Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTLA w sprawie Zasady działania gazet władzy #3

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.11.2020 r.

--
Z poważaniem

Marzanna Kubacka

Podinspektor ds. organizacyjnych
Urząd Gminy Kotla
Referat Organizacyjno – Administracyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty
Telefon: 76 8318361, 76 8318313

1

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #103

Dzień dobry ,
w załączniku przesyłam informacje, o które Państwo prosiliście.
Pozdrawiam
Małgorzata Kwiatkowska

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28a
09-472 Słupno

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34049@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #173

Dzień dobry!

Odpowiedzi w załączniku

Pozdrawiam

Przemysław Lose

GOK Zebrzydowice

czw., 19 lis 2020 o 11:51 GOK <gok@gok.zebrzydowice.pl> napisał(a):

1

Re: Wniosek o informację przez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w sprawie Zasady działania gazet władzy #22

Dzień dobry,

 w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Pozdrawiam

Tomasz Pietrzyk

W dniu 16.11.2020 o 22:24, sprawa-33968@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

odpowiedź na wniosek z dnia 16 listopada przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach w sprawie Zasady działania gazet władzy #78

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam odpowiedzi.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) kwartalnikiem;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c*) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*W 2019 wydaliśmy: *

Nr 1 styczeń/luty, Nr 2 marzec/kwiecień, Nr 3 maj/czerwiec, Nr 4
lipiec/wrzesień,
Nr 5 październik/grudzień z łączną liczbą nakładu 3900 szt.

Od 2020 roku wydawany Biuletyn jest kwartalnikiem.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
*b) jest płatna.*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*a) tak;*
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
*f) lokalny biznes; *
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych.*

Pozdrawiam

--
Renata Kubajczyk
Kierownik Działu Promocji
Ośrodek Kultury Brzeszcze
tel. 32/ 21 11 490, wew. 31
tel. 600 188 238
renata.kubajczyk@ok.brzeszcze.pl
www.ok.brzeszcze.pl

Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą
zawodową. Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę,
uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i
zniszczenie dokumentu. Dziękuję.

The information contained in this e-mail transmission is confidential
and privileged. If you have received this e-mail in error, please
immediately notify the sender by telephone and destroy the document.
Thank you.

FW: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim w sprawie Zasady działania gazet władzy #234

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na e-maila z dnia 16 listopada 2020 r. informuję ,że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim zakończył wydawanie gazety „Wirówka” w miesiącu maju 2019r. Nakład miesięczny -1000 egzemplarzy. Był to miesięcznik, bezpłatny ,wydawany w wersji papierowej i online.

Z poważaniem,

Małgorzata Dziadek

Magazyn Krzeszowicki przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #86

Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy wystarczająco precyzyjnie. Redaktor
naczelny Marian Lewicki

W przypadku pytań proszę dzwonić na 668 915 516 lub wysłać informację na
m.lewicki@ckiskrzeszowice.pl

1

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury Dywity w sprawie Zasady działania gazet władzy #200

Dzień dobry, w związku z otrzymanym od Państwa wnioskiem o udzielenie informacji, przesyłamy odpowiedź i zapraszamy na stronę naszej społecznej gazety dywickiej.  1) Prosimy o
informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o
opisanie sytuacji. 2) Czy
wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie –
w związku z ograniczonym budżetem GOK w Dywitach z powodu pandemii 77 nr Gazety
Dywickiej ukazał się tylko w wersji online. 3) Jeśli
gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu
rocznego w 2019 roku. Średni nakład w 2019 roku:1312 szt. 4) Jeśli
gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy
gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy
istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o
tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; W stopce
redakcyjnej jest zamieszczona tylko informacja, iż „Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów w nadesłanych materiałach”. 7) Czy w
2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich
nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): a) mieszkańców, b )
przewodniczącego/przewodnic rady gminy; c ) radnych
opozycji; d) radnych rządzącej koalicji; e) organizacje społeczne; f) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); g ) lokalny biznes; h ) inne
podmioty (jakie?)…………….. Wojska Obrony Terytorialnej 8) Jeśli w
2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa
w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego
tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z
powyższych. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach ul.Olsztyńska 28, 11-001 Dywity tel. 89 5120123 tel.kom. 530 745 054 NIP 739 30 29 411 email: gokdywity@wp.pl www.gokdywity.eu Zgodnie
a art.13Rozporaądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016L 119/38Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że: 1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury  z siedzibą: Dywity ul. Olsztyńska 28. 2.         Dane
osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B
ogólnego (t.j.Dz.U. z 2018r.,poz.108) w celu realizacji wszelkich
obszarów współpracy, które są tematem niniejszej korespondencji
mailowej. 3.         Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 4.         Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 5 lat (czas realizacji +5 lat jako okres gwarancji i kontroli). 5.         Posiada
Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. 6.         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 7.         Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować problemem w komunikacji, a co za tym idzie brakiem możliwości
współpracy.

