Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

Odpowiedź na informację publiczną przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach w sprawie Zasady działania gazet władzy #109

W nawiązaniu do udostępnieniu informacji publicznej przesyłam wszystkie
powyższe dane (właściwe odpowiedzi pogrubione):

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
*d) miesięcznikiem;*
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*700 sztuk *

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
*b) jest płatna.*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*a) tak;*
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
*d) organizacje społeczne;*
*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
*f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych.*

*W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.*

*Pozdrawiam*

*Grzegorz Kacprzak
*

RE: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu w sprawie Zasady działania gazet władzy #162

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na zapytanie.

Z poważaniem

Cecylia Gasz-Płońska

Dyrektor GOK w Hażlachu

Tel. +48 503 03 64 63

e-mail: gok@hazlach.pl

1

Przeczytane / Displayed:Wniosek o informację przez Dom Kultury w Tuchowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #89

Twoja wiadomość została wyświetlona 2020-11-17 09:39:38

Temat: Wniosek o informację
Czas dostarczenia: 2020-11-16 22:24:59
Odbiorca: tuchowkultura@interia.pl

--

Your message was displayed on 2020-11-17 09:39:38

Subject: Wniosek o informację
Delivery time: 2020-11-16 22:24:59
Recipient: tuchowkultura@interia.plReceived: from fmx22.pf.interia.pl (localhost [127.0.0.1])
by fmx22.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id 32FE720013E47
for <tuchowkultura@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:59 +0100 (CET)
X-Envelope-From: <el.bea10b846abf683254ddb9a2beae1288.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by fmx22.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
for <tuchowkultura@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:58 +0100 (CET)
Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4CZhtL1JMWz8RvXS
for <tuchowkultura@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 21:24:58 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
s=emaillabs; t=1605561898; bh=T/r6Th8s1ROmwI43jhFK3w7HZI0=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=mbndkJIkMeNGn4e5A9y3uLqZuun+X80ogeyK1uur6R2eZiVnUTm/tWHm521YbGOgN
eMezQY2XEcUf42q78qP/FwHzx1THKjgUusIUBvmY21uYsVkbTe0ahS73BXg/ezpJ5i
2XaHnM1i+QEGGJgWb5eB6ELPhycPBUuobNeEtJ64=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id DF47B2887D
for <tuchowkultura@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:57 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============3452134968792162063=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

Fw: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #181

Dzień dobry,

my nie wydajemy gazety. Kurier Sławkowski jest wydawany przez UM Sławków.

Z poważaniem,
Katarzyna Człapa
MOK Sławków
tel. 32 29-31-052

Odpowiedż w sprawie "Informatora Senioralny Poznań" przez Wydawnictwo Miejskie Posnania w sprawie Zasady działania gazet władzy #224

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wniosła o udostępnienie informacji publicznych dotyczących gazety „Informator Senioralny” wydawanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.
Wydawnictwo odpowiada, co następuje:

1) Gazeta jest miesięcznikiem.
2) Wydawana gazeta jest dostępna w wersji papierowej i online ( w formie pdf)
3) W 2019 roku gazeta nie ukazywała się.
4) Gazeta jest bezpłatna.
5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.
6) Istnieją zasady (niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie. O tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.
7) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez inne podmioty, m.in. wydziały Urzędu Miasta< centrum Inicjatyw Senioralnych, Miejską Radę Seniorów
8) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu 7. Zdarzało się, iż odmawialiśmy ich opublikowania lub nadsyłane teksty były opracowywane przez nasz zespół.

Jednocześnie informuję, iż od grudnia 2019 roku Wydawnictwo nie wydaje miesięcznika "Informator Samorządowy Metropolii Poznań".

