Listy

Re: Fwd: Wniosek o informację przez ZGIERZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #578

Witam, w odpowiedzi na Państwa pytania udzielamy odpowiedzi:

Gazeta samorządowa " Na Ziemi Zgierskiej" jest miesięcznikiem wydawanym
przez Gminę Zgierz, jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
online, bezpłatna, roczny nakład to 4500 sztuk, nie prowadzimy 
sprzedaży ogłoszeń, nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
redakcji.

Punkt 7  Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

Odpowiedz: tak instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły) z terenu
gminy Zgierz;

Punkt 8  Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

Odpowiedz: c) żadne z powyższych.

z poważaniem

Mariusz Świątczak

W dniu 2020-12-18 o 13:34, Anna Sasin pisze:
--
Sygnatura

Mariusz Świątczak
Podinspektor
Referat Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
tel. 42 716 25 15 wew. 113

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 25 15
faks 42 716 45 54

tekst alternatywny <https://www.facebook.com/gminazgierz/>

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz.
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli
informacyjnej lub klikając link
<https://gminazgierz.pl/serwis/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-zgierz/>.

2

Odpowiedź na wniosek o informację przez ŚWINNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #679

Urząd Gminy w Świnnej podaje odpowiedzi na Państwa pytania:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

Ad. 1. Wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Ad. 2 Jest dostępna tylko w wersji papierowej

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Ad. 3. nakład ok. 2200

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

Ad. 4. Jest bezpłatna

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

Ad. 5. Nie

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Ad. 6. Nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można
wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

Ad. 7. Nie były

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych. -

Ad. 8 Jak wyżej

wniosek o dostęp do informacji publicznej przez KOBYŁKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #782

Dzień dobry,
w załączniku odsyłam odpowiedź na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej, który wpłynął na adres urzad@kobylka.pl 16 grudnia 2020 r.
Z poważaniem
Natalia Zakrzewska
Wydział Promocji i Informacji
Urząd Miasta Kobyłka

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MORAWICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #432

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Monika Malicka

Kierownik Referatu Kultury Sportu i Promocji

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

Ul. Spacerowa 7

26-026 Morawica

Tel. +48 41 3114 692 wew. 205

Kom. +48 609660943

1

RE: Wniosek o informację przez LEŚNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #722

Dzień dobry,

W związku z otrzymanym pismem dnia 16.12.2020 r. udostępniam informacje na zadane pytania:

1. Wydawana gazeta przez naszą Gminę jest drukowana rzadziej niż trzy razy do roku.

2. Wydawana gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

3. Średni nakład gazety w 2019 r. to 1000 szt.

4. Gazeta jest dostępna w wersji papierowej bezpłatnie.

5. Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6. W naszej gazecie nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostaje umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.

7. W 2020r. do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez organizacje społeczne- stowarzyszenia oraz instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)

8. W 2020 r. jeśli do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały o których mowa w pyt.7 to nie było takiej sytuacji żebyśmy odmówili publikacji tekstu bądź nie zdarzyła się sytuacja abyśmy nie udzielili żadnej odpowiedzi

Pozdrawiam

Aurelia Apostel

tel. 77 4639858

_____

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42
www.lesnica.pl <mailto:um@lesnica.pl> e-mail: um@lesnica.pl

Administratorem danych osobowych jest GMINA LEŚNICA ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email <mailto:um@lesnica.p> um@lesnica.pl. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email <mailto:iod@lesnica.pl> iod@lesnica.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Więcej informacji na stronie <http://www.lesnica.pl/> www.lesnica.pl w zakładce Urząd Miejski <http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html> Dane osobowe.

4

FW: Wniosek o informację- odp. przez RYPIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #515

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 grudnia br., udzielam następujących informacji:

1. Wydawana gazeta jest miesięcznikiem.

2. Jest dostępna w wersji papierowej i online (online publikowane są 4 wydania w ciągu roku) .

3. Średni nakład roczny w 2019 roku wynosił 46 000.

4. Gazeta jest bezpłatna.

5. Nie prowadzona jest sprzedaż ogłoszeń.

6. Nie istnieje regulamin umieszczania nadsyłanych tekstów. O tym, czy nadesłany tekst zostanie opublikowany decyduje każdorazowo redaktor naczelny.

7. W 2020 roku do redakcji nadsyłane były teksty przez organizacje lokalne i instytucje społeczne.

8. Żadne z powyższych odpowiedzi.

