Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Re: Wniosek o informację przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku w sprawie Zasady działania gazet władzy #250

1

informacja publiczna przez Centrum kultury w Gnojniku w sprawie Zasady działania gazet władzy #59

Dzień dobry

Przesyłam informację w załączniku.

Ewa Świerczek

2

Re: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekereacji w sprawie Zasady działania gazet władzy #245

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że obecnie nie wydaje żadnej gazety.

Z poważaniem
Milena Karczewska
p.o. dyrektora

--------------------------------------------------------------------

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański
http://www.mgoksir.pl/
| poczta@mgoksir.pl mailto:poczta@mgoksir.pl
tel:+48 68 32 76 557 kom: +48 604 086 853 fax:+48 68 32 76 586 NIP:973-04-13-274

RE: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku w sprawie Zasady działania gazet władzy #69

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 listopada 2020 roku, na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 1 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku informuje:

1) Wydawana przez nas gazeta „Echa Osieka” jest dwumiesięcznikiem.

2) Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

3) Średni nakład roczny w 2019 roku wynosił 1100 egz.

4) Gazeta jest płatna.

5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6) Nie istnieje regulamin umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie zamieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny.

7) W 2020 roku do redakcji były nadsyłane teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: przewodniczącą rady gminy, organizacje społeczne, instytucje lokalne.

8) Odp. C - Żadne z powyższych.

Z poważaniem

Krystyna Dusik

Dyrektor

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

ul. Główna 94

32-608 Osiek

NIP 549-10-49-081

tel. 33 4841 888

e-mail: <mailto:centrumkultury@osiek.pl> centrumkultury@osiek.pl

<http://www.kultura.osiek.pl/> www.kultura.osiek.pl

1

informacja przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej w sprawie Zasady działania gazet władzy #65

Szanowni Państwo,

Podaje odpowiedzi do zadane przez Państwa pytania:

1)b,

2)c,

3)1200,

4)b

5)b

6)d

7)a,d,e,

8b

Z poważaniem

Kazimierz Ogorzałek

Dyrektor

Gminnego Osrodka Kultury

w Kamionce Wielkiej

18 445 60 29

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie w sprawie Zasady działania gazet władzy #52

Witam serdecznie

Odpowiedź na wniosek znajduje się w załączniku.

Z poważaniem,

Katarzyna Kozieł

1

Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie w sprawie Zasady działania gazet władzy #156

Witam, sprawa została wczoraj przekierowana do redaktora Magazynu Gminnego, pana Sławomira Lewczaka. Wydawcą nie jest już Gminny Ośrodek Kultury, a Urząd Gminy w Bestwinie, pozdrawiam Karolina Żurowska

Dnia 16 listopada 2020 22:25 sprawa-34102@fedrowanie.siecob napisał(a):Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34102@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie w sprawie Zasady działania gazet władzy #121

Dzień dobry.

W odpowiedzi na otrzymany  w dniu 16.11.2020 r. Wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej zamieszczam odpowiedzi na poszczególne
pytania:

1.b

2.c

3.450 szt. x 4 = 1800

4.a

5.a

6.b

7.d,e

8.c

Edyta Kus-Mokrzycka - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

Wniosek o informację przez Gminne centrum kultury i bibliotek w Iwanowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #62

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek poniżej przedstawiam odpowiedzi na Państwa pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Średni nakład roczny w 2019 r. : 2000 egzemplarzy

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby
Seniora

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Aneta Dusza

______________________________________________

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

ul. Strażacka 5

32-095 Iwanowice Włościańskie

tel. 12 388 45 16

fax. 12 388 40 30 wew.23

http://gckib.iwanowice.pl

Klauzula Poufności

Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury w Białej w sprawie Zasady działania gazet władzy #119

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@gckbiala.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Informacja publiczna przez Gminne Centrum Kultury w Białej w sprawie Zasady działania gazet władzy #119

Dzień dobry,

Przesyłam w załączniku informację publiczną o którą Państwo wnioskowali

--
Gminne Centrum Kultury w Białej
48-210 Biała ul. Prudnicka 35

PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE.
Szczegółowe informacje udostępniamy:
w naszej siedzibie: Gminne Centrum Kultury w Białej, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała
na stronie internetowej: http://bip.gckbiala.pl/726/314/ochrona-danych-osobowych.html

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną - gmina Dzierżoniów przez Dzierżoniów w sprawie Zasady działania gazet władzy #6

Szanowni Państwo,

w związku z Państwa mailem z dnia 16.11.2020 r. przesyłam odpowiedzi na
zadane pytania (właściwe zostały podkreślone):

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
_c) dwumiesięcznikiem;_
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
_d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

18 000 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
_a) jest bezpłatna;_
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
_b) nie.
_
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
_e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
_d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
_f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_c) żadne z powyższych._

