O stronie Obywatelskie fedrowanie danych

Do najważniejszych problemów debaty publicznej niewątpliwie zalicza się częste opieranie argumentacji na nieweryfikowalnych lub nieaktualnych danych.

Informacje posiadane przez organy administracji publicznej są skarbnicą wiedzy. Ich skuteczne wykorzystanie pozwoliłoby rozwiać wiele pojawiających się wątpliwości. Niestety, forma ich przechowywania i udostępniania często uniemożliwia łatwe ich odczytanie oraz intepretację, w szczególności przy użyciu technik cyfrowych.

Obywatelskie fedrowanie danych jest projektem powstałym w odpowiedzi na to wyzwanie. Ma na celu usystematyzowanie dużej liczby informacji spływających od instytucji publicznych oraz zapisanie ich w formie łatwej do analizy, zarówno przez człowieka, jak i maszynę. To obywatele-wolontariusze, którym zależy na jakości życia publicznego w Polsce, czytają udzielone przez organy odpowiedzi i uzupełniają bazę danych poprzez wykorzystanie intuicyjnego mechanizmu ankiet. Zebrane i uporządkowane dane służą następnie do przeprowadzania badań, które to przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej i poprawy jakości rządzenia.

I Ty możesz pomóc. Każdy może wziąć udział w obywatelskim fedrowaniu danych - projekcie, który uwalnia dane publiczne spod narzuconych i ram i przenosi możliwości debaty na wyższy poziom. Razem można więcej!

Treści na stronie zorganizowane są poprzez monitoringi, które są grupą tematycznie powiązanych zapytań. Składają się one z wielu spraw, które tworzymy przed wysłaniem zapytania do dowolnego urzędu. Każda sprawa zawiera wiele listów wymienionych z danym urzędem.