Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

(bez tematu) przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #270

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Pozdrawiam,

Anna Zapotoczna
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
tel. 68 329-09-62, 517886290

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz.
1), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z
dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(RODO) - prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej:
<http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/4743_Zal._nr_4_klauzula_informacyjna
_ogolna_UM.pdf >
http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/4743_Zal._nr_4_klauzula_informacyjna_
ogolna_UM.pdf Klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych
osobowych przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.

__________ ESET Endpoint Antivirus __________

Ta wiadomosc e-mail zostala przeskanowana. Nie znaleziono zagrozen.

wiadomosc e-mail do: sprawa-34218@fedrowanie.siecobywatelska.pl - bez
zagrozen

Wersja silnika detekcji: 22370 (20201124)

https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

2

Przeczytano: Wniosek o informację przez NYSA w sprawie Zasady działania gazet władzy #271

Twoja wiadomość

Do: nysa@www.nysa.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 24.11.2020 06:11.

Re: Wniosek oinformację przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku w sprawie Zasady działania gazet władzy #138

Dzień dobryW odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznych związanych z wydawnictwem kwartalnika „Ziemia
Pruchnicka” informuję:Ad 1) gazeta jest: kwartalnikiem;
Ad 2) wydawana gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;Ad 3) nakład roczny wersji
papierowej w 2019 roku to 4x400=1200 egz.;Ad 4) część egzemplarzy gazety
w wersji papierowej jest płatna, część jest bezpłatna jako egzemplarze
promocyjne;
Ad 5) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;
Ad 6) nie istnieje regulamin, ale nadesłane teksty są zwykle publikowane w
gazecie;
Ad 7) w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą
o ich nieodpłatną publikację przez mieszkańców, organizacje społeczne,
instytucje lokalne, szkoły;Ad 8) w 2020 roku do
redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr
7, i nie odmówiono publikacji takich tekstów z uwagi na to, że artykuły dotyczyły
lokalnych społeczności, wydarzeń, spraw;

Z wyrazami szacunku&nbsp;Krzysztof Łuc

Dyrektor CKSiT w PruchnikuTemat: Wniosek o informacjęData: 2020-11-16 22:25Nadawca: sprawa-34084@fedrowanie.siecobywatelska.plAdresat: ckpruchnik@interia.pl; Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;b) kwartalnikiem;c) dwumiesięcznikiem;d) miesięcznikiem;e) dwutygodnikiem;f) tygodnikiem;g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:a) jest bezpłatna;b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?a) tak;b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):mieszkańców,a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;b) radnych opozycji;c) radnych rządzącej koalicji;d) organizacje społeczne;e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);f) lokalny biznes;g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):a) odmówiono publikacji takiego tekstu;b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34084@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedźna wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WARNICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #356

GMINA WARNICE
74-201 WARNICE 66

Nasz znak: S.1431.19.2020.MO

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 22.11.2020 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej informuję, że:
Ad. 1. w 2019 r. zakończono wydawanie gazetki gminnej
Ad. 2. nie dotyczy
Ad. 3. nie dotyczy
Ad. 4. nie dotyczy
Ad. 5. nie dotyczy
Ad. 6. nie dotyczy
Ad. 7. nie dotyczy
Ad. 8. nie dotyczy

Z poważaniem

--
Z poważaniem

Monika Ostrowska
Sekretarz Gminy Warnice
tel. 91 561 28 90 wew. 22
513 053 885

"Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Warnice, który reprezentuje Wójt Gminy Warnice. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: Pan Grzegorz Grenda, e-mail: iod@warnice.pl
. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą
elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.”

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie w sprawie Zasady działania gazet władzy #126

Odpowiedź w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Gromadzki

Inspektor ds. promocji i informacji

Urząd Gminy Korczyna

ul. Rynek 18a

38-420 Korczyna

Tel. 13 43 540 80 wew. 129

promocja@korczyna.pl

1

informacja publiczna dot. GM przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #178

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udzielam informacji publicznej w temacie Gazety Mikołowskiej Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
˅ d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
˅ c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

8 tys. egzemplarzy/ miesiąc

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
˅ a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
˅ a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
˅ d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
˅ mieszkańców,
˅ a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
˅ b) radnych opozycji;
˅ c) radnych rządzącej koalicji;
˅ d) organizacje społeczne;
˅ e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
˅ a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
˅ b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Izabela Paździorek – Jakubowska

Dyrektor MDK w Mikołowie

--

Informujemy, że przesłanie nam korespondencji elektronicznej oznacza dobrowolne

jednoznaczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się

w treści e-maila. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia

komunikacji elektronicznej oraz celach z niej wynikających.

Administratorem danych osobowych zawartych w prowadzonej korespondencji jest

Miejski Dom Kultury w Mikołowie przy Rynek 19.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz na: www.mdkmikolow.eu w zakładce informacje.