Dnia 16 listopada 2020 22:25 sprawa-34146@fedrowanie.siecob napisał(a):Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34146@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na ankietę dot. wydawania gazety przez Gubiński Dom Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #242

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wypełnioną ankietę dot. "Wiadomości Gubińskich".

Z poważaniem

Janusz Gajda
Dyrektor
Gubińskiego Domu Kultury
Wydawca "Wiadomości Gubińskich"

1

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #166

Dzień dobry,

w odpowiedzi na złożony za pośrednictwem maila wniosek o udostępnienie
informacji publicznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach,
udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania przekazuję
następujące informacje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
_*d) miesięcznikiem;*_
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
_*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*_
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

_*Średni nakład w 2019 roku wynosił 1500 egzemplarzy.*_

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
_*a) jest bezpłatna;*_
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
_*a) tak;*_
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*_
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
_*d) organizacje społeczne;*_
_*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*_
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
_*a) odmówiono publikacji takiego tekstu;*_
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

--
Pozdrawiam,
Karolina Dymarska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach
tel.: +48 032 288 70 82
gok@mierzecice.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana.
Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach
dalej ADO.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu
z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34112@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

ankieta przez Miejski Ośrodek Kultury w Czarnkowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #218

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

1

Re: Wniosek o informację przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #215

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
x d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
x c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
12000 szt.
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;
x b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
x a) tak
b) nie.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
x d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
x d) organizacje społeczne;
x e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
x c) żadne z powyższych.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34161@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne
i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość
niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę
wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym
i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo
używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z
niej. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie ul. Śmigielska 1a.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:
inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.Pani/Pana dane osobowe (w
szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w
korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i
prowadzenia korespondencji/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas
wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
przekazane do innych podmiotów.
Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.

Odpowiedź na wniosek o informacje przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej w sprawie Zasady działania gazet władzy #227

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o informację dot. wydawanej przez Muzeum Ziemi
Kobylińskiej gazety"Pismo Samorządu Miasta i Gminy KOBYLIN", uprzejmie
informuję, że:

- pytanie 1 ) - odpowiedź c.

- pytanie 2) - odpowiedź a.

- pytanie 3) - odpowiedź - jednorazowo nakład wynosi - 430 egzemplarzy,
rocznie - 2.580 egzemplarzy.

- pytanie 4) - odpowiedź b.

- pytanie 5) - odpowiedź a.

- pytanie 6) - odpowiedź d.

- pytanie 7) - odpowiedź NIE.

Z poważaniem

Magdalena Nowakowska

redaktor naczelna

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #215

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: wiatrak@swieciechowa.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:25

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: FW: Wniosek o informację przez Libiąskie Centrum Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #87

Witamy, poniżej odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Kurier Libiąski jest miesięcznikiem

2. Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

3. Nakład w 2019 r. to 8 tys. sztuk miesięcznie

4. Gazeta jest bezpłatna

5. Tak prowadzimy sprzedaż ogłoszeń

6. nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie

7. instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)

8. c

W dniu 2020-11-17 o 07:08, lck@libiaz.pl pisze:
--
Salawa Paweł
Instruktor Działu Promocji i Rozwoju
Tel. 32/627-12-62 wew. 15
Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu. Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Libiąskim Centrum Kultury.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. +48 32 627-12-62, +48 32 627-37-10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@lck.libiaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w szczególnych przypadkach na podstawie umów, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez jednostkę. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Libiąskim Centrum Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub danej organizacji międzynarodowej.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w sprawie Zasady działania gazet władzy #154

Twoja wiadomość

Do: biuro@kultura.malbork.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-16 22:25

odczytano w dniu 2020-11-18 13:27.

Re: Wniosek o informację przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w sprawie Zasady działania gazet władzy #114

*Odpowiedź na wniosek o udostępnienie* *informacji publicznej*

1) d
2) c
3) 13 tys. egz.
4) a
5) b
6) f - Magazyn kulturalny KDK poświęcony jest w pełni działalności
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Nie publikujemy
nadesłanych tekstów - taka sytuacja nie miała do tej pory miejsca.
Wyjątkiem są publikacje przygotowane przez Słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku KDK - relacje z ich wyjazdów w ramach UTW. W takich
przypadkach seniorzy kontaktują się bezpośrednio z redaktorem
prowadzącym (pracownikiem KDK), by omówić zasady i termin publikacji.
Należy jednak podkreślić, że UTW jest jedną z form działalności
Kozienickiego Domu Kultury, a w przypadku tych publikacji - ich autorzy
są odbiorcami tej oferty.
7) g - tylko od w/w słuchaczy UTW
8) nie dotyczy

--
Z poważaniem
Elwira Kozłowska
Dyrektor

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50 sekretariat wew. 201

www.dkkozienice.pl
www.facebook.com/KDKimBK
www.youtube.com/KDKimBK

--------------------------
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kozienicki Dom Kultury im.
Bogusława Klimczuka.
Więcej na stronie internetowej www.dkkozienice.pl, w zakładce RODO.