Katarzyna Kamińska
Dyrektor
Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Re: Wniosek o informację przez Miejski Dom Kultury w Działdowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #254

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, poniżej znajdują się odpowiedzi:

1) Jesteśmy wydawcą miesięcznika o tytule: „Dzień Dobry. Działdowo.pl”
2) Gazeta jest dostępna w wersji papierowej jak i do pobrania w pdf ze
strony internetowej www.dzialdowo.pl <http://www.dzialdowo.pl>
3) Każdorazowe wydanie gazety ma nakład 5000 szt.
4) Gazeta jest bezpłatna
5) Tak prowadzimy sprzedaż płatnych ogłoszeń
6) Nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie
7) Publikowaliśmy teksty nadesłane przez instytucje lokalne, organizacje
społeczne, radnych opozycji i koalicji (ich teksty nie były związane z
polityką), zwykłych mieszkańców
8) żadne z powyższych

Z poważaniem
Sławomir Rutkowski
Miejski Dom Kultury w Działdowie

W dniu 16.11.2020 o 22:25, sprawa-34200@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #144

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek odsyłam odpowiedź.

Nasza gazeta to "Nowy Głos Puszczański"

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
b) kwartalnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

W tym roku nie wydaliśmy żadnego numeru. Ze względu na zaistniałą
sytuację (brak materiałów do druku: czyli zawieszone imprezy, praca
zdalna w szkołach i urzędach, a ilość organizowanych "imprez" znikoma w
stosunku do lat ubiegłych. Nosimy się z zamiarem wydruku zebranego
materiału z końcem roku - ale to jeszcze nie jest pewne.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

500 szt

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
g) inne podmioty (jakie?).

nic nie wpłynęło

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Renata Krajewska - Przedstawiciel redakcji NGP

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

----- wiadomość oryginalna -----

od: "sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl"
<sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
do: "gok.zbojna@2com.pl" <gok.zbojna@2com.pl>
temat: Wniosek o informację
data: 2020-11-16 22:25:01

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących
informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w
wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania
tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są
zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty
bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej na adres: sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNTU2MTkwMTM4LjEzMzc4Lj
EwMjcwNDY0NjY1MDk4ODMzNjA0QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbi
wgMTYgTm92IDIwMjAgMjE6MjU6MDEgLTAwMDB8Z29rLnpib2puYUAyY29tLnBsfDEuc2llY2
9ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1OD
BkZjUwNjBj>

RE: Wniosek o informację przez Lubartowski Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #47

RE: Wniosek o informację przez Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. w sprawie Zasady działania gazet władzy #115

Dzień dobry.

Informujemy że Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. nie jest obecnie wydawcą żadnej gazety.

Wydawanie „Gazety Łomiankowskiej pl.” zakończyliśmy w 2018 roku.

Z poważaniem.

Dyrektor ds. technicznych i przewozów

Piotr Nowicki

tel. 510-272-088

Logo KMŁ

„Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o.

Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki

NIP: 118-07-46-143, tel. 22 751-33-79

<http://www.kmlomianki.info/> www.kmlomianki.info

1

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu w sprawie Zasady działania gazet władzy #205

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gok@budzyn.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:25

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Odpowiedź na wniosek o informację przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejk w sprawie Zasady działania gazet władzy #91

Szanowni Państwo,
przesyłam informacje o dwutygodniku "Życie Zatora", o które Państwo
prosiliście.

Życie Zatora jest dwutygodnikiem (w 2020 roku, ze względu na ogólną
sytuację, wydawane jest nieco rzadziej) wydawanym przez Regionalny Ośrodek
Kultury Doliny Karpia w Zatorze. Gazeta dostępna jest w wersji papierowej
oraz w wersji online (równolegle, bez poślizgu). Średni nakład wydania
papierowego w 2019 roku wynosił 600 egz. Gazeta jest bezpłatna, zarówno w
wersji papierowej, jak i online.Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń. Nie ma
regulaminu, nadesłane teksty zwyczajowo są umieszczane w gazecie. Jedyną
zasadą (niepisaną) jest zasada polemiki w tym samym wydaniu. W 2020 roku
nadsyłane były teksty z prośbą o ich bezpłatną publikację przez:
organizacje społeczne, szkoły, instytucje kultury, osoby prywatne. Teksty
były opublikowane bądź czekają na publikację. Nie było przypadku odmowy
publikacji.

Dziękuję i pozdrawiam

Łukasz Dziedzic

red. naczelny "Życia Zatora".

Przeczytano: Wniosek o informację przez Libiąskie Centrum Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #87

Twoja wiadomość

Do: lck@libiaz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:24

odczytano w dniu 17.11.2020 09:07.

