Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Zasady działania gazet władzy #257

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Zasady działania gazet władzy #256

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Zasady działania gazet władzy #255

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informację przez Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży w sprawie Zasady działania gazet władzy #24

Dzień dobry,

odpowiadając na Państwa zapytanie właściwe odpowiedzi zostały pogrubione.

z wyrazami szacunku
Artur Stankiewicz

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

460 szt.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty staramy się zawsze publikować w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

-----------------------------------------------------------------------------
z wyrazami szacunku
Artur Stankiewicz
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa
87-140 Chełmża, Rynek 4
tel. 56 675 61 33 w.32

----------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA POUFNOŚCI

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Link do klauzuli
Klauzula informacyjna na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji https://www.e-bip.org.pl/bibliotekachelmza/17988

Odpowiedź na wniosek przez Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie w sprawie Zasady działania gazet władzy #217

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji.

Z poważaniem

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie

Kom. 511 161 371

Tel. 65 549 44 03

<mailto:gok@wijewo.pl> gok@wijewo.pl

<http://www.gok.wijewo.pl/> www.gok.wijewo.pl

logo_małe

Polub nas na FB - <https://www.facebook.com/gokwijewo/>
https://www.facebook.com/gokwijewo/

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Kultury w Wijewie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie,
Brenno ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo oraz na stronie internetowej
<http://www.gok.wijewo.pl/> http://www.gok.wijewo.pl/. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych: <mailto:n.sobczuk@wijewo.pl> n.sobczuk@wijewo.pl.

2

Odpowiedź na wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach w sprawie Zasady działania gazet władzy #13

Witam, w odpowiedzi na wniosek o informację (na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)odsyłamy przesłaną przez Państwa ankietę, zawierającą informacje o wydawanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach GAZECIE MALCZYCKIEJ.
z poważaniem
Magdalena Kożuszko, Dyrektor GOK w Malczycach.
tel.71 3179-170
e-mail:gok@malczyce.wroc.pl

1

odpowiedź na wniosek o informację przez Miejski Dom Kultury w Bochni w sprawie Zasady działania gazet władzy #80

W odpowiedzi  na Państwa wniosek , Miejski Dom Kultury w Bochni
informuje, co następuje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Panstwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
*_d) miesięcznikiem;_*
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a*_) jest dostępna tylko w wersji papierowej;_*
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*_9000 egzemplarzy_*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
*_b) jest płatna._*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*_a) tak;_*
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
*_b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
_*c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
*_b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
_*f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*_c) żadne z powyższych._*

 z poważaneim

Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #248

Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął w dniu 16.11.2020r.

Z poważaniem
Maria Wrzos-Meus

*Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury**im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach *

ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice
tel. 42 225 46 90
NIP: 731 10 08 214

ps. prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości

W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34194@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
*Sekretariat
* Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach
ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice
tel. 42 225 46 90
NIP: 731 10 08 214

1

Re: Wniosek o informację przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywości Lokalnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #228

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem,

Alina Szwarc

W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34174@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Alina Szwarc
Pracownik administracyjno - biurowy
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
ul. Jana Pawła II 6
63-910 Miejska Górka
tel. 784 470 329, (065) 547 41 81
e-mail: kultura@miejska-gorka.pl

--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

1

Re: Wniosek o informację przez Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym w sprawie Zasady działania gazet władzy #124

1d, 2c, 3- 2000 szt., 4a, 5a, 6d, 7d,e, 8c

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu w sprawie Zasady działania gazet władzy #205

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam wypełnione dane, tam gdzie X - wybór odpowiedzi.

Z poważaniem,
Ewelina Nowakowska
GOK Budzyń

1

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #97

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,informuję, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie nie jest wydawcą żadnej gazety.
 
Z poważaniem
Agata Majk
Dyrektor

Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #248

Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął w dniu 16.11.2020r.

Z poważaniem
Maria Wrzos-Meus

*Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury**im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach *

ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice
tel. 42 225 46 90
NIP: 731 10 08 214

W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34194@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
*Sekretariat
* Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach
ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice
tel. 42 225 46 90
NIP: 731 10 08 214

1

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #97

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **goksirgoworowo@op.pl** o godzinie **2020-11-16 22:24:58**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-20 11:31:57**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

odpowiedź GOUK Różan przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie w sprawie Zasady działania gazet władzy #106

Dzień dobry,

_Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie udziela odpowiedzi na
maila z dnia 16.11.2020 r. dotyczącego wydawania gazety pt. Świerszcz
Różański._

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

600 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

--
Pozdrawiam
Iwona Murzyn
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie
tel. 29 7669 042

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujmy, że:
1) Administratorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie jest Dyrektor GOUK, adres: ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 29 7669 042 lub adresem e-mail: biuro@gouk.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj., przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny;
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Re: Wniosek o informację przez Centrum Aktywności Lokalnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #111

Dzień dobry,
Proszę o wskazanie jakiej gazety dotyczy poniższy wniosek.

