Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŻAGAŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #267

Twoja wiadomość

Do: info@um.zagan.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 23.11.2020 11:08.

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. przez CZEMPIŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #359

OR.1431.57.2020

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej przekazuję poniższe odpowiedzi - zaznaczone na czerwono dotyczą Gminy Czempiń:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. Miesięcznie 1 500 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?) – osoby fizyczne, przedstawiciele osiedli, kluby sportowe.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Magdalena Głucha – Napierała

Sekretarz Gminy Czempiń

Kierownik Referatu Organizacyjnego

61 28 26 703 wew.115

m.napierala@ug.czempin.pl

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjA4NDI4NjA2LjEzMzc4LjUzODY0MDg3NzkxMzEwMDg2MDRAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8U3VuLCAyMiBOb3YgMjAyMCAyMjozMToyNiAtMDAwMHx1Z0BjemVtcGluLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjOD>

Re: Wniosek o informację przez Ośrodek Kultury w Dukli w sprawie Zasady działania gazet władzy #137

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 listopada br.

i n f o r m u j e m y :

1. miesięcznik

2. jest dostępna w wersji papierowej i online

3. 5400

4. jest płatna

5. tak

6. nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie

7. były od przewodniczącego Rady Gminy, organizacji społecznych oraz biblioteki i szkół

8. żadne z powyższych

Z poważaniem

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli

RE: [SPAM] Wniosek o informację przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #20

Dzień Dobry,

Przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam,

Dominik Kaczmarek

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

ul. Kolejowa29

56 – 120 Brzeg Dolny

fax./tel. 71 319 52 52

<http://dok.brzegdolny.pl/> www.dok.brzegdolny.pl

<mailto:dok@brzegdolny.pl> dok@brzegdolny.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

Celem przetwarzania jest prowadzenie spraw będących przedmiotem korespondencji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady przetwarzania znajdują się pod adresem <http://www.dok.brzegdolny.pl/RODO> www.dok.brzegdolny.pl/o-dok/RODO

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez KLUKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #297

Twoja wiadomość

Do: ug@kluki.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 23.11.2020 10:44.

RE: [SPAM] Wniosek o informację przez LISKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #323

Poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek:

- Gmina Lisków wydaje bezpłatny Informator(broszurkę), nie gazetę.

Odpowiedzi:

1) Prosimy o informację, czy wydawany przez Państwa informator jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawany przez Państwa informator:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

1400 szt. jeden nakład

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje wójt lub sekretarz;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Katarzyna Włodarczyk

Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY W LISKOWIE

ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

62-850 Lisków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

tel.: 62 76 34 114, fax: 62 594 48 07

email: gmina@liskow.pl

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez RAWA MAZOWIECKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #268

Twoja wiadomość

Do: lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 23.11.2020 09:59.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w sprawie Zasady działania gazet władzy #131

Twoja wiadomość

Do: konTAKt@ckip.jaroslaw.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-16 22:25

odczytano w dniu 2020-11-23 09:58.

Przeczytane: Wniosek o informację przez WRZEŚNIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #385

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wrzesnia@wrzesnia.pl> o 22.11.2020 23:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o23.11.2020 09:47

RE: Wniosek o informację przez KOŁOBRZEG w sprawie Zasady działania gazet władzy #349

Witam,

Urząd Gminy Kołobrzeg nie wydaje gazety.

Z poważaniem

<http://www.gmina.kolobrzeg.pl/> logo_gk_do_poczty

Mariusz Juszko

Kierownik Referatu Promocji i Kultury

tel. 503 489 570

2

Przeczytano: Wniosek o informację przez KOMORNIKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #351

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@komorniki.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-22 23:31

odczytano w dniu 2020-11-23 09:26.

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w sprawie Zasady działania gazet władzy #146

Dzień dobry,
przesyłamy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące Dwutygodnika Suwalskiego
1) gazeta jest dwutygodnikiem;
2) gazeta dostępna jest zarówno w wersji papierowej, jak i online;
3) średni nakład roczny - 5000 tysięcy sztuk;
4) gazeta jest bezpłatna;
5) gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń;
6) nie istnieje regulamin, o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcyjny;
7) mieszkańców, przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy, radnych
opozycji, radnych rządzącej koalicji, organizacje społeczne, instytucje
lokalne (np. biblioteki, szkoły), lokalny biznes;
8) odmówiono publikacji takiego tekstu;

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o e-maila lub telefon

Z poważaniem,
redaktor naczelny
Jarosław Filipowicz

--
Dwutygodnik Suwalski
ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 28 25
www.dwutygodniksuwalski.pl
Facebook: www.facebook.com/dwutygodnik

W dniu 2020-11-17 o 06:59, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
pisze:

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez WOLIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #382

Twoja wiadomość

Do: urzad@wolin.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 23:31

odczytano w dniu 23.11.2020 09:24.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KROSNO ODRZAŃSKIE w sprawie Zasady działania gazet władzy #281

Twoja wiadomość

Do: Anna Januszkiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 23.11.2020 09:11.

Re: Fwd: Wniosek o informację przez GOŚCINO w sprawie Zasady działania gazet władzy #266

Dzień dobry

Poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek ( odpowiedź prawidłowa została
pogrubiona i podkreślona):

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
*_d) miesięcznikiem;_*
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
papierowej; b) jest dostępna tylko online; *_c) jest dostępna zarówno w
wersji papierowej, jak i online;_*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. _*Średni nakład roczny w 2019
roku 12000 *_
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
_*a) jest bezpłatna;*_
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*_a) tak;_*
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*_
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
_*mieszkańców,*_
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
_*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*_
f) lokalny biznes;
*_g) inne podmioty (jakie?) - GOPS, ŚDS, OSP_*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_*c) żadne z powyższych.*_

W dniu 2020-11-23 o 08:52, Sekretariat pisze:
--
Małgorzata Trzcińska
Urząd Miejski w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 Gościno
tel. 94 35 13 394
fax. 94 35 13 378

Przeczytano: Wniosek o informację przez SŁAWNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #339

Twoja wiadomość

Do: wydz.organizacyjny@slawno.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-22 23:31

odczytano w dniu 2020-11-23 09:06.

Przeczytano: Wniosek o informację przez OZORKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #263

Twoja wiadomość

Do: gmina@ug-ozorkow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 23.11.2020 09:04.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Zielona Góra w sprawie Zasady działania gazet władzy #312

Twoja wiadomość

Do: urzadmiasta@um.zielona-gora.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 23.11.2020 09:02.

Przeczytano: Wniosek o informację przez BĘDZINO w sprawie Zasady działania gazet władzy #358

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o informację
Do: ug@bedzino.pl
Wysłaną: 2020-11-22 23:31:26

Odczytano w dniu 2020-11-23 09:01:19

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację przez URZĘDÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #264

Twoja wiadomość

Do: gmina@urzedow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-22 22:28

odczytano w dniu 2020-11-23 08:41.

Przeczytane: Wniosek o informację przez MIELNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #256

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@gmina.mielno.pl> o 2020-11-22 22:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-23 08:40

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez DRUŻBICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #277

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@druzbice.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez GŁOWNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #278

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gmina-glowno.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 23.11.2020 08:29.

Przeczytano: Wniosek o informację przez LUBASZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #333

Twoja wiadomość

Do: lubasz@wokiss.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 23:31

odczytano w dniu 23.11.2020 08:27.

Przeczytano: Wniosek o informację przez NYSA w sprawie Zasady działania gazet władzy #271

Twoja wiadomość

Do: nysa@www.nysa.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.11.2020 22:28

odczytano w dniu 23.11.2020 08:28.