Listy

Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, Urząd i Rada Gminy w sprawie Zasady działania gazet władzy #127

Twoja wiadomość

Do: biblioteka@skolyszyn.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-07 11:57

odczytano w dniu 2021-01-12 09:10.

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w sprawie Zasady działania gazet władzy #136

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłamy pismo z odpowiedzią na Państwa pytania.

Przepraszamy za zwłokę, ale niestety nasza poczta elektroniczna skierowała Państwa zapytanie do spamu.

Z poważaniem

Agnieszka Adamska

2

odpowiedź na wniosek informacja publiczna przez BARANÓW (woj. mazowieckie) w sprawie Zasady działania gazet władzy #822

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dotyczący udzielenia
informacji publicznej.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości.

Z poważaniem

Wanda Wójtowicz

Inspektor w UG w Baranowie

tel. 46 858-13-50 wew. 65

1

Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez MOSZCZENICA (woj. małopolskie) w sprawie Zasady działania gazet władzy #582

Dzień doby . Poniżej odpowiedzi na Państwa zapytanie

Pozdrawiam

Paweł Morańda

--
Urząd Gminy Moszczenica
ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica
e-mail: moranda@gminamoszczenica.eu
tel. 183541300 wew. 19
kom. 660782026

dot. Echo Moszczenicy

Informacja publiczna - gazeta miejska przez MIĘDZYRZEC PODLASKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #314

Dzień dobry

W nawiązaniu do e-maila z dnia 22 listopada 2020 r. przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

Ad 1)

G

Informator Miejski „Samorządowiec Międzyrzecki” wydawany jest do 6 razy w roku.

Ad 2)

A i B

Ad 3)

Nakład w 2019 r. (5 numerów, razem 7 500 ).

Ad 4)

A

Gazeta jest bezpłatna.

Ad 5)

B

Gazeta nie sprzedaje ogłoszeń.

Ad 6)

C i d

Niepisaną zasadą jest przesyłanie do urzędu najbardziej istotnych informacji i wydarzeń. Dotyczących danej jednostki.

Ad 7)

D,e,f,

Ad 8)

c)

Z poważaniem

Marta Muszyńska

inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

tel. 83 371 78 08

www.miedzyrzec.pl

1

Odpowiedź na wniosek - Gmina Witnica przez WITNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #818

----------------
Pozdrawiam

Anna Graniczna
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy Witnica
Tel. 95 721 64 52
603 912 238

1

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Zasady działania gazet władzy #823

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Zasady działania gazet władzy #822

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

PR.1431.8.2020 przez MICHAŁOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #602

Witam,

w załączeniu przesyłam pismo, znak: PR.1431.8.2020

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Jakuta

podinspektor ds. kancelaryjnych

GMINA MICHAŁOWICE - powiat pruszkowski - woj.mazowieckie

Urząd Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 - 05-816
Michałowice - tel. 22 350 91 91

fax. 22 350-91-01

www.michalowice.pl

2

w spr. informacji publicznej przez Ruda Śląska w sprawie Zasady działania gazet władzy #492

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź w sprawie gazety.

Pozdrawiam,

Anna Skuta

Urząd Miasta Ruda Śląska

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

T: 32 244 90 46

1

ankieta przez NIEDŹWIEDŹ w sprawie Zasady działania gazet władzy #435

--
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Wójt Gminy Niedźwiedź .z siedzibą w Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź.
Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej
Administratora: BIP w zakładce ochrona danych osobowych
https://bip.malopolska.pl/ugniedzwiedz,m,305668,rodo.html Niniejszy
e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać
ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.
O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować
nadawcę i usunąć wiadomość.

1

wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OCHOTNICA DOLNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #437

Dzień Dobry,

Urząd Gminy Ochotnica Dolna przesyła (skan) pisma dotyczy wniosku o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 grudnia 2020 roku

--
Z poważaniem,

Maria Urbaniak
Urząd Gminy Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna

1

Re: Fwd: Wniosek o informację - odpowiedź z gminy Obrowo, powiat toruńki przez OBROWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #499

Szanowni Państwo, przesyłam odpowiedzi.

Wszystkiego dobrego na Święta oraz w Nowym Roku!

Pozdrawiam, Magdalena Krzyżanowska.

W dniu 17.12.2020 o 07:58, Gmina Obrowo pisze:
--
Magdalena Krzyżanowska
specjalista ds. komunikacji i kontaktów z mediami
kom. 605 609 168

Urząd Gminy Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

www.obrowo.pl
fb.com/obrowonaszagmina

1

Fwd: Wniosek o informację - ratusz@um.starogard.pl przez STAROGARD GDAŃSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #514

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację - ratusz@um.starogard.pl
Data: Mon, 21 Dec 2020 17:25:24 +0100
Nadawca: Małgorzata Rogala <Malgorzata.Rogala@um.starogard.pl>
Adresat: sprawa-34463@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,

odpowiedzi udzieliłam już 14 grudnia. Proszę sprawdzić skrzynkę mailową.

Skoro mail do Państw nie dotarł, zrobię to jeszcze raz.