_
_

Z poważaniem
__

--
Kamila Kossowska
Urząd Gminy Dzierżoniów
Referat Oświaty, Sportu i Turystyki
Nr tel.: 74 832 56 82

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży w sprawie Zasady działania gazet władzy #226

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: biblioteka@biblioteka-chodziez.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:25

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

(bez tematu) przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #12

Przesyłamy Państwu informacje o wydawanej przez GOK w Łukowej gazecie
Goniec Łukowej

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a)_wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;_
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c_) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.  Po 300 sztuk każdego wydania

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
_b) jest płatna._

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
_b) nie._

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;_
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
_a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;_
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
_e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);_
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_c) żadne z powyższych._

--
Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
23-412 Łukowa 569 A
tel. 84 6874060
www.lukowa.pl

Odp: Wniosek o informację przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu w sprawie Zasady działania gazet władzy #18

Dzień dobry. W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące wydawanego przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu lokalnego dwutygodnika &#34;Ziemia Lubańska&#34;. Pozwoliliśmy sobie wykorzystać treść Państwa pytań i zaznaczyliśmy pogrubioną czcionką informacje dotyczące naszego wydawnictwa. Mamy nadzieję, że przesłane informacje są wyczerpujące. Z poważaniem Wiesław Ogrodnik referent administracyjny Miejski Dom Kultury w Lubaniu tel. 75 646 23 40 Spełniając
obowiązek informacyjny wynikający z ochrony danych osobowych,
zgodnie z Rozporządzeniem RODO, informujemy, że Państwa dane
osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw związanych z
prowadzoną korespondencją i mogą Państwo go przeglądać,
uzupełniać, zmieniać lub żądać usunięcia. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Miejski
Dom Kultury z siedzibą ul. Kościuszki 4, 59-800 Lubań, której
przedstawicielem jest Dyrektor .
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: adres email: poczta.wp.pl ido@miastoluban.pl Dnia 16 listopada 2020 22:24 sprawa-33964@fedrowanie.siecob napisał(a): Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-33964@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez Wiślańskie Centrum Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #188

Dzień Dobry,
poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytanie w formie dostępności do
informacji publicznej.
Nasze odpowiedzi to te pogrubione.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> *b) kwartalnikiem;*
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> *c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
600 egzemplarzy
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> *b) jest płatna.*
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> *a) tak;*
> b) nie.
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> *c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;*
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> *a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;*
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> *d) organizacje społeczne;*
> *e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> *c) żadne z powyższych.*
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-34134@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
> to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>

1

Re: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim w sprawie Zasady działania gazet władzy #74

Szanowni Państwo,
wbrew pozorom to jest bardzo trudny okres dla instytucji i czasu
brakuje, stąd informacja lakoniczna, z wykorzystaniem Państwa tekstu
z wyrazami szacunku
Halina Hołda

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. online egz. archiwalne

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - 750 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?). NIE żadne

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.NIE dotyczy
---
Halina Hołda
Dyrektor

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku
Strzyżewskim
Rzepiennik Suchy 200
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
NIP 993-06-66-471 REGON 369772188
tel./fax: +48 146531 571
e-mail: dyrektor@gckrzepiennik.pl
www.gckrzepiennik.pl [1]

Niniejsza wiadomość ma charakter poufny i jest skierowana wyłącznie do
adresata/adresatów wskazanych powyżej. |
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie całości,
bądź fragmentów wiadomości i informacji w niej zawartych jest
niedozwolone.
Jeżeli omyłkowo otrzymali Państwo tę wiadomość, uprzejmie prosimy o
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy i o jej usunięcie.

Dziękuję.

Links:
------
[1] http://www.gckrzepiennik.pl

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Centrum kultury w Gnojniku w sprawie Zasady działania gazet władzy #59

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: kultura@ckgnojnik.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 16.11.2020 22:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację przez Ośrodek Kultury w Dukli w sprawie Zasady działania gazet władzy #137

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<osrodekkultury@dukla.pl> o 2020-11-16 22:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2020-11-17 16:05

Read: Wniosek o informację przez Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #71

Twoja wiadomość

Do: Biblioteka
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: poniedziałek, 16 listopada 2020 22:24:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: wtorek, 17 listopada 2020 15:53:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach Centrum Tradycji i Kultury Gminy Komorniki w sprawie Zasady działania gazet władzy #211

Witam,
Proszę o szczegóły, o jaką gazetę Państwo pytacie?

Pozdrawiam
Ewa Siekierska-Klamka
Koordynator obiektu CTK

+48 503 457 568
ewa.siekierska@ctkkomorniki.pl
_________________________________
Centrum Tradycji i Kultury Gminy Komorniki - CTK
ul. Kościelna 37
62-052 Komorniki
+48 61 8107449
www.ctkkomorniki.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, z siedzibą przy ul. Stawna 7/11, 62-052 Komorniki.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:biuro@ctkkomorniki.pl, bądź dzwoniąc na nr tel. 61 8107449.
Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego
lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny, osobisty),
są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na www.ctkkomorniki.pl i w obiekcie Administratora.

