Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

odpowiedz przez KAZIMIERZ BISKUPI w sprawie Zasady działania gazet władzy #329

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
*d) miesięcznikiem;*
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji. Informator Gminy Kazimierz Biskupi jest
wydawany od marca 2020 roku

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online, pdf na
naszej stronie www
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

*Pozdrawiam*

*Karolina Ławniczak*

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez POSTOMINO w sprawie Zasady działania gazet władzy #353

Dzień dobry,

zgodnie z prośbą poniżej przesyłam informacje dot. miesięcznika "Szept
Postomina":

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

24 000

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Pozdrawiam

Ewelina Ciróg - promocja i współpraca
tel./fax: (0-59) 846 44 35

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

Urząd Gminy Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
<http://www.postomino.pl/> www.postomino.pl, <mailto:ug@postomino.pl>
ug@postomino.pl
tel.: (059) 810 85 93, fax: (059) 810 85 84

odpowiedź na wniosek przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #226

W załączeniu przekazuje odpowiedź. H. Niemiro, MBP w Chodzieży

1

Odp: Wniosek o informację przez PĘCZNIEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #302

Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 22 listopada 2020 r. Urząd Gminy w Pęczniewie informuje, iż nie wydaje gazety. Z poważaniem Patrycja Gawrysiak Gmina Pęczniew

Dnia 22 listopada 2020 22:28 sprawa-34250@fedrowanie.siecob napisał(a):Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34250@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek dotyczący udostepnienia informacji publicznej przez KŁODAWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #272

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek dotyczący udostepnienia
informacji publicznych związanych z wydawanym przez Urząd Gminy Kłodawa
biuletynem "Kłodawskie wieści" .

Pozdrawiam,

Marta Więckowska

________________

Biuro promocji

Urząd Gminy Kłodawa

tel. 95 7216 669

1

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu w sprawie Zasady działania gazet władzy #174

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **gbp2@op.pl** o godzinie **2020-11-16 22:25:02**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-26 11:42:38**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

Odpowiedź na informację publiczną. przez STARGARD w sprawie Zasady działania gazet władzy #381

Dzień dobry.
W załącznikach przesyłam odpowiedzi na pytania i potwierdzenie elektronicznego podpisania dokumentu.

Z poważaniem
Piotr Styczewski
rzecznik prasowy
tel. 91 579 27 85


Urząd Miejski w Stargardzie
Biuro Prasowe
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
tel. 91 578 48 81
fax 91 578 48 89
[ http://www.stargard.pl/ | www.stargard.pl ]
[ https://www.facebook.com/StargardPL/ | www.facebook.com/StargardPL ]

Informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stargard z siedzibą Urząd Miejski w Stargardzie. Informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych umieszczone są na stronie BIP Urzędu Miejskiego: [ https://www.stargard.pl/Klauzula-informacyjna | https://www.stargard.pl/Klauzula-informacyjna ]

2

odp. na wniosek przez ŻELECHLINEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #265

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 22 listopada 2020 r.

--
Aneta Michniewska
Sekretarz Gminy Żelechlinek
tel. 44 712 27 12 wew. 21

1

Odpowiedź na maila z dnia_ 22.11.2020 r. informacja publiczna przez WIELEŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #384

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na "Wniosek o informację" przesyłam w zał. odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Hanna Forbrich

ds. współpracy ze społeczeństwem

Ref. Organizacyjny UM Wieleń
www.wielen.pl

1

Fwd: FW: Wniosek o informację przez OZORKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #263

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: Wniosek o informację
Data: Mon, 23 Nov 2020 09:10:43 +0100
Nadawca: gmina@ug-ozorkow.pl
Adresat: 'Paweł Grzelak' <grzelak@ug-ozorkow.pl>

 Witam Państwa

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej,
przesyłamy - w formie elektronicznej - odpowiedzi na postawione kolejno
pytania:

1)...d...

2)...c...

3)...9000...

4)...b...

5)...b...

6)...f..., w każdym egzemplarzu kolejnych wydań miesięcznika w stopce
redakcyjnej widnieje zapis: "Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich
własnymi tytułami.Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego
opublikowaniem. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia
zgłoszenia. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiada".

7...d, e...

8...c...

Z poważaniem

Insp. Paweł Grzelak

Urząd Gminy Ozorków

Z wyrazami szacunku

”Kontaktując się z Urzędem Gminy Ozorków za pośrednictwem wiadomości
e-mail, przekazujesz swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska,
numeru IP, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska pracy. Prosimy o
zapoznanie się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego
<http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/component/content/article/87-info-o-gminie/839-obowiazek-informacyjny-dot-rodo>”

2

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury w Śmiglu w sprawie Zasady działania gazet władzy #225

W załączniku przesyłamy odpowiedź, na Państwa wniosek.