Prawidłowe odpowiedzi zaznaczam pogrubieniem.

Proszę o informację czy tym razem mail dotarł.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
*g) inna opcja, tzn. Wydawany przez nas Biuletyn Informacyjny Urzędu
Miasta Starogard Gdański "Starogardzki Ratusz" jest miesięcznikiem, z
tym, że nie ukazuje się w miesiącu lipcu.
*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*Nakład w każdym miesiącu 2019 r. , kiedy "Starogardzki Ratusz" się
ukazywał wynosił 17 000 egzemplarzy. *

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
*d) organizacje społeczne;**
**e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych.*

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34463@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z poważaniem,

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej

Redaktor Naczelna  „Starogardzkiego Ratusza”

tel.: 58 530 6061

1

Odpowiedź Re: Fwd: Wniosek o informację przez CEKCYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #570

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że Gmina Cekcyn nie wydaje gazety i nie wydawała jej przez ponad dekadę,
dlatego pozostałe pytania nie dotyczą naszej jednostki.

Z poważaniem Anna Emmert
UG Cekcyn

W dniu 2020-12-17 o 07:39, Sekretarz Cekcyn pisze:
--

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Cekcyn z siedzibą w
Cekcynie (89-511) przy ul. Szkolnej 2, adres e-mail: gmina@cekcyn.pl
<mailto:gmina@cekcyn.pl>, numer telefonu 052 33 47 550. Państwa dane
osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi
Państwa zapytań. Więcej na temat przysługujących Państwu praw, w tym
informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gminę Cekcyn
można uzyskać na stronie internetowej bip.cekcyn.pl
<http://bip.cekcyn.pl/Article/id,728.html> w zakładce RODO.

Odpowiedź na wniosek o informację przez AUGUSTÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #765

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania.

1. Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

b) kwartalnikiem.

2. Czy wydawana przez Państwa gazeta:

b) jest dostępna tylko online.

3. Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
nakładu rocznego w 2019 roku.

Informator Miejski Augustów od 2020 r. wydawany jest wyłącznie w formie
elektronicznej. W 2019 r. był wydawany w wersji papierowej - wydano 3
numery, nakład jednego numeru 12 tys. egzemplarzy.

4. Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:

a. Jest bezpłatna.

5. Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

b. Nie.

6. Czy istnieją zasady (spisane lub niespisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie?

f) Nie istnieje regulamin, a do redakcji nie wypływały teksty do
umieszczenia.

7. Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośba o ich nieodpłatną publikację przez mieszkańców:

Nie.

Pozdrawiam

Anna Rogalewska

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury,

Turystyki i Promocji

Urzędu Miejskiego w Augustowie

Tel. 532 364 014

odpowiedź na wniosek przez Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w sprawie Zasady działania gazet władzy #251

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,
że "Tak! Biuletyn Informacyjny Gminy Nysa" wydawany jest 4 razy w roku w
nakładzie 40 000,00 egzemplarzy.

Biuletyn dostępny jest zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej i
jest on bezpłatny. Kwartalnik nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń, a artykuły w
nim zawarte są zgodne z obowiązującym regulaminem zawierającym jasne
kryteria przyjmowania tekstów do publikacji.

Biuletyn został stworzony z myślą o mieszkańcach naszej gminy i wszelkie
prośby o nieodpłatną publikację z ich strony są na bieżąco realizowane.

Z poważaniem

Grzegorz Jasiok

Dyrektor Spółki

________________________________

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.

ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa

NIP: 753-18-91-768, KRS 0000114959

tel. 77/4481491

<mailto:sekretariat@arn.nysa.pl> sekretariat@arn.nysa.pl

<http://www.arn.nysa.pl/> www.arn.nysa.pl

Wniosek o informację - ratusz@um.starogard.pl przez STAROGARD GDAŃSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #514

Szanowni Państwo,

odpowiedzi udzieliłam już 14 grudnia. Proszę sprawdzić skrzynkę mailową.

Skoro mail do Państw nie dotarł, zrobię to jeszcze raz.

Prawidłowe odpowiedzi zaznaczam pogrubieniem.

Proszę o informację czy tym razem mail dotarł.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
*g) inna opcja, tzn. Wydawany przez nas Biuletyn Informacyjny Urzędu
Miasta Starogard Gdański "Starogardzki Ratusz" jest miesięcznikiem, z
tym, że nie ukazuje się w miesiącu lipcu.
*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*Nakład w każdym miesiącu 2019 r. , kiedy "Starogardzki Ratusz" się
ukazywał wynosił 17 000 egzemplarzy. *

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
*d) organizacje społeczne;**
**e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych.*

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34463@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z poważaniem,

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej

Redaktor Naczelna  „Starogardzkiego Ratusza”

tel.: 58 530 6061

1

RE: Wniosek o informację przez DĄBROWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #579

Witam,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że :

Gmina Dąbrowa wydaje Biuletyn Informacyjny Życie Gminy Dąbrowa

1) gazeta jest:
d) miesięcznikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku - 1.500 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) mieszkańcy (tematyka : pszczelarstwo, remont kościoła, ochrona środowiska
- piece)

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
teksty zostały opublikowane

Przepraszamy za nadesłanie odpowiedzi z opóźnieniem.