FW: Wniosek o informację przez JERZMANOWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #5

1

RE: [SPAM] Wniosek o informację przez KROŚNIEWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #257

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Urząd Miejski w Krośniewicach nie wydaje własnej gazety.

----

Z poważaniem

Aleksandra Pawłowska

Sekretariat Burmistrza Krośniewic

<mailto:sekretariat@krosniewice.pl> sekretariat@krosniewice.pl

tel. (24) 25-23-024

Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
NIP:775-11-21-423 REGON:000527865
<http://www.krosniewice.pl/> www.krosniewice.pl

Klauzula poufności

Ta wiadomość wraz z załącznikami zawarta w tej transmisji jest przeznaczona tylko dla określonego adresata. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Ty jesteś wskazanym odbiorcą, nie możesz kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią. Jeżeli otrzymałeś tę transmisję przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tą wiadomość.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice. Informacje szczegółowe zawarte zostały na stronie internetowej Urzędu.

3

Przeczytano: Wniosek o informację przez STĘSZEW w sprawie Zasady działania gazet władzy #355

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@steszew.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 23:31

odczytano w dniu 23.11.2020 15:03.

Odp.informacja publiczna przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #40

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Renata Leszcz
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

1

informacja publiczna - wydawanie gazety przez RAWA MAZOWIECKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #268

W odpowiedzi na niżej przedstawione pytanie o informacje publiczną uprzejmie
informuje , że Gmina Rawa Mazowiecka nie wydaje gazety w zadnej formie.

Anna Jakubiak , Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka , Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: <mailto:sprawa-34216@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-34216@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie
zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
<http://www.siecobywatelska.pl> www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim w sprawie Zasady działania gazet władzy #108

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji na podstawie
art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej informuję iż:
1) c) wydawana przez nas gazeta jest miesięcznikiem
g) z uwagi na panującą pandemię od marca bieżącego roku nastąpiła
przerwa w wydawaniu
2) Wydawana przez nas gazeta dostępna jest tylko w wersji papierowej
3) Średni nakład roczny w 2019 wyniósł ok. 2000 egzemplarzy
4) Gazeta jest bezpłatna
5) Nie prowadzimy sprzedaży ogłoszeń
6) Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny oraz zespół redakcyjny;
7) W 2020 roku do redakcji nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o
publikację od:
a) mieszkańców;
d) organizacje społeczne (stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy)
e) instytucje lokalne ( Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe z terenu
gminy, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej
8) c) żadne z powyższych

Z poważaniem
Ewa Rutkowska
Redaktor naczelny
Kurier Kosowski

pon., 16 lis 2020 o 22:25 <sprawa-34054@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez BIAŁOGARD w sprawie Zasady działania gazet władzy #344

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 22 listopada 2020r.

Z wyrazami szacunku sekretariat Urzędu Gminy Białogard

Buchowiecka Katarzyna

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.11.2020 r. przez PRZELEWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #325

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan pisma znak OS.1431.58.2020

tj. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
23.11.2020 r.

WÓJT GMINY PRZELEWICE

MIECZYSŁAW MULARCZYK

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie Zasady działania gazet władzy #113

Szanowni Państwo,

W związku z wnioskiem z 16 listopada o udostępnienie informacji publicznej
przesyłam poniżej odpowiedzi na interesujące Państwa kwestie. W razie
dodatkowych pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

Odpowiedź: d. Czasopismo "Bogoria" jest miesięcznikiem.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Odpowiedź: c. Czasopismo "Bogoria" dostępne jest zarówno w wersji
papierowej, jak i online.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Odpowiedź: W 2019 roku miesięczny nakład wynosił 9 000 egz. W ciągu roku
ukazało się dziesięć edycji, zatem nakład roczny to 90 tys. egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

Odpowiedź: czasopismo "Bogoria" jest dostępne bezpłatnie.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

Odpowiedź: a. Czasopismo "Bogoria" prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Odpowiedź: f. Ponieważ "Bogoria" jest czasopismem o charakterze lokalnym,
zasadniczym kryterium przyjmowania tekstów do publikacji jest związek z
Grodziskiem Mazowieckiem i jego okolicą oraz brak znamion reklamy. W
przypadku utworów literackich kryteria są dwa: rozmiar tekstu i jego jakość.
Nie istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
zwyczajowo nadesłane teksty są publikowane w gazecie, natomiast każdorazowo
decyduje o tym redaktor naczelny, który także w razie zbyt obszernych
materiałów dokonuje skrótów w porozumieniu z autorem. W przypadku utworów
literackich, jeśli nie mają one znacznej objętości, a także prezentują
dostateczny walor artystyczny, są publikowane. Dominującymi formami wśród
nadsyłanych tekstów są nekrologi, pożegnania i podziękowania, które
zwyczajowo publikowane są bezpłatnie.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?) Gminna Rada Seniorów, warsztat terapii zajęciowej,
klub seniora,

Odpowiedź: w 2020 roku były nadsyłane do redakcji teksty i materiały od
mieszkańców, radnego opozycji, przewodniczącej Rady Miejskiej, organizacji
społecznych, instytucji lokalnych (szkoła, szpital, Urząd Miejski), a także
takich podmiotów jak Gminna Rada Seniorów, klub seniora, Warsztat Terapii
Zajęciowej.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Odpowiedź: c. Nie odnotowaliśmy w 2020 roku materiałów nadesłanych z prośbą
o publikację, w sprawie których wystosowana by była odmowa publikacji.

