Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, Urząd i Rada Gminy w sprawie Zasady działania gazet władzy #127

Twoja wiadomość

Do: biblioteka@skolyszyn.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-16 22:25

odczytano w dniu 2020-11-25 09:27.

Fwd: UWAGA !!!!!!!!!!!!!!Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Jastrowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #207

Dzień dobry

formę uzyskania dostępu do informacji publicznej w naszym zakładzie
określa Zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury w Jastrowiu z
dnia 12.09.2013

https://kulturajastrowie.bip.gov.pl/wniosek-o-dostep-do-informacji-publicznej/wniosek.html

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: UWAGA !!!!!!!!!!!!!!Wniosek o informację
Data: Fri, 20 Nov 2020 18:03:35 +0100
Nadawca: kultura@okjastrowie.pl
Adresat: Sekretariat <sekretariat@okjastrowie.pl>

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:25
Od: sprawa-34153@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kultura@okjastrowie.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można
wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-34153@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
z zasadami reprezentacji --
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu w sprawie Zasady działania gazet władzy #175

Poniżej odpowiedź na wniosek o informację:
Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

d) miesięcznikiem;

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - 2000 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;

b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

a) tak;

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

d) organizacje społeczne;

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.

Re: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie Zasady działania gazet władzy #93

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) kwartalnikiem;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c*) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
*1000 szt.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d*) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?). *Osoba prywatnie.*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) *odmówiono publikacji takiego tekstu;*
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c*) żadne z powyższych.*

pon., 16 lis 2020 o 22:24 <sprawa-34039@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
*Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki*
*ul. Jan Pawła II 43, 07-221 **Brańszczyk*
*tel. 29 679 40 45*

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną
korespondencją jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Brańszczyku z siedzibą ul. Jana Pawła II 43 07-221 Brańszczyk,
https://www.gdkbranszczyk.pl.

Wszelkie niezbędne informacje o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz na
stronie www.GDKbranszczyk.pl <http://www.branszczyk.pl/> zakładka
"Dokumenty/Przetwarzanie danych Osobowych"..

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest
jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub
inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań
odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony
adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o
poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich
komputerów.

RE: Wniosek o informację przez IŃSKO w sprawie Zasady działania gazet władzy #377

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że Gmina Ińsko nie wydaje gazety.

Z poważaniem

Jarosław Leśkiw

Sekretarz Gminy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ińsku

ul. Boh. Warszwy 38

73-140 Ińsko

pow. stargardzki

tel. 91 562 10 26

1

Odpowiedź na zapytanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #222

W załączniku przesyłam odpowiedzi na przesłane zapytanie o udzielenie
Informacji . Udzielone odpowiedzi na zadane zapytania zostały podkreślone.

Pozdrawiam Michał Chmielewski

--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

1

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach w sprawie Zasady działania gazet władzy #191

Dzień dobry.

Poniżej przesyłam informacje.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
b) kwartalnikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
300 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem
Zdzisław Stępień
Dyrektor GOK Dwikozy

Re: Wniosek o informację przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna w sprawie Zasady działania gazet władzy #246

pon., 16 lis 2020 o 22:25 <sprawa-34192@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
> Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
>

> ) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji. - 6-8 numerów rocznie, zależnie od ilości
> materiałów i innych czynników zewnętrznych
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
>
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
1000 egz.

> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
> czy:
> a) jest bezpłatna;
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
> redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
> płatnych.
>
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
> decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
> prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
>
> b) radnych opozycji;
>
> d) organizacje społeczne;
>
> g) inne podmioty (jakie?). Klub sportowy, mieszkańcy niezrzeszeni
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
> o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
> odpowiedzi):
>
> c) żadne z powyższych.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
> adres: sprawa-34192@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by
> nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
> Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>

FW: Wniosek o informację przez OTYŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #262

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące wydawania przez Urząd Miejski w Otyniu gazety informuję, że żaden tytuł prasowy nie jest aktualnie przez nas wydawany.

pozdrawiam

Artur Lawrenc

Inspektor do spraw promocji

e-mail <mailto:a.lawrenc@otyn.pl> a.lawrenc@otyn.pl

68 355 94 16

Urząd Miejski

ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

tel. 68 355 94 06, fax. 68 355 94 01

NIP: 9251963373, REGON 970770356

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej z dnia 22.11.2020 r. przez WŁADYSŁAWÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #357

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 22.11.2020 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

/*Elżbieta Marciniak
*/

*/Stanowisko ds. funduszy pomocowych, rozwoju lokalnego, promocji,
turystyki, sportu i współpracy z mediami
/*

/(63) 280 46 39
/

/promocja@wladyslawow.pl/ <mailto:promocja@wladyslawow.pl>

/www.wladyslawow.pl/ <www.wladyslawow.pl>

/Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Władysławów. Inspektor
danych osobowych: iod@wladyslawow.pl/

7

Odpowiedź na wniosek z dnia 22 listopada 2020 r. przez BIERAWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #294

Urząd Gminy Bierawa poniżej przesyła odpowiedzi na zadane pytania:

ad. 1. Gmina Bierawa wydaje biuletyn pn. "Głos Bierawy" (wpisany do
rejestru dzienników i czasopism pod nr Rej. Pr. 235/17/96 w Sądzie
Wojewódzkim w Opolu).
           Biuletyn jest wydawany  3-4 razy w roku.

ad. 2. Biuletyn "Głos Bierawy" jest dostępny zarówno w wersji
papierowej, jak i online.

ad. 3. Średni nakład roczny w 2019 r. - 1000 szt.

ad. 4. Biuletyn jest bezpłatny.

ad. 5. Biuletyn nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

ad. 6. Nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie.

ad. 7. W 2020 roku do redakcji nie były nadsyłane teksty, ani materiały
z prośbą o nieodpłatną publikację.

ad. 8. Nie dotyczy

Barbara Gawlik
Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek przez RAWICZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #371

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Justyna Frąckowiak

pomoc administracyjna

Gminy Rawicz - Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

e-mail:j.frackowiak@rawicz.eu
tel. 65 546 54 46
www.rawicz.pl
www.facebook.pl/rawicz.otwarty <http://www.facebook.pl/rawicz.otwarty>

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz
mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa
Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w
celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania
zobowiązań umownych. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest
art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania
danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail:
iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na
stronie: www.rodo.rawicz.pl.

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BOJANOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #375

Urząd Miejski w załączeniu przesyła odpowiedź na Pana  wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Marzęcka Monika

1

RE: Wniosek o informację przez DREZDENKO w sprawie Zasady działania gazet władzy #305

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 listopada br. Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Z up. Burmistrza

Małgorzata Grzelak – inspektor ds. archiwizacji i informacji publicznej.

2

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dominowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #206

Dzień dobry Poniżej przesyłam odpowiedź na pytania zawarte w wiadomości e-mail. Z poważaniem Justyna Teichman Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie Dnia 16 listopada 2020 22:25 sprawa-34152@fedrowanie.siecob napisał(a): Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. Nakład roczny wyniósł 1650 egzemplarzy 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna . 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34152@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POWIDZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #364

Powidz, 24.11.2020r.

ORG. 1431. 39.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

<mailto:sprawa-34312@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-34312@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
22.11.2020r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej , w oparciu o
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1429) Urząd Gminy Powidz odpowiada na
zadane pytanie, jak niżej ( odpowiedzi podkreślono):

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

d) miesięcznikiem;

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

650 egz. na jedno wydanie, dwa razy do roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:

a) jest bezpłatna;

b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

a) tak;

b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Gazetę składa się w oparciu o informacje przesłane przez jednostki
organizacyjne gminy Powidz oraz teksty napisane przez zespół redakcyjny
tworzony przez pracowników urzędu gminy.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

d) organizacje społeczne;

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Beata Kwitowska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Powidz

Ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

Tel. 63 2776272

Re: Wniosek o informację przez Krasnobrodzki Dom Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #49

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa Wniosek z dnia 16.11.2020 r. przesłany na
podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, a dotyczący udostępnienia informacji
publicznych związanych z wydawaną przez Krasnobrodzki Dom Kultury
"Gazetą Krasnobrodzką", odpowiadając na przesłane pytania przedstawiam
następujące informacje :

1) Czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

Odpowiedź: d) jest miesięcznikiem

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Odpowiedź: c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Odpowiedź: Nakład w 2019 roku wyniósł 3850 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

Odpowiedź: b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

Odpowiedź: a) tak.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Odpowiedź: d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

Odpowiedź: d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np.
biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?) -
parafie.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Odpowiedź: c) żadne z powyższych.