Pozdrawiam serdecznie

Ilona Lenart

Sekretarz Gminy Dąbrowa

From: sprawa-34528@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<sprawa-34528@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Sent: Wednesday, December 16, 2020 1:39 PM
To: sekretarz@gminadabrowa.pl
Subject: Wniosek o informację

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34528@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-34528@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do
niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-30 03:33:56.210715+00:00 z > adresu
sekretarz@gminadabrowa.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP
i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji > publicznej,
stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o udostępnienie
następujących informacji publicznych: 1) Prosimy > o > informację, czy
wydawana przez Państwa gazeta jest: a) > wydawana rzadziej niż > trzy razy
do roku; b) kwartalnikiem; c) > dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e)
dwutygodnikiem; f) > tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie >
gazety, > przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
> > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji > papierowej; b)
jest > dostępna tylko online; c) jest dostępna > zarówno w wersji
papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja. > Prosimy o jej opisanie. 3)
Jeśli gazeta jest > dostępna w > wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w > > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w
wersji papierowej, > prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest
płatna. > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) >
Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania > nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi > nam o > zasady umieszczania tekstów
płatnych. a) tak, istnieje regulamin > > zamieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów, w którym zawarte są > jasne > kryteria przyjmowania
tekstów do publikacji; b) tak, > istnieje regulamin > zamieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów, > ale o tym, czy tekst zostanie >
umieszczony decyduje każdorazowo > redaktor naczelny lub zespół redakcji; c)
nie > istnieje > regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w > > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś
tekst > zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub >
zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane do > redakcji
teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są publikowane w > gazecie; f) inna
sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w > > 2020 roku do redakcji gazety
nadsyłane były teksty i materiały z > prośbą o ich > nieodpłatną publikację
przez (można wybrać kilka > odpowiedzi): mieszkańców, a) >
przewodniczącego/przewodniczącą > rady gminy; b) radnych opozycji; c)
radnych > rządzącej koalicji; > d) organizacje społeczne; e) instytucje
lokalne (np. > biblioteki, > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty
(jakie?). 8) Jeśli > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty
i materiały, > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
wybrać > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego tekstu; b) >
nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. > Wnosimy o
udostępnienie wskazanych informacji w formie > > elektronicznej na adres:
{{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie > zmieniać podanego > adresu. Szymon
Osowski i Katarzyna Batko- > Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z
zasadami reprezentacji
<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwODEyMjMzMDIyLjM0NzA3LjE1Nz
gyMjY4ODU3NDYwMzcwMzQ3QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfFdlZCwgMTYgRG
VjIDIwMjAgMTI6Mzg6NTAgLTAwMDB8c2VrcmV0YXJ6QGdtaW5hZGFicm93YS5wbHwxLnNpZWNvYn
l3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaW>

Przeczytano: Wniosek o informację przez DĄBROWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #579

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminadabrowa.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.12.2020 13:38

odczytano w dniu 21.12.2020 12:54.

RE: [SPAM] Wniosek o informację przez KAŁUSZYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #756

W odpowiedzi na wniosek informację publiczną przekazuje się następujące dane :

Ad. pkt 1 - odpowiedź d/ i g/ - w czasie trwania pandemii gazeta wydawana jest raz na kwartał

Ad. pkt 2 – odpowiedź c/

Ad. pkt 3 – 1000 egzemplarzy

Ad. pkt 4 – odpowiedź a/

Ad. pkt 5 – odpowiedź b/

Ad. pkt 6 – odpowiedź d/

Ad. pkt 7 – odpowiedź d/ i e/

Ad. pkt 8 – odpowiedź c/

Burmistrz

Arkadiusz Czyżewski

Informacja publiczna przez LEŻAJSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #656

Szanowni Państwo
poniżej przesyłam informację dotyczące Państwa wniosku.
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
Około 8 tys. egzemplarzy
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.
Pozdrawiam
Magdalena Czerwińska
Urząd Gminy Leżajsk
Tel.: 17 240 62 00

odpowiedź na wniosek z dnia 07.12.2020 przez Ośrodek Kultury w Będzinie w sprawie Zasady działania gazet władzy #183

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o informację publiczną z
dnia 07.12.2020.

--
pozdrawiam
Renata Cesak -
Z-ca Kierownika działu administracyjnego,
Sekretariat
Ośrodka Kultury w Będzinie
tel. kom. 694 452 419
tel. (32) 775-8-201 w. 12

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury w Będzinie zwanym dalej Administratorem;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
5. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

2

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy w sprawie Zasady działania gazet władzy #19

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedzi (zaznaczone tłustym drukiem)

Pozdrawiam

Ewa Cuban

W dniu 07.12.2020 o 13:07, MBP_Świdnica pisze:
--
Ewa Cuban, dyrektor

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Œwidnica
tel. 74 640 09 46
NIP 884-001-01-28

1