Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

RE: Wniosek o informację przez LEŚNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #722

4

(bez tematu) przez SULĘCZYNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #627

(bez tematu) przez SULĘCZYNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #627

Przeczytane: Wniosek o informację przez Jeleśnia w sprawie Zasady działania gazet władzy #451

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gminajelesnia@interia.pl> o 2020-12-16 13:19

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-12-17 11:52

Informacja publiczna przez ŚLEMIEŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #705

1

RE: Wniosek o informację przez TERESIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #563

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Or.1431.18.2020

Odpowiadając na Państwa wniosek z 30 listopada 2020 r. i ponowny z 16 grudnia 2020 r. Urząd Gminy informuje, że odpowiedź na Państwa zapytania brzmi następująco:

1. Odp. D

2. Odp. C

3. 22 000 egz./rok

4. Odp. A

5. Odp. A

6. Odp. D

7. Odp. F, D,

8. Odp.C

Grażyna Przysucha

UG Teresin

1

Wniosek o informację - odpowiedź przez LUBACZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #802

1) Czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
g) *inna opcja - 7 do 9 wydań w roku*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) *jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - *7 do 9 wydań x 3.500 egz.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) *jest bezpłatna;*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b)*nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
c) *nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie; zastrzegamy sobie jedynie prawo do skrótów*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
*mieszkańców*,
d) *organizacje społeczne*;
e)*instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)*;
f) *lokalny biznes*;
g) *inne podmioty (instytucje i urzędy - najczęściej ogłoszenia i
komunikaty).*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) *żadne z powyższych*.

--
www.um.lubaczow.pl

*Janusz Waldemar Zubrzycki*

Urząd Miejski w Lubaczowie

/Zastępca Burmistrza Miasta Lubaczowa
Kierownik Biura Promocji i Informacji UM/

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. 16.632.80.10 wew. 31 | fax 16.632.11.91

tel. 16.632.80.10 | fax 16.632.11.91

j.zubrzycki@um.lubaczow.pl

poczta@um.lubaczow.pl


Pamiętaj o środowisku! Przed wydrukowaniem tej wiadomości, zastanów się
czy potrzebujesz wersji papierowej!

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
Dziękujemy. Urząd Miejski w Lubaczowie

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Lubaczowie
reprezentowany przez Burmistrza Miasta. Dane osobowe są przetwarzane w
celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Więcej informacji na
temat przetwarzania danych osobowych w: Klauzula informacyjna dot.
korespondencji elektronicznej.pdf
<https://bip.um.lubaczow.pl/plik,674,ki-01-klauzula-informacyjna-dot-korespondencji-elektronicznej.pdf>

Przeczytano: Wniosek o informację przez TERESIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #563

Twoja wiadomość

Do: sekretarz.gminy@teresin.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-16 13:19

odczytano w dniu 2020-12-17 08:55.

Wniosek o informację gmina Andrzejewo przez ANDRZEJEWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #450

Gmina Andrzejewo udziela odpowiedzi na wniosek.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; - *1-2 razy do roku*
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;*- tak*
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - *1000 egz*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna; *- tak*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie. *- tak*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; - *nie istnieje regulamin *(
*nie były nadsyłane żadne teksty i materiały)*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców, - *nie były nadsyłane żadne teksty i materiały*
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi): - *nie były nadsyłane żadne teksty i materiały*
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

--
Sekretarz Gminy
Robert Rosiak
rrosiak@andrzejewo.pl
tel. 86 271 70 03 wew. 32

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez None w sprawie Zasady działania gazet władzy #754

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Burmistrz
Miasta i Gminy Szlichtyngowa w załączeniu wysyła odpowiedź.

Z poważaniem

Błażej Rajman

Z-ca Burmistrza

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

tel. 65 549 23 27

fax. 65 549 23 41

kom. 601 482 217

<http://www.szlichtyngowa.pl/> www.szlichtyngowa.pl

cid:image001.png@01D1067A.6B90BF00

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce

Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej www.szlichtyngowa.pl

2

Przeczytano: Wniosek o informację przez CIEPIELÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #414

Twoja wiadomość

Do: gmina@ciepielow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.12.2020 13:20

odczytano w dniu 16.12.2020 17:01.

Wniosek o informację przez WISZNIA MAŁA w sprawie Zasady działania gazet władzy #688

Dzień dobry,

przesyłam Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące biuletynu informacyjnego.

Ad. 1

Gmina Wisznia Mała wydaje biuletyn informacyjny pod nazwą Wieści Gminne
Wisznia Mała, który jest kwartalnikiem.

Ad. 2

Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

Ad. 3

Nakład gazety to 4 tys. egzemplarzy

Ad. 4

Gazeta jest bezpłatna

Ad. 5

Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

Ad. 6

Nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie

Ad. 7

Do wydruku w gazecie były przesyłane materiały od instytucji lokalnych,
organizacji pozarządowych oraz mieszkańców

Ad. 8

Żadne z powyższych.

--
Pozdrawiam
Anna Pietrzyk
Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
tel. 71 3084818

Re: FW: Wniosek o informację przez PODGÓRZYN w sprawie Zasady działania gazet władzy #439

Dzień dobry

Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania.

Pozdrawiam
Kornel Olbrycht

W dniu 30.11.2020 o 08:47, a.gliwa@podgorzyn.pl pisze:
>
> *From:* gmina@podgorzyn.pl <gmina@podgorzyn.pl>
> *Sent:* Monday, November 30, 2020 8:37 AM
> *To:* Anna Gliwa <a.gliwa@podgorzyn.pl>
> *Subject:* Fw: Wniosek o informację
>
> *From:*sprawa-34388@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> *Sent:*Monday, November 30, 2020 4:33 AM
>
> *To:*gmina@podgorzyn.pl
>
> *Subject:*Wniosek o informację
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
W zależności od potrzeb, najczęściej jako kwartalnik (b).
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
ok. 2000szt.
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> b) jest płatna.
>
a) jest bezpłatna;
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> b) nie.
>
b) nie.
Chyba, że Pan Wójt Gminy zarządzi inaczej.
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) inne podmioty (jakie?). - sołectwa
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> c) żadne z powyższych.
>
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-34388@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
> to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> Obraz usunięty przez nadawcę.
>
--

Logo z hasłem do podpisu

Pozdrawiam serdecznie,
Kornel Olbrycht
*Kierownik Referatu Rozwoju*
Urząd Gminy w Podgórzynie
tel. - +48 75 75 48 131, +48 883 315 939
mail - k.olbrycht@podgorzyn.pl <mailto:k.olbrycht@podgorzyn.pl>

*Uwaga:*
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich
do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem
niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie,
kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze
jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy
oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.
Klauzula RODO dostępna pod adresem - https://podgorzyn.bip.net.pl/

1