W dniu 2020-11-16 o 22:24, sprawa-34060@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

ODP: Wniosek o informację - odpowiedź przez Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #71

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Edyta Krzyścin
starszy bibliotekarz
Gminna Biblioteka Publicznej w Przeciszowie

tel: +48 33 8413-270 wew.21, e-mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl
32-641 Przeciszów, ul. Długa 6
www.gbprzeciszow.pl

[1593084461949] Znajdź nas i polub na facebook.com/BibliotekaPrzeciszow

[https://webmail.mail.ovh.net/owa/]

Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.
This e-mail, any attachments and the information contained therein ("this message") are confidential and intended solely for the use of the addressee(s). If you have received this message in error please send it back to the sender and delete it. Unauthorized publication, use,dissemination or disclosure of this message, either in whole or in part is strictly prohibited.

________________________________
Od: sprawa-34017@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-34017@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: poniedziałek, 16 listopada 2020 22:24:56
Do: Biblioteka
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34017@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w sprawie Zasady działania gazet władzy #114

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres dom.kultury@dkkozienice.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej w sprawie Zasady działania gazet władzy #58

--
Urszula Palka Ranosz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
34-642 Dobra 490
18 3330239
kom.604245135

Re: Fwd: Wniosek o informację przez "Tygodnik Krąg" Sp. z o.o. w sprawie Zasady działania gazet władzy #244

Dzień dobry

Poniżej wyboldowane odpowiedzi na zadane pytania.

Pozostaję do dyspozycji

W dniu 2020-11-18 o 08:57, redakcja@tygodnikkrag.pl pisze:
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informację
> Data: Mon, 16 Nov 2020 21:25:06 -0000
> Nadawca: sprawa-34190@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-34190@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: redakcja@tygodnikkrag.pl
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> _*f) tygodnikiem;*_
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> _*d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. Wydawana w formie
> papierowej, dostępna w formacie pdf na www.eprasa.pl, oraz część
> informacji na portalu www.tygodnikkrag.pl
> *_
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
_*Średni nakład roczny za 2019 3.300 egzemplarzy*_
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> _*b) jest płatna.*_
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> *_a) tak;_*
> b) nie.
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> _*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*_
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> _*d) organizacje społeczne;*_
> _*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*_
> _*f) lokalny biznes;*_
> g) inne podmioty (jakie?).
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> _*c) żadne z powyższych.*_
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-34190@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
> to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
--

1

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice w sprawie Zasady działania gazet władzy #57

W załączniku przesyłamy odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,
Beata Stanuch

W dniu 2020-11-16 o 22:24, sprawa-34003@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
--

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1
tel./fax 14 65 10 032 e-mail: ckultury@ciezkowice.pl

1

RE: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #168

Dzień dobry,

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach wydaje gazetę Racje Gminne.

Udzielam odpowiedzi według przesłanej przez Państwa ankiety:

Pytanie 1 – odp. g) inna opcja – gazeta ukazuje się 2 razy w miesiącu,

Pytanie 2 – odp. a) jest dostępna tylko w wersji papierowej i odp. d) inna sytuacja – numery archiwalne są dostępne online

Pytanie 3 – średni roczny nakład w 2019 roku to 31200 egzemplarzy

Pytanie 4 – odp. b) jest płatna

Pytanie 5 – odp. a) tak

Pytanie 6 – odp. d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji

Pytanie 7 – odp. d) organizacje społeczne i odp. e) instytucje lokalne ( biblioteki ,szkoły)

Pytanie 8 – odp. c) żadne z powyższych

Z poważaniem

Ewa Langer

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu w sprawie Zasady działania gazet władzy #50

Dzień dobry,
w odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną, wyjaśniamy, co
następuje.
Pismo wydawane przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu
pn. "Wiadomości Zwierzynieckie" jest:
1) kwartalnikiem;
2) dostępnym w wersji papierowej i online;
3) o średnim nakładzie 500 szt.;
4) w wersji papierowej jest bezpłatne;
5) nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;
6) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
7) w 2020 r. teksty zostały nadesłane przez: przewodniczącego rady
gminy; organizacje społeczne; instytucje lokalne (np. biblioteki,
szkoły);
8) nie zdarzyła się sytuacja, by odmówiono publikacji lub nie udzielono
żadnej odpowiedzi w odniesieniu do tekstów nadesłanych przez
wyszczególnione pkt. 7 osoby, instytucje, organizacje.

Z poważaniem
Edyta Sadło
dyrektor
Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej
w Zwierzyńcu
tel. 84 687 26 60
e-mail: dyrektor@kultura-zwierzyniec.pl

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #243

Dzień dobry,
poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa zapytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
e) dwutygodnikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
W 2019 roku ukazały się 22 numery, nakład każdego z nich wynosił 2000
egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?). – radnych

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

Z pozdrowieniami
Marta Kurpas
Centrum Kultury "Zamek" w Kożuchowie