RE: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w sprawie Zasady działania gazet władzy #163

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy prowadzi tylko realizację wydawniczą gazety. Wydawcą miesięcznika samorządowego „Jasienica” jest Gmina Jasienica. Sugerujemy skierowanie zapytania do Urzędu Gminy email: sekretariat@jasienica.pl

Z wyrazami szacunku

--

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

43-385 Jasienica 1360

tel. 33 821 20 56

www.gokjasienica.pl

Re: Wniosek o informację przez Hrubieszkowski Dom Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #46

Nie wydajemy gazety.

Przeczytano: [SPAM] Wniosek o informację przez Gminna Biblioteka w Rokietnicy im. Marii Konopnickiej w sprawie Zasady działania gazet władzy #214

Twoja wiadomość

Do: biuro@bibliotekarokietnica.pl
Temat: [SPAM] Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:25

odczytano w dniu 17.11.2020 08:57.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #194

Twoja wiadomość

Do: bck@bckpiekoszow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-16 22:25

odczytano w dniu 2020-11-17 08:56.

Odp: Wniosek o informację przez Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie w sprawie Zasady działania gazet władzy #141

W odpowiedzi na państwa zapytanie informuję, że: Nasz Sztabiński Dom wydawany przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne
jest miesięcznikiem, dostępnym tylko w wersji papierowej. Średni nakład w 2019
roku wynosił 500 egz. Czasopismo jest bezpłatne. Prowadzimy sprzedaż ogłoszeń. Istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji; Wszystkie artykuły zamieszczane są nieodpłatnie. Raz w roku
stali korespondencji otrzymują upominek rzeczowy Małgorzata Ostrowska Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie tel. 87 6412069 Dnia 16 listopada 2020 22:25 sprawa-34087@fedrowanie.siecob napisał(a): Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34087@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RCPT: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w sprawie Zasady działania gazet władzy #144

Twoja wiadomość została przeczytana dnia 2020-11-17 o godzinie 08:50:48

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

----- wiadomość oryginalna -----
od: "sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl" <sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
do: "gok.zbojna@2com.pl" <gok.zbojna@2com.pl>
temat: Wniosek o informację
data: 2020-11-16 22:25:01

FWD: FWD: Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #37

Przeczytane: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu w sprawie Zasady działania gazet władzy #175

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kultura@ogrodzieniec.pl> o 2020-11-16 22:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-17 08:48

FWD: Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #37

Przepraszam bardzo, ale przeoczyłam dwa pytania. Poniżej przesyłam uzupełnione odpowiedzi.
 
Z poważaniem
 
Joanna Jamroż
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach
tel. 84 6630107
 
www.krynice.naszgok.pl
 
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesyłamy poniżej informację ( odpowiedzi na Państwa pytania, zaznaczone są na kolor żółty oraz podkreślone):
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?): osoby fizyczne
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.
 
 
Z poważaniem
--
Joanna Jamroż
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach
tel. 84 6630107
www.krynice.naszgok.pl
--

Przeczytane: Wniosek o informację przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi w sprawie Zasady działania gazet władzy #79

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<bck@zawoja.pl> o 2020-11-16 22:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2020-11-17 08:36

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #12

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@kultura.przemysl.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informację przez Wąbrzeski Dom Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #25

Dzień dobry,

Pytania nas nie dotyczą ponieważ jesteśmy lokalną telewizją, nie
wydawnictwem prasowym. Mogę jednak nadmienić, że:
- program wydawany jest raz w tygodniu
- oprócz emisji poprzez firmy dostarczające usługi multimedialne
jesteśmy również dostępni na kanale YouTube oraz prowadzimy fanpage'a na
Facebooku.

Pozdrawiam
Sylwia Rzeczewska
Kierownik MTK

W dniu 16.11.2020 o 22:24, sprawa-33971@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #37

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesyłamy poniżej informację ( odpowiedzi na Państwa pytania, zaznaczone są na kolor żółty oraz podkreślone):
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?): osoby fizyczne
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.
 
 
Z poważaniem
--
Joanna Jamroż
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach
tel. 84 6630107
www.krynice.naszgok.pl