/Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
mogą być prawnie chronione. //Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla
adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. //O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować jej
nadawcę i usunąć wiadomość. / /Urząd Gminy Golub-Dobrzyń nie może
zagwarantować, że dołączone do wiadomości pliki są wolne od wirusów lub
innego szkodliwego kodu, i nie odpowiada za ewentualne szkody
spowodowane ich używaniem. //Urząd Gminy Golub-Dobrzyń zastrzega sobie
prawo do monitorowania wszelkiej komunikacji e-mail przeprowadzanej//za
pośrednictwem jej sieci komputerowych./

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez MOGILANY w sprawie Zasady działania gazet władzy #603

Twoja wiadomość

Do: gmina@mogilany.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 08:29.

Przeczytano: Wniosek o informację przez BOGUCHWAŁA w sprawie Zasady działania gazet władzy #714

Twoja wiadomość

Do: um@boguchwala.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 08:29.