Pozdrawiam
Marcin Alot - CAL

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywości Lokalnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #228

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kultura@miejska-gorka.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

1

Wniosek o informację Merkuriusz Dębnowski przez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w sprawie Zasady działania gazet władzy #233

W związku z nadesłanym wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska przesyłamy odpowiedź na następujące pytania.
 
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
d) miesięcznikiem;
Prosimy o opisanie sytuacji.
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
 
Nakład miesięczny wynosi 1500 egz. Co w ciągu roku wynosi 16 500,00 sztuk egzemplarzy. Gazeta ukazuje się co miesiąc oprócz okresu wakacyjnego (wydanie wakacyjne jest dwumiesięczne). Średni nakład roczny w 2019 wynosił 1375 egz.
 
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.
 
 
Redakcja Merkuriusza Dębnowskiego
ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno
 
Tel. 95 760 26 85, bibiblioteke@poczta.onet.pl
Kierownik redakcji Karolina Sielicka
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
im. Antoniego Dobrowolskiego
ul. Mickiewicza 32,
74-400 Dębno
 
Kontakt
Tel: 95 760 26 85
Tel: 95 769 06 86
http://biblioteka.debno.com.pl/
http://bip.biblioteka.debno.com.pl/

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w sprawie Zasady działania gazet władzy #233

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **biblioteke@poczta.onet.pl** o godzinie **2020-11-16 22:25:05**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-20 10:43:27**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

odpowiedźna wniosek przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku w sprawie Zasady działania gazet władzy #135

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przesyła w załącznikach
odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Z poważaniem
Marta Król

2

odpowiedź przez Lubartowski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #47

witam
W nawiązaniu do e-maila przesłanego do naszego wydawcy Lubartowskiego
Ośrodka Kultury przesyłam odpowiedzi na pytania:
1. Gazeta "Lubartowiak" jest dwutygodnikiem
2. Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online
3. Nakład gazety w wersji papierowej rocznie to 216 tysięcy egzemplarzy
4. Gazeta w wersji papierowej jest bezpłatna
5. Tak. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń
6. Zasady umieszczania tekstów w gazecie nie są spisane. Nie istnieje
regulamin, a tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny (w porozumieniu z wydawcą gazety)
7. W 2020 roku były do redakcji gazety nadsyłane teksty i materiały z
prośbą o nieodpłatną publikację przez organizacje społeczne, instytucje
lokalne (biblioteki, szkoły), stowarzyszenia, mieszkańców miasta
8. W 2020 roku w sytuacji wysłania tekstów i materiałów, o których mowa w
pytaniu nr 7, nie było sytuacji, gdy odmówiono publikacji tekstu lub nie
udzielono żadnej odpowiedzi.

z poważaniem
Sylwia Cichoń
redaktor naczelna "Lubartowiaka"

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #97

W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie nie wydaje żadnej gazety.
Natomiast Urząd Gminy Goworowo wydaje Biuletyn, który jest kwartalnikiem (nie gazetą), w związku z tym proszę kierować pytania na maila:
ug@goworowo.pl

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #192

Dzień dobry w odpowiedzi na Państwa maila z 16-11-2020 przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.
 
Bezpłatny  Biuletyn Informacyjny "WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓW"
1.
  a) wydawany jest rzadziej niż trzy razy do roku (dwukrotnie);
2.
  c) jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i online (na stronie Gminy Gowarczów);
3. Średni nakład roczny w 2019 roku to 1.500 sztuk każdego wydania
4.
  a) jest bezpłatny;
5.
   b) nie, biuletyn nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;
6.
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
7. Nie, w 2020 roku do redakcji nie przesyłano tekstów i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację.
8.
  c) żadne z powyższych.
 
 
Z wyrazami szacunku,
Elwira Sibiga-Gärtner
Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
--
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
26-225 Gowarczów Pl. XX lecia nr 25
NIP 658 188 78 34
Tel. 48 672 43 95
https://www.facebook.com/KulturaGowarczow/
http://www.ckialgowarczow.naszdomkultury.pl/

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #192

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **ckial@onet.pl** o godzinie **2020-11-16 22:25:03**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-20 08:51:48**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBOCICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #8

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16.11.2020 r.

Irena Marszał
Inspektor ds. Administracyjnych

Urząd Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
tel 76 8325315
_____________________________________________________________

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
www.bip.grebocice.com.pl

1