Magdalena Balińska

Redaktor Naczelna „Kroniki Rypińskiej”

Urząd Miasta Rypin

Ul. Warszawska 40

87-500 Rypin

Tel. 54 280 96 26

Odpowiedź na wniosek z dn. 16.12.2020 roku przez LUBAWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #488

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w
załączeniu przesyłam skan odpowiedzi. Oryginał odpowiedzi został wysłany
pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam
Marcelina Zegan-Jóźwiak
Urząd Miasta Lubawka
tel. kom. 516-321-116

<http://www.lubawka.eu/> Opis: http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

Gmina Lubawka
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: +75 741 15 88, e-mail: <mailto:lubawka@lubawka.eu>
lubawka@lubawka.eu
Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Niniejsza wiadomość możne zawierać informacje poufne, w tym informacje
stanowiące tajemnice. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali
Państwo te wiadomość przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę
i usunąć otrzymana wiadomość. W takim przypadku ujawnienie, kopiowanie i
posługiwanie się treścią wiadomości jest zabronione i może być objęte
sankcjami przewidzianymi prawem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Burmistrz Miasta Lubawka, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
pracownik Urzędu Miasta w Lubawce - kontakt <mailto:iodo@lubawka.eu>
iodo@lubawka.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia
zgłoszenia lub zapytania kierowanego poprzez email (podstawa prawna art 6
ust. 1 lit f RODO - prawnym interesem jest udzielenie odpowiedzi na
nadesłane zapytanie), prowadzeniem działań marketingowych własnych usług
poprzez email (art 6 ust. 1 lit f - prawnym interesem jest oferowanie
własnych usług), realizacji umowy (art 6 ust.1 lit b RODO).

2

Odpowiedź na wniosek z dnia 30.11.2020 r. przez LUBAWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #488

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w
załączeniu przesyłam skan odpowiedzi. Oryginał odpowiedzi został wysłany
pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam
Marcelina Zegan-Jóźwiak
Urząd Miasta Lubawka
tel. kom. 516-321-116

<http://www.lubawka.eu/> Opis: http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

Gmina Lubawka
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: +75 741 15 88, e-mail: <mailto:lubawka@lubawka.eu>
lubawka@lubawka.eu
Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Niniejsza wiadomość możne zawierać informacje poufne, w tym informacje
stanowiące tajemnice. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali
Państwo te wiadomość przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę
i usunąć otrzymana wiadomość. W takim przypadku ujawnienie, kopiowanie i
posługiwanie się treścią wiadomości jest zabronione i może być objęte
sankcjami przewidzianymi prawem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Burmistrz Miasta Lubawka, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
pracownik Urzędu Miasta w Lubawce - kontakt <mailto:iodo@lubawka.eu>
iodo@lubawka.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia
zgłoszenia lub zapytania kierowanego poprzez email (podstawa prawna art 6
ust. 1 lit f RODO - prawnym interesem jest udzielenie odpowiedzi na
nadesłane zapytanie), prowadzeniem działań marketingowych własnych usług
poprzez email (art 6 ust. 1 lit f - prawnym interesem jest oferowanie
własnych usług), realizacji umowy (art 6 ust.1 lit b RODO).

2

(bez tematu) przez SULĘCZYNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #627

Nr sprawy OA.1431.62.2020

17.12.2020

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej podaję
odpowiedzi:

Ad 1 - odp. a

Ad 2 - odp. c

Ad 3 - 1000 szt x 2

Ad 4 - odp. a

Ad 5 - odp. a

Ad 6 - odp. b

Ad 7 - odp. d i e

Ad 8 - odp. c

Z poważaniem

Wiesława Kazimierowska

Sekretariat

Urząd Gminy Sulęczyno

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sulęczyno. Ma
Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
oraz skargi do organu nadzorczego, chyba, że realizacja tych praw nie jest
zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu
przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Sulęczyno dostępne są w
siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie oraz na stronie internetowej
<http://www.suleczyno.biuletyn.net/> http://www.suleczyno.biuletyn.net/

(bez tematu) przez SULĘCZYNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #627

Nr sprawy OA.1431.62.2020

17.12.2020

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej podaję
odpowiedzi:

Ad 1 - odp. a

Ad 2 - odp. c

Ad 3 - 1000 szt x 2

Ad 4 - odp. a

Ad 5 - odp. a

Ad 6 - odp. b

Ad 7 - odp. d i e

Ad 8 - odp. c

Z poważaniem

Wiesława Kazimierowska

Sekretariat

Urząd Gminy Sulęczyno

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sulęczyno. Ma
Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
oraz skargi do organu nadzorczego, chyba, że realizacja tych praw nie jest
zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu
przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Sulęczyno dostępne są w
siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie oraz na stronie internetowej
<http://www.suleczyno.biuletyn.net/> http://www.suleczyno.biuletyn.net/

FW: Wniosek o informację przez Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #194

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na prośbę o informację.

Pozdrawiam

Katarzyna Czerwińska

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

e-mail: <mailto:redakcja@bckpiekoszow.pl> redakcja@bckpiekoszow.pl

tel.: 41 306 11 83

Szanowni Państwo,

16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34140@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34140@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:03.909409+00:00 z > adresu bck@bckpiekoszow.pl <mailto:bck@bckpiekoszow.pl> : > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy > o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) > wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) > dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f) > tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety, > przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana > > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji > papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest dostępna > zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja. > Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w > wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w > > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, > prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) > Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi > nam o > zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin > > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są > jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, > istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, > ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo > redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje > regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w > > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst > zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub > zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane do > redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są publikowane w > gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w > > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z > prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka > odpowiedzi): mieszkańców, a) > przewodniczącego/przewodniczącą > rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej koalicji; > d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. > biblioteki, > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego tekstu; b) > nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie > > elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie > zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko- > Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji

2

Przeczytano: Wniosek o informację przez SULĘCZYNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #627

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ug.suleczyno.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.12.2020 13:04

odczytano w dniu 17.12.2020 13:33.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRA KALWARIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #746

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie z 30 listopada
2020 r. w sprawie gminnej gazety.

Pozdrawiam,

*Piotr Chmielewski*

Kierownik Biura Promocji i Informacji

Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

*22 727 95 17, 603 807 458*

1

Przeczytane: Wniosek o informację przez Jeleśnia w sprawie Zasady działania gazet władzy #451

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gminajelesnia@interia.pl> o 2020-12-16 13:19

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-12-17 11:52

Informacja publiczna przez ŚLEMIEŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #705

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Warszawa

W załączeni przesyłam odpowiedz na informację publiczną.
Nadmieniam, że pierwsza informacja zosta przesłana na inny adres .
Klaudia Kantyka.

1

RE: Wniosek o informację przez TERESIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #563

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Or.1431.18.2020

Odpowiadając na Państwa wniosek z 30 listopada 2020 r. i ponowny z 16 grudnia 2020 r. Urząd Gminy informuje, że odpowiedź na Państwa zapytania brzmi następująco:

1. Odp. D

2. Odp. C

3. 22 000 egz./rok

4. Odp. A

5. Odp. A

6. Odp. D

7. Odp. F, D,

8. Odp.C

Grażyna Przysucha

UG Teresin

1

Wniosek o informację - odpowiedź przez LUBACZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #802

1) Czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
g) *inna opcja - 7 do 9 wydań w roku*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) *jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - *7 do 9 wydań x 3.500 egz.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) *jest bezpłatna;*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b)*nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
c) *nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie; zastrzegamy sobie jedynie prawo do skrótów*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
*mieszkańców*,
d) *organizacje społeczne*;
e)*instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)*;
f) *lokalny biznes*;
g) *inne podmioty (instytucje i urzędy - najczęściej ogłoszenia i
komunikaty).*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) *żadne z powyższych*.

--
www.um.lubaczow.pl

*Janusz Waldemar Zubrzycki*

Urząd Miejski w Lubaczowie

/Zastępca Burmistrza Miasta Lubaczowa
Kierownik Biura Promocji i Informacji UM/

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. 16.632.80.10 wew. 31 | fax 16.632.11.91

tel. 16.632.80.10 | fax 16.632.11.91

j.zubrzycki@um.lubaczow.pl

poczta@um.lubaczow.pl


Pamiętaj o środowisku! Przed wydrukowaniem tej wiadomości, zastanów się
czy potrzebujesz wersji papierowej!

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
Dziękujemy. Urząd Miejski w Lubaczowie

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Lubaczowie
reprezentowany przez Burmistrza Miasta. Dane osobowe są przetwarzane w
celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Więcej informacji na
temat przetwarzania danych osobowych w: Klauzula informacyjna dot.
korespondencji elektronicznej.pdf
<https://bip.um.lubaczow.pl/plik,674,ki-01-klauzula-informacyjna-dot-korespondencji-elektronicznej.pdf>

Przeczytano: Wniosek o informację przez TERESIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #563

Twoja wiadomość

Do: sekretarz.gminy@teresin.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-16 13:19

odczytano w dniu 2020-12-17 08:55.

Wniosek o informację gmina Andrzejewo przez ANDRZEJEWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #450

Gmina Andrzejewo udziela odpowiedzi na wniosek.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; - *1-2 razy do roku*
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;*- tak*
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - *1000 egz*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna; *- tak*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie. *- tak*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; - *nie istnieje regulamin *(
*nie były nadsyłane żadne teksty i materiały)*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców, - *nie były nadsyłane żadne teksty i materiały*
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi): - *nie były nadsyłane żadne teksty i materiały*
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

--
Sekretarz Gminy
Robert Rosiak
rrosiak@andrzejewo.pl
tel. 86 271 70 03 wew. 32

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #754

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Burmistrz
Miasta i Gminy Szlichtyngowa w załączeniu wysyła odpowiedź.

Z poważaniem

Błażej Rajman

Z-ca Burmistrza

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

tel. 65 549 23 27

fax. 65 549 23 41

kom. 601 482 217

<http://www.szlichtyngowa.pl/> www.szlichtyngowa.pl

cid:image001.png@01D1067A.6B90BF00

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce

Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej www.szlichtyngowa.pl

2

Przeczytano: Wniosek o informację przez CIEPIELÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #414

Twoja wiadomość

Do: gmina@ciepielow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.12.2020 13:20

odczytano w dniu 16.12.2020 17:01.

Wniosek o informację przez WISZNIAMAŁA w sprawie Zasady działania gazet władzy #688

Dzień dobry,

przesyłam Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące biuletynu informacyjnego.

Ad. 1

Gmina Wisznia Mała wydaje biuletyn informacyjny pod nazwą Wieści Gminne
Wisznia Mała, który jest kwartalnikiem.

Ad. 2

Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

Ad. 3

Nakład gazety to 4 tys. egzemplarzy

Ad. 4

Gazeta jest bezpłatna

Ad. 5

Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

Ad. 6

Nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie

Ad. 7

Do wydruku w gazecie były przesyłane materiały od instytucji lokalnych,
organizacji pozarządowych oraz mieszkańców

Ad. 8

Żadne z powyższych.

--
Pozdrawiam
Anna Pietrzyk
Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
tel. 71 3084818

Re: FW: Wniosek o informację przez PODGÓRZYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #439

Dzień dobry

Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania.

Pozdrawiam
Kornel Olbrycht

W dniu 30.11.2020 o 08:47, a.gliwa@podgorzyn.pl pisze:
>
> *From:* gmina@podgorzyn.pl <gmina@podgorzyn.pl>
> *Sent:* Monday, November 30, 2020 8:37 AM
> *To:* Anna Gliwa <a.gliwa@podgorzyn.pl>
> *Subject:* Fw: Wniosek o informację
>
> *From:*sprawa-34388@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> *Sent:*Monday, November 30, 2020 4:33 AM
>
> *To:*gmina@podgorzyn.pl
>
> *Subject:*Wniosek o informację
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
W zależności od potrzeb, najczęściej jako kwartalnik (b).
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
ok. 2000szt.
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> b) jest płatna.
>
a) jest bezpłatna;
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> b) nie.
>
b) nie.
Chyba, że Pan Wójt Gminy zarządzi inaczej.
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) inne podmioty (jakie?). - sołectwa
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> c) żadne z powyższych.
>
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-34388@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
> to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> Obraz usunięty przez nadawcę.
>
--

Logo z hasłem do podpisu

Pozdrawiam serdecznie,
Kornel Olbrycht
*Kierownik Referatu Rozwoju*
Urząd Gminy w Podgórzynie
tel. - +48 75 75 48 131, +48 883 315 939
mail - k.olbrycht@podgorzyn.pl <mailto:k.olbrycht@podgorzyn.pl>

*Uwaga:*
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich
do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem
niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie,
kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze
jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy
oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.
Klauzula RODO dostępna pod adresem - https://podgorzyn.bip.net.pl/

1

RE: Wniosek o informację przez MARCINOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #429

Dzień dobry,

poniżej przesyłam odpowiedz na informację publiczną .

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
×wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
×jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. W 2020 r. nakład – 1000 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
×jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
×nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
×nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
×przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
׿adne z powyższych.

odpowiedź w sprawie czasopisma przez Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Połczynie-Zdroju w sprawie Zasady działania gazet władzy #235

Dzień dobry,

w nawiązaniu do zapytania e-mail, które otrzymałem 8.12.2020 roku pragnę
poinformować, że Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju aktualnie nie
prowadzi wydawnictwa żadnego czasopisma posiadającego numer ISBN.

Prowadzone przed laty czasopismo pod nazwą "Połczyńskie Wiadomości
Kulturalne" z przyczyn ekonomicznych od dnia 01.01.2019 r. nie jest już
wydawane, o czym pismem z dnia 12.02.2019 r. informowaliśmy
Bibliotekę Narodową.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

---
Pozdrawiam,
Krzysztof Szewczuk
Dyrektor CK

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Tel. 663 846 885, fax (+48 94) 71 28 470
e-mail: dyrektor@ckpolczyn.pl, www.ckpolczyn.pl [1]

[2] [3] [4]

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Centrum
Kultury w Połczynie-Zdroju jako administratora danych osobowych zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1).
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez naszą instytucję
dostępna jest pod tym linkiem: Ogólna Klauzula Informacyjna w CK [5]

Links:
------
[1] http://www.ckpolczyn.pl
[2] http://ckpolczyn.pl/
[3]
https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-w-Po%C5%82czynie-Zdroju-276001735883300
[4] https://www.youtube.com/channel/UCkhL3qezRxo-dgYnZkt0eGQ
[5] http://ckpolczyn.pl/ogolna-klauzula-informacyjna-2/

3