Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

odpowiedź na zapytanie przez Strzelecki Ośrodek Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #51

Dzień dobry, udzielam odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
*e) dwutygodnikiem;*
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Gazeta wydawana jest w nakładzie 34800 egzemplarzy rocznie (2900
egzemplarzy na miesiąc)

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
*b) jest płatna.*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*a) tak;*
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
*d) organizacje społeczne;*
*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
f) lokalny biznes;
*g) inne podmioty (jakie?). Mieszkańcy *

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych. - nie udzielono odmowy, ewentualnie prosiliśmy o
doprecyzowanie jakiejś informacji i po uzyskaniu rzetelnych wiadomości,
teksty były publikowane*

Gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, służę pomocą. Proszę wówczas
o kontakt na ten e-mail.

Pozdrawiam

Renata Tokarska, dwutygodnik "Ziemia Strzelecka"
**

--

2

Przeczytane: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #181

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariatmok@mok.slawkow.pl> o 16.11.2020 22:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o17.11.2020 08:23

Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu w sprawie Zasady działania gazet władzy #162

Twoja wiadomość

Do: gok@hazlach.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:25

odczytano w dniu 17.11.2020 08:26.

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #37

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **gok_krynice@poczta.onet.pl** o godzinie **2020-11-16 22:24:55**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-17 08:22:09**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku w sprawie Zasady działania gazet władzy #69

Twoja wiadomość

Do: centrumkultury@osiek.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:24

odczytano w dniu 17.11.2020 08:19.

Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie Zasady działania gazet władzy #145

Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **mokwysmaz@poczta.onet.pl** o godzinie **2020-11-16 22:25:01**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-17 08:19:11**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

Re: Wniosek o informację przez Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu w sprawie Zasady działania gazet władzy #189

Dzień dobry,

wiadomość została przesłana do Centrum Informacji Kulturalnej, które
jest wydawcą gazety.

Wiadomość została przesłana na adres igor.cieslicki@cik.zabrze.pl

Pozdrawiam

---
Anna Szymczyk
Dom Muzyki i Tańca
41-800 Zabrze, ul. gen de Gaulle'a 17
tel. 32 271-56-41 wew. 22

2

RE: Wniosek o informację przez Śląskie Media Sp. z o.o. w sprawie Zasady działania gazet władzy #179

Ania jak mam to potraktować? Odpowiadać na to ?

Aleksandra Mazur

Śląskie Media Sp. z o.o.
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36
tel. 32 248 60 97

Kom. 889 771 365
<http://www.wiadomoscirudzkie.pl/> www.wiadomoscirudzkie.pl

--------------------------------------
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000111910
NIP: 641-21-87-637
Kapitał Zakładowy: 200.000,00 PLN

Przeczytano: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #148

Twoja wiadomość

Do: moak@moakwasilkow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:25

odczytano w dniu 17.11.2020 08:05.

Przeczytane: Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej w sprawie Zasady działania gazet władzy #184

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biblioteka@biblioteka-dg.pl> o 2020-11-16 22:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-11-17 08:10

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Wniosek o informację przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w sprawie Zasady działania gazet władzy #213

Dzień dobry,
W związku z zapytaniem Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z
dnia 16 listopada 2020 roku Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
udostępnia następujące informacje publiczne dotyczące wydawania Gminnej
Gazety Samorządowej „Pakosław i Okolice”, zgodnie z załączoną w
zapytaniu ankietą. Informacja znajduje się w załączniku.

Z poważaniem
Halina Kusz
Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
ul. Kolejowa 4
63-920 Pakosław
tel. 727 441 997

1

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Centrum Kultury w Żyrardowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #112

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ckzyrardow@ckzyrardow.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie w sprawie Zasady działania gazet władzy #217

Twoja wiadomość

Do: gok@wijewo.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-16 22:25

odczytano w dniu 2020-11-17 07:57.

Przeczytano: Wniosek o informację przez JERZMANOWA w sprawie Zasady działania gazet władzy #5

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:24

odczytano w dniu 17.11.2020 07:47.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej w sprawie Zasady działania gazet władzy #40

Twoja wiadomość

Do: info@niedrzwicaduza.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:24

odczytano w dniu 17.11.2020 07:47.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku w sprawie Zasady działania gazet władzy #250

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: mgok@glogowek.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:25

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu w sprawie Zasady działania gazet władzy #122

Witam, poniżej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji. Pozdrawiam.

W dniu 2020-11-16 o 22:25, sprawa-34068@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Nie przeczytano: [SPAM] Wniosek o informację przez Śródmieście Sp. z o.o. (S) w sprawie Zasady działania gazet władzy #182

Twoja wiadomość

Do: biuro@srodmiescie.tychy.pl
Temat: [SPAM] Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:25

usunięto w dniu 17.11.2020 07:26.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie w sprawie Zasady działania gazet władzy #23

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: info@zpk-zmigrod.eu
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Libiąskie Centrum Kultury w sprawie Zasady działania gazet władzy #87

Twoja wiadomość

Do: lck@libiaz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.11.2020 22:24

odczytano w dniu 17.11.2020 07:08.

Potwierdzenie przeczytania: Wniosek oinformację przez Teatr Ziemi Rybnickiej w sprawie Zasady działania gazet władzy #180

To jest potwierdzenie przeczytania wiadomości "Wniosek o informację" otrzymanej przez sekretariat@tzr.rybnik.pl w dniu 2020-11-16 o godzinie 22:25.

Wiadomość została przeczytana w dniu 2020-11-17, o godzinie 06:55.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w Godowie w sprawie Zasady działania gazet władzy #160

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: centrum@gckgodow.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2020-11-16 22:25

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Gminne centrum kultury i bibliotek w Iwanowicach w sprawie Zasady działania gazet władzy #62

Twoja wiadomość

Do: gckib@iwanowice.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-11-16 22:24

odczytano w dniu 2020-11-16 22:34.

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Zasady działania gazet władzy #254

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Zasady działania gazet władzy #253

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji