Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Przeczytane: Wniosek o informację przez SUŁÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #677

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@sulow.pl> o 2020-11-30 04:34

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2020-11-30 08:07

Udostępnienie informacji publicznej - UG Skrwilno (54/2020) przez SKRWILNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #618

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 14.1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) w trybie art. 244 i
art. 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) potwierdzam otrzymanie
wniosku i przekazuję skan udostępnionej informacji publicznej wraz z
klauzulą RODO.

- Janusz Szmytkowski
sekretarz gminy

2

Przeczytane: Wniosek o informację przez FROMBORK w sprawie Zasady działania gazet władzy #575

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@frombork.pl> o 2020-11-30 04:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-30 08:05

Przeczytano: Wniosek o informację przez PACZKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #609

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@paczkow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 08:05.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez WIELGOMŁYNY w sprawie Zasady działania gazet władzy #394

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@wielgomlyny.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez BORZECHÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #661

Twoja wiadomość

Do: ug@borzechow.eu
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 07:57.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez ŁOMAZY w sprawie Zasady działania gazet władzy #487

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@lomazy.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-30 04:33

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Read: Wniosek o informację przez KĘTY w sprawie Zasady działania gazet władzy #423

Twoja wiadomość

Do: Gmina Kęty
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: poniedziałek, 30 listopada 2020 04:33:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: poniedziałek, 30 listopada 2020 08:03:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #411

Twoja wiadomość

Do: gmina@bip.krupskimlyn.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 08:01.

Przeczytano: Wniosek o informację przez MUSZYNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #604

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@muszyna.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:33

odczytano w dniu 2020-11-30 08:01.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁAGÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #786

Twoja wiadomość

Do: urzad@lagowgmina.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 08:01.

Odpowiedź Tomaszów przez TOMASZÓW MAZOWIECKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #553

BKS.1431.4.2020

Witam, poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) kwartalnikiem;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

*a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; *
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

20 tys, cały roczny nakład (4x5 tys)

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

*W* *gazecie są zamieszane jedynie teksty tworzone przez zespół
redakcyjny (nie ma żadnej formy reklamy)*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

*W 2020 roku w związku z sytuacją covidową gazeta nie była wydawana.
Wcześniej takie teksty nie były nadsyłane - często sami propnowaliśmy, w
miarę posiadanego miejsca, instytucjom lokalnym, organizacjom
pozarządowym - jednak najczęściej to zespół redakcyjny tworzy teksty. *

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

*W 2020 roku w związku z sytuacją covidową gazeta nie była wydawana *

Pozdrawiam
--
Joanna Budny
Rzecznik Prasowy
Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
+48 798 781 502
44 724 23 11 wew. 519
joanna.budny@tomaszow-maz.pl

<http://www.tomaszow-maz.eu><http://www.facebook.com/kochamtomaszow>

<https://twitter.com/tomaszow_maz>

--------------------------------

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz

Read: Wniosek o informację przez DĄBROWA TARNOWSKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #692

Twoja wiadomość

Do: umdt
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: poniedziałek, 30 listopada 2020 04:34:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: poniedziałek, 30 listopada 2020 07:59:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez NIEDŹWIEDŹ w sprawie Zasady działania gazet władzy #435

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@niedzwiedz.iap.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-30 04:33

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informację przez SŁOPNICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #442

Szanowni Państwo,

Potwierdzam odbiór wniosku.

--
*Z poważaniem, *

*Katarzyna Curzydło*

/_______________/

/

Urząd Gminy Słopnice
34-615 Słopnice 911 /

/tel. 18 33 26 200/

/NIP 737-14-10-411
ePUAP:/ugslopnice/skrytka
/_/www.slopnice.pl/ <http://www.slopnice.pl/>_

W dniu 2020-11-30 o 04:33, sprawa-34391@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez KAMPINOS w sprawie Zasady działania gazet władzy #780

Twoja wiadomość

Do: urzad@kampinos.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 07:57.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez BIELSK PODLASKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #712

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@bielsk-podlaski.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez ROGOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #615

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@rogowo.paluki.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 07:51.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez WOJNICZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #738

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@wojnicz.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez JABŁONNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #586

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@jablonna.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:33

odczytano w dniu 30.11.2020 07:53.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez WEJHEROWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #494

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres miasto@wejherowo.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytane: Wniosek o informację przez MSZANA DOLNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #433

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@mszana.pl> o 2020-11-30 04:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-30 07:48

Przeczytano: Wniosek o informację przez NOWOGRODZIEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #789

Twoja wiadomość

Do: urzad@nowogrodziec.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-30 04:34

odczytano w dniu 2020-11-30 07:51.

Przeczytano: Wniosek o informację przez GORLICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #733

Twoja wiadomość

Do: um@um.gorlice.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.11.2020 04:34

odczytano w dniu 30.11.2020 07:48.

Przeczytane: Wniosek o informację przez KORCZEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #482

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<korczew_gmina@wp.pl> o 30.11.2020 04:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.11.2020 07:53