Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie590
Kujawsko-Pomorskie400
Lubelskie490
Lubuskie310
Łódzkie480
Małopolskie860
Mazowieckie990
Opolskie260
Podkarpackie520
Podlaskie230
Pomorskie460
Śląskie920
Świętokrzyskie320
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie790
Zachodniopomorskie400

Listy

RE: Wniosek o informację przez MARCINOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #429

Dzień dobry,

poniżej przesyłam odpowiedz na informację publiczną .

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
×wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
×jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. W 2020 r. nakład – 1000 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
×jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
×nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
×nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
×przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
׿adne z powyższych.

odpowiedź w sprawie czasopisma przez Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Połczynie-Zdroju w sprawie Zasady działania gazet władzy #235

Dzień dobry,

w nawiązaniu do zapytania e-mail, które otrzymałem 8.12.2020 roku pragnę
poinformować, że Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju aktualnie nie
prowadzi wydawnictwa żadnego czasopisma posiadającego numer ISBN.

Prowadzone przed laty czasopismo pod nazwą "Połczyńskie Wiadomości
Kulturalne" z przyczyn ekonomicznych od dnia 01.01.2019 r. nie jest już
wydawane, o czym pismem z dnia 12.02.2019 r. informowaliśmy
Bibliotekę Narodową.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

---
Pozdrawiam,
Krzysztof Szewczuk
Dyrektor CK

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Tel. 663 846 885, fax (+48 94) 71 28 470
e-mail: dyrektor@ckpolczyn.pl, www.ckpolczyn.pl [1]

[2] [3] [4]

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Centrum
Kultury w Połczynie-Zdroju jako administratora danych osobowych zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1).
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez naszą instytucję
dostępna jest pod tym linkiem: Ogólna Klauzula Informacyjna w CK [5]

Links:
------
[1] http://www.ckpolczyn.pl
[2] http://ckpolczyn.pl/
[3]
https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-w-Po%C5%82czynie-Zdroju-276001735883300
[4] https://www.youtube.com/channel/UCkhL3qezRxo-dgYnZkt0eGQ
[5] http://ckpolczyn.pl/ogolna-klauzula-informacyjna-2/

3

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁUKÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #538

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-16 13:21

odczytano w dniu 2020-12-16 15:09.

odpowiedź na wniosek o udzieleni informacji publicznej przez SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #729

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 16 grudnia 2020 r.

Anna Olech

Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim

ul. Rynek 1

39-120 Sędziszów Małopolski

Tel. 17 745 36 21

667 788 265

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez LEŚNICA w sprawie Zasady działania gazet władzy #722

Twoja wiadomość

Do: um@lesnica.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-16 13:07

odczytano w dniu 2020-12-16 15:05.

Przeczytano: Wniosek o informację przez RADGOSZCZ w sprawie Zasady działania gazet władzy #797

Twoja wiadomość

Do: urzad@radgoszcz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-16 13:22

odczytano w dniu 2020-12-16 14:56.

Przeczytano: Wniosek o informację przez LUBAWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #488

Twoja wiadomość

Do: lubawka@lubawka.net.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.12.2020 13:24

odczytano w dniu 16.12.2020 14:53.

--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Re: Wniosek o informację przez Jaworzno w sprawie Zasady działania gazet władzy #473

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję informację uzyskaną od Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, zgodnie z którą tut. Urząd nie prowadzi wydawnictwa w postaci gazety.

Z poważaniem
Anna Młynarczyk

Specjalista
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 61 81 638
[ mailto:anna.zemla@um.jaworzno.pl | anna.mlynarczyk@um.jaworzno.pl ]
Administratorem Twoich danych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

Od: "Łukasz Kolarczyk" <lukasz.kolarczyk@um.jaworzno.pl>
Do: "Anna Młynarczyk" <anna.mlynarczyk@um.jaworzno.pl>
DW: "Katarzyna Florek" <katarzyna.florek@um.jaworzno.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada, 2020 13:42:59
Temat: Re: Wniosek o informację

Urząd Miejski w Jaworznie nie prowadzi wydawnictwa w postaci gazety.