Z poważaniem,

Krzysztof Bońkowski, redaktor naczelny czasopisma "Bogoria"

Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z
siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9, Z
administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
rodo@centrumkultury.eu <http://centrumkultury.eu/undefined/> lub pisemnie
na adres siedziby administratora. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO,
w tym zasady i cele przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
http://centrumkultury.eu/polityka-prywatnosci

Informacja zawarta w tym mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową. Mail
skierowany jest wyłącznie do osoby wymienionej powyżej. Jeżeli osoba, która
otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem adresata, to
niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treścią,
rozpowszechnianie lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji
jest zakazane. Jeżeli mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę,
uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i
zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi lub zawiera
jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, pozostaje on pod ochroną jej przepisów i nie może zostać w
jakikolwiek sposób wykorzystany.

(bez tematu) przez RESKO w sprawie Zasady działania gazet władzy #341

Witam,

w odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej,
uprzejmie informuję,że Gmina Resko nie wydaje swojej gazety, ani nie
wspiera wydawanie gazety przez inna osobę.

Pozdrawiam - Danuta Mielcarek - Sekretarz Gminy Resko.

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku w sprawie Zasady działania gazet władzy #68

Odpowiedzi:
1) b
2) c
3) około 1500 egz.
4) a
5) b
6) b
7) tak - d, e, f
8) c.

1

odpowiedź na wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #55

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie na
wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Nina Taraska - Pyzia

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie

ul. Błonie 10 A, 97-330 Sulejów

kom: 513-006-574, tel/fax: (44) 616-25-33

<http://www.sulejow.pl/> www.sulejow.pl <http://www.mok.sulejow.pl/>
www.mok.sulejow.pl

1

Re: Wniosek o informację przez Dom Kultury w Kroczycach w sprawie Zasady działania gazet władzy #164

Dzień dobry, w załączniku znajduje się odpowiedź na pytania.

Pozdrawiamy,
Dom Kultury w Kroczycach

--
Dom Kultury w Kroczycach
ul. Bat. Chłopskich 11
42-425 Kroczyce
www.dk-kroczyce.pl
tel. 34/3410207

1

Disposition Notification przez MIĘDZYZDROJE w sprawie Zasady działania gazet władzy #368

The message sent on Sun, 22 Nov 2020 22:31:26 -0000 to
um@miedzyzdroje.pl with subject "Wniosek o informację" has been
displayed.

This is no guarantee that the message has been read or understood.

odp na informacje ubliczną przez BOREK WIELKOPOLSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #317

--
Z poważaniem
Alicja Łopatka

Inspektor ds. oświaty
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
tel. 65 57 16 120 (w.19)
oswiata@borekwlkp.pl
----------------------------
Gmina Borek Wielkopolski
Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. (65) 57 16 120 fax (65) 57 15 893
www.borekwlkp.pl

1

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku w sprawie Zasady działania gazet władzy #132

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na maila z dnia 17.11.2020 r. dot. zapytania o
udostępnienie informacji publicznej przekazuję następujące odpowiedzi.

1. Wydawana przez nas gazeta jest tygodnikiem.

2. Gazeta jest dostępna zarówna w wersji papierowej jak i online.

3. Nakład: 2000 egz.

4. Gazeta jest płatna

5. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń

6. Nie istnieje regulamin a o artykule decyduje każdorazowo redaktor
naczelny.

7. organizacje społeczne, instytucje lokalne

8. żadna odpowiedz.

z poważaniem

Leszek Puchała

Dyrektor

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku

W dniu 17.11.2020 o 20:22, Sekretariat MBP w Sanoku pisze:

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez BŁONIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #275

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 22
listopada 2020 do "Urząd Miejski w Błoniu" <ratusz@blonie1.home.pl> z tematem
"Wniosek o informację".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Wniosek o informację - odpowiedź z Gminy Koźminek przez KOŹMINEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #322

Dzień dobry Państwu

W załączniku odsyłam odpowiedzi na zapytanie Państwa o udzielenie informacji publicznej na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

M. Kaczmarek

Gmina Koźminek

3

Re: FW: Wniosek o informację przez OZORKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #285