Instytucja: BRWINÓW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez BRWINÓW

  Twoja wiadomość

  Do: brwinow@brwinow.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 2020-09-28 07:49

  odczytano w dniu 2020-09-28 09:10.

 • Odpowiedź na wniosek o informację. przez BRWINÓW

  Dzień dobry,

  przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji. Podpisane
  pismo w załączniku (treść pisma poniżej).

  *Sieć Obywatelska*

  *Watchdog Polska*

  *INF.1431.1.2020.ML*

  **

  *ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ*

  **

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany
  do Urzędu Gminy Brwinów dnia 28 września 2020 r. dotyczący cyfryzacji
  Gminy Brwinów przekazuję informację na poszczególne punkty wniosku:

  Ad 1. a) d) urząd zapewnia załatwianie spraw zarówno przez email jak i
  platformę ePUAP

  Ad 2. b) większość usług można zrealizować za pomocą środków cyfrowych.

  Ad 3. a) TAK w urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów

  Ad 4. c) d) największe problemy to finanse i dopasowana oferta (brak
  spójności przepisów i oferty państwowej)

  Ad 5. e) Uczestniczymy i planujemy kolejne wdrożenia.

  Z poważaniem

  Patryk Michalak

  --
  z poważaniem
  Michał Larkowski
  Zespół ds Informatyki
  Urząd Gminy Brwinów
  Grodziska 12, 05-840 Brwinów
  tel: +48 22 738 26 35
  ------------------------------------------------------------------------

  Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla
  określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie
  chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie, a także
  wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione. Osoba,
  która otrzymała wiadomość omyłkowo, proszona jest o jej
  skasowanie.

  Załączniki

  • Odpowiedz_na_wniosek_watchdog_polska.pdf (nieskanowany) Skanuj