Z poważaniem
Łukasz Kolarczyk

Pełnomocnik Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 61 81 585
[ mailto:lukasz.kolarczyk@um.jaworzno.pl | lukasz.kolarczyk@um.jaworzno.pl ]
Administratorem Twoich danych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

Od: "Anna Młynarczyk" <anna.mlynarczyk@um.jaworzno.pl>
Do: "Łukasz Kolarczyk" <lukasz.kolarczyk@um.jaworzno.pl>
DW: "Katarzyna Florek" <katarzyna.florek@um.jaworzno.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada, 2020 12:58:40
Temat: Fwd: Wniosek o informację

Dzień dobry,
przekazuję wniosek o udostępnienie informacji publicznej - ujety w rejestrze centralnym pod numerem 159/2020.
Termin odpowiedzi - do 14.12.2020 r.

Z poważaniem
Anna Młynarczyk

Specjalista
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 61 81 638
[ mailto:anna.zemla@um.jaworzno.pl | anna.mlynarczyk@um.jaworzno.pl ]
Administratorem Twoich danych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

Od: "Konto Urzędowe" <jaworzno@um.jaworzno.pl>
Do: "or" <or@um.jaworzno.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada, 2020 9:45:38
Temat: Fwd: Wniosek o informację

Od: sprawa-34422@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "jaworzno" <jaworzno@um.jaworzno.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada, 2020 4:33:50
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34422@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez TRZEBINIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #805

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. wydawania gazety Wydział Promocji
i Kultury przekazuje odpowiedź:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
*_g) inna opcja:Urząd Miasta w Trzebini nie wydaje gazety od 2015r.
_*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

*_Nie dotyczy

_*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku: *_Nie dotyczy
_*4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.
*_nie dotyczy_*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*_b) nie.
_*

*__*6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; *_nie dotyczy
_*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):

mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

*nie dotyczy*

*
*

**8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*_c) żadne z powyższych.

_*

Przepraszamy, ale omyłkowo nie otrzymaliście Państwo odpowiedzi na
Państwa pierwszego maila z dnia 30.11.2020r..

Z poważaniem

Ewa Jędrysik-Marczuk

--

z poważaniem,

*Ewa Jędrysik-Marczuk*
Kierownik Referatu Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą

Urząd Miasta w Trzebini

Urząd Miasta w Trzebini
Wydział Promocji i Kultury
ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
32 - 540 Trzebinia
tel. 32 71 11 084
promocja@um.trzebinia.pl
trzebinia.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią mogą być poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek,
do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś adresatem
niniejszej wiadomości informujemy, że jej rozpowszechnianie,
ujawnianie, kopiowanie, rozsyłanie lub inne działanie o podobnym
charakterze jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem
wiadomości prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy o omyłkowym
otrzymaniu wiadomości oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul.
Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@um.trzebinia.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji w sprawie złożonego przez Panią/Pana wniosku
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. 2017 poz. 570).
Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania
sprawy zainicjowanej Pani/Pana wnioskiem.
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
============================================================

Pomóż nam chronić środowisko
- zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Wed, 16 Dec 2020 11:38:43 -0000
Nadawca: sprawa-34754@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-34754@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: urzad@um.trzebinia.pl

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34754@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy
Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-30 03:34:08.500010+00:00 z >
adresu urzad@um.trzebinia.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i >
Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji >
publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o
udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy > o >
informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) > wydawana
rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) >
dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f) >
tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety, > przerwa
w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana > > przez
Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji > papierowej; b) jest >
dostępna tylko online; c) jest dostępna > zarówno w wersji papierowej,
jak i > online; d) inna sytuacja. > Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli
gazeta jest > dostępna w > wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w > > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest
dostępna w wersji papierowej, > prosimy o > informację czy: a) jest
bezpłatna; b) jest płatna. > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń?
a) tak; b) nie. 6) > Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane)
umieszczania > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi >
nam o > zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin
> > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
> jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, >
istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, >
ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo >
redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje > regulamin,
ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w > > gazecie; d)
nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst > zostanie > umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub > zespół redakcji; e) nie >
istnieje regulamin, a nadesłane do > redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie > są publikowane w > gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej
opisanie; 7) Czy w > > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były
teksty i materiały z > prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez
(można wybrać kilka > odpowiedzi): mieszkańców, a) >
przewodniczącego/przewodniczącą > rady gminy; b) radnych opozycji; c)
radnych > rządzącej koalicji; > d) organizacje społeczne; e) instytucje
lokalne (np. > biblioteki, > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne
podmioty (jakie?). 8) Jeśli > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane
były teksty i materiały, > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć
raz (można wybrać > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego
tekstu; b) > nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. >
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie > >
elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie >
zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko- > Tołuć -
członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji

--

z poważaniem,

*Ewa Jędrysik-Marczuk*
Kierownik Referatu Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą

Urząd Miasta w Trzebini

Urząd Miasta w Trzebini
Wydział Promocji i Kultury
ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
32 - 540 Trzebinia
tel. 32 71 11 084
promocja@um.trzebinia.pl
trzebinia.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią mogą być poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek,
do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś adresatem
niniejszej wiadomości informujemy, że jej rozpowszechnianie,
ujawnianie, kopiowanie, rozsyłanie lub inne działanie o podobnym
charakterze jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem
wiadomości prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy o omyłkowym
otrzymaniu wiadomości oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul.
Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@um.trzebinia.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji w sprawie złożonego przez Panią/Pana wniosku
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. 2017 poz. 570).
Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania
sprawy zainicjowanej Pani/Pana wnioskiem.
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
============================================================

Pomóż nam chronić środowisko
- zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

1

Re: Wniosek o informację przez CZARNA DĄBRÓWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #415

Tym razem dotarło do właściwego miejsca. Pozdrawiam, Katarzyna Batko

Pozdrawiam
Biuro Stowarzyszenia

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

śr., 16 gru 2020 o 14:17 Gmina Czarna Dąbrówka <gmina@czarnadabrowka.pl>
napisał(a):

Wniosek o informację publiczną dot. wydawanej gazety [Sprawa#KiP.1431.001.2020] przez PYSKOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #461

Dokumenty: KiP.KW-149/20
Znak sprawy: KiP.1431.001.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-e-001967/20
Wysłane przez: Adam Pikul

Dzień dobry.
Odpowiedź wyszła od nas 02.12.2020, niestety na stary adres mailowy, zapisany już w systemie: sprawa-2473@fedrowaniesiecobywatelska.pl.
Przepraszam, nie zwróciłem uwagi, że w adresie zmieniły się liczby (zwracali Państwo uwagę, żeby wysłać odpowiedź na właściwy mail).
W załączeniu odpowiedź.

Z poważaniem
Adam Pikul, inspektor Wydziału Kultury i Promocji UM Pyskowice
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

3

Wniosek o informację publiczną dot. wydawanej gazety [Sprawa#KiP.1431.001.2020] przez PYSKOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #461

Dokumenty: KiP.KW-149/20
Znak sprawy: KiP.1431.001.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-e-001966/20
Wysłane przez: Adam Pikul

Dzień dobry.
Odpowiedź wyszła od nas 02.12.2020, niestety na stary adres mailowy, zapisany już w systemie: sprawa-2473@fedrowaniesiecobywatelska.pl.
Przepraszam, nie zwróciłem uwagi, że w adresie zmieniły się liczby (zwracali Państwo uwagę, żeby wysłać odpowiedź na właściwy mail).
W załączeniu odpowiedź.

Z poważaniem
Adam Pikul, inspektor Wydziału Kultury i Promocji UM Pyskowice
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

3

Re: Re: Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Zasady działania gazet władzy #415

Tym razem dotarło, dziękujemy. Katarzyna Batko

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez CZARNA DĄBRÓWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #415

Witam, w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Panią Katarzyną przesyłam
jeszcze raz odpowiedź na wniosek

*Gmina Czarna Dąbrówka*
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka
tel. 59 821-26-43 fax. 59 821-26-44
www.czarnadabrowka.pl <http://czarnadabrowka.pl/>

śr., 16 gru 2020 o 13:51 <sprawa-34364@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez RADZIEJOWICE w sprawie Zasady działania gazet władzy #798

Twoja wiadomość

Do: urzad@radziejowice.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2020-12-16 13:22

odczytano w dniu 2020-12-16 14:11.

Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #415

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34364@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Read-Receipt: Wniosek o informację przez Jaworzno w sprawie Zasady działania gazet władzy #473

Wiadomość wysłana w dniu 16 grudnia 2020 12:21:43 GMT-00:00 do jaworzno@um.jaworzno.pl o temacie „Wniosek o informację” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #416

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34365@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #419

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34368@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #429

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34378@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #430

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34379@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odp. na wniosek o informację przez SOBÓTKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #800

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

--
Monika Marciszyn
Inspektor ds. działalności gospodarczej,
współpracy z organizacjami pozarządowymi
Referat Spraw Społecznych
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
e-mail: mmarciszyn@sobotka.pl
tel.: 71 335 12 57

1

Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #431

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34380@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #432

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34381@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl w sprawie Zasady działania gazet władzy #436

30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34385@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego