Instytucja: 

NADARZYN

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez NADARZYN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:49

  odczytano w dniu 28.09.2020 09:27.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NADARZYN

  Dzień dobry,

  Nawiązując do pisma z dnia 28 września 2020 roku (zarejestrowanego pod
  numerem 20 532), w załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Z wyrazami szacunku,

  Marcin Ciostek

  Inspektor ds. organizacyjnych

  ____________________________________________________________________________
  __________________

  Urząd Gminy Nadarzyn

  ul. Mszczonowska 24

  05-830 Nadarzyn

  tel. 22 729 81 85

  <http://www.nadarzyn.pl/> www.nadarzyn.pl;

  bip.nadarzyn.pl

  itv.nadarzyn.pl

  --

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem
  Państwa danych osobowych jest Gmina Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie przy
  ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.

  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i
  nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
  instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  a/b/c/d/e.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w
  przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.

  Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych.

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
  tym profilowaniu.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji
  wniosku, umowy itp., przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

  Załączniki

  • image001_0CImGoh.jpg
  • 20532_1431_Odpowiedź.pdf
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NADARZYN

  Dzień dobry,

  Nawiązując do pisma z dnia 28 września 2020 roku (zarejestrowanego pod
  numerem 20 532), w załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Z wyrazami szacunku,

  Marcin Ciostek

  Inspektor ds. organizacyjnych

  ____________________________________________________________________________
  __________________

  Urząd Gminy Nadarzyn

  ul. Mszczonowska 24

  05-830 Nadarzyn

  tel. 22 729 81 85

  <http://www.nadarzyn.pl/> www.nadarzyn.pl;

  bip.nadarzyn.pl

  itv.nadarzyn.pl

  --

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem
  Państwa danych osobowych jest Gmina Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie przy
  ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.

  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i
  nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
  instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  a/b/c/d/e.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w
  przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.

  Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych.

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
  tym profilowaniu.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji
  wniosku, umowy itp., przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

  Załączniki

  • image001_ETwYQmR.jpg
  • 20532_1431_Odpowiedź_1JlyK1M.pdf