Re: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach w sprawie Zasady działania gazet władzy #61

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa maila z wnioskiem o udzieleni informacji
publicznych- informujemy, że:

1) Wydawana przez nas "TAPETA"jest miesięcznikiem.
2) Wydawana przez nas "TAPETA" jest dostępna zarówno w wersji
papierowej, jak i online.
3) Średni roczny nakład "TAPETY" w 2019 roku wyniósł 20.400 szt.
egzemplarzy (Miesięczny nakład "Tapety" to 1700szt. egzemplarzy.)
4) Wydawana przez nas "TAPETA" jest bezpłatna.
5) W "TAPECIE" prowadzona jest również sprzedaż ogłoszeń (świadczenie
usługi w zakresie udostępniania powierzchni prasowej _pod reklamy_).
6) Nie ma obowiązującego regulaminu co do umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów, ale zwyczajowo są one zawsze publikowane w gazecie.
7) W 2020 roku do redakcji "TAPETY" nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: organizacje społeczne,
lokalne instytucje oraz lokalny biznes.
8) W 2020 roku do redakcji "TAPETY" nadsyłane były teksty i materiały,
na które to zainteresowanym osobom udzielano odpowiedzi i nie odmówiono
publikacji.

Wszystkie informacje dotyczące "TAPETY" są aktualizowane i zamieszczane
na stronie internetowej: http://www.mgokis.dobczyce.pl/tapeta/
W poszczególnych zakładkach strony, takich jak: "O Tapecie", "Redakcja",
"Archiwum Tapety", "Reklamy", "Kontakt" znajdują się wszystkie
szczegółowe informacje.

Nasz miesięcznik "TAPETA" jest współredagowany przez mieszkańców Gminy
Dobczyce. Każda zainteresowana osoba może zamieścić w nim swój tekst
dotyczący życia mieszkańców, lokalnych przedsięwzięć, konkursów, imprez
kulturalnych czy wydarzeń sportowych. Zamieszczane są również wywiady z
ciekawymi osobami związanymi z Gminą Dobczyce, różnego typu reportaże,
felietony, wiersze lub inne formy twórczości na miarę dostępności
miejsca w danym egzemplarzu.

Z wyrazami szacunku,
Biuro MGOKiS Dobczyce

***

W dniu 16.11.2020 o 22:24, sprawa-34007@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytane / Displayed:Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach w sprawie Zasady działania gazet władzy #102

Twoja wiadomość została wyświetlona 2020-11-17 13:59:35

Temat: Wniosek o informację
Czas dostarczenia: 2020-11-16 22:25:00
Odbiorca: goksanniki@interia.pl

--

Your message was displayed on 2020-11-17 13:59:35

Subject: Wniosek o informację
Delivery time: 2020-11-16 22:25:00
Recipient: goksanniki@interia.plReceived: from fmx60.pf.interia.pl (localhost [127.0.0.1])
by fmx60.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id A1C929C1A60
for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:59 +0100 (CET)
X-Envelope-From: <el.68aca6a7fb0249b6d0b6f920385846f0.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by fmx60.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:59 +0100 (CET)
Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4CZhtM0vJrz8RvWd
for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 21:24:59 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
s=emaillabs; t=1605561899; bh=ftxZfyXx4N9Y+m7oMapxj+3NTWA=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=3acPisgeaBc1EGZV+Ny8DbQEJk7M9E9u2VN1liGr3eMo2fe/8cBCh/Os3hrw1Ku6k
v1HJa3e06juGmOOx1eO+1ii5FGNSGgx6cXTgINY8xprW24B8R5+i8ooE19Zr+7/L17
rAQmCYyFg6864pR+mejDbXWpDiXJ8zIE/bwIKOtQ=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id C869C2887E
for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:58 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============0670728038447733422=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

Re: Wniosek o informację przez Biblioteka Publiczna w Pakości w sprawie Zasady działania gazet władzy #32

Dzień dobry,

 w załączniku znajdują się informacje dotyczące przesłanej przez
państwa ankiety.

Z poważaniem

Olga Kapelińska

W dniu 2020-11-16 o 22:24, sprawa-33978@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
------------------------------
Biblioteka Publiczna w Pakości
ul.Szkolna 2
88-170 Pakość

1

Re: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w sprawie Zasady działania gazet władzy #95

Dzień dobry
W załączniku przesyłam ankietę.
Pozdrawiam
Marek Kaniewski

W dniu 16.11.2020 o 22:24, sprawa-34041@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1