Magdalena Dymarkowska

Centrum Kultury w Śmiglu

W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34171@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez KOMORNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #351

Szanowni Państwo

Przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji
publicznej z dnia 22 listopada 2020 r. w zakresie gazety lokalnej.

Z poważaniem

Olga Karłowska

Sekretarz Gminy Komorniki

tel. +48 (61) 8 100 643

e-mail: <mailto:sekretarz@komorniki.pl> sekretarz@komorniki.pl

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

tel. +48 (61) 8 107 751

fax. +48 (61) 8 107 985

e-mail: <mailto:sekretariat@komorniki.pl> sekretariat@komorniki.pl

<http://www.komorniki.pl/> www.komorniki.pl

komorniki

Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne
i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość
niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę
wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub
właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać,
ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
Komorniki, ul. Stawna 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych: e-mail: <mailto:inspektor@rodo-krp.pl> inspektor@rodo-krp.pl,
tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu
i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania
sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz
czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
przekazane do innych podmiotów.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz
pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem:
<https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_kli
ent_jst_ost.pdf>
https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_klie
nt_jst_ost.pdf

2

Re: Wniosek o informację przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PRYM w sprawie Zasady działania gazet władzy #247

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informacje dot. naszej gazety
lokalnej:

Pozdrawiam
Hubert Pisera
LGD "PRYM"
42 235 33 96/97

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #297

Witam,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam zeskanowane pismo.

--

2

Odpowiedź na wniosek o informację przez Dom Kultury Stare Babice w sprawie Zasady działania gazet władzy #105

Dzień dobry

Przesyłam wniosek z zaznaczonymi odpowiedziami.

Pozdrawiam

Anna Królik

Gazeta Babicka

redaktor prowadzący

Dom Kultury Stare Babice

ul. Południowa 2a

05-082 Zielonki-Parcela

tel. +48 22 487 18 78

kom. +48 501 491 269

e-mail: <mailto:gazeta@domkultury-starebabice.pl>
gazeta@domkultury-starebabice.pl

1

odpowiedz na wniosek dot. informacji publicznej - gazeta przez WIDAWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #274

Odpowiedz w załączonym skanie.

--
z poważaniem

Aneta Brocka
Sekretariat
Urząd Gminy Widawa
www.widawa.pl
poczta@widawa.pl
+48 43 672 10 34
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na stronie www.bip.widawa.pl klauzulami informacyjnymi.

1

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury Gminy Kutno w sprawie Zasady działania gazet władzy #53

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek. W przypadku
dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie

*Daria Paluchowska*

Specjalista ds. Administracji

W dniu 16.11.2020 o 22:24, sprawa-33999@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

2

Odpowiedź na wniosek przez URZĘDÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #264

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Danuta Dubil

Urząd Miejski w Urzędowie

Tel. 81/82 25 030

81/82 25 150

1

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek upowszechniania Kultury w Kalnicy w sprawie Zasady działania gazet władzy #140

Dzień dobry.

Przesyłamy informacje:

1. kwartalnik
2. gazeta jest dostępna tylko w wersji papierowej
3. 300-500
4. gazeta jest bezpłatna
5. gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń
6. nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie
7. instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)
8. żadne z powyższych

---
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
im. Anny Dernowskiej
Kalnica 54
17-120 Brańsk
85/73-77-623

odpowiedź przez GOŁAŃCZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #334

1

Wniosek o informację przez BOGDANIEC w sprawie Zasady działania gazet władzy #260

Na podstawie art. 2, art. 10, art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na wniosek o
informację publiczną poprzez przesłanie załączonego uzupełnionego pliku.

Informacji udzielił:

/Marek Tusiński/

/Administrator Syst. Inf. i Prom. U.G. Bogdaniec /

/tel. 95 723 73 97/

--
--------------------------------------------------------------------------------
Marek Tusiński
Urząd Gminy Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
NIP: 5992775846
Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Bogdaniec. Dane
przetwarzane są w celu realizacji zadań Gminy Bogdaniec. Masz prawo do
dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej
informacji znajdziesz na stronie www.bogdaniec.pl lub klikając na link
http://bip.bogdaniec.pl/dokumenty/menu/54

1

Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #275

S.1431.73.2020

Dzień dobry.

W związku z Państwa wnioskiem, poniżej przesyłam odpowiedzi.

Przemysław Kubicki

1

Re: Wniosek o informację przez KARNICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #296

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

UG Karnice

Justyna Ozdoba

W dniu 22.11.2020 o 22:28, sprawa-34244@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odpowiedź na wniosek przez GŁOWNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #278

Dzień dobry,

Gmina Głowno w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,

Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji Gminy

Anna Marciniak

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2, Głowno

tel. 42 719 12 91 wew. 123

1

Udostępnienie informacji publicznej przez KROBIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #332

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2020 przesyłam w załączeniu
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Karolina Jeż

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi

Ul. Rynek 1

63-840 Krobia

Tel. 65 57-11-111

1