Z poważaniem
Mariola Czapla
Redaktor naczelny GK
Dyrektor
Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 71 17

Wniosek o informację publiczną przez STRZAŁKOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #362

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 22.11.2020
przesyłam odpowiedzi na pytania:

1. Gazeta z zasady jest kwartalnikiem, ale w 2020 roku, ze względu na
pandemię, jak na razie była wydana tylko raz
2. a
3. 2 000 szt.
4. a
5. b
6. d
7. Żadna z odpowiedzi, ponieważ nie było nadesłanych żadnych tekstów
8. c

Pozdrawiam,

Piotr Woźniak

Odpowiedź na wniosek przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #149

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy, iż:

ad. 1) Wydawana przez nas gazeta jest miesięcznikiem.

ad. 2) Jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

ad. 3) Nakład miesięczny gazety to 500 egzemplarzy.

ad. 4) Gazeta papierowa jest bezpłatna.

ad. 5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń wg regulaminu.

ad. 6) Nie istnieje regulamin umieszczania tekstów, ale dotychczas
zwyczajowo nadesłane teksty były publikowane w gazecie. O zamieszczeniu
tekstów decyduje każdorazowo redaktor naczelny przy akceptacji zespołu
redakcyjnego (wydawcy).

ad. 7) W 2020 roku do redakcji nadsyłane były teksty i materiały
organizacji społecznych, instytucji lokalnych (biblioteka, szkoła),
innych podmiotów (ośrodek pomocy społecznej…).

ad. 8) c) żadne z powyższych - nie odmówiono publikacji tekstu lub
materiału o którym mowa w pytaniu 7.

Cecylia Halicka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w
Zabłudowie
--
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
tel. 85 718 84 43
www.moak-zabludow.pl [1]
e-mail: biuro@moak-zabludow.pl

Państwa adres e-mailowy i zawarte w nim dane osobowe podlegają ochronie
na mocy obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje dostępne
pod adresem: www.moak-zabludow.pl/dane_osobowe.html [2]

Links:
------
[1] http://www.moak-zabludow.pl
[2] http://www.moak-zabludow.pl/dane_osobowe.html

1

RE: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej w sprawie Zasady działania gazet władzy #220

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedzi na pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. – 16.800 sztuk rocznie

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Pozdrawiam,

Zbigniew Schulz

Dyrektor CKiB w Osiecznej

Przeczytane: Wniosek o informację przez TRZEBIATÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #347

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@trzebiatow.pl> o 2020-11-22 23:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-24 08:17

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 listopada 2020 r. przez MASZEWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #378

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Maszewa. Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: http://bip.maszewo.pl/dokumenty/108

1

Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez OPALENICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #327

SK.1431.70.2020

Dzień dobry.

W nawiązaniu do poniższego wniosku, przesyłam odpowiedzi:

Ad. 1. d)
Ad. 2. a)
Ad. 3. 2 000 egzemplarzy miesięcznie
Ad. 4. a)
Ad. 5. b)
Ad. 6. d)
Ad. 7. d), e), f)
Ad. 8. c)

Pozdrawiam,
Tomasz Matusiak
Sekretarz Gminy
tel. 667 691 261
e-mail: sekretarz@opalenica.pl
Ochrona danych osobowych: _klauzula informacyjna_
<http://bip.opalenica.pl/opalenica/zasoby/files/um/rodo/obowiazek-informacyjny-klienci-um.pdf>

Urząd Miejski w Opalenicy <https://www.opalenica.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację
Data: Mon, 23 Nov 2020 07:49:38 +0100
Nadawca: Urząd Miejski w Opalenicy <info@opalenica.pl>
Adresat: sekretarz@opalenica.pl

Pozdrawiam,
Małgorzata Wiśniewska
tel.61-44-77-281, 61-44-77-270, 697-873-145
info@opalenica.pl
Ochrona danych osobowych: _klauzula informacyjna_
<http://bip.opalenica.pl/opalenica/zasoby/files/um/rodo/obowiazek-informacyjny-klienci-um.pdf>

Urząd Miejski w Opalenicy <https://www.opalenica.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Sun, 22 Nov 2020 22:31:24 -0000
Nadawca: sprawa-34275@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-34275@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: info@opalenica.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34275@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2

Wniosek o informację przez CHOSZCZNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #342

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek z 22 listopada 2020 r., w sprawie udostępnienie informacji publicznej na temat Biuletynu ChoszcznoPL

z poważaniem

KATARZYNA KUBACKA
Kierownik Biura Promocji
URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE
tel. 95 765 9345 / 695 338 336
e-mail: kkubacka@gmina.choszczno.pl mailto:kkubacka@gmina.choszczno.pl

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez POSTOMINO w sprawie Zasady działania gazet władzy #353

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@postomino.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-22 23:31

odczytano w dniu 2020-